open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

15.01.2013  № 24


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2013 р.
за № 207/22739

Про затвердження Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства інфраструктури України

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства інфраструктури
№ 393 від 30.08.2018}

Відповідно до Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 "Про відомчі заохочувальні відзнаки" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства інфраструктури України, що додається.

2. Управлінню персоналу забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Керівникам структурних підрозділів центрального апарату Міністерства, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та їх територіальних органів, Державної спеціальної служби транспорту, Державної адміністрації залізничного транспорту України, підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Міністерства, довести цей наказ до відома працівників.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

В.В. Козак

ПОГОДЖЕНО:

Голова Комісії
державних нагород та геральдики

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
репрезентативних всеукраїнських об'єднань профспілок
на національному рівні




С. Льовочкін





О. Мірошниченко







Г.В. Осовий




ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
15.01.2013  № 24


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2013 р.
за № 207/22739

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства інфраструктури України

I. Загальні положення

1.1. Міністерство інфраструктури України має такі відомчі заохочувальні відзнаки:

Подяка Міністерства інфраструктури України (додатки 1, 2);

Почесна грамота Міністерства інфраструктури України (додатки 3, 4);

нагрудний знак Міністерства інфраструктури України "За трудові досягнення" (додатки 5, 6);

медаль "10 років сумлінної служби" (додатки 7, 8);

медаль "15 років сумлінної служби" (додатки 9, 10);

медаль "20 років сумлінної служби" (додатки 11, 12);

медаль "Ветеран служби" (додатки 13, 14).

1.2. До нагрудного знака Міністерства інфраструктури України "За трудові досягнення" (далі - нагрудний знак) нагородженому видається посвідчення до нагрудного знака Міністерства інфраструктури України "За трудові досягнення" (додатки 15, 16).

1.3. До медалі "10 років сумлінної служби" нагородженому видається посвідчення до медалі "10 років сумлінної служби" (додатки 17, 18).

1.4. До медалі "15 років сумлінної служби" нагородженому видається посвідчення до медалі "15 років сумлінної служби" (додатки 19, 20).

1.5. До медалі "20 років сумлінної служби" нагородженому видається посвідчення до медалі "20 років сумлінної служби" (додатки 21, 22).

1.6. До медалі "Ветеран служби" нагородженому видається посвідчення до медалі "Ветеран служби" (додатки 23, 24).

1.7. Відомчими заохочувальними відзнаками за особисті трудові досягнення у професійній, службовій діяльності, бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із формуванням та забезпеченням реалізації державної політики у сферах авіаційного, автомобільного, залізничного, морського, річкового, міського електричного транспорту та у сферах використання повітряного простору України, дорожнього господарства, надання послуг поштового зв’язку, забезпечення підготовки та реалізації в Україні інфраструктурних проектів, забезпечення безпеки руху, навігаційно-гідрографічного забезпечення судноплавства, торговельного мореплавства, із виконанням інших завдань, покладених на Міністерство інфраструктури України, а також з нагоди загальнодержавних та галузевих професійних свят, ювілеїв органів державної влади, підприємств, установ та організацій можуть нагороджуватися:

працівники апарату Мінінфраструктури, центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та їх територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури;

інші працівники галузі.

Особи, зазначені в абзаці другому цього пункту, можуть відзначатися відповідними відомчими відзнаками також після виходу на пенсію.

{Пункт 1.7 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 393 від 30.08.2018}

1.8. Подякою Міністерства інфраструктури України (далі - Подяка) нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.7 цього розділу, які відпрацювали не менш як 1 рік у відповідній галузі. Працівники, нагороджені Подякою, можуть бути удостоєні цієї самої відзнаки не раніше ніж через два роки.

1.9. Почесною грамотою Міністерства інфраструктури України (далі - Почесна грамота) нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.7 цього розділу, які відпрацювали не менш як 3 роки у відповідній галузі та вже були нагороджені Подякою. Працівники, нагороджені Почесною грамотою, можуть бути удостоєні цієї самої відзнаки не раніше ніж через п’ять років.

1.10. Нагрудним знаком нагороджуються працівники, зазначені у пункті 1.7 цього розділу, які відпрацювали не менш як 10 років у відповідній галузі та вже були нагороджені Почесною грамотою Міністерства інфраструктури України (Міністерства транспорту та зв’язку України, Міністерства транспорту України) або нагрудним знаком «Почесний працівник транспорту України».

{Пункт 1.10 розділу I в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 393 від 30.08.2018}

1.11. Медалями "10 років сумлінної служби", "15 років сумлінної служби", "20 років сумлінної служби", "Ветеран служби" (далі - медалі) нагороджуються військовослужбовці, особи рядового і начальницького складу Державної спеціальної служби транспорту.

II. Порядок представлення до нагородження відомчими заохочувальними відзнаками

2.1. Висунення кандидатур, які представляються до нагороди відомчими заохочувальними відзнаками, здійснюється гласно у трудовому колективі, де працює особа, і оформлюється відповідним поданням.

2.2. Подання про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками:

працівників апарату Мінінфраструктури вносять заступники Міністра інфраструктури України, керівники структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури на ім’я державного секретаря Мінінфраструктури;

працівників, зазначених у пункті 1.7 розділу І цього Положення (крім працівників апарату Мінінфраструктури), вносять заступники Міністра інфраструктури України, керівники структурних підрозділів апарату Мінінфраструктури, керівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та їх територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, та інших підприємств, установ, організацій та господарських товариств галузі на ім’я Міністра інфраструктури України.

{Пункт 2.2 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 393 від 30.08.2018}

2.3. Подання про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками має містити інформацію, що стала підставою для порушення клопотання про нагородження.

До подання про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками додаються:

нагородний лист для представлення на відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства інфраструктури України (додаток 25);

довідка про економічну ефективність та результативність показників фінансово-господарської діяльності підприємства, установи, організації та господарського товариства галузі, якщо до нагородження представляється його (її) керівник.

{Абзац четвертий пункту 2.3 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 393 від 30.08.2018}

2.4. Подання про нагородження відомчими заохочувальними відзнаками вносяться не пізніше як за місяць до дати нагородження.

2.5. Рішення про відзначення:

працівників апарату Мінінфраструктури приймається державним секретарем Мінінфраструктури;

працівників, зазначених у пункті 1.7 розділу І цього Положення (крім працівників апарату Мінінфраструктури), приймається Міністром інфраструктури України, а у разі його відсутності - заступником Міністра інфраструктури України, на якого згідно з відповідним наказом покладено виконання обов’язків Міністра.

Проект наказу про відзначення готується Управлінням кадрової служби Мінінфраструктури.

{Пункт 2.5 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 393 від 30.08.2018}

2.6. Рішення про відзначення медалями приймається керівником Державної спеціальної служби транспорту відповідно до виданого ним наказу.

2.7. До трудової книжки працівника, нагородженого відзнакою, вноситься відповідний запис із зазначенням дати та номера наказу про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою.

Запис про нагородження відомчою заохочувальною відзнакою військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу Державної спеціальної служби транспорту із зазначенням дати та номера наказу заноситься до особової справи зазначених осіб.

2.8. Вручення відзнаки проводиться в урочистій обстановці Міністром інфраструктури України або за його дорученням заступниками Міністра інфраструктури України, державним секретарем Мінінфраструктури, керівниками центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та їх територіальних органів.

{Пункт 2.8 розділу II в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 393 від 30.08.2018}

ІІІ. Порядок носіння, зберігання нагрудного знака

3.1. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України та іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох нагрудних знаків носиться не більше трьох таких знаків.

3.2. Відомча заохочувальна відзнака у вигляді медалі носиться з лівого боку грудей і розміщується після знаків державних нагород України та іноземних державних нагород. За наявності в особи декількох медалей, зазначених у пункті 1.1 розділу І цього Положення, носиться лише та, що була вручена останньою.

3.3. Нагрудний знак, медалі і посвідчення до них зберігаються у нагородженого.

3.4. У разі втрати відомчої відзнаки дублікат не видається.

У випадках втрати посвідчення до нагрудного знака та медалей працівниками Мінінфраструктури дублікат посвідчення може бути виданий за умови поважних причин та форс-мажорних обставин, що призвели до їх втрати, за поданням заступників Міністра інфраструктури України, керівників структурних підрозділів Мінінфраструктури, а в разі втрати посвідчення іншими працівниками галузі - за поданням керівників центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра інфраструктури України, та їх територіальних органів, підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінінфраструктури, та інших підприємств, установ, організацій та господарських товариств галузі.

{Абзац другий пункту 3.4 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства інфраструктури № 393 від 30.08.2018}

3.5. Гранична кількість відомчих відзнак, якими можуть бути нагороджені працівники протягом календарного року, становить:

Подяк - 2 000 одиниць;

Почесних грамот - 1 500 одиниць;

нагрудних знаків - 700 одиниць.

Начальник
Управління персоналу



Н.П. Сова




Додаток 1
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ЕСКІЗ
Подяки Міністерства інфраструктури України



Додаток 2
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ОПИС
Подяки Міністерства інфраструктури України

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства інфраструктури України - Подяка Міністерства інфраструктури України розміщується на аркуші розміром 210 Х 297 мм вертикально.

Подяка друкується на матовому папері, тло Подяки - світло-жовтого кольору. У верхній частині Подяки розташовано малий Державний Герб України.

Під малим Державним Гербом України розміщено напис у два рядки літерами синього кольору "МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ".

Нижче літерами золотистого кольору розміщено напис "ПОДЯКА" та передбачено місце для написання прізвища, імені, по батькові, посади, заслуг і дати та номера наказу про нагородження.

У нижній частині аркуша розташовано зображення автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту та супутньої інфраструктури.

Краї аркуша Подяки обрамлені фігурною рамкою.



Додаток 3
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ЕСКІЗ
Почесної грамоти Міністерства інфраструктури України



Додаток 4
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ОПИС
Почесної грамоти Міністерства інфраструктури України

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства інфраструктури України - Почесна грамота Міністерства інфраструктури України розміщується вертикально та має розмір 420 Х 297 мм.

Почесна грамота друкується на білому матовому папері, тло Почесної грамоти - синього кольору. З лівого боку: зверху Почесної грамоти на білому тлі розташовано малий Державний Герб України; під малим Державним Гербом України розміщено напис у два рядки літерами золотистого кольору "МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ"; у нижній частині аркуша Почесної грамоти розташовано зображення автомобільного, авіаційного, залізничного, морського і річкового транспорту та супутньої інфраструктури.

З правого боку: у верхній частині аркуша Почесної грамоти на білому тлі літерами золотистого кольору розміщено напис у два рядки "ПОЧЕСНА ГРАМОТА"; під написом знаходиться напис малими літерами синього кольору "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ"; нижче напису "НАГОРОДЖУЄТЬСЯ" передбачено місце для написання прізвища, імені, по батькові, посади, заслуг та дати і номера наказу про нагородження. З лівого та правого боків Почесна грамота обрамлена фігурною рамкою.

Зворотний бік Почесної грамоти - білого кольору.

Почесна грамота може бути вкладена в папку.



Додаток 5
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ЕСКІЗ
нагрудного знака Міністерства інфраструктури України "За трудові досягнення"



Додаток 6
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ОПИС
нагрудного знака Міністерства інфраструктури України "За трудові досягнення"

Відомча заохочувальна відзнака Міністерства інфраструктури України - нагрудний знак Міністерства інфраструктури України "За трудові досягнення" виготовляється розміром 45 х 45 мм з металу.

Нагрудний знак має форму променистого щита жовтого кольору, на який накладено емблему у формі кола та чотирьох стрілок. Середина кола - білого кольору. У центрі кола розміщено кольоровий малюнок малого Державного Герба України, схрещених якоря, молотка і французького ключа, на які накладено стилізовані крила жовтого кольору. Крила горизонтально виходять за межі кола. Стрілки символізують дороги та напрямки руху.

Коло прикрашено вінком із лаврового листя.

Усередині кола у верхній його частині розміщено напис "МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ", у нижній частині - напис "ЗА ТРУДОВІ ДОСЯГНЕННЯ".

Кріплення відзнаки - два вертикальних батерфляї.



Додаток 7
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ЕСКІЗ
медалі "10 років сумлінної служби"



Додаток 8
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ОПИС
медалі "10 років сумлінної служби"

Медаль "10 років сумлінної служби" виготовляється з білого металу і має форму кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі в центрі розміщено малюнок малого Державного Герба України, схрещених якоря, молотка і французького ключа, на які накладено стилізовані крила. Композицію вміщено в коло чорного кольору з чотирма стрілками, яке прикрашено вінком із дубового листя. На зворотному боці медалі зображено гілки з калиновим та дубовим листям, перевиті стрічкою, та написи: у центрі - "10 років сумлінної служби" і по колу - "Державна спеціальна служба транспорту України". Медаль обрамлено бортиком. Усі зображення та написи - рельєфні.

За допомогою кільця медаль з’єднується з колодкою, яка має вигляд прямокутної металевої пластини, обтягнутої стрічкою. Колодка виготовляється з білого металу. У нижній частині колодки - тонка металева фігурна дужка із заокругленим виступом та отвором посередині для сполучення колодки зі знаком медалі. Розмір колодки: висота - 42 мм, ширина - 28 мм, фігурна дужка та заокруглений виступ до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм. На зворотному боці колодки - застібка для кріплення медалі до одягу.

Стрічка медалі - шовкова синього кольору з трьома повздовжніми жовтими смужками посередині шириною по 2 мм кожна. Відстань між смужками - 2 мм.

Планка медалі є металевою пластинкою, обтягнутою відповідною стрічкою.

Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.



Додаток 9
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ЕСКІЗ
медалі "15 років сумлінної служби"



Додаток 10
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ОПИС
медалі "15 років сумлінної служби"

Медаль "15 років сумлінної служби" виготовляється з білого металу і має форму кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі в центрі розміщено кольоровий малюнок малого Державного Герба України, схрещених якоря, молотка і французького ключа, на які накладено стилізовані крила жовтого кольору. Композицію вміщено в коло чорного кольору з чотирма стрілками, яке прикрашено вінком із дубового листя. На зворотному боці медалі зображено гілки з калиновим та дубовим листям, перевиті стрічкою, та написи: у центрі - "15 років сумлінної служби" і по колу - "Державна спеціальна служба транспорту України". Медаль обрамлено бортиком. Усі зображення та написи - рельєфні.

За допомогою кільця медаль з’єднується з колодкою, яка має вигляд прямокутної металевої пластини, обтягнутої стрічкою. Колодка виготовляється з білого металу. У нижній частині колодки - тонка металева фігурна дужка із заокругленим виступом та отвором посередині для сполучення колодки зі знаком медалі. Розмір колодки: висота - 42 мм, ширина - 28 мм, фігурна дужка та заокруглений виступ до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм. На зворотному боці колодки - застібка для кріплення медалі до одягу.

Стрічка медалі - шовкова синього кольору з двома повздовжніми жовтими смужками посередині шириною по 2 мм кожна. Відстань між смужками - 2 мм.

Планка медалі є металевою пластинкою, обтягнутою відповідною стрічкою.

Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.



Додаток 11
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ЕСКІЗ
медалі "20 років сумлінної служби"



Додаток 12
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ОПИС
медалі "20 років сумлінної служби"

Медаль "20 років сумлінної служби" виготовляється з жовтого металу і має форму кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі в центрі розміщено кольоровий малюнок малого Державного Герба України, схрещених якоря, молотка і французького ключа, на які накладено стилізовані крила жовтого кольору. Композицію вміщено в коло чорного кольору з чотирма стрілками, яке прикрашено вінком із дубового листя. На зворотному боці медалі зображено гілки з калиновим та дубовим листям, перевиті стрічкою, та написи: у центрі - "20 років сумлінної служби" і по колу - "Державна спеціальна служба транспорту України". Медаль обрамлено бортиком. Усі зображення та написи - рельєфні.

За допомогою кільця медаль з’єднується з колодкою, яка має вигляд прямокутної металевої пластини, обтягнутої стрічкою. Колодка виготовляється з жовтого металу. У нижній частині колодки - тонка металева фігурна дужка із заокругленим виступом та отвором посередині для сполучення колодки зі знаком медалі. Розмір колодки: висота - 42 мм, ширина - 28 мм, фігурна дужка та заокруглений виступ до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм. На зворотному боці колодки - застібка для кріплення медалі до одягу.

Стрічка медалі - шовкова синього кольору з однією повздовжньою жовтою смужкою посередині шириною 2 мм.

Планка медалі є металевою пластинкою, обтягнутою відповідною стрічкою.

Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.



Додаток 13
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ЕСКІЗ
медалі "Ветеран служби"



Додаток 14
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ОПИС
медалі "Ветеран служби"

Медаль "Ветеран служби" виготовляється з жовтого металу і має форму кола діаметром 32 мм. На лицьовому боці медалі в центрі розміщено кольоровий малюнок малого Державного Герба України, схрещених якоря, молотка і французького ключа, на які накладено стилізовані крила жовтого кольору. Композицію вміщено в коло чорного кольору з чотирма стрілками, яке прикрашено вінком із дубового листя на тлі з розбіжними променями. На зворотному боці медалі зображено гілки з калиновим та дубовим листям, перевиті стрічкою, та написи: у центрі - "Ветеран служби" і по колу - "Державна спеціальна служба транспорту України". Медаль обрамлено бортиком. Усі зображення та написи - рельєфні.

За допомогою кільця медаль з’єднується з колодкою, яка має вигляд прямокутної металевої пластини, обтягнутої стрічкою. Колодка виготовляється з жовтого металу. У нижній частині колодки - тонка металева фігурна дужка із заокругленим виступом та отвором посередині для сполучення колодки зі знаком медалі. Розмір колодки: висота - 42 мм, ширина - 28 мм, фігурна дужка та заокруглений виступ до колодки - відповідно 30 х 2 мм та 2 мм. На зворотному боці колодки - застібка для кріплення медалі до одягу.

Стрічка медалі - шовкова синього кольору з однією повздовжньою жовтою смужкою посередині шириною 10 мм.

Планка медалі є металевою пластинкою, обтягнутою відповідною стрічкою.

Розмір планки: висота - 12 мм, ширина - 28 мм.



Додаток 15
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ЕСКІЗ
посвідчення до нагрудного знака Міністерства інфраструктури України "За трудові досягнення"



Додаток 16
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ОПИС
посвідчення до нагрудного знака Міністерства інфраструктури України "За трудові досягнення"

Посвідчення до нагрудного знака Міністерства інфраструктури України "За трудові досягнення" є книжечкою розміром 80 х 110 мм в обкладинці темно-вишневого кольору.

На обкладинці посвідчення зверху розміщено зображення малого Державного Герба України жовтого кольору, під малим Державним Гербом України розміщено напис у два рядки "Міністерство інфраструктури України", знизу - викарбовано напис жовтого кольору "ПОСВІДЧЕННЯ до нагрудного знака "За трудові досягнення".

Фонове зображення посвідчення - світло-синього кольору. З лівого боку посвідчення зверху розміщено напис у два рядки "Міністерство інфраструктури України". Нижче - зображення нагрудного знака "За трудові досягнення". Під зображенням - напис "№ ____".

З правого боку посвідчення розміщено такі написи:

"____________________________
(прізвище)

____________________________
(ім’я, по батькові)

наказом
Міністерства інфраструктури
України

від _____________20___ р. №_____
нагороджений(а) нагрудним знаком
"ЗА ТРУДОВІ
ДОСЯГНЕННЯ"
______________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали
керівника державного органу)".





Додаток 17
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ЕСКІЗ
посвідчення до медалі "10 років сумлінної служби"



Додаток 18
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ОПИС
посвідчення до медалі "10 років сумлінної служби"

Посвідчення до медалі "10 років сумлінної служби" є книжечкою розміром 80 х 110 мм в обкладинці темно-вишневого кольору.

На обкладинці посвідчення зверху розміщено зображення малого Державного Герба України жовтого кольору, знизу - напис жовтого кольору "ПОСВІДЧЕННЯ до медалі "10 років сумлінної служби".

Внутрішні боки обкладинки посвідчення - паперові.

З лівого боку посвідчення розміщено напис "Державна спеціальна служба транспорту", знизу - зображення медалі "10 років сумлінної служби" та напис "№ ____".

З правого боку посвідчення розміщено такий текст:

"____________________________
(військове звання)

____________________________
(прізвище)

____________________________
(ім’я, по батькові)

наказом
Міністерства інфраструктури
України

від "__"_______20___ р.
№__________
нагороджений(а) медаллю
"10 років сумлінної служби"
______________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали
керівника державного органу)".





Додаток 19
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ЕСКІЗ
посвідчення до медалі "15 років сумлінної служби"



Додаток 20
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ОПИС
посвідчення до медалі "15 років сумлінної служби"

Посвідчення до медалі "15 років сумлінної служби" є книжечкою розміром 80 х 110 мм в обкладинці темно-вишневого кольору.

На обкладинці посвідчення зверху розміщено зображення малого Державного Герба України жовтого кольору, знизу - напис жовтого кольору "ПОСВІДЧЕННЯ до медалі "15 років сумлінної служби".

Внутрішні боки обкладинки посвідчення - паперові.

З лівого боку посвідчення розміщено напис "Державна спеціальна служба транспорту", знизу - зображення медалі "15 років сумлінної служби" та напис "№ ____".

З правого боку посвідчення розміщено такий текст:

"____________________________
(військове звання)

____________________________
(прізвище)

____________________________
(ім’я, по батькові)

наказом
Міністерства інфраструктури
України
від "__"_______20___ р.
№__________
нагороджений(а) медаллю
"15 років сумлінної служби"
______________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали
керівника державного органу)".





Додаток 21
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ЕСКІЗ
посвідчення до медалі "20 років сумлінної служби"



Додаток 22
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ОПИС
посвідчення до медалі "20 років сумлінної служби"

Посвідчення до медалі "20 років сумлінної служби" є книжечкою розміром 80 х 110 мм в обкладинці темно-вишневого кольору.

На обкладинці посвідчення зверху розміщено зображення малого Державного Герба України жовтого кольору, знизу - напис жовтого кольору "ПОСВІДЧЕННЯ до медалі "20 років сумлінної служби".

Внутрішні боки обкладинки посвідчення - паперові.

З лівого боку посвідчення розміщено напис "Державна спеціальна служба транспорту", знизу - зображення медалі "20 років сумлінної служби" та напис "№ ____".

З правого боку посвідчення розміщено такий текст:

"____________________________
(військове звання)

____________________________
(прізвище)

____________________________
(ім’я, по батькові)

наказом
Міністерства інфраструктури
України
від "__"_______20___ р.
№__________
нагороджений(а) медаллю
"20 років сумлінної служби"
______________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали
керівника державного органу)".





Додаток 23
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ЕСКІЗ
посвідчення до медалі "Ветеран служби"



Додаток 24
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

ОПИС
посвідчення до медалі "Ветеран служби"

Посвідчення до медалі "Ветеран служби" є книжечкою розміром 80 х 110 мм в обкладинці темно-вишневого кольору.

На обкладинці посвідчення зверху розміщено зображення малого Державного Герба України жовтого кольору, знизу - напис жовтого кольору "ПОСВІДЧЕННЯ до медалі "Ветеран служби".

Внутрішні боки обкладинки посвідчення - паперові.

З лівого боку посвідчення розміщено напис "Державна спеціальна служба транспорту", знизу - зображення медалі "Ветеран служби" та напис "№ ____".

З правого боку посвідчення розміщено такий текст:

"____________________________
(військове звання)

____________________________
(прізвище)

____________________________
(ім’я, по батькові)

наказом
Міністерства інфраструктури
України
від "__"_______20___ р.
№__________
нагороджений(а) медаллю
"Ветеран служби"
______________________________
(посада, підпис, прізвище та ініціали
керівника державного органу)"





Додаток 25
до Положення про відомчі
заохочувальні відзнаки
Міністерства інфраструктури України

НАГОРОДНИЙ ЛИСТ
для представлення на відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства інфраструктури України

1. Прізвище, ім’я, по батькові ___________________________________________________

2. Посада і місце роботи, служби ________________________________________________

3. Число, місяць, рік народження ________________________________________________

4. Освіта ____________________________________________________________________

5. Які має відомчі заохочувальні відзнаки, державні нагороди України та інші нагороди,
дата нагородження ___________________________________________________________

6. Стаж роботи в галузі ________________________________________________________

7. Стаж роботи в даному колективі ______________________________________________

8.Чи має стягнення (які, коли накладено, ким і за що) ______________________________

9. Трудова діяльність (із зазначенням у хронологічному порядку дат зайняття посад
відповідних місць роботи) _____________________________________________________

____________________________________________________________________________

10. Підстави для представлення на відзначення відомчою заохочувальною відзнакою
____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
                                                            (характеристика особливих заслуг особи)

Кандидатуру _________________________________________________________________
                                                                                     (прізвище, ім’я, по батькові)

рекомендовано зборами (правлінням) колективу ___________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________
                        (найменування органу державної влади, підприємства, установи, організації,
                                                                    дата обговорення, № протоколу)

Керівник державного органу, підприємства, установи, організації
____________________________________________________________________________
                                                                              (підпис, прізвище, ініціали)

Голова зборів колективу
____________________________________________________________________________
                                                                            (підпис, прізвище, ініціали)


М. П.


"       "

_________ 20 __ року


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: