open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
10.01.2013 N 65
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 лютого 2013 р.

за N 202/22734

Про затвердження

змін до деяких розпоряджень Державної комісії

з регулювання ринків фінансових послуг України

щодо особливостей застосування заходів впливу

Відповідно до пунктів 1, 10 частини першої статті 28,
статей 40, 46 Закону України ( 2664-14 ) "Про фінансові послуги та
державне регулювання ринків фінансових послуг", підпунктів 39, 40
пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом
Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070
( 1070/2011 ), Національна комісія, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Затвердити зміни до деяких розпоряджень Державної комісії
з регулювання ринків фінансових послуг України щодо особливостей
застосування заходів впливу, а саме:
1.1. Зміни до Положення про здійснення нагляду за діяльністю
філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів впливу за
порушення ними законодавства про фінансові послуги, затвердженого
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових
послуг України від 16 листопада 2006 року N 6426 ( z1376-06 ),
зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2006 року
за N 1376/13250, що додаються.
1.2. Зміни до Положення про особливості застосування заходів
впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління
фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 27 березня 2008 року N 416
( z0481-08 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
30 травня 2008 року за N 481/15172, що додаються ( z0203-13 ).
2. Юридичному департаменту подати це розпорядження до
Міністерства юстиції України для державної реєстрації.
3. Сектору зв'язків з громадськістю та протоколу забезпечити
оприлюднення цього розпорядження після його державної реєстрації.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування, крім Змін до Положення про здійснення нагляду за
діяльністю філій страховиків-нерезидентів та застосування заходів
впливу за порушення ними законодавства про фінансові послуги,
затвердженого розпорядженням Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України від 16 листопада 2006 року N 6426
( z1376-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
27 грудня 2006 року за N 1376/13250, які набирають чинності
одночасно з набранням чинності Законом України від 07 липня
2005 року N 2774-IV ( 2774-15 ) "Про внесення змін до Закону
України "Про страхування".
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
члена Нацкомфінпослуг Берліна В.М.
Голова Комісії А.Стасевський
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва М.Ю.Бродський
Протокол засідання Комісії

від 10.01.2013 р. N 2

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання ринків

фінансових послуг

10.01.2013 N 65
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 лютого 2013 р.

за N 202/22734

ЗМІНИ

до Положення про здійснення нагляду

за діяльністю філій страховиків-нерезидентів

та застосування заходів впливу

за порушення ними законодавства

про фінансові послуги

( z1376-06 )

1. У преамбулі: слова та цифри "Положення про Державну комісію з регулювання
ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента
України від 04.04.2003 N 292" замінити словами та цифрами
"Положення про Національну комісію, що здійснює державне
регулювання у сфері ринків фінансових послуг, затвердженого Указом
Президента України від 23 листопада 2011 року N 1070
( 1070/2011 )"; слова "Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України (далі - Держфінпослуг)" замінити словами
"Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері
ринків фінансових послуг (далі - Нацкомфінпослуг),".
2. У главі 2:
2.1. Пункт 2.1 після слів "актами Держфінпослуг" доповнити
словами "або Нацкомфінпослуг".
2.2. У пункті 2.2: після слів "не застосовує" доповнити словами "відповідно до
закону до філії страховика-нерезидента"; слова "а також порушення питання про ліквідацію безпосередньо
установи" виключити.
2.3. Пункт 2.3 викласти в такій редакції: "2.3. У розпорядженні (приписі) про зобов'язання порушника
вжити заходів для усунення порушення, у постанові про накладання
штрафних санкцій, у розпорядженні про зупинення (обмеження) дії
ліцензії або анулювання (відкликання) ліцензії, у розпорядженні
про виключення відповідно до законодавства філії
страховика-нерезидента з Державного реєстру фінансових установ
додатково мають бути зазначені найменування та місцезнаходження
філії страховика-нерезидента, у зв'язку з діяльністю якої допущено
порушення законодавства про фінансові послуги.".
2.4. Пункт 2.4 виключити. У зв'язку з цим пункти 2.5-2.15 вважати відповідно
пунктами 2.4-2.14.
2.5. Пункт 2.4 викласти в такій редакції: "2.4. Акт про правопорушення, окрім відомостей, визначених
Положенням про застосування Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, заходів
впливу за порушення законодавства про фінансові послуги,
затвердженим розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20 листопада
2012 року N 2319 ( z2112-12 ), зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2112/22424 (далі -
Положення), додатково повинен містити відомості про найменування
та місцезнаходження філії страховика-нерезидента, у процесі
діяльності якої було допущено порушення законодавства про
фінансові послуги.".
2.6. У пункті 2.5 слова "акта про порушення" замінити словами
"акта про правопорушення".
2.7. Пункт 2.6 викласти в такій редакції: "2.6. Керівник або уповноважений представник філії
страховика-нерезидента має право подати на розгляд справи про
правопорушення письмові пояснення (заперечення) разом із
документами, на яких вони ґрунтуються. Письмові пояснення в
обов'язковому порядку долучаються до матеріалів справи про
правопорушення.".
2.8. Пункт 2.7 викласти в такій редакції: "2.7. Рішення про результати розгляду справи про
правопорушення вручається керівнику філії страховика-нерезидента
чи іншій уповноваженій особі під підпис або надсилається
рекомендованим листом з повідомленням про вручення за
місцезнаходженням філії страховика-нерезидента не пізніше п'яти
робочих днів з дня прийняття такого рішення.".
2.9. У пункті 2.8 слова "заходів впливу" замінити словами
"заходу впливу у вигляді штрафної санкції (штрафу)".
2.10. Пункт 2.9 після слова "Держфінпослуг" доповнити словами
"або членом Нацкомфінпослуг, який виконує обов'язки та
повноваження Голови Нацкомфінпослуг,".
2.11. Пункт 2.10 викласти в такій редакції: "2.10. Примірник рішення про результати розгляду скарги на
рішення про застосування заходу впливу у вигляді штрафної санкції
(штрафу) в п'ятиденний строк з дня прийняття такого рішення
вручається керівнику філії страховика-нерезидента чи іншій
уповноваженій особі під підпис або надсилається рекомендованим
листом з повідомленням про вручення за місцезнаходженням філії
страховика-нерезидента.".
3. У тексті Положення ( z1376-06 ) слово "Держфінпослуг" в
усіх відмінках замінити словом "Нацкомфінпослуг" у відповідному
відмінку, крім пункту 2.1 глави 2 цього Положення.
В.о. директора
юридичного департаменту О.Мороз

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: