open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

У СФЕРІ РИНКІВ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Національної

комісії, що здійснює

державне регулювання ринків

фінансових послуг

10.01.2013 N 65

( z0202-13 )
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

1 лютого 2013 р.

за N 203/22735

ЗМІНИ

до Положення про особливості

застосування заходів впливу

у вигляді відсторонення керівництва

від управління фінансовою установою

та призначення тимчасової адміністрації

( z0481-08 )

1 Преамбулу викласти у такій редакції: "Це Положення розроблено відповідно до пункту 1 частини
першої статті 28, статті 40 Закону України "Про фінансові послуги
та державне регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 )
(далі - Закон), підпункту 39 пункту 4 Положення про Національну
комісію, що здійснює державне регулювання у сфері ринків
фінансових послуг, затвердженого Указом Президента України
від 23 листопада 2011 року N 1070 ( 1070/2011 ), з метою
визначення особливостей застосування Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг
(далі - Нацкомфінпослуг), заходів впливу у вигляді відсторонення
керівництва від управління фінансовою установою та призначення
тимчасової адміністрації.".
2. У пункті 1 глави 1 слова та цифри "Положенням про
застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових
послуг України заходів впливу, затвердженим розпорядженням
Держфінпослуг від 13.11.2003 N 125, зареєстрованим у Міністерстві
юстиції України 03.12.2003 за N 1115/8436" замінити словами та
цифрами "Положенням про застосування Національною комісією, що
здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг,
заходів впливу за порушення законодавства про фінансові послуги,
затвердженим розпорядженням Нацкомфінпослуг від 20 листопада
2012 року N 2319 ( z2112-12 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 18 грудня 2012 року за N 2112/22424".
3. У главі 2:
3.1. У пункті 2 слова "за ініціативою директора відповідного
департаменту" замінити словами "за поданням директора департаменту
за напрямом здійснення нагляду за окремими ринками фінансових
послуг".
3.2. Пункт 3 викласти в такій редакції: "3. Член Нацкомфінпослуг відповідно до розподілу обов'язків
та повноважень, на підставі подання директора департаменту вносить
на розгляд Нацкомфінпослуг як колегіального органу проект
розпорядження про відсторонення керівництва від управління
фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації разом
із висновком директора департаменту за напрямом здійснення нагляду
за окремими ринками фінансових послуг про необхідність
відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та
призначення тимчасової адміністрації.".
3.3. У пункті 4: абзац перший після слова "Висновок" доповнити словами
"директора департаменту за напрямом здійснення нагляду за окремими
ринками фінансових послуг"; в абзаці десятому слово "відомості" замінити словом
"пропозиції".
3.4. Пункт 5 виключити. У зв'язку з цим пункти 6-14 вважати відповідно пунктами 5-13.
3.5. Пункт 6 виключити. У зв'язку з цим пункти 7-13 вважати відповідно пунктами 6-12.
3.6. У пункті 6 слова "з інших причин" виключити.
4. У тексті Положення ( z0481-08 ) слово "Держфінпослуг" в
усіх відмінках замінити словом "Нацкомфінпослуг" у відповідному
відмінку.
В.о. директора
юридичного департаменту О.Мороз

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: