open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14.05.2013  № 818


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2013 р.
за № 856/23388

Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями
Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 1778 від 23.12.2014
№ 270 від 10.03.2016
№ 583 від 10.08.2017}

Відповідно до статей 3, 4, частини першої та пунктів 9, 17, 377 частини другої статті 7, пунктів 2 - 4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1 Затвердити Ліцензійні умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, що додаються.

2. Визнати таким, що втратило чинність, рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 26 травня 2006 року № 347 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку», зареєстроване в Міністерстві юстиції України 11 серпня 2006 року за № 974/12848 (із змінами).

3. Професійні учасники фондового ринку, які отримали безстрокові ліцензії на провадження певного виду професійної діяльності на фондовому ринку, протягом двох років після набрання чинності Законом України від 4 липня 2012 року № 5042-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства про цінні папери» зобов'язані подати НКЦПФР інформацію, передбачену пунктами 2 - 13 частини другої статті 271 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

4. Ліцензіатам привести свою діяльність у відповідність до вимог абзацу четвертого пункту 1 та абзацу шостого пункту 4 розділу ІІ цих Ліцензійних умов протягом шести місяців з дати набрання чинності цим рішенням.

5. Департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж (І. Устенко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

6. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити оприлюднення цього проекту рішення на офіційному веб-сайті НКЦПФР.

7. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена НКЦПФР О. Тарасенка.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


В.о. Голови
Антимонопольного комітету України


Голова Державної служби
фінансового моніторингу України

М.Ю. Бродський
Р.І. Кузьмін
С.Г. Гуржій


Протокол засідання Комісії
від 14 05 2013 р. № 23
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
14.05.2013  № 818


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 червня 2013 р.
за № 856/23388

ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

{Текст Ліцензійних умов після слів «печаткою ліцензіата», «печаткою фондової біржі» доповнено словами «(за наявності)» згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014}

І. Загальні положення

1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Цивільного та Господарського кодексів України, глави III Кодексу законів про працю України, статей 3, 4 частини першої та пунктів 9, 17,377 частини другої статті 7, пунктів 2-4, 13, 20, 33 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статей 16, 20 - 271 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про депозитарну систему України», «Про адміністративні послуги», «Про торгово-промислові палати в Україні», «Про ліцензування видів господарської діяльності», інших нормативно-правових актів, що визначають кваліфікаційні, організаційні, технологічні та інші спеціальні вимоги для провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, та встановлюють вимоги, обов'язкові для виконання при провадженні професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

{Абзац перший пункту 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

Термін «форс-мажорні обставини» вживається у значенні, визначеному Законом України «Про торгово-промислові палати в Україні.

{Пункт 1 розділу I доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014}

{Пункт 1 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014, № 270 від 10.03.2016}

2. Вимоги, встановлені цими Ліцензійними умовами, повинні виконуватись посадовими особами ліцензіата та ліцензіатами (фондовими біржами) протягом усього строку провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

ІІ. Умови провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

1. Фондова біржа повинна провадити професійну діяльність за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (крім випадку провадження цієї діяльності відокремленим підрозділом юридичної особи), у приміщенні, повністю відокремленому від приміщень інших юридичних осіб

{Абзац перший пункту 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

Виконавчий орган ліцензіата повинен знаходитись у нежитловому приміщенні за цим місцезнаходженням.

{Абзац другий пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

За місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням) ліцензіата (його відокремленого підрозділу) повинна бути вивіска із зазначенням найменування та місця його розташування (поверх та номери кімнат у разі наявності).

{Абзац третій пункту 1 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

Приміщення фондової біржі (її відокремленого підрозділу) повинні бути обладнані охоронною, пожежною сигналізацією та забезпечені цілодобовою охороною, зокрема шляхом укладання договору щодо цілодобової охорони у разі, якщо документом, що підтверджує право власності або користування приміщенням, не передбачено здійснення такої охорони приміщень.

Електронна торговельна система фондової біржі повинна мати два незалежних джерела електроживлення, а також джерела додаткового безперервного електроживлення у разі зникнення електричного струму в електромережі.

2. У разі призначення на посаду нового керівника фондова біржа повинна перевірити його бездоганну ділову репутацію згідно з вимогами законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

Кандидатура керівника фондової біржі повинна бути погоджена відповідно до Порядку погодження кандидатур керівників фондових бірж і вимог до таких керівників під час їх перебування на посаді, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22 січня 2013 року № 64, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 14 лютого 2013 року за № 269/22801 (зі змінами) (далі - Порядок погодження кандидатур керівників).

{Пункт 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

3. Ліцензіат зобов’язаний протягом усього строку провадження діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку виконувати вимоги законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.

{Пункт 3 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

4. Фондова біржа повинна дотримуватись таких вимог:

розмір статутного капіталу фондової біржі повинен бути не меншим, ніж установлений законом щодо цінних паперів;

{Абзац третій пункту 4 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

розмір власного капіталу фондової біржі, що здійснює кліринг та розрахунки за фінансовими інструментами іншими, ніж цінні папери, має становити не менш як 25 мільйонів гривень за даними фінансової звітності;

частка статутного капіталу фондової біржі, що належить одному торговцю цінними паперами, не може бути більшою ніж 5 відсотків статутного капіталу фондової біржі;

фондова біржа не може мати частки у статутних (складених) капіталах юридичних осіб, за винятком часток у статутних (складених) капіталах учасників депозитарної системи (крім депонентів), з урахуванням обмежень, передбачених законодавством та компаній з надання допоміжних послуг, товарних, аграрних, валютних бірж;

{Абзац п’ятий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

активи фондової біржі не можуть бути сформовані недержавними цінними паперами, крім акцій, Центрального депозитарію цінних паперів (далі - Центральний депозитарій), клірингової установи, Розрахункового центру з обслуговування договорів на фінансових ринках, компаній з надання допоміжних послуг, товарних, аграрних, валютних бірж;

{Абзац шостий пункту 4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

{Абзац сьомий пункту 4 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

частка фондової біржі разом з пов’язаними особами у статутному капіталі Центрального депозитарію не може становити більш як 5 відсотків;

прибуток фондової біржі має спрямовуватися на її розвиток та не підлягає розподілу між її засновниками (учасниками);

кількість членів фондової біржі не може бути менше 20.

5. Фондова біржа для провадження професійної діяльності на фондовому ринку повинна мати у власності або користуванні нежитлове приміщення за місцезнаходженням, зазначеним у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, загальною площею не менше ніж 100 кв. м та за місцезнаходженням відокремленого підрозділу, який провадить діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, загальною площею не менше ніж 50 кв. м.

{Пункт 5 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

6. Фондова біржа повинна забезпечувати своєчасне інформування про проведення торгів цінними паперами та доступ до торгів під час їх проведення державного представника Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія), створення сприятливих умов для його присутності на торгах або шляхом забезпечення такого доступу через окремий канал у режимі он-лайн.

{Пункт 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

7. Фондова біржа при провадженні діяльності з організації торгівлі цінними паперами має відповідати вимогам:

Цивільного кодексу України та Господарського кодексу України в частині умов та порядку укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів та особливостей здійснення операцій з цінними паперами;

Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок» та «Про депозитарну систему України» з питань організації та провадження діяльності фондовою біржею;

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» щодо особливостей ведення бухгалтерського обліку в частині застосування міжнародних стандартів, подання та оприлюднення фінансової звітності;

нормативно-правових актів Комісії, які регулюють питання провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку, функціонування фондових бірж, особливостей реалізації цінних паперів, на які звернено стягнення, та у процесі приватизації;

установленого законодавством порядку прийняття та оформлення громадян на роботу відповідно до вимог глави III Кодексу законів про працю України (укладання трудового договору з найманим працівником);

пруденційних нормативів, встановлених Положенням щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку та вимог до системи управління ризиками, затвердженим рішенням Комісії від 01 жовтня 2015 року № 1597, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28 жовтня 2015 року за № 1311/27756, для діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку.

{Пункт 7 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

8. Особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, у процесі провадження ним діяльності з організації торгівлі така особа повинна відповідати Професійним вимогам до головних бухгалтерів професійних учасників ринку цінних паперів, затвердженим рішенням Комісії від 25 квітня 2013 року № 769, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 травня 2013 року за № 793/23325.

{Абзац перший пункту 8 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014}

Ліцензіат у разі звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, або закінчення/розірвання договору з юридичною особою, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, повинен протягом трьох місяців відновити особу, на яку буде покладено зазначені обов’язки.

9. Сертифіковані фахівці ліцензіата (у тому числі керівні посадові особи), його відокремлених підрозділів при провадженні професійної діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку повинні відповідати кваліфікаційним вимогам, установленим нормативно-правовим актом Комісії, який регулює порядок та умови видачі ліцензії на провадження окремих видів професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), (далі - Порядок та умови видачі ліцензії).

{Абзац перший пункту 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

У разі виникнення у фондової біржі (у тому числі у відокремлених підрозділах) при провадженні діяльності факту зменшення кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб), що встановлена Порядком та умовами видачі ліцензії, але не менше ніж до двох фахівців, така фондова біржа (відокремлений підрозділ) повинна (повинен) протягом трьох місяців відновити потрібну кількість та повідомити про це Комісію в установленому порядку.

{Абзац другий пункту 9 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

Для відокремленого підрозділу фондової біржі в процесі провадження діяльності кількість сертифікованих фахівців повинна становити не менше трьох (у тому числі керівні посадові особи).

Сертифіковані керівні посадові особи та фахівці фондової біржі (її відокремлених підрозділів) не можуть одночасно працювати в іншому професійному учаснику фондового ринку.

{Пункт 9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

10. Керівник ліцензіата повинен відповідати вимогам, установленим Порядком погодження кандидатур керівників.

На час відсутності керівника уповноважений орган ліцензіата повинен забезпечити наявність особи, яка виконуватиме його обов'язки. Така особа призначається з числа сертифікованих працівників ліцензіата.

У разі звільнення керівника ліцензіата уповноважений орган ліцензіата зобов’язаний до затвердження кандидатури керівника призначити особу, яка виконуватиме його обов’язки, на строк не більше трьох місяців. Така особа повинна мати відповідний сертифікат, стаж роботи на фондовому ринку не менше трьох років та відповідати вимогам щодо ділової репутації, установленим Комісією.

Фондова біржа не пізніше трьохмісячного строку перебування на посаді такої особи повинна вчинити дії, передбачені Порядком погодження кандидатур керівника.

11. Ділова репутація ліцензіата, а також керівника (членів) виконавчого органу, керівника служби внутрішнього аудиту (контролю) та головного бухгалтера ліцензіата повинна відповідати вимогам, установленим Порядком та умовами видачі ліцензії.

12. Фондова біржа зобов'язана забезпечити безперешкодне входження уповноважених осіб Комісії до приміщень, у яких вона провадить професійну діяльність на фондовому ринку, у зв'язку з реалізацією ними повноважень відповідно до законів України.

13. Правила фондової біржі складаються відповідно до статті 25 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок».

14. Фондова біржа має право провадити діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку з дати включення до державного реєстру фінансових установ, які надають фінансові послуги на ринку цінних паперів.

{Пункт 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014}

15. Фондова біржа повинна мати електронну торговельну систему, яка відповідає таким вимогам:

забезпечує відповідно до Законів України «Про інформацію» та «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах» конфіденційність трансакцій користувачів, що здійснюються за допомогою електронної торговельної системи;

забезпечує відповідність її операційних можливостей Вимогам до програмних продуктів на фондовому ринку, затвердженим рішенням Комісії від 02 жовтня 2012 року № 1342, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19 жовтня 2012 року за № 1760/22072;

забезпечує електронний документообіг у системі;

має комунікаційні можливості щодо обміну інформацією з відповідними системами учасників депозитарної системи України.

16. Фондова біржа повинна мати програмно-технічний комплекс, який забезпечить функціонування електронної торговельної системи, а також виконання вимог, установлених Комісією для цієї діяльності, у тому числі забезпечить подання до Комісії адміністративних даних та інформації у вигляді електронних документів із застосуванням електронного цифрового підпису.

17. За рішенням наглядової ради (у разі наявності) або вищого органу управління фондової біржі створюється структурний підрозділ або призначається окрема посадова особа, що проводить внутрішній аудит (контроль).

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), підпорядковується наглядовій раді (у разі наявності) або вищому органу управління та організаційно не залежить від інших підрозділів фондової біржі.

Структурний підрозділ (окрема посадова особа), що проводить внутрішній аудит (контроль), повинен організувати свою діяльність відповідно до вимог Положення про особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 19 липня 2012 року № 996, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 20 вересня 2012 року за № 1628/21940.

18. Ліцензіат зобов’язаний не пізніше ніж до 30 квітня року, що настає за звітним періодом, оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність, засвідчені заявником (крім товариств, у яких звітний період (рік) з дати створення не настав), разом з аудиторським висновком на власній веб-сторінці або веб-сайті (у повному обсязі) з опублікуванням у періодичному або неперіодичному виданні.

Фінансова звітність ліцензіата повинна відповідати вимогам Міжнародних стандартів фінансової звітності, які є її концептуальною основою.

{Пункт 18 розділу II доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

Річна фінансова звітність ліцензіата має бути підтверджена аудитором (аудиторською фірмою).

{Пункт 18 розділу II доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

Аудиторський висновок, який оприлюднюється ліцензіатом, має відповідати вимогам, встановленим рішенням Комісії від 12 лютого 2013 року № 160 «Про затвердження Вимог до аудиторського висновку, що подається до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку при отриманні ліцензії на здійснення професійної діяльності на ринку цінних паперів», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 11 березня 2013 року за № 386/22918 (із змінами).

Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) можуть надавати тільки аудиторські фірми, включені, у тому числі на період проведення аудиторської перевірки, до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів, що ведеться Комісією.

{Абзац п'ятий пункту 18 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у вигляді PDF-файлів у вільному доступі у цілодобовому режимі на власній веб-сторінці або веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на такій веб-сторінці або веб-сайті протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

Протягом п’яти робочих днів після оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з аудиторським висновком ліцензіат письмово у довільній формі повідомляє про це Комісію із зазначенням веб-сторінки або веб-сайту, періодичного або неперіодичного видання (за наявності такої публікації), де було оприлюднено зазначену інформацію.

{Пункт 18 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

19. Фондова біржа може провадити діяльність із здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо фінансових інструментів (крім цінних паперів), які укладаються на такій біржі, відповідно до її правил.

20. Фондова біржа для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), які укладаються на ній, повинна:

створити (визначити) відповідний структурний підрозділ біржі для здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів). Усі працівники такого підрозділу повинні мати сертифікат на право здійснювати професійну діяльність з цінними паперами в Україні - з організації торгівлі цінними паперами (у тому числі керівник підрозділу), при цьому мінімальна кількість фахівців, виключною функцією яких буде здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), у такому підрозділі повинна бути не менше 2 осіб;

мати автоматизовані системи, які забезпечують здійснення клірингу та розрахунків за договорами щодо похідних (деривативів), зокрема надійність зберігання, швидкість обробки і достатній рівень автоматизації процесів збору, передачі та обробки інформації.

Фондова біржа створює гарантійний фонд для зниження ризиків невиконання зобов'язань за угодами щодо похідних (деривативів), стосовно яких біржею здійснюються кліринг та розрахунки, у разі якщо відсутнє повне забезпечення виконання зобов'язань.

21. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити доступ до приміщення та доступність послуг, які надаються згідно з ліцензією на провадження професійної діяльності на фондовому ринку, інвалідам та маломобільним категоріям населення.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

ІІІ. Відомості, які ліцензіат подає до Комісії

1. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації (крім перетворення акціонерного товариства в інше господарське товариство) він протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації нових установчих документів повинен подати до Комісії заяву про анулювання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) у зв'язку з припиненням ліцензіата шляхом реорганізації разом з оригіналом ліцензії (у разі наявності) та заяву про видачу ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів) (далі - заява про видачу ліцензії) і документи, що додаються до неї, для отримання нової ліцензії відповідно до вимог порядку та умов видачі ліцензії.

{Пункт 1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016; в редакції  Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

2. У разі припинення ліцензіата шляхом реорганізації в результаті перетворення ліцензіата в акціонерне товариство він подає документи, передбачені пунктом 1 цього розділу, протягом двадцяти робочих днів з дати реєстрації відповідного випуску акцій.

{Пункт 3 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

{Пункт 4 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

3. У разі створення у ліцензіата в процесі професійної діяльності нового відокремленого підрозділу, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку згідно з отриманою ліцензією, ліцензіат повинен за місяць до початку провадження діяльності таким підрозділом подати до Комісії такі документи:

1) копію рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата, надання зазначених повноважень діючому відокремленому підрозділу цього ліцензіата та копію затвердженого в установленому порядку положення про його відокремлений підрозділ згідно з установленими вимогами;

2) довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження ніж заявник (ліцензіат), яка додається до заяви про видачу ліцензії;

3) документи, передбачені підпунктами 3, 5, 8 пункту 7 цього розділу.

{Підпункт 3 пункту 3 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

{Пункт розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

4. У разі ліквідації відокремленого підрозділу та/або припинення провадження ним діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку ліцензіат зобов’язаний протягом десяти робочих днів з дати припинення зазначеної діяльності цим підрозділом подати копію рішення відповідного органу ліцензіата, підписану керівником ліцензіата.

{Пункт розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

5. У разі прийняття рішення про створення відокремленого підрозділу ліцензіата за межами України, якому будуть надані повноваження провадити професійну діяльність на фондовому ринку - діяльність з організації торгівлі на фондовому ринку, згідно з отриманою ліцензією ліцензіат повинен подати заяву та документи відповідно до Порядку надання погодження на створення професійним учасником фондового ринку відокремленого підрозділу за межами України, затвердженого рішенням Комісії від 6 листопада 2012 року № 1583, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 28 листопада 2012 року за № 1999/22311.

6. У разі зміни найменування відокремленого підрозділу та/або місцезнаходження відокремленого підрозділу ліцензіат протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати внесення відповідних змін до положення про філію або інший відокремлений підрозділ повинен подати:

1) копію рішення про зміну найменування та/або місцезнаходження цього підрозділу;

2) копію затвердженого в установленому порядку положення про цей підрозділ з унесеними змінами;

3) довідку про відокремлені та/або спеціалізовані структурні підрозділи заявника (ліцензіата), що провадять професійну діяльність на фондовому ринку за її окремими видами та мають інше місцезнаходження ніж заявник (ліцензіат), яка додається до заяви про видачу ліцензії;

4) документи, передбачені підпунктами 5, 8 пункту 7 цього розділу.

{Пункт розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

7. Ліцензіат з дати виникнення змін у процесі здійснення професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі зобов'язаний протягом двадцяти робочих днів повідомити Комісію (із зазначенням департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж), а саме надати інформацію, яка підтверджує зазначені зміни, за такими змістом та формою:

{Абзац перший пункту розділу III в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014, № 270 від 10.03.2016}

1) повідомлення у довільній формі щодо внесення змін до статуту із зазначенням усіх змін, що були внесені, та дати державної реєстрації.

{Підпункт 1 пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

У разі якщо ліцензіат створений і діє на підставі модельного статуту, подається нотаріально засвідчена копія рішення уповноваженого органу управління про внесення відповідних змін до цього рішення;

2) копію відповідного документа банку, що підтверджує сплату збільшення статутного капіталу виключно за рахунок грошових коштів (крім випадку збільшення статутного капіталу за рахунок прибутку, реінвестиції дивідендів);

{Підпункт 3 пункту розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

3) довідку про керівних посадових осіб та фахівців заявника (ліцензіата) та його відокремленого підрозділу, що безпосередньо здійснюють професійну діяльність на фондовому ринку (ринку цінних паперів) та сертифіковані в установленому порядку, із відповідними змінами, яка подається до заяви про видачу ліцензії;

{Підпункт 3 пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

4) відомості щодо структурних підрозділів заявника (ліцензіата), працівники яких безпосередньо здійснюють окремі види професійної діяльності на фондовому ринку (ринку цінних паперів), що додаються до заяви про видачу ліцензії;

{Підпункт пункту розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014}

5) засвідчені підписом керівника ліцензіата копії змін до документів, що підтверджують його право користування нежитловим приміщенням (договір оренди, суборенди тощо), у якому провадиться професійна діяльність на фондовому ринку, з доданням акта приймання-передавання цього приміщення та плану приміщення (із зазначенням його розміру) або повідомлення у довільній формі щодо права власності на нежитлове приміщення за новим місцезнаходженням ліцензіата, у якому провадиться професійна діяльність, з доданням плану приміщення (із зазначенням його розміру).

{Абзац перший підпункту 5 пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

Зазначені зміни надаються у випадках, якщо стосуються вимог цих Ліцензійних умов до приміщення;

{Підпункт 5 пункту розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

6) ліцензіат у разі тимчасової зміни місцезнаходження (ремонт приміщення тощо) менше ніж на шість місяців повинен не пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити центральний апарат Комісії про ці зміни (із зазначенням нового місцезнаходження та графіка роботи) та протягом п'ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких змін надати до Комісії копію договору (крім випадку, коли тимчасова зміна місцезнаходження не буде перевищувати тридцять календарних днів, про що зазначається у відповідному повідомленні), що підтверджує право тимчасового користування приміщенням, яке повинно відповідати вимогам щодо приміщення ліцензіата, установленим для цього виду діяльності, та копію публікації про ці зміни в друкованому засобі масової інформації.

Ліцензіат при зміні тимчасового місцезнаходження на місцезнаходження, зазначене у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, повинен не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати фактичної зміни місцезнаходження повідомити про це Комісію;

{Абзац другий підпункту 6 пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

7) засвідчену підписом керівника ліцензіата копію затвердженої організаційної структури ліцензіата зі змінами;

{Підпункт пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014, № 583 від 10.08.2017}

8) засвідчену підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності) копію документа, що підтверджує забезпечення цілодобовою охороною цього приміщення, зі змінами, відповідними додатками до нього (у разі їх наявності), із зазначенням способів здійснення такої охорони ((телевідеоконтроль), встановлення відповідної системи сигналізації, зокрема кнопки тривожної сигналізації, цілодобова присутність охоронця тощо);

9) інформацію у довільній формі щодо звільнення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, або особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, із зазначенням прізвища, імені, по батькові для фізичної особи та найменування, ідентифікаційного коду для юридичної особи і дати такого звільнення (закінчення/розірвання відповідного договору), засвідчену підписом керівника ліцензіата;

{Підпункт 9 пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

10) у разі призначення особи, яка займає посаду головного бухгалтера, подається копія кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, засвідчена підписом керівника ліцензіата.

{Абзац перший підпункту 10 пункту 7 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

У разі відсутності посади головного бухгалтера ліцензіатом подається довідка у довільній формі щодо особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку (крім власника заявника та керівника заявника), із зазначенням прізвища, імені, по батькові та стажу трудової діяльності на посаді бухгалтера (для фізичної особи) або найменування, ідентифікаційного коду юридичної особи і прізвища, імені, по батькові керівника та особи, яка безпосередньо здійснює ведення бухгалтерського обліку заявника (для юридичної особи, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата), з доданням копії кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку щодо такої особи, засвідчені підписом керівника та печаткою ліцензіата (за наявності).

Якщо особа, яка займає посаду головного бухгалтера, або особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку ліцензіата, на дату прийняття на роботу або укладання договору про надання послуг не має кваліфікаційного посвідчення фахівця з питань бухгалтерського обліку професійних учасників фондового ринку, така особа повинна у тримісячний строк з дати прийняття на роботу або укладання відповідного договору пройти підвищення кваліфікації, отримати таке посвідчення та подати його в той самий строк;

{Підпункт пункту розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014}

11) анкету щодо ділової репутації органів управління юридичної особи, головного бухгалтера та керівника служби внутрішнього аудиту, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

Зазначена анкета подається у разі змін щодо ідентифікації, трудової діяльності, ділової репутації зазначених осіб та/або призначення нових осіб, які виконують такі обов’язки;

{Підпункт пункту розділу III в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014, № 583 від 10.08.2017}

12) довідку про персональний склад наглядової ради/спостережної ради (у разі її створення) (біржової ради), виконавчого органу та ревізійної комісії заявника (ліцензіата) з відповідними змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії;

13) довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власності заявника (ліцензіата) згідно з таблицею 1 «Структура власності заявника (ліцензіата)» та таблицею 2 «Інформація про юридичних осіб, у яких заявник (ліцензіат) має частку у статутному (складеному) капіталі цих юридичних осіб», яка додається до заяви про видачу ліцензії, та схематичне зображення такої структури.

Подається у разі зміни прямих власників, які володіють 5 і більше відсотками, та/або у разі зміни осіб, що здійснюють опосередкований контроль за заявником;

{Підпункт пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014; в редакції Рішень Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016, № 583 від 10.08.2017}

14) довідку про наявність (відсутність) у заявника (ліцензіата) серед учасників (акціонерів) фізичної особи, яка має не погашену або не зняту в установленому порядку судимість за злочини проти власності, у сфері господарської діяльності та/або у сфері службової діяльності та володіє прямо чи опосередковано пакетом акцій (часток) у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу заявника (ліцензіата) з відповідними змінами, яка додається до заяви про видачу ліцензії.

8. Ліцензіат зобов’язаний повідомити Комісію про зміни у графіку роботи. Відповідне повідомлення здійснюється ліцензіатом до впровадження змін або не пізніше наступного робочого дня після їх впровадження.

{Абзац пункту розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014}

Ліцензіат повинен повідомити Комісію протягом п’ятнадцяти робочих днів з дати виникнення таких обставин:

{Абзац пункту розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014}

настання або закінчення форс-мажорних обставин з наданням письмових пояснень щодо таких обставин та копій документів, які підтверджують настання або закінчення зазначених обставин (у разі їх наявності);

{Абзац пункту розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014}

арешт банківських рахунків організатора торгівлі;

припинення діяльності ліцензіата шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, виділу, перетворення) або ліквідації з будь-яких причин, у тому числі за рішенням вищого органу товариства, з доданням копії відповідного рішення;

припинення діяльності фондової біржі у зв'язку із закінченням строку дії ліцензії (за наявності відповідного строку в бланку ліцензії) з доданням копії документа відповідного органу ліцензіата, який підтверджує прийняття рішення, засвідченого ліцензіатом.

9. Фондова біржа зобов’язана щокварталу до 25-го числа місяця, що настає за звітним кварталом (крім IV кварталу) (за підсумками року - до 01 травня наступного за звітним року), подавати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії, який здійснював розгляд документів на видачу ліцензії) довідку про склад активів з розкриттям інформації щодо структури фінансових інвестицій за звітний квартал (рік), підписану керівником і головним бухгалтером, та копію фінансової звітності за звітний квартал (рік).

Копія фінансової звітності за квартал (рік) повинна містити копії: звіту про фінансовий стан на кінець періоду; звіту про сукупні доходи за період; звіту про зміни у власному капіталі за період; звіту про рух грошових коштів за період; приміток, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

{Пункт розділу III доповнено новим абзацом другим згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

Зазначена інформація повинна бути оприлюднена у цілодобовому режимі на власному веб-сайті за кожний звітний період та перебувати на ньому протягом п’яти років з дати її оприлюднення.

{Пункт розділу III доповнено новим абзацом третім згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

{Пункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014, № 270 від 10.03.2016}

10. Ліцензіат зобов’язаний щороку до 01 квітня подавати до Комісії станом на 01 січня поточного року такі документи, які додаються до заяви про видачу ліцензії:

{Абзац перший пункту розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014}

довідку про асоційованих осіб фізичної особи - власника з істотною участю у заявника (ліцензіата);

довідку про юридичних осіб, у яких фізична особа - власник з істотною участю у заявника (ліцензіата) є керівником та/або контролером;

довідку про прямих власників та власників з істотною участю у структурі власника заявника (ліцензіата) та схематичне зображення такої структури.

{Абзац четвертий пункту 10 розділу III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

11. Фондова біржа зобов'язана протягом сорока п'яти робочих днів з дати отримання ліцензії подати до Комісії списки членів постійних рад, комісій, комітетів фондової біржі.

12. Фондова біржа зобов'язана протягом двадцяти робочих днів з дати виникнення змін, що відбулись у процесі її професійної діяльності, подати до Комісії у письмовій формі інформацію про:

зміни до списків членів постійних рад, комісій, комітетів фондової біржі;

укладені договори з кліринговими установами (із зазначенням їх повного найменування, місцезнаходження та номера телефону).

13. У разі внесення змін до правил фондова біржа зобов'язана подавати до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії - департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж) на реєстрацію всі зміни, що вносяться до правил фондової біржі, протягом двадцяти робочих днів з дати їх затвердження біржовою радою фондової біржі.

Реєстрація правил фондової біржі до отримання нею ліцензії здійснюється у порядку та строки, передбачені пунктами 15, 19-25 цього розділу.

{Абзац другий пункту 13 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

Реєстрація змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів здійснюється відповідно до Положення про порядок реєстрації змін до правил фондової біржі щодо запровадження в обіг на фондовій біржі деривативів, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 04 серпня 2009 року № 884, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2009 року за № 818/16834.

У разі внесення змін до правил фондової біржі на реєстрацію до Комісії подається нова редакція правил з урахуванням внесених змін.

14. За реєстрацію правил та змін до правил фондової біржі справляється плата в розмірі, установленому законодавством.

{Пункт розіду III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014}

15. Для реєстрації змін до правил фондова біржа надає до Комісії (із зазначенням структурного підрозділу центрального апарату Комісії - департаменту регулювання діяльності торговців цінними паперами та фондових бірж) такі документи:

заяву про реєстрацію змін до правил фондової біржі;

обґрунтування причин внесення змін до правил фондової біржі;

правила в новій редакції з урахуванням внесених змін, затверджені біржовою радою фондової біржі та підписані головою цієї ради, які подаються в двох примірниках у паперовій формі та один примірник в електронній формі;

{Абзац четвертий пункту 15 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

порівняльну таблицю старої та нової редакцій правил фондової біржі із зазначенням підстав для внесення змін у паперовій та електронній формах;

копію платіжного документа про перерахування плати за реєстрацію правил або змін до них.

16. Фондова біржа до державної реєстрації статуту (змін до статуту) (крім випадку, якщо фондова біржа створена і діє на підставі модельного статуту) повинна подати до Комісії на погодження статут (зміни до статуту) та такі документи:

заяву про реєстрацію статуту фондової біржі (змін до статуту);

обґрунтування причин унесення змін до статуту;

примірник оригіналу рішення про внесення змін до статуту;

статут (зміни до статуту) у трьох примірниках, оформлений відповідно до вимог статті 15 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у паперовій формі та один примірник в електронній формі;

{Абзац п'ятий пункту 16 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

порівняльну таблицю старої та нової редакцій статуту. в паперовій та електронній формах.

17. Статут фондової біржі повинен відповідати вимогам Цивільного та Господарського кодексів України, Законів України «Про цінні папери та фондовий ринок», «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства», «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань » та враховувати особливості, установлені нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють функціонування фондових бірж.

{Пункт 17 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

18. У разі подання для реєстрації змін до правил або погодження статуту (змін до статуту) неповного пакета документів або документів, які оформлені з порушенням вимог, установлених цими Ліцензійними умовами, вони повертаються без розгляду в строк не пізніше ніж десять робочих днів з дати надходження до Комісії (за підписом члена Комісії, який згідно з розподілом обов’язків відповідає за цей напрям роботи).

19. За наслідками розгляду заяви та поданих на реєстрацію змін до правил/погодження статуту (змін до статуту) Комісією не пізніше тридцяти днів з дня одержання документів, передбачених пунктами 15, 16 цього розділу, приймається одне з таких рішень:

{Абзац перший пункту 19 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

про реєстрацію змін до правил або про погодження статуту (змін до статуту) фондової біржі;

про відмову в реєстрації змін до правил або про погодження статуту (змін до статуту) фондової біржі.

20. У разі наявності в Комісії зауважень до змісту поданих документів вона має право не пізніше тридцяти днів з дати прийняття заяви та документів на реєстрацію змін до правил/погодження статуту (змін до статуту) фондової біржі надіслати заявнику повідомлення про необхідність врахування таких зауважень. Після доопрацювання документи подаються до Комісії відповідно до пунктів 15, 16 цього розділу.

{Пункт 20 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

21. Підставою для відмови в реєстрації змін до правил або погодження статуту (змін до статуту) фондової біржі можуть бути:

невідповідність поданих документів вимогам законодавства;

наявність у поданих документах недостовірних даних.

22. У рішенні про відмову в реєстрації змін до правил або погодження статуту (змін до статуту) фондової біржі мають бути зазначені підстави для відмови з відповідним обґрунтуванням.

23. Якщо Комісією прийнято рішення про відмову в реєстрації змін до правил, то фондова біржа не може використовувати зазначені зміни у своїй діяльності й повинна скасувати їх.

24. Повідомлення про прийняте Комісією рішення в письмовій формі та копія відповідного рішення надсилаються заявнику не пізніше тридцяти днів з дня одержання заяви та документів на реєстрацію змін до правил або погодження статуту (змін до статуту) фондової біржі.

25. У разі прийняття Комісією рішення про реєстрацію змін до правил або погодження статуту (змін до статуту) на всіх примірниках відповідних змін до правил або статуту (змін до статуту) один з яких залишається в Комісії, інші повертаються заявнику, ставиться відмітка Комісії про реєстрацію із зазначенням дати та номера відповідного рішення Комісії.

26. Фондова біржа має право почати здійснювати діяльність з урахуванням внесених змін до правил, якщо Комісією прийнято рішення про реєстрацію змін до правил.

27. Фондова біржа зобов'язана надавати адміністративні дані відповідно до Положення про порядок складання адміністративних даних щодо здійснення діяльності організаторами торгівлі, оприлюднення інформації та подання відповідних документів до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого рішенням Комісії від 25 вересня 2012 року № 1284, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 16 жовтня 2012 року за № 1738/22050 (зі змінами).

{Пункт розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 270 від 10.03.2016}

{Пункт 28 розділу III виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

28. У разі якщо у ліцензіата закінчується строк дії ліцензії (за наявності відповідного строку на бланку ліцензії), він зобов'язаний не менше ніж за шістдесят днів до закінчення такого строку повідомити Комісію про намір припинити провадження професійної діяльності на фондовому ринку або про намір отримати нову ліцензію на провадження цієї діяльності.

29. Усі відомості подаються до Комісії із супровідним листом, який засвідчується підписом керівника ліцензіата, у якому необхідно зазначити номер ліцензії ліцензіата.

{Абзац перший пункту 29 розділу III із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 583 від 10.08.2017}

У документах, що надаються згідно з цими Ліцензійними умовами та мають більше одного аркуша, усі аркуші повинні бути пронумеровані, прошиті та засвідчені в установленому порядку, для друкування використовується гарнітура Times New Roman, шрифт розміром 12 - 14 друкарських пунктів.

У разі якщо документи підписані не керівником ліцензіата, а виконувачем його обов'язків (крім випадків, установлених законами), то ліцензіат повинен надати копію документа, який підтверджує повноваження цієї особи.

У разі настання форс-мажорних обставин строк надання інформації, передбаченої цим розділом, продовжується Комісією до дати отримання документів щодо закінчення таких обставин.

{Пункт розділу III доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1778 від 23.12.2014}

IV. Державний контроль за здійсненням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку

1. Державний контроль за здійсненням професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з організації торгівлі на фондовому ринку здійснюють центральний апарат Комісії та відповідні територіальні органи Комісії відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», цих Ліцензійних умов та інших нормативно-правових актів Комісії.

Інші державні органи здійснюють контроль за вказаною діяльністю у межах своїх повноважень, визначених законодавством України.

2. Скарги на дії територіальних органів Комісії, пов'язані зі здійсненням ними контролю за діяльністю з організації торгівлі на фондовому ринку, розглядаються центральним апаратом Комісії. Прийняті за результатами розгляду таких скарг рішення Комісії можуть бути оскаржені в судовому порядку.

Заступник директора
департаменту регулювання
діяльності торговців
цінними паперами
та фондових бірж

І. Устенко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: