open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
04.01.2013 N 6
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

21 січня 2013 р.

за N 143/22675

Про внесення змін до наказу

Міністерства освіти і науки України

від 12 січня 2004 року N 12

Відповідно до статті 7 Закону України "Про наукову і
науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ), Указу Президента
України від 09 грудня 2010 року N 1085 ( 1085/2010 ) "Про
оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади",
підпункту 20 пункту 4 Положення про Міністерство освіти і науки,
молоді та спорту України, затвердженого Указом Президента України
від 08 квітня 2011 року N 410 ( 410/2011 ), та підпункту 12 пункту
4 Положення про Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України, затвердженого Указом Президента України
від 08 квітня 2011 року N 437 ( 437/2011 ), Н А К А З У Ю:
1. Внести до наказу Міністерства освіти і науки України
від 12 січня 2004 року N 12 ( z0110-04 ) "Про проведення державної
акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення
наукової та науково-технічної експертизи", зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 26 січня 2004 року за N 110/8709,
таку зміну: преамбулу викласти в такій редакції: "На виконання статті 7 Закону України "Про наукову і
науково-технічну експертизу" ( 51/95-ВР ).
2. Внести до Порядку проведення державної акредитації
фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та
науково-технічної експертизи, затвердженого наказом Міністерства
освіти і науки України від 12 січня 2004 року N 12 ( z0110-04 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 січня 2004 року
за N 110/8709, такі зміни:
2.1. У пункті 1.4 глави 1 слова "Міністерство освіти і науки
України (далі - МОН)" замінити словами "Державне агентство з
питань науки, інновацій та інформатизації України (далі -
Держінформнауки України)".
2.2. У главі 2: в абзаці третьому після слова "перевірка" доповнити словами
"фахової відповідності і"; в абзаці сьомому слово ", нормативних" виключити; абзац восьмий виключити. У зв'язку з цим абзац дев'ятий уважати відповідно абзацом
восьмим.
2.3. У главі 3: в абзаці першому пункту 3.2 слова "Національної та галузевих
академій наук України" замінити словами "Національної академії
наук та національних галузевих академій наук", слова "міністерств
і відомств" замінити словами "центральних органів виконавчої
влади"; пункт 3.3 викласти у такій редакції: "3.3. Керівництво зазначених академій, центральних органів
виконавчої влади веде контроль за діяльністю організацій у сфері
наукової та науково-технічної експертизи, що перебувають у їх
віданні. Держінформнауки України має право подавати до
Національної академії наук, національних галузевих академій наук,
центральних органів виконавчої влади свої висновки щодо експертної
діяльності організацій, що перебувають у їх віданні, які діють на
підставі документів, що замінюють свідоцтво."; у пункті 3.6 слова та цифри "Переліком спеціальностей, за
якими проводиться захист дисертацій на здобуття наукових ступенів
кандидата і доктора наук, присудження наукових ступенів і
присвоєння вчених звань, затвердженим наказом Вищої атестаційної
комісії України від 23.06.2005 N 377, зареєстрованим у
Міністерстві юстиції України 05.07.2005 за N 713/10993 (зі
змінами)" замінити словами та цифрами "Переліком наукових
спеціальностей, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки,
молоді та спорту України від 14 вересня 2011 року N 1057
( z1133-11 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
30 вересня 2011 року за N 1133/19871".
2.4. У тексті Порядку ( z0110-04 ) абревіатуру "МОН" замінити
словами "Держінформнауки України".
3. У формі свідоцтва на право проведення наукової та
науково-технічної експертизи, затвердженій наказом Міністерства
освіти і науки України від 12 січня 2004 року N 12 ( z0110-04 ),
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 січня 2004 року
за N 110/8709, слова "Міністерство освіти і науки України"
замінити словами "Державне агентство з питань науки, інновацій та
інформатизації України".
4. Державному агентству з питань науки, інновацій та
інформатизації України (Семиноженко В.П.) в установленому порядку
забезпечити державну реєстрацію цього наказу в Міністерстві
юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації
України Семиноженка В.П.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Д.В.Табачник

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: