open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

21.12.2012  № 671


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 3/22535

Про затвердження Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду)

Відповідно до підпункту «а» підпункту 2 пункту 4 Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 452, та пункту 8 Порядку розроблення та затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 2001 року № 1780, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду), що додаються.

2. Управлінню державного екологічного та геологічного моніторингу (Гончаренко Д.В.) у встановленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Першого заступника Міністра Романова М.І.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр

Е.А. Ставицький

ПОГОДЖЕНО:

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр охорони здоров'я України

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва
Р. Богатирьова

М.Ю. Бродський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства екології
та природних ресурсів України
21.12.2012  № 671


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
2 січня 2013 р.
за № 3/22535

ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
допустимих викидів забруднюючих речовин із устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду)

І. Загальні положення

1.1. У цих Технологічних нормативах терміни вживаються у таких значеннях:

агломерація - термічний процес огрудкування дрібнодисперсних матеріалів (залізної або марганцевої руди, концентрату, звороту агломерату, відходів металургійного виробництва тощо), що є складовими частинами металургійної шихти, шляхом спікання з відповідною кількістю флюсів (звичайного та доломітизованого вапняків) із застосуванням твердого палива (коксового дрібняку, антрацитового штибу) з метою отримання високоякісної сировини для доменного процесу або феросплавного виробництва;

існуюча установка - установка для виробництва агломерату (агломераційні машини), яка вводиться в експлуатацію до 31 грудня 2011 року або затвердження проектно-кошторисної документації та початок будівництва якої відбулось до 31 грудня 2011 року, а введення в експлуатацію відбудеться до 31 грудня 2013 року;

нова установка - установка для виробництва агломерату (агломераційні машини), що введена в експлуатацію після 31 грудня 2013 року на підставі проектно-кошторисної документації на спорудження, затвердженої в установленому законодавством порядку після 31 грудня 2011 року;

флюс - матеріал, що додається до шихти для отримання заданої основності агломерату.

1.2. Ці Технологічні нормативи встановлюють поточні та перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних установок, призначених безпосередньо для виробництва агломерату, а саме агломераційних машин.

1.3. Технологічний норматив допустимого викиду забруднюючої речовини визначається як гранична масова концентрація забруднюючої речовини:

для зони спікання агломераційних машин у сухих відхідних газах, приведена до нормальних умов (температура 273 К, тиск 101,3 кПа) та вмісту кисню - 17%;

для зони охолодження агломераційних машин, приведена до нормальних умов (температура 273 К, тиск 101,3 кПа).

1.4. Технологічний норматив вимірюється в міліграмах на кубічний метр відхідних газів (мг/куб.м).

1.5. Ці Технологічні нормативи застосовуються при стаціонарних сталих режимах роботи устаткування і не поширюються на пусково-зупинні режими.

1.6. Поточні технологічні нормативи, встановлені розділом ІІ цих Технологічних нормативів, діють до 31 грудня 2020 року.

1.7. Ці Технологічні нормативи поширюються на металургійні та гірничо-збагачувальні підприємства, що мають у своєму складі виробництво агломерату.

ІІ. Поточні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин для існуючих установок

2.1. Масові концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати значень поточних технологічних нормативів допустимих викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, наведених у додатку до цих Технологічних нормативів.

З 01 січня 2021 року технологічні нормативи допустимих викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3.1 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

2.2. Масові концентрації діоксиду сірки не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками:

для зони спікання агломашин при використанні палива з вмістом сірки менше 0,8% - 220 мг/м3;

для зони спікання агломашин при використанні палива з вмістом сірки більше 0,8% - 580 мг/м3;

для зони охолодження агломашин - 220 мг/м3.

Поточні технологічні нормативи допустимих викидів діоксиду сірки діють з 01 січня 2014 року. З 01 січня 2021 року технологічні нормативи допустимих викидів діоксиду сірки не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3.2 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

2.3. Масові концентрації оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками:

для зони спікання агломашин при використанні природного газу - 170 мг/м3;

для зони спікання агломашин при використанні суміші газів - 300 мг/м3;

для зони охолодження агломашин - 150 мг/м3.

Поточні технологічні нормативи допустимих викидів оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) діють з 01 січня 2014 року. З 01 січня 2021 року технологічні нормативи допустимих викидів оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3.3 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

2.4. Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів існуючими установками:

для зони спікання агломашин - 6500 мг/м3;

для зони охолодження агломашин - 1500 мг/м3.

З 01 січня 2021 року технологічні нормативи допустимих викидів оксиду вуглецю не повинні перевищувати значень, наведених у пункті 3.4 розділу ІІІ цих Технологічних нормативів.

ІІІ. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин

3.1. Масові концентрації речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом, не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для зони спікання та зони охолодження агломашин - 50 мг/м3.

3.2. Масові концентрації діоксиду сірки не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для зони спікання агломашин при використанні палива з вмістом сірки менше 0,8% - 220 мг/м3;

для зони спікання агломашин при використанні палива з вмістом сірки більше 0,8% - 500 мг/м3;

для зони охолодження агломашин - 220 мг/м3.

3.3. Масові концентрації оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту) не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для зони спікання агломашин при використанні природного газу - 170 мг/м3;

для зони спікання агломашин при використанні суміші газів - 300 мг/м3;

для зони охолодження агломашин - 150 мг/м3.

3.4. Масові концентрації оксиду вуглецю не повинні перевищувати таких значень технологічних нормативів допустимих викидів:

для зони спікання агломашин - 6500 мг/м3;

для зони охолодження агломашин - 1500 мг/м3.

ІV. Технологічні установки з обмеженим терміном роботи

4.1. До установок з обмеженим терміном роботи належать установки, які задовольняють таку умову: устаткування (установки) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду) працюватимуть до 01 січня 2015 року, після чого будуть демонтовані або замінені.

Для таких установок поточні технологічні нормативи допустимих викидів не встановлюються, а граничнодопустимі викиди забруднюючих речовин встановлюються попереднім дозволом на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

4.2. Для визнання установок такими, що належать до установок з обмеженим терміном роботи, суб’єкт господарювання повинен:

а) подати у письмовій формі до Мінприроди України:

заяву про те, що устаткування (установка) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду) буде експлуатуватися до 01 січня 2015 року, після чого буде виведена з експлуатації або замінена на нову;

укрупнений графік робіт щодо введення нових агломераційних машин;

б) щороку подавати до Мінприроди України дані про виконання графіка робіт з введення нового устаткування (установок) для випалювання та агломерації металевої руди (включаючи сульфідну руду).

Начальник Управління
державного екологічного
та геологічного моніторингу

Д.В. Гончаренко
Додаток
до Технологічних нормативів
допустимих викидів забруднюючих
речовин із устаткування (установки)
для випалювання та агломерації
металевої руди
(включаючи сульфідну руду)

ПОТОЧНІ ТЕХНОЛОГІЧНІ НОРМАТИВИ
допустимих викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом

Назва устаткування

Вид процесу

Тип пилоуловлювача

Технологічний норматив, мг/м3

Агломераційна машина

Зона спікання

Циклони ЦН, батарейні циклони БЦ, труби Вентурі, скрубери МП ВТІ

190

Батарейні циклони, мультициклони

580

Зона охолодження

Колектор, батарейні циклони, скрубери, електрофільтри

360

Батарейні циклони

980


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: