open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

09.01.2013  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р
за № 171/22703

Про затвердження Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

{Із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку
№ 2892 від 17.12.2013}

Відповідно до пункту 2 статті 8 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", частини третьої статті 27 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) (далі - Положення), що додається.

2. Департаменту спільного інвестування та регулювання діяльності інституційних інвесторів (О. Симоненко) забезпечити подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (А. Заїка) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування, крім підпункту 1.2. пункту 1 розділу VІ Положення, який набирає чинності з 1 липня 2014 року.

{Пункт 4 в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 2892 від 17.12.2013}

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії К. Кривенка.

Т.в.о. Голови Комісії

А. Амелін

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 09.01.2013 р. № 1
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної
комісії з цінних паперів
та фондового ринку
09.01.2013  № 1


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
22 січня 2013 р
за № 171/22703

ПОЛОЖЕННЯ
щодо пруденційних нормативів професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами)

І. Загальні положення

1. Це Положення встановлює порядок розрахунку обов’язкових до виконання пруденційних нормативів та порядок нагляду Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) за їх дотриманням юридичними особами, що провадять діяльність з управління активами інституційних інвесторів (діяльність з управління активами) - компаніями з управління активами (далі - Компанія) та особами, які провадять діяльність з управління пенсійними активами (далі - Особа).

2. Дія цього Положення поширюється на всі Компанії та Особи, незалежно від організаційно-правової форми господарювання.

3. Пруденційні нормативи, що стосуються рівня власного капіталу не поширюються на Компанії та Особи протягом перших двох років з дати видачі ліцензії в разі, якщо такі Компанії та Особи вперше отримали ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами).

4. Пруденційні нормативи, що застосовуються до інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) не поширюються на венчурні пайові та корпоративні інвестиційні фонди.

IІ. Пруденційні нормативи, що застосовуються до Компаній та Осіб

1. Нормативи платоспроможності та фінансової стабільності Компаній та Осіб, які включають:

1.1. Показник покриття зобов’язань власним капіталом Компаній та Осіб.

Показник покриття зобов’язань власним капіталом Компаній та Осіб розраховується за формулою:


Показник покриття
зобов’язань власним
капіталом Компаній та Осіб=

зобов’язання
--------------------
власний капітал

Нормативне значення показника покриття зобов’язань власним капіталом Компаній та Осіб має бути не більше 1.

Показник

Значення

Ризик

Бал

Показник покриття зобов’язань власним капіталом Компаній та Осіб

< 1

Дуже низький

0

1-1,09

Низький

1

1,1-1,19

Помірний

2

1,2-1,49

Високий

3

1,5-1,99

Дуже високий

4

2

Надвисокий

5

1.2. Показник фінансової стійкості Компаній та Осіб.

Показник фінансової стійкості Компаній та Осіб розраховується за формулою:
Показник фінансової
стійкості Компаній та Осіб=

власний капітал
---------------------
вартість активів

Нормативне значення показника фінансової стійкості Компаній та Осіб має бути не менше 0,5.

Показник

Значення

Ризик

Бал

Показник фінансової стійкості Компаній та Осіб

> 0,5

Дуже низький

0

0,4-0,5

Низький

1

0,3-0,3999

Помірний

2

0,2-0,2999

Високий

3

0,1-0,1999

Дуже високий

4

< 0,1

Надвисокий

5

2. Нормативи рівня власного капіталу Компаній та Осіб, які включають:

2.1. Показник рівня власного капіталу Компанії, яка не управляє активами недержавних пенсійних фондів.

Компанія, яка не управляє активами недержавних пенсійних фондів зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні не менше ніж 7 000 000 гривень.

При зменшенні показника рівня власного капіталу Компанією, яка не управляє активами недержавних пенсійних фондів, такому показнику присвоюється відповідний бал, що відповідає ступеню ризику за наступною шкалою:

Критерії

Ризик

Бал

Власний капітал 7 000 000 грн.

Дуже низький

0

Власний капітал нижче 7 000 000 грн. протягом 1 місяця

Низький

1

Власний капітал нижче 7 000 000 грн. протягом 2-3 місяців

Помірний

2

Власний капітал нижче 7 000 000 грн. протягом 4-5 місяців

Високий

3

Власний капітал нижче 7 000 000 грн. протягом 6 місяців

Дуже високий

4

Невідновлення власного капіталу до 7 000 000 грн. відповідно до розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР, повторне невиконання розпорядження уповноваженої особи Комісії щодо відновлення власного капіталу до 7 000 000 грн.

Надвисокий

5

2.2. Показник рівня власного капіталу Особи.

Особа зобов'язана підтримувати розмір власного капіталу на рівні, не меншому ніж розмір її зареєстрованого статутного капіталу.

При зменшенні показника рівня власного капіталу Особи менше розміру її зареєстрованого статутного капіталу такому показнику присвоюється відповідний бал, що відповідає ступеню ризику за наступною шкалою:

Критерії

Ризик

Бал

Власний капітал дорівнює розміру зареєстрованого статутного капіталу

Дуже низький

0

Власний капітал менше ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу протягом 1-2 місяців

Низький

1

Власний капітал менше ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу протягом 3-4 місяців

Помірний

2

Власний капітал менше ніж розмір зареєстрованого статутного капіталу протягом 5-6 місяців

Високий

3

Відновлення власного капіталу протягом 6 місяців та його повторне падіння протягом 1 місяця

Дуже високий

4

Невідновлення власного капіталу до розміру зареєстрованого статутного капіталу відповідно до розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР, повторне невиконання розпорядження уповноваженої особи НКЦПФР щодо відновлення власного капіталу до розміру зареєстрованого статутного капіталу

Надвисокий

5

3. Показник дотримання кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) Компаніями та Особами.

Критерії

Ризик

Бал

Кількість сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності Компанії, Особи відповідає кількості, що визначена ліцензійними умовами

Дуже низький

0

Зменшення у Компанії, Особи визначеної ліцензійними умовами кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності до двох осіб

Низький

1

Зменшення у Компанії, Особи визначеної ліцензійними умовами кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності до однієї особи

Помірний

2

Відновлення Компанією, Особою визначеної ліцензійними умовами кількості сертифікованих фахівців (у тому числі керівних посадових осіб) під час здійснення професійної діяльності, але повторне їх зменшення протягом одного місяця

Високий

3

4. Показник формування резервного фонду Компаній та Осіб.

Резервний фонд Компаній та Осіб створюється у розмірі не менш як 25 відсотків їх статутного капіталу.

Розмір щорічних відрахувань до резервного фонду Компаній та Осіб не може бути менше 5 відсотків суми їх чистого прибутку.

Показнику резервного фонду Компаній та Осіб присвоюється відповідний бал, що відповідає ступеню ризику за наступною шкалою:

Критерії

Ризик

Бал

Резервний фонд сформований у розмірі більше 25% статутного капіталу

Дуже низький

0

Резервний фонд сформований у розмірі 20%-25% статутного капіталу

Низький

1

Резервний фонд сформований у розмірі 10%-19,99% статутного капіталу

Помірний

2

Резервний фонд сформований у розмірі 5%-9,99% статутного капіталу

Високий

3

Резервний фонд сформований у розмірі 0,01%-4,99% статутного капіталу

Дуже високий

4

Резервний фонд сформований у розмірі 0% статутного капіталу

Надвисокий

5

5. Показник здійснення діяльності за місцезнаходженням Компаній та Осіб.

Критерії

Ризик

Бал

Зміна місцезнаходження в тому числі тимчасового місцезнаходження Компанії або Особи один раз в рік

Дуже низький

0

Зміна тимчасового місцезнаходження Компанії або Особи два рази в рік і більше

Помірний

2

Зміна місцезнаходження Компанії або Особи два рази в рік і більше

Високий

3

Неповідомлення НКЦПФР в установлений термін про тимчасову зміну місцезнаходження Компанії або Особи

Дуже високий

4

Повернення кореспонденції, що була надіслана за місцезнаходженням Компанії або Особи, зазначеним у виписці з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Надвисокий

5

6. Показник професійної репутації Компаній та Осіб.

Критерії

Ризик

Бал

Відсутність справ про правопорушення на ринку цінних паперів протягом одного року

Дуже низький

0

Наявність справи про правопорушення на ринку цінних паперів протягом одного року

Помірний

2

Наявність справи про правопорушення на ринку цінних паперів щодо порушення Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку протягом одного року

Високий

3

Наявність справи про правопорушення на ринку цінних паперів протягом одного року щодо повторного порушення Ліцензійних умов провадження професійної діяльності на фондовому ринку та законодавства

Дуже високий

4

IІІ. Пруденційні нормативи, що застосовуються до ІСІ

1. Показник мінімального розміру активів ІСІ.

Критерії

Ризик

Бал

Вартість активів ІСІ дорівнює мінімальному розміру активів

Дуже низький

0

Вартість активів ІСІ нижче мінімального розміру активів протягом одного місяця з моменту виникнення

Дуже високий

4

Вартість активів ІСІ нижче мінімального розміру активів протягом двох місяців з моменту виникнення

Надвисокий

5

2. Показник відповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавством.

У разі невідповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавством, Компанія повинна усунути таке порушення протягом 30 днів від дня його виникнення або протягом 2 місяців, якщо порушення виникло внаслідок виключення фондовими біржами з біржового списку цінних паперів, що складають активи цього ІСІ.

Показнику відповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавством присвоюється відповідний бал, що відповідає ступеню ризику за наступною шкалою:

Критерії

Ризик

Бал

Вартість активів ІСІ відповідає складу і структурі, що визначені законодавством

Дуже низький

0

Невідповідність активів ІСІ складу і структурі на рівні 0-1,99% від вартості активів ІСІ, усунення такої невідповідності протягом 30 днів від дня виникнення порушення, якщо порушення виникло не внаслідок виключення фондовими біржами з біржового списку цінних паперів, що складають активи ІСІ

Низький

1

Невідповідність активів ІСІ складу і структурі на рівні 2-4,99% від вартості активів ІСІ, усунення такої невідповідності протягом 30 днів від дня виникнення порушення, якщо порушення виникло не внаслідок виключення фондовими біржами з біржового списку цінних паперів, що складають активи ІСІ

Помірний

2

Невідповідність активів ІСІ складу і структурі на рівні 5% від вартості активів ІСІ, усунення такої невідповідності протягом 30 днів від дня виникнення порушення, якщо порушення виникло не внаслідок виключення фондовими біржами з біржового списку цінних паперів, що складають активи ІСІ

Високий

3

Неусунення невідповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавством протягом 30 днів від дня виникнення порушення, якщо порушення виникло не внаслідок виключення фондовими біржами з біржового списку цінних паперів, що складають активи ІСІ

Надвисокий

5

Невідповідність активів ІСІ складу і структурі на рівні 0-1,99% від вартості активів ІСІ, усунення такої невідповідності протягом 2 місяців від дня виникнення порушення, якщо таке порушення виникло внаслідок виключення фондовими біржами з біржового списку цінних паперів, що складають активи ІСІ

Низький

1

Невідповідність активів ІСІ складу і структурі на рівні 2-4,99% від вартості активів ІСІ, усунення такої невідповідності протягом 2 місяців від дня виникнення порушення, якщо таке порушення виникло внаслідок виключення фондовими біржами з біржового списку цінних паперів, що складають активи ІСІ

Помірний

2

Невідповідність активів ІСІ складу і структурі на рівні 5% від вартості активів ІСІ, усунення такої невідповідності протягом 2 місяців від дня виникнення порушення, якщо таке порушення виникло внаслідок виключення фондовими біржами з біржового списку цінних паперів, що складають активи ІСІ

Високий

3

Неусунення невідповідності активів ІСІ складу і структурі, що визначені законодавством, протягом 2 місяців від дня виникнення порушення, якщо порушення виникло внаслідок виключення фондовими біржами з біржового списку цінних паперів, що складають активи ІСІ

Надвисокий

5

3. Показник ризику інвестиційного портфелю ІСІ.

Для віднесення інвестиційного портфелю ІСІ до певного класу ризику, його активи поділяються на шість груп за ступенем ризику, яким присвоюється відповідний бал, що відповідає ступеню ризику за наступною шкалою:

Категорія активів

Ризик

Бал


Грошові кошти; банківські метали; облігації внутрішніх та зовнішніх державних позик; цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Кабінетом Міністрів України; казначейські зобов'язання; цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано урядами іноземних держав.

Дуже низький

0


Банківські депозити; ощадні (депозитні) сертифікати; облігації місцевих позик; цінні папери, погашення та отримання доходу за якими гарантовано Радою міністрів Автономної Республіки Крим; облігації іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав; акції вітчизняних емітентів, які допущені до торгів на фондовій біржі та віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі.

Низький

1


Акції вітчизняних емітентів, які допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі та які не віднесені до першого рівня лістингу принаймні на одній фондовій біржі; облігації вітчизняних підприємств, строк виконання зобов’язань за якими не настав (або зобов’язання виконуються вчасно та у повному обсязі); акції іноземних емітентів, які допущені до торгів на організованих фондових ринках іноземних держав.

Помірний

2


Акції вітчизняних емітентів, які не допущені до торгів принаймні на одній фондовій біржі; облігації вітчизняних підприємств, строк виконання за якими порушено; об’єкти нерухомого майна; іпотечні цінні папери; похідні цінні папери; сертифікати фондів операцій з нерухомістю (сертифікати ФОН); дебіторська заборгованість, строк погашення якої не настав.

Високий

3


Векселі; дебіторська заборгованість, строк погашення якої порушено.

Дуже високий

4


Наявність в активах ІСІ цінних паперів, випущених КУА, зберігачем, реєстратором, аудитором (аудиторською фірмою) цього ІСІ та їх (його, її) пов’язаними особами.

Надвисокий

5

Для віднесення інвестиційного портфелю до певного класу ризику, визначають питому вагу кожного активу у портфелі ІСІ, після чого підраховуються бали:

ІСІ з низьким рівнем ризику - від 0 до 1,99 бала;

ІСІ з помірним рівнем ризику - від 2 до 2,99 бала;

ІСІ з високим рівнем ризику - від 3 до 3,99 бала;

ІСІ з дуже високим рівнем ризику - від 4 до 4,99 бала;

ІСІ з надвисоким рівнем ризику - 5 балів.

IV. Визначення рівня ризику Компанії, Особи та ІСІ

1. Рівень ризику Компанії та Особи визначається за наступною шкалою:

Рівень ризику Компанії/Особи

Бал

Дуже низький

0-6

Низький

7-12

Помірний

13-18

Високий

19-24

Дуже високий

25-31

Надвисокий

32 і більше

Для визначення загального рівня ризику Компанії та Особи, необхідно підрахувати суму балів за всіма показниками Компанії та Особи, визначеними в розділі ІІ цього Положення.

Нормативний рівень ризику Компанії та Особи не повинен перевищувати 24 балів.

2. Рівень ризику ІСІ визначається за наступною шкалою:

Рівень ризику ІСІ

Бал

Дуже низький

від 0 до 0,99

Низький

від 1 до 1,99

Помірний

від 2 до 2,99

Високий

від 3 до 3,99

Дуже високий

від 4 до 4,99

Надвисокий

5

Для визначення загального рівня ризику ІСІ необхідно розрахувати середнє арифметичне значення на основі показників, визначених у розділі ІІІ цього Положення.

Нормативний рівень ризику ІСІ не повинен перевищувати 3,99 бала.

V. Подання інформації

1. Оцінка рівня ризику Компанії, Особи, ІСІ здійснюється НКЦПФР на підставі отриманої інформації про результати розрахунку пруденційних показників та даних, на основі яких здійснювався розрахунок зазначених показників Компаніями та Особами.

2. Інформація про результати розрахунку пруденційних показників та дані, на основі яких Компаніями та Особами здійснювався розрахунок зазначених показників подається відповідно до нормативно-правових актів НКЦПФР, що регулюють питання розкриття інформації.

VІ. Контроль за дотриманням Компаніями, Особами та ІСІ пруденційних нормативів

1. Компанії/Особи здійснюють:

1.1. Розрахунок пруденційних показників кожного робочого дня, крім пруденційних показників, визначених в пунктах 2 - 6 розділу ІІ цього Положення, які розраховуються на останній робочий день кожного місяця.

{Підпункт 1.2 пункту 1 розділу VI набирає чинності з 1 липня 2014 року}

1.2. Постійне дотримання пруденційних нормативів, що обмежують ризики професійної діяльності на фондовому ринку в своїй діяльності.

1.3. Фіксацію та зберігання розрахунків пруденційних показників на паперових носіях або в електронному вигляді.

2. Контроль за дотриманням Компаніями, Особами та ІСІ пруденційних нормативів, визначених цим Положенням, здійснюється НКЦПФР відповідно до законодавства.

Директор департаменту
спільного інвестування
та регулювання діяльності
інституційних інвесторівО. Симоненко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: