open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
14.01.2013  № 93/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 січня 2013 р.
за № 117/22649

ПОРЯДОК
видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції
№ 1394/5 від 12.07.2013}

1. Цей Порядок визначає процедуру видачі свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі - свідоцтво) особі, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі - арбітражний керуючий) та успішно склала кваліфікаційний іспит, видачі дубліката, переоформлення та анулювання свідоцтва.

2. Свідоцтво є обов’язковою умовою здійснення діяльності арбітражного керуючого.

3. Свідоцтво видається Мін’юстом України без обмеження строку дії не пізніше ніж на десятий робочий день з дня надходження рекомендації Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (далі - Комісія) про видачу свідоцтва особі, яка успішно склала кваліфікаційний іспит.

4. У разі надходження рекомендації Комісії про видачу свідоцтва та відсутності обставин, передбачених пунктом 7 цього Порядку, структурний підрозділ Мін’юсту України, відповідальний за забезпечення виконання Мін’юстом України повноважень державного органу з питань банкрутства (далі - структурний підрозділ), готує висновок про наявність підстав для видачі свідоцтва, проект наказу Мін’юсту України про видачу свідоцтва та оформлює свідоцтво за формою згідно з додатком 1 до цього Порядку.

{Абзац перший пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1394/5 від 12.07.2013}

Висновок підписує керівник структурного підрозділу або особа, яка виконує його обов’язки.

Наказ Мін’юсту України про видачу свідоцтва та свідоцтво підписує Міністр юстиції України або особа, яка виконує його обов’язки.

Підпис Міністра юстиції України або особи, яка виконує його обов’язки, на свідоцтві (дублікаті свідоцтва та переоформленому свідоцтві) скріплюється гербовою печаткою Мін’юсту України.

Структурний підрозділ забезпечує формування та зберігання справ стосовно осіб, які подавали документи для вирішення Комісією питання про допуск до складення кваліфікаційного іспиту, до яких долучаються усі документи (копії документів), подані такими особами до Комісії або Мін’юсту України, а також інші документи (копії документів), що прийняті Комісією або Мін’юстом України стосовно цих осіб.

5. {Абзац перший пункту 5 виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1394/5 від 12.07.2013}

Свідоцтво реєструється в Журналі реєстрації виданих свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (далі - Журнал) за формою згідно з додатком 2 до цього Порядку.

6. Датою видачі свідоцтва є дата видачі наказу Мін’юсту України про видачу свідоцтва, а свідоцтво вважається таким, що отримане, з дня видачі відповідного наказу Мін’юсту України.

Про видачу свідоцтва арбітражний керуючий повідомляється шляхом розміщення не пізніше наступного робочого дня з дня видачі наказу Мін’юсту України про видачу свідоцтва на офіційному веб-сайті Мін’юсту України в розділі “Видача свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)” підрубрики “Банкрутство” рубрики “НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ” цього наказу Мін’юсту України.

Свідоцтво вручається особисто арбітражному керуючому або його представнику за довіреністю.

Якщо арбітражний керуючий або його представник за довіреністю протягом тридцяти календарних днів з дня видачі наказу Мін’юсту України про видачу свідоцтва на його ім’я не звернувся до Мін'юсту України для його вручення, свідоцтво надсилається рекомендованим листом на адресу, вказану в заяві про видачу свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Про вручення або надіслання свідоцтва у графу 7 Журналу заноситься відповідний запис.

{Пункт 6 в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1394/5 від 12.07.2013}

7. Мін’юст України приймає рішення про відмову у видачі свідоцтва у випадку, якщо на момент надходження рекомендації Комісії про видачу свідоцтва до Мін’юсту України виникли обставини, що перешкоджають одержанню свідоцтва особою, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого:

втрата особою громадянства України;

набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким особу засуджено за вчинення корисливого злочину або позбавлено права обіймати керівні посади;

набрання законної сили рішенням суду про визнання особи недієздатною, обмеження її дієздатності, визнання її безвісно відсутньою або померлою або про застосування до неї примусових заходів медичного характеру;

неможливість особою здійснювати діяльність арбітражного керуючого за станом здоров’я;

виявлення неправдивих відомостей у документах, які були подані для вирішення Комісією питання про допуск до складення кваліфікаційного іспиту та необхідних для отримання свідоцтва;

смерть особи.

8. У випадках, передбачених пунктом 7 цього Порядку, структурний підрозділ готує висновок про наявність підстав для відмови у видачі свідоцтва та проект наказу Мін’юсту України про відмову у видачі такого свідоцтва.

Висновок підписує керівник структурного підрозділу або особа, яка виконує його обов’язки.

Наказ Мін’юсту України про відмову у видачі свідоцтва підписує Міністр юстиції України або особа, яка виконує його обов’язки.

Копія наказу Мін’юсту України про відмову у видачі свідоцтва, засвідчена у встановленому законодавством порядку, надсилається особі, яка має намір здійснювати діяльність арбітражного керуючого, із супровідним листом за підписом керівника структурного підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки, у триденний строк з дня видачі наказу Мін’юсту України про відмову у видачі свідоцтва.

Наказ Мін’юсту України про відмову у видачі свідоцтва може бути оскаржений у суді у порядку адміністративного судочинства.

9. У разі втрати або пошкодження свідоцтва видається його дублікат.

10. Дублікат свідоцтва видається на підставі реєстраційного запису в Єдиному реєстрі арбітражних керуючих України за заявою арбітражного керуючого, щодо якого внесено такий запис.

11. Для одержання дубліката свідоцтва до Мін’юсту України подається заява про видачу дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за формою згідно з додатком 3 до цього Порядку, а у разі пошкодження свідоцтва також додається його оригінал.

12. Зміна прізвища, імені та по батькові арбітражного керуючого є підставою для переоформлення свідоцтва.

У разі наявності підстави для переоформлення свідоцтва арбітражний керуючий протягом місяця подає до Мін’юсту України заяву про переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за формою згідно з додатком 4 до цього Порядку разом з свідоцтвом, що підлягає переоформленню, та відповідними документами або засвідченими у встановленому законодавством порядку їх копіями, що підтверджують зазначені зміни.

13. Арбітражний керуючий, який подав заяву та відповідні документи, визначені у пунктах 11 та 12 цього Порядку, щодо видачі дубліката або переоформлення свідоцтва, здійснює свою діяльність на підставі довідки про прийняття заяви щодо видачі дубліката або переоформлення свідоцтва, виданої Мін’юстом України за підписом керівника структурного підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки, у разі подання такої заяви.

14. Дублікат свідоцтва та переоформлене свідоцтво видаються Мін’юстом України не пізніше ніж на десятий робочий день з дня надходження заяви щодо видачі дубліката або переоформлення свідоцтва та документів, що додаються до неї.

У разі надання документів, передбачених пунктами 11 та 12 цього Порядку, та відповідності їх законодавству структурний підрозділ готує висновок про наявність підстав для видачі дубліката або переоформлення свідоцтва, проект наказу Мін’юсту України про видачу дубліката або переоформлення свідоцтва, оформляє дублікат свідоцтва та переоформлене свідоцтво без присвоєння нового номера, із зазначенням номера та дати видачі свідоцтва відповідно до реєстраційного запису в Журналі.

Висновок підписує керівник структурного підрозділу або особа, яка виконує його обов’язки.

Наказ Мін’юсту України про видачу дубліката або переоформлення свідоцтва, дублікат свідоцтва та переоформлене свідоцтво підписує Міністр юстиції України або особа, яка виконує його обов’язки.

У лівому нижньому куті дубліката чи переоформленого свідоцтва проставляються номер та дата наказу Мін’юсту України, на підставі якого видано дублікат свідоцтва або переоформлено свідоцтво.

На дублікаті свідоцтва у правому верхньому куті проставляється відмітка "Дублікат".

15. Про видачу дубліката та переоформленого свідоцтва арбітражний керуючий повідомляється шляхом розміщення не пізніше наступного робочого дня з дня видачі наказу Мін’юсту України про видачу дубліката або переоформленого свідоцтва на офіційному веб-сайті Мін’юсту України в розділі “Видача свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)” підрубрики “Банкрутство” рубрики “НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ” цього наказу Мін’юсту України.

Дублікат свідоцтва та переоформлене свідоцтво вручаються особисто арбітражному керуючому, який звернувся з відповідною заявою, або його представнику за довіреністю.

Якщо арбітражний керуючий або його представник за довіреністю протягом тридцяти календарних днів з дня видачі наказу Мін’юсту України про видачу дубліката або переоформленого свідоцтва не звернувся до Мін’юсту України для їх вручення, дублікат свідоцтва або переоформлене свідоцтво надсилається рекомендованим листом на адресу, вказану арбітражним керуючим у заяві про видачу дубліката або переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).

Про видачу дубліката та переоформленого свідоцтва, наказ Мін’юсту України, на підставі якого їх видано (дата та номер), а також про їх вручення або надіслання у графу 9 Журналу заноситься відповідний запис.

{Порядок доповнено новим пунктом 15 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1394/5 від 12.07.2013}

16. У разі припинення діяльності арбітражного керуючого на підставі його письмової заяви про припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) за формою згідно з додатком 5 до цього Порядку та з інших підстав, передбачених статтею 112 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом", структурний підрозділ готує висновок про наявність підстави для анулювання свідоцтва та проект наказу Мін’юсту України про анулювання такого свідоцтва.

Висновок підписує керівник структурного підрозділу або особа, яка виконує його обов’язки.

Наказ Мін’юсту України про анулювання свідоцтва підписує Міністр юстиції України або особа, яка виконує його обов’язки.

Копія наказу Мін’юсту України про анулювання свідоцтва надсилається особі, діяльність арбітражного керуючого якої припинено, із супровідним листом за підписом керівника структурного підрозділу або особи, яка виконує його обов’язки, у триденний строк з дня видання наказу Мін’юсту України про анулювання свідоцтва.

Наказ Мін’юсту України про анулювання свідоцтва може бути оскаржений в суді у порядку адміністративного судочинства.

Наказ Мін’юсту України про анулювання свідоцтва розміщується не пізніше наступного робочого дня з дня видачі цього наказу Мін’юсту України на офіційному веб-сайті Мін’юсту України в розділі “Видача свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)” підрубрики “Банкрутство” рубрики “НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ”.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1394/5 від 12.07.2013}

Про анулювання свідоцтва у графу 8 Журналу заноситься відповідний запис.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1394/5 від 12.07.2013}

Анульоване свідоцтво підлягає поверненню до Мін’юсту України.

{Пункт 16 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1394/5 від 12.07.2013}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального засвідчувального
органу

К.І. Чижмарь
Додаток 1
до Порядку видачі свідоцтва
про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора)

Державний герб України

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

СВІДОЦТВО
про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Видане ______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові)

_____________________________________

Наказ Міністерства юстиції України

від __________ № __________

Свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) видано без обмеження строку дії.

Міністр юстиції або особа,
яка виконує його обов’язки

___________
(підпис)

________________________
(ініціали (ініціал імені або ім’я),
прізвище)


М.П.


Дата видачі ____________


Додаток 2
до Порядку видачі свідоцтва
про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора)

ЖУРНАЛ
реєстрації виданих свідоцтв про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

№ з/п

Номер свідоцтва

Прізвище, ім’я та по батькові особи, якій видано свідоцтво

Дата та номер протоколу засідання Кваліфікаційної комісії арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів)

Дата та номер наказу Мін’юсту України про видачу свідоцтва

Дата видачі свідоцтва

Прізвище, ім’я та по батькові і підпис особи, якій вручено свідоцтво, та документ, що посвідчує особу, або реквізити листа, яким надіслано свідоцтво

Дата та номер наказу Мін’юсту України про анулювання свідоцтва; підстава для припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1394/5 від 12.07.2013}
Додаток 3
до Порядку видачі свідоцтва
про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора)


Міністерство юстиції України

ЗАЯВА
про видачу дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Я, ___________________________________________________________________________,
                                              (прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого
                                             (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора),

_____________________________________________________________________________
                                                      дата видачі, номер паспорта, ким і коли виданий)

_____________________________________________________________________________,

прошу видати мені дублікат свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (дата видачі _______________ № ____________).

Підстава для видачі дубліката свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора):
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

До цієї заяви додано документи на ___ арк.

Усі відомості, подані в заяві, правдиві й повні.

Заявник

____________
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

__________
(дата)

Дата і номер реєстрації заяви в Мін’юсті України: ___________ № ________.

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1394/5 від 12.07.2013}Додаток 4
до Порядку видачі свідоцтва
про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора)


Міністерство юстиції України

ЗАЯВА
про переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Я, ___________________________________________________________________________,
                                                         (прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого
                                                       (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора),

_____________________________________________________________________________
                                                   дата видачі,                   номер паспорта,                   ким і коли виданий)

_____________________________________________________________________________,

прошу переоформити мені свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (дата видачі ________________ № ____________).

Підстава для переоформлення свідоцтва про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора):

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

До цієї заяви додано документи на ___ арк.

Усі відомості, подані в заяві, правдиві й повні.

Заявник

____________
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

__________
(дата)

Дата і номер реєстрації заяви в Мін’юсті України: ___________ № ________.

{Додаток 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1394/5 від 12.07.2013}Додаток 5
до Порядку видачі свідоцтва
про право на здійснення діяльності
арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора)

ЗАЯВА
про припинення діяльності арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

Я, ___________________________________________________________________________,
                                                 (прізвище, ім’я та по батькові арбітражного керуючого
                                                 (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора),

_____________________________________________________________________________
                                            дата видачі,                   номер паспорта,                   ким і коли виданий)

_____________________________________________________________________________,

повідомляю про припинення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) та прошу анулювати моє свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) (дата видачі ___________ № ____________).

До цієї заяви додано документи на ___ арк.

Усі відомості, подані в заяві, правдиві й повні.

Заявник

__________
(підпис)

_____________
(ініціали, прізвище)

__________
(дата)

Дата і номер реєстрації заяви в Мін’юсті України: ___________ № ________.

{Додаток 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1394/5 від 12.07.2013}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: