open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

09.01.2013  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р
за № 171/22703

{Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1597 від 01.10.2015}

Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 2892 від 17.12.2013
№ 730 від 03.06.2014}

Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини третьої статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 1.2. пункту 1 розділу VІ Положення, який набирає чинності з 1 липня 2014 року.

{Пункт 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2892 від 17.12.2013}

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

Т.в.о. Голови Комісії

А. Амелін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 09.01.2013 р. № 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
09.01.2013  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р
за № 171/22703

ПОЛОЖЕННЯ
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

І. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок розрахунку обов’язкових до виконання пруденційних нормативів та порядок нагляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) за їх дотриманням юридичними особами, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - компаніями з управління активами (далі - Компанія) та особами, які провадять діяльність з управління пенсійними активами (далі - Особа).

2. Дія цього Положення поширюється на всі Компанії та Особи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання (крім банків).

{Пункт 2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

3. Нормативні значення пруденційних показників, визначених у розділі ІІ цього Положення не поширюються на Компанії та Особи протягом перших двох років з дати видачі ліцензії в разі, якщо такі Компанії та Особи вперше отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

{Пункт 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

4. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у значеннях, визначених Законом України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», Законом України «Про цінні папери та фондовий ринок» та Законом України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».

{Пункт 4 розділу I в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

IІ. Пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб

1. Нормативи платоспроможності та фінансової стабільності Компаній та Осіб, які включають:

1.1. Показник покриття зобов'язань власним капіталом Компаній та Осіб

Показник покриття зобов'язань власним капіталом Компаній та Осіб розраховується за формулою:


Показник покриття
зобов’язань власним
капіталом Компаній та Осіб=

зобов’язання
-------
власний капітал

Нормативне значення показника покриття зобов'язань власним капіталом Компаній та Осіб має бути не більше 1.

{Підпункт 1.1 пункту 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

1.2. Показник фінансової стійкості Компаній та Осіб

Показник фінансової стійкості Компаній та Осіб розраховується за формулою:
Показник фінансової
стійкості Компаній та Осіб=

власний капітал
--------
вартість активів

Нормативне значення показника фінансової стійкості Компаній та Осіб має бути не менше 0,5.

{Підпункт 1.2 пункту 1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

2. Інформація щодо чисельних значень, що є складовими розрахунків пруденційних нормативів діяльності Компаній/Осіб, готується на підставі даних бухгалтерського обліку відповідно до законодавства.

{Пункт 2 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

{Пункт 3 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

{Пункт 4 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

{Пункт 5 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

{Пункт 6 розділу II виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

IІІ. Внутрішня система запобігання та мінімізації впливу ризиків Компаній та Осіб

1. Для ефективного запобігання та мінімізації впливу ризиків Компанія/Особа має розробити власну систему відповідних заходів, що відповідає обсягу та характеру діяльності такої Компанії/Особи, із урахуванням властивих їй видів ризиків.

2. До елементів внутрішньої системи заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків Компанії/Особи належать:

система управління ризиками (далі - СУР);

внутрішній аудит (контроль);

корпоративне управління.

3. Залежно від обсягу та характеру своєї діяльності Компанія/Особа повинна створити структурний підрозділ або призначити відповідального працівника, до повноважень якого має належати реалізація функцій СУР. Такий підрозділ (працівник) має бути відокремленим (незалежним) від підрозділів, з діяльністю яких пов'язано виникнення ризиків.

Компанія/Особа повинна розробити та затвердити її вищим органом управління або наглядовою радою (у разі її створення) внутрішній документ, який регламентує функціонування СУР та визначає ризики Компанії/Особи і систему заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків на діяльність Компанії/Особи, а також встановлює права й обов'язки та розподіляє відповідальність між структурними підрозділами, посадовими особами та працівниками Компанії/Особи у процесі управління ризиками.

Головними завданнями СУР є:

виявлення ризиків;

вимірювання ризиків;

якісне та кількісне оцінювання ризиків;

визначення заходів із запобігання та мінімізації впливу ризиків;

моніторинг ризиків;

контроль за прийнятним для Компанії/Особи рівнем ризику;

проведення моделювання та прогнозування процесів та майбутніх результатів діяльності Компанії/Особи на основі аналізу інформації та оцінки ризиків;

визначення ефективності СУР та її удосконалення.

СУР в Компанії включає:

управління ризиками, що пов’язані з діяльністю Компанії;

управління ризиками інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ), що знаходяться в управлінні Компанії.

Компанія повністю несе ризики, безпосередньо пов’язані з її діяльністю.

Компанія також здійснює контроль за належним управлінням ризиками ІСІ відповідно до інвестиційної декларації та інших документів, що регламентують управління активами ІСІ.

При управлінні ризиками ІСІ Компанія, в управлінні якої знаходяться його активи, має забезпечувати відповідність вартості та структури активів таких ІСІ вимогам законодавства, інвестиційній декларації та іншим документам, що регламентують управління активами ІСІ.

Компанія повинна здійснювати управління ризиками портфелів ІСІ (крім венчурних), що знаходяться в управлінні Компанії, в тому числі на підставі оцінки динаміки вартості чистих активів ІСІ.

Оцінка динаміки вартості чистих активів ІСІ має здійснюватись Компанією на підставі розрахунку показника відносної зміни вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ.

Відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ розраховується за формулою:

r = ((NAVt - NAVt-1) / NAVt-1) × 100%,

де:

r

-

відносна зміна вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ;


NAVt

-

вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ станом на поточну звітну дату (t);


NAVt-1

-

вартість чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір ІСІ станом на попередню звітну дату(t-1).

Розрахунок зазначеного показника має здійснюватись відповідно до типу ІСІ з періодичністю, визначеною нормативно-правовими актами Комісії, що регулюють питання складання та розкриття інформації, а саме:

для ІСІ відкритого типу - щодня;

для ІСІ інтервального та закритого типу - щокварталу.

Оптимальні значення цього показника встановлюються залежно від типу ІСІ:

для ІСІ відкритого типу - зменшення не більше ніж на 10%;

для ІСІ інтервального типу - зменшення не більше ніж на 15%;

для ІСІ закритого типу - зменшення не більше ніж на 25%.

У разі досягнення показником значення нижче оптимального Компанія повинна передбачити та здійснити заходи щодо приведення показника у межі його оптимального значення.

Комісія може витребувати у Компанії пояснення із зазначенням причин зменшення значення показника відносної зміни вартості чистих активів ІСІ у розрахунку на один цінний папір нижче оптимального значення, а також надання інформації стосовно передбачених Компанією заходів щодо зменшення ризиків портфелю ІСІ та приведення показника у межі його оптимального значення.

СУР, яку має запровадити Особа, повинна відповідати вимогам Положення про вимоги до особи, яка провадить діяльність з управління пенсійними активами щодо дотримання внутрішніх правил та процедур оцінки і управління ризиками, пов’язаними з інвестуванням пенсійних активів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25 вересня 2012 року № 1282, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 жовтня 2012 року за № 1728/22040.

4. З метою запобігання та мінімізації впливу ризиків, притаманних Компанії/Особі, залежно від обсягу та характеру своєї діяльності Компанія/Особа створює службу внутрішнього аудиту (контролю).

До повноважень служби внутрішнього аудиту (контролю) належать повноваження, визначені нормативно-правовим актом Комісії, що визначає особливості організації та проведення внутрішнього аудиту (контролю) в професійних учасниках фондового ринку.

Залежно від обсягів діяльності Компанії/Особи її служба внутрішнього аудиту (контролю) може поєднувати свої функції з функціями структурного підрозділу або працівника, до повноважень якого має належати реалізація функцій СУР, за умови, що поєднання зазначених функцій не впливає на якість та повноту їх виконання.

5. Для ефективного управління ризиками, притаманними Компанії/Особі, вона використовує елементи корпоративного управління, а саме: встановлює організаційну структуру, визначає підпорядкування, функції та відповідальність посадових осіб та працівників Компанії/Особи, розподіл прав і обов’язків між органами Компанії/Особи та її учасниками стосовно управління Компанією/Особою, а також правила та процедури прийняття рішень щодо діяльності Компанії/Особи та здійснення контролю.

{Розділ III в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

{Розділ IV виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

{Розділ V виключено на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

IV. Подання інформації та контроль за дотриманням Компаніями та Особами пруденційних нормативів

{Назва розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

1. Інформація про результати розрахунку пруденційних показників та дані, на основі яких Компаніями та Особами здійснювався розрахунок зазначених показників, подається відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють питання складання та розкриття інформації.

{Розділ IV доповнено новим пунктом 1 згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

2. Компанії/Особи здійснюють:

2.1. Розрахунок пруденційних показників кожного робочого дня.

{Підпункт 2.1 пункту 2 розділу IV в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

2.2. Постійне дотримання пруденційних нормативів, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку в своїй діяльності.

2.3. Фіксацію та зберігання розрахунків пруденційних показників на паперових носіях або в електронному вигляді.

3. Контроль за дотриманням Компаніями та Особами пруденційних нормативів, визначених цим Положенням, здійснюється НКЦПФР відповідно до законодавства.

{Пункт 3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 730 від 03.06.2014}

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторівО. Симоненко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: