open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

17.01.2013  № 21


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2013 р.
за № 209/22741

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг № 920 від 13.07.2017}

Про затвердження Інструкції з оформлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

Відповідно до статті 14 Закону України "Про природні монополії", статті 12 Закону України "Про електроенергетику", статей 18821, 24415, 256, 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення та Указу Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059 "Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики" Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Затвердити Інструкцію з оформлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень, що додається.

2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Національної комісії регулювання електроенергетики України від 19 жовтня 2005 року № 914 "Про затвердження Положення про накладення адміністративних стягнень", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2005 року за № 1565/11845.

3. Юридичному управлінню в установленому законодавством порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
17.01.2013  № 21


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
1 лютого 2013 р.
за № 209/22741

ІНСТРУКЦІЯ
з оформлення Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, матеріалів про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція розроблена на підставі статей 24415, 256, 257 Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі - Кодекс), Законів України "Про природні монополії", "Про електроенергетику" та встановлює механізм складання уповноваженими посадовими особами Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, протоколів про адміністративні правопорушення та визначає процедуру розгляду справ про адміністративні правопорушення та накладення адміністративних стягнень, передбачених статтею 18821 Кодексу.

1.2. При здійсненні державного нагляду (контролю) за діяльністю суб’єктів природних монополій у сфері енергетики уповноважені на те посадові особи НКРЕ (далі - уповноважені особи) мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення у разі ухилення від виконання або несвоєчасного виконання посадовими особами рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики (далі - Комісія). Уповноваженою особою є голова комісії, яка проводить захід зі здійснення державного нагляду (контролю) у вигляді перевірки суб’єктів природних монополій у сфері енергетики (далі - суб’єкти господарювання).

1.3. Від імені Комісії розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право Голова та члени НКРЕ.

II. Протокол про адміністративне правопорушення

2.1. При вчиненні посадовими особами суб’єктів господарювання адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 18821 Кодексу, уповноважена посадова особа згідно зі статтями 254, 256 Кодексу складає протокол про адміністративне правопорушення (далі - протокол) за формою, наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції.

2.2. Факт вчинення адміністративного правопорушення встановлюється уповноваженою особою за результатами перевірки суб’єктів господарювання.

2.3. У разі вчинення правопорушення кількома особами протокол складається на кожну особу окремо. У разі вчинення однією особою кількох окремих адміністративних правопорушень протоколи складаються щодо кожного з вчинених правопорушень.

2.4. Усі реквізити протоколу заповнюються державною мовою розбірливим почерком. Не допускається заповнення протоколу олівцем та закреслення чи виправлення відомостей, що заносяться до протоколу, а також унесення додаткових записів після того, як протокол підписаний особою, щодо якої він складений.

2.5. У протоколі зазначаються:

дата і місце його складення;

посада, прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол;

відомості про особу, яка притягається до адміністративної відповідальності;

місце, час вчинення і суть адміністративного правопорушення;

стаття 18821 Кодексу, згідно з якою передбачена адміністративна відповідальність за таке правопорушення;

прізвища, місце проживання свідків і потерпілих, якщо вони є;

пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності;

інші відомості, необхідні для вирішення справи.

2.6. Уповноважена посадова особа зобов'язана ознайомити особу, яка притягається до адміністративної відповідальності, з її правами і обов’язками, передбаченими статтею 268 Кодексу, та змістом статті 63 Конституції України, про що робиться відмітка в протоколі.

2.7. Особі, щодо якої складається протокол, пропонується надати письмове пояснення та зауваження по суті вчиненого правопорушення, які вносяться до протоколу і засвідчуються її підписом.

Пояснення та зауваження можуть додаватись до протоколу окремо, про що робиться запис у цьому протоколі. Власноруч викладені цією особою пояснення та зауваження додаються до протоколу, про що до нього вноситься відповідний запис із зазначенням кількості аркушів, на яких подано такі пояснення та/або зауваження.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від надання пояснень та зауважень по суті вчиненого правопорушення уповноважена посадова особа вносить до нього відповідний запис.

2.8. Протокол підписується особою, яка його склала, і особою, яка притягається до адміністративної відповідальності.

У разі відмови особи, щодо якої складається протокол, від його підписання уповноважена посадова особа робить про це відповідний запис, який засвідчує своїм підписом.

2.9. Протокол складається у двох примірниках, один з яких під розписку вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності, або в разі відмови цієї особи від отримання протоколу надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення протягом трьох днів з дня його складення.

2.10. До протоколу долучаються матеріали, що підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення.

2.11. Протокол подається для розгляду на засідання Комісії у формі відкритого слухання (далі - засідання Комісії).

III. Розгляд справ про адміністративні правопорушення

3.1. Справа про адміністративне правопорушення розглядається на засіданні Комісії Головою та членами Комісії в п’ятнадцятиденний строк з дня одержання ними протоколу та інших матеріалів справи з урахуванням вимог статей 279-281 Кодексу.

3.2. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у присутності особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. У разі відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про її своєчасне сповіщення щодо місця і часу розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення розгляду справи.

3.3. Доказами у справі про адміністративне правопорушення є будь-які фактичні дані, на основі яких у визначеному законом порядку Комісія встановлює наявність чи відсутність адміністративного правопорушення, винність цієї особи в його вчиненні та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

Ці дані встановлюються на підставі протоколу та пояснень особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також інших матеріалів справи про адміністративне правопорушення.

3.4. Комісія при підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення вирішує такі питання:

чи належить до компетенції Комісії розгляд зазначеної справи;

чи належним чином оформлено протокол та інші матеріали справи про адміністративне правопорушення;

чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи, про час і місце її розгляду;

чи витребувано необхідні додаткові матеріали;

чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, її законних представників та захисника.

3.5. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу Комісії, яка розглядає зазначену справу.

3.6. Головуючий на засіданні Комісії оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання.

3.7. Комісія при розгляді справи про адміністративне правопорушення зобов’язана з’ясувати: чи було вчинено адміністративне правопорушення, чи винна зазначена особа у його вчиненні, чи підлягає вона адміністративній відповідальності, чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.

3.8. При прийнятті рішення про накладення адміністративного стягнення враховуються характер вчиненого правопорушення, особа, що притягається до адміністративної відповідальності, ступінь її вини, майновий стан, а також обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність згідно зі статтями 34-35 Кодексу.

3.9. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - не пізніше ніж через два місяці з дня його виявлення.

IV. Постанова у справі про адміністративне правопорушення

4.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, Комісія приймає рішення у справі, яке оформлюється постановою:

про накладення адміністративного стягнення (додаток 2);

про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 3).

Постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення приймається за наявності обставин, передбачених статтею 247 Кодексу.

4.2. Постанова про накладення адміністративного стягнення та постанова про закриття справи про адміністративне правопорушення (далі - постанова) повинні містити:

повне найменування Комісії;

дату розгляду справи;

відомості про особу, щодо якої розглядається справа, зокрема прізвище, ім’я та по батькові, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті), а також інші дані, якщо вони відомі Комісії, які ідентифікують особу чи можуть сприяти примусовому виконанню (дата народження, місце роботи тощо);

опис обставин, установлених при розгляді справи;

посилання на статтю 18821 Кодексу, згідно з якою передбачена адміністративна відповідальність за таке правопорушення;

прийняте у справі рішення, а також інформацію про право оскарження постанови в порядку та у строк, визначені статтями 288, 289 Кодексу;

дату набрання постановою законної сили;

строк пред’явлення постанови до виконання.

Постанова приймається простою більшістю членів Комісії, присутніх на засіданні.

Постанова підписується головуючим на засіданні та секретарем Комісії.

4.3. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи.

4.4. Копія постанови протягом трьох днів вручається або надсилається рекомендованим листом із повідомленням про вручення поштового відправлення особі, щодо якої її винесено.

Якщо копія постанови вручається особі, притягнутій до адміністративної відповідальності, особисто, то в постанові вказується дата її вручення і вона підписується особою, притягнутою до адміністративної відповідальності.

У разі якщо копія постанови надсилається, про це робиться відповідна відмітка у справі.

V. Оскарження постанови у справі про адміністративне правопорушення

5.1. Постанову може бути оскаржено до суду особою, щодо якої її винесено.

5.2. Скарга на постанову може бути подана протягом десяти днів з дня винесення постанови.

5.3. Постанова Комісії про накладення адміністративного стягнення набирає законної сили після закінчення строку оскарження цієї постанови.

VI. Виконання постанови про накладення адміністративного стягнення

6.1. Постанова є обов’язковою для виконання посадовими особами, які притягуються до адміністративної відповідальності.

6.2. Постанова підлягає виконанню з дня набрання нею законної сили після закінчення строку оскарження.

6.3. Контроль за своєчасним виконанням постанови про накладення адміністративного стягнення здійснюється Комісією.

6.4. При оскарженні постанови про накладення адміністративного стягнення ця постанова підлягає виконанню після залишення скарги без задоволення, за винятком постанов про застосування стягнення у вигляді попередження.

6.5. Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься правопорушником в установу банку України не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу, а в разі оскарження такої постанови - не пізніше як через п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення скарги без задоволення.

Сума штрафів, накладених за вчинення адміністративного правопорушення, зараховується до Державного бюджету України.

6.6. Після перерахування суми штрафу правопорушник зобов’язаний надати копію платіжного документа про сплату штрафу до Комісії.

При отриманні копії платіжного документа про сплату правопорушником штрафу до постанови вноситься запис про її виконання (зазначаються назва та реквізити документа, що підтверджує сплату, установа банку, що його видала, сума) та додається оригінал квитанції (іншого платіжного документа), який підшивається до справи.

6.7. Відстрочка виконання постанови про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу здійснюється в порядку, встановленому законом.

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 Кодексу, постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді штрафу разом із заявою про відкриття виконавчого провадження за підписом Голови Комісії/виконуючого його обов’язки надсилається для примусового виконання до відділу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом.

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, зазначеного у постанові про стягнення штрафу.

6.8. Постанова про накладення адміністративного стягнення не підлягає виконанню у випадках, передбачених статтею 303 Кодексу.

6.9. Провадження справи про адміністративне правопорушення вважається закінченим після виконання постанови про накладення адміністративного стягнення.

VII. Оформлення та облік матеріалів у справах про адміністративні правопорушення

7.1. Ведення справи про адміністративне правопорушення забезпечує уповноважена особа.

7.2. Протокол не пізніше наступного дня після його складення реєструється уповноваженою особою в журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення (додаток 4), сторінки якого повинні бути прошнуровані та пронумеровані, а також скріплені печаткою Комісії. Крім того, у журналі реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення проставляється відмітка про вручення другого примірника протоколу. Протоколу присвоюється реєстраційний номер.

7.3. Винесені постанови реєструються уповноваженою особою в журналі реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення (додаток 5). Журнал реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення має бути пронумерований, прошнурований, скріплений гербовою печаткою та засвідчений підписом Голови Комісії. Облік постанов проводиться окремо в межах кожного календарного року. Постанові присвоюється реєстраційний номер.

7.4. У день реєстрації постанови її оригінал долучається до справи про адміністративне правопорушення.

7.5. Закрита справа про адміністративне правопорушення разом з описом документів, що є у справі про адміністративне правопорушення (додаток 6), прошнуровується, скріплюється гербовою печаткою, засвідчується підписом Голови Комісії/виконуючого його обов’язки та здається на зберігання до архіву Комісії.

7.6. Журнал реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення, журнал реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення, а також справи про адміністративні правопорушення зберігаються в архіві Комісії протягом трьох років.

Начальник
юридичного управлінняВ. Морозова
Додаток 1
до Інструкції з оформлення
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики,
матеріалів про адміністративні
правопорушення та накладення
адміністративних стягнень

ПРОТОКОЛ
про адміністративне правопорушення


Додаток 2
до Інструкції з оформлення
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики,
матеріалів про адміністративні
правопорушення та накладення
адміністративних стягнень

ПОСТАНОВА
про накладення адміністративного стягнення


Додаток 3
до Інструкції з оформлення
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики,
матеріалів про адміністративні
правопорушення та накладення
адміністративних стягнень

ПОСТАНОВА
про закриття справи про адміністративне правопорушенняДодаток 4
до Інструкції з оформлення
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики,
матеріалів про адміністративні
правопорушення та накладення
адміністративних стягнень

ЖУРНАЛ
реєстрації протоколів про адміністративні правопорушення

Реєстраційний номер протоколу

Дата складання протоколу

Дата та місце вчинення правопорушення

Відомості про особу, щодо якої складено протокол

прізвище, ім’я, по батькові особи

посада

місце роботи

1

2

3

4

5

6

Посада, прізвище, ініціали уповноваженої посадової особи Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, яка склала протокол

Відмітка про вручення другого примірника протоколу

Примітка

7

8

9
Додаток 5
до Інструкції з оформлення
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики,
матеріалів про адміністративні
правопорушення та накладення
адміністративних стягнень

ЖУРНАЛ
реєстрації постанов у справах про адміністративні правопорушення

Реєстраційний номер постанови

Дата винесення постанови

Посада, прізвище та ініціали головуючого

Прізвище, ініціали членів Комісії, які винесли постанову

Прізвище, ім’я, по батькові, посада, місце роботи порушника

1

2

3

4

5

Резолютивна частина постанови

Відмітка про виконання постанови

Постанову оскаржено

Рішення органу, що розглянув скаргу

Примітка

6

7

8

9

10
Додаток 6
до Інструкції з оформлення
Національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики,
матеріалів про адміністративні
правопорушення та накладення
адміністративних стягнень

ОПИС
документів, що є у справі про адміністративне правопорушення

№ з/п

Найменування і реквізити документів

Кількість сторінокОпис складено

_______________
(посада)

________________________
(прізвище, ініціали, підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: