open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
25.12.2012 N 1852
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2013 р.

за N 137/22669

Про внесення змін

до деяких нормативно-правових актів

з питань ліцензування професійної діяльності

на фондовому ринку
{ Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку

N 814 ( z0853-13 ) від 14.05.2013

N 815 ( z0861-13 ) від 14.05.2013

N 817 ( z0854-13 ) від 14.05.2013

N 818 ( z0856-13 ) від 14.05.2013 }

Відповідно до Цивільного ( 435-15 ) та Господарського
кодексів України ( 436-15 ), статей 3, 4, 7, 8 Закону України "Про
державне регулювання ринку цінних паперів в Україні"
( 448/96-ВР ), статей 16, 17, 19, 20 - 27 Закону України "Про
цінні папери та фондовий ринок" ( 3480-15 ), Законів України "Про
господарські товариства" ( 1576-12 ), "Про Національну депозитарну
систему та особливості електронного обігу цінних паперів в
Україні" ( 710/97-ВР ) та інших нормативно-правових актів
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку
В И Р І Ш И Л А:
{ Пункт 1 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 817 ( z0854-13 ) від
14.05.2013 }
2. Внести до Ліцензійних умов провадження професійної
діяльності на фондовому ринку - діяльності з торгівлі цінними
паперами, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів
та фондового ринку від 26 травня 2006 року N 346 ( z0938-06 ),
зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 серпня 2006 року
за N 938/12812, такі зміни:
2.1. У пункті 13 глави 2: слова "у розмірі не меншому, ніж зареєстрований розмір його
статутного (складеного) капіталу" замінити словами "у розмірі не
меншому, ніж мінімальний розмір статутного капіталу, установлений
законодавством щодо цінних паперів для окремого виду професійної
діяльності на фондовому ринку за підсумком другого та кожного
наступного фінансового року з дати створення цього товариства"; абзац другий виключити.
2.2. У тексті цих Ліцензійних умов ( z0938-06 ) слова
"статутний (складений) капітал" в усіх відмінках замінити словами
"статутний капітал" у відповідному відмінку.
{ Пункт 3 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 818 ( z0856-13 ) від
14.05.2013 }
{ Пункт 4 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 815 ( z0861-13 ) від
14.05.2013 }
{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Рішення Національної
комісії з цінних паперів та фондового ринку N 814 ( z0853-13 ) від
14.05.2013 }
6. Департаменту регулювання депозитарної та
розрахунково-клірингової діяльності (І.Курочкіна) забезпечити
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
7. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та
внутрішніх комунікацій (А.Заїка) забезпечити опублікування цього
рішення відповідно до законодавства.
8. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена
Комісії О.Тарасенка.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України С.Г.Гуржій
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Протокол засідання Комісії

від 25.12.2012 р. N 57

{ Зміни до Порядку та умов видачі ліцензії на провадження
окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку,
переоформлення ліцензії, видачі дубліката та копії ліцензії
втратили чинність на підставі Рішення Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку N 817 ( z0854-13 ) від
14.05.2013 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: