open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.01.2013  № 130/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2013 р.
за № 148/22680

Про порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 1316/5 від 11.08.2014
№ 1160/5 від 07.07.2015
№ 1095/5 від 10.04.2018
№ 2936/5 від 12.09.2018}

Відповідно до абзацу шостого частини першої статті 3 та абзацу сьомого частини другої статті 98 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, пунктів 3, 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 6 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

1.1. Порядок подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації).

1.2. Форму № 1 “Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство”.

{Підпункт 1.2 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

1.3. Форму № 1.1 “Повідомлення про призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство”.

1.4. Форму № 2 “Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника”.

1.5. Форму № 3 “Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати”.

1.6. Форму № 4 “Повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними”.

1.7. Форму № 5 "Повідомлення про фінансовий стан боржника - актив балансу".

{Підпункт 1.7 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

1.8. Форму № 5.1 "Повідомлення про фінансовий стан боржника - пасив балансу".

{Підпункт 1.8 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

1.9. Форму № 5.2 "Повідомлення про фінансові результати (Повідомлення про сукупний дохід)".

{Підпункт 1.9 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

1.10. Форму № 5.2.1 "Повідомлення про фінансові результати (для суб’єкта малого підприємництва)".

{Пункт 1 доповнено новим підпунктом 1.10 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

1.11. Форму № 5.2.2 "Повідомлення про фінансові результати (спрощена форма для суб’єкта малого підприємництва)".

{Пункт 1 доповнено новим підпунктом 1.11 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

1.12. Форму № 6 “Повідомлення про закриття провадження у справі про банкрутство”.

{Підпункт 1.12 пункту 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

1.13. Форму № 7 “Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця”.

1.14. Форму № 8 “Повідомлення про арбітражного керуючого”.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування, але не раніше дня набрання чинності Законом України від 22 грудня 2011 року № 4212-VІ “Про внесення змін до Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

4. Державному підприємству “Інформаційний центр” Міністерства юстиції України (Добжанський В.Б.) у двомісячний строк з дня прийняття цього наказу забезпечити технічну та технологічну можливість внесення інформації, поданої відповідно до затверджених цим наказом форм подання обов’язкових відомостей, до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр

О. Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
21 січня 2013 р.
за № 148/22680

ПОРЯДОК
подання арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) обов’язкових відомостей (інформації)

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено відповідно до абзацу шостого частини першої статті 3 та абзацу сьомого частини другої статті 98 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” з метою правильного заповнення форм повідомлень, які містять відомості про стан провадження у справі про банкрутство, сторони у справі про банкрутство і фінансово-господарські показники боржника (далі - форми подання інформації). Цей Порядок містить опис методики заповнення полів.

1.2. Форми подання інформації та їх зміст розроблено з урахуванням положень Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, наказів Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73 «Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868 (із змінами), від 25 лютого 2000 року № 39 «Про затвердження Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 березня 2000 року за № 161/4382 (із змінами), та інших нормативно-правових актів щодо відновлення платоспроможності боржника, здійснення процедур банкрутства та діяльності арбітражного керуючого.

{Пункт 1.2 розділу I із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

II. Подання арбітражними керуючими обов’язкових відомостей  (інформації) через онлайн систему електронної звітності арбітражних керуючих

Форми подання інформації подаються арбітражними керуючими (розпорядниками майна, керуючими санацією, ліквідаторами) (далі - арбітражні керуючі) через онлайн систему електронної звітності арбітражних керуючих.

Онлайн система електронної звітності арбітражних керуючих - інформаційно-телекомунікаційна система, яка забезпечує можливість внесення, обробки та подання арбітражними керуючими форм обов’язкових відомостей (інформації) до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, та Єдиного реєстру арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) України, а також можливість перегляду поданої інформації.

Форма подання інформації вважається поданою з моменту підписання кваліфікованим електронним підписом арбітражного керуючого із застосуванням засобів кваліфікованого електронного підпису чи печатки, які мають вбудовані апаратно-програмні засоби, що забезпечують захист записаних на них даних від несанкціонованого доступу, від безпосереднього ознайомлення із значенням параметрів особистих ключів та їх копіювання, та надходження підписаної форми до Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство.

{Абзац третій розділу II в редакції Наказу Міністерства юстиції № 2936/5 від 12.09.2018}

Доступ до онлайн системи електронної звітності арбітражним керуючим надається через веб-браузер з використанням відповідного комп’ютерного обладнання та захищених каналів зв’язку. Автентифікація користувачів онлайн системи електронної звітності арбітражних керуючих здійснюється за допомогою кваліфікованого електронного підпису.

{Абзац четвертий розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2936/5 від 12.09.2018}

В онлайн системі електронної звітності арбітражних керуючих дозволяється використання кваліфікованого електронного підпису тільки кваліфікованих надавачів електронних довірчих послуг.

{Абзац п'ятий розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2936/5 від 12.09.2018}

Забезпечення технічного та технологічного супроводження програмного забезпечення онлайн системи електронної звітності арбітражних керуючих здійснюється адміністратором Єдиних та Державних реєстрів, створення та забезпечення функціонування яких належить до компетенції Міністерства юстиції України.

{Розділ II в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015, № 1095/5 від 10.04.2018}

IІІ. Заповнення полів, загальних для всіх або декількох форм подання інформації

3.1. Усі форми подання інформації заповнюються та подаються в обов'язковому порядку у строки, зазначені в додатку до цього Порядку, залежно від стадії провадження процедури банкрутства, вчинення процесуальних дій та виконання арбітражними керуючими інших обов'язків відповідно до Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом.

Форми подання інформації повинні містити повну та достовірну інформацію.

У разі некоректного заповнення одного або декількох полів форми подання інформації або заповнення без дотримання вимог цього Порядку підписання такої форми кваліфікованим електронним підписом є неможливим.

{Абзац третій пункту 3.1 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 2936/5 від 12.09.2018}

{Пункт 3.1 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

3.2. Більшість форм подання інформації містять поля, які заповнюються за такими правилами:

при заповненні поля «Місяць, за який подається інформація (____________ 20__ року)» у разі подання інформації не за повний місяць (наприклад, у разі подання форми протягом 10 днів з дати винесення ухвали про закриття провадження) вказується місяць, у якому подається відповідна форма. Якщо форма подається вперше після відкриття провадження, у відповідному полі вказується місяць, у якому подається відповідна форма;

{Абзац другий пункту 3.2 розділу III в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

{Абзац третій пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

поле “Суддя” містить прізвище, ім’я та по батькові судді, який здійснює провадження у справі про банкрутство;

поле “Дата” та інші поля, що містять дані типу “дата”, заповнюються даними у форматі дд.мм.рррр, де дд - день місяця; мм - місяць; рррр - рік (наприклад: 01.01.2013). День місяця та місяць вказуються обов’язково двома цифрами, тобто 01.01.2013;

поле “Найменування”. Деякі форми подання інформації мають поле, що містить найменування юридичної особи - боржника, кредитора. Найменування юридичної особи повинно точно відповідати найменуванню, що вживається в реєстраційних документах юридичної особи, у документах суду або в інших офіційних документах;

при заповненні поля “Область” вказується офіційна (загальновживана) назва області (наприклад: Київська, Рівненська, Івано-Франківська). Поле заповнюється у разі, якщо об’єкт розташований у населеному пункті обласного та районного значення;

{Абзац шостий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

при заповненні поля “Район” вказується офіційна (загальновживана) назва району, наприклад: Калинівський, Мелітопольський, Конотопський. Поле заповнюється, якщо об’єкт розташований у населеному пункті районного підпорядкування;

{Абзац сьомий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

при заповненні поля “Населений пункт” вказується назва населеного пункту (міста, села тощо);

{Абзац восьмий пункту 3.2 розділу III із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

при заповненні полів, де зазначаються прізвище, ім’я та по батькові, слід вказувати прізвище, ім’я та по батькові так, як вони зазначені в офіційних документах суду або інших офіційних документах;

заповнюючи поле “Номер телефону”, потрібно вказати номер телефону, включаючи код населеного пункту, який береться в дужки. У разі посилання на номер мобільного телефону необхідно вказати код оператора мобільного зв’язку;

інформація про те, коли і ким була заповнена форма подання інформації, визначається за допомогою електронної позначки часу та кваліфікованого електронного підпису, яким арбітражний керуючий підписує форму подання інформації.

{Пункт 3.2 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014; в редакції Наказів Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015, № 2936/5 від 12.09.2018}

{Абзац дванадцятий пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

{Абзац тринадцятий пункту 3.2 розділу III виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

ІV. Особливості заповнення форм подання інформації

4.1. Форма № 1 “Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство”.

{Абзац перший пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

Поле 6 “Стаття Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, відповідно до якої відкрито провадження у справі про банкрутство” підлягає заповненню, якщо справу про банкрутство порушено відповідно до статей розділу VIІ зазначеного Закону, із зазначенням відповідної статті розділу (наприклад: стаття 95).

{Абзац другий пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

В іншому разі поле 6 не заповнюється і ставиться прочерк “ - ”.

У полях 8.1 “Найменування (для юридичних осіб)” та 8.2 “Код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)” мають бути вказані код згідно з ЄДРПОУ та найменування ініціатора порушення справи - юридичної особи. Якщо справа про банкрутство порушується за ініціативою фізичної особи - підприємця, заповнюється поле 8.3 “П.І.Б., номер та дата запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб - підприємців)”.

Якщо справа про банкрутство порушена за заявою боржника, ці поля не заповнюються і ставиться прочерк “ - ”.

У полі 9.8 “Частка держави у статутному капіталі (у відсотках)” розмір частки вказується у форматі двозначного числа з двома знаками після коми (наприклад: 27,00 означає, що частка державної власності у статутному капіталі боржника становить 27 %).

Якщо провадження у справі про банкрутство відкрито відносно державного підприємства, поле 9.8 “Частка держави у статутному капіталі (у відсотках)” заповнюється як 100 %.

{Абзац сьомий пункту 4.1 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

Поле 9.9 “Суб’єкт управління об’єктами державної власності” заповнюється, якщо держава володіє часткою майна боржника понад 50 % або боржник є державним підприємством, при цьому у полі вказується орган, уповноважений управляти державним майном (наприклад: Міністерство інфраструктури України).

4.2. Форма № 1.1 “Повідомлення про призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство”.

У полі 7 “Статус арбітражного керуючого у даній справі” вказується характер повноважень, які здійснює арбітражних керуючий у даній справі (розпорядник майна, керуючий санацією, ліквідатор).

4.3. Форма № 2 “Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника”.

Поле 12 “Стаття Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, відповідно до якої здійснюється провадження у справі про банкрутство” підлягає заповненню, якщо провадження у справі про банкрутство здійснюється відповідно до вимог розділу VIІ зазначеного Закону, із зазначенням відповідної статті розділу. В іншому разі поле 11 не заповнюється і ставиться прочерк “ - ”.

Поле повинно містити дані на момент заповнення та подання цієї форми.

У полі 13 “Судова процедура, в якій перебуває боржник” вказується одна із судових процедур, застосованих щодо боржника на момент заповнення та подання форми (розпорядження майном, мирова угода, санація (відновлення платоспроможності) боржника, ліквідація).

У полі 15.1 “Короткий зміст оголошення” вказується характер опублікованого оголошення (наприклад: “Про відкриття провадження у справі про банкрутство” або “Про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури”).

{Абзац п'ятий пункту 4.3 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

У полі 15.2 "Найменування офіційного друкованого органу / назва офіційного веб-сайту" зазначається повна назва друкованого органу або назва офіційного веб-сайту з посиланням на відповідну сторінку, на якій розміщено оголошення (наприклад: "Голос України" або веб-сайт Міністерства юстиції України - http://www.minjust.gov.ua/news/43581).

{Абзац шостий пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014}

У полях 15.3 "Номер офіційного друкованого органу" та 15.4 "Дата виходу з друку / розміщення оголошення на веб-сайті" вказуються значення, що відповідають вихідним даним номера друкованого органу, у якому розміщено відповідне оголошення, або дата оприлюднення оголошення на відповідному веб-сайті. У разі розміщення оголошення на офіційному веб-сайті у полі 15.3 "Номер офіційного друкованого органу" ставиться прочерк у вигляді риски "-".

{Абзац сьомий пункту 4.3 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014}

У полі 17 “Дата формування висновку щодо наявності ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства, приховування стійкої фінансової неспроможності, незаконних дій у разі банкрутства та його короткий зміст” вказуються дата формування даного висновку та його результати (наприклад: “Ознак фіктивного банкрутства, доведення до банкрутства не виявлено” або “Виявлено ознаки фіктивного банкрутства” тощо).

У полі 21 “Строк санації до “___”_____20__року” вказується дата, до якої триває процедура санації відповідно до ухвали суду.

У полі 23 “Строк санації продовжено до “___”_____ 20__ року” вказується дата, до якої процедуру санації продовжено відповідно до ухвали господарського суду.

У полі 25 “Результати санації” вказуються конкретні результати цієї процедури (наприклад: платоспроможність боржника не відновлено, перехід до процедури ліквідації).

4.4. Форма № 3 “Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати”.

{Абзац другий пункту 4.4 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014}

У полі 7 "Заборгованість із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним ("01" ____________ 20__ року), грн" зазначається загальна сума не виплаченої працівникам заробітної плати, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду (наприклад: якщо звітність подається за грудень місяць, то сума заборгованості зазначається станом на 01 січня і містить інформацію про суму повністю або частково не виплаченої працівникам заробітної плати, що нарахована за листопад та попередні періоди).

{Абзац другий пункту 4.4 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014}

У полі 9 “Загальна сума погашеної заборгованості із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним (“01”______ 20___ року), грн” зазначається загальна сума заборгованості із заробітної плати, погашеної за весь час провадження у справі про банкрутство.

Значення грошових сум вказується у гривнях.

У разі відсутності заборгованості із заробітної плати у полях 6 - 10 проставляються нулі (“0”).

У полі 10 "Загальна кількість працівників боржника, які мають заборгованість із заробітної плати на 01 число місяця, наступного за звітним" зазначається загальна кількість працівників, яка включає в себе всі категорії працівників як працюючих, так і звільнених.

{Пункт 4.4 розділу IV доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014}

4.5. Форма № 2 “Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника” та форма № 3 “Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати” подаються щомісяця в обов’язковому порядку з моменту призначення арбітражного керуючого. Інші форми подаються з урахуванням особливостей, встановлених цим Порядком та додатком до нього.

{Пункт 4.5 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014}

4.6. Форма № 4 “Повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними”.

При першому поданні форми № 4 відносно юридичних осіб - боржників поля цієї форми заповнюються відповідно до ухвали господарського суду про затвердження реєстру вимог кредиторів та даних щодо розрахунків з кредиторами, відносно фізичних осіб - підприємців поля цієї форми заповнюються відповідно до ухвали про порядок і розмір задоволення вимог кредиторів.

При наступних поданнях до форми № 4 включаються також і поточні вимоги кредиторів, крім графи "Сума визнаних судом вимог, валюта".

{Абзац третій пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014}

Форма № 4 відносно боржників - фізичних осіб - підприємців заповнюється з урахуванням особливостей, встановлених Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” для провадження справ про банкрутство відносно фізичних осіб - підприємців.

Значення грошових сум вказується відносно кожного окремого кредитора із зазначенням літерного коду валюти, в якій визнано вимоги даного кредитора, відповідно до Класифікації валют, затвердженої наказом Державного комітету статистики України, чинної на момент подання інформації.

У разі здійснення провадження у справі про банкрутство відповідно до статей Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”, які не передбачають затвердження господарським судом реєстру вимог кредиторів, форма № 4 заповнюється та подається  вперше через 10 днів після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів.

До поля 7 “Реєстр вимог кредиторів/порядок і розмір задоволення вимог кредиторів” форми № 4 вносяться дані щодо кожного кредитора відповідно до черговості, встановленої Законом України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”.

{Абзац сьомий пункту 4.6 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

4.7. Форми № 5 «Повідомлення про фінансовий стан боржника - актив балансу», № 5.1 «Повідомлення про фінансовий стан боржника - пасив балансу», № 5.2 «Повідомлення про фінансові результати (Повідомлення про сукупний дохід)», № 5.2.1 «Повідомлення про фінансові результати (для суб’єкта малого підприємництва)», № 5.2.2 «Повідомлення про фінансові результати (спрощена форма для суб’єкта малого підприємництва)».

{Абзац перший пункту 4.7 розділу IV в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

Вказані форми заповнюються на підставі матеріалів бухгалтерської та статистичної інформації підприємства-боржника.

Перше подання інформації за вказаними формами здійснюється станом на останній звітний період, що передував даті порушення справи про банкрутство.

{Абзац четвертий пункту 4.7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

{Абзац п'ятий пункту 4.7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

{Абзац шостий пункту 4.7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

{Абзац сьомий пункту 4.7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

{Абзац восьмий пункту 4.7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

{Абзац дев'ятий пункту 4.7 розділу IV виключено на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015}

Форми №№ 5, 5.1 є загальними для усіх суб’єктів підприємницької діяльності, у тому числі для суб’єктів, які відповідно до чинного законодавства подають скорочену за показниками фінансову звітність у складі балансу.

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

У полях з позначкою «*» наводяться уточнені назви полів для суб’єктів, які відповідно до чинного законодавства подають фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом п'ятим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

У полях з позначкою «**» наводяться уточнені назви полів для суб’єктів, які відповідно до чинного законодавства подають спрощений фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва.

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом шостим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

Суб’єкти, які відповідно до чинного законодавства подають скорочену за показниками фінансову звітність, при поданні форм №№ 5 та 5.1 заповнюють лише ті поля, які відповідають статтям, визначеним у відповідних формах фінансової звітності суб’єкта малого підприємництва.

{Пункт 4.7 розділу IV доповнено новим абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

Значення грошових сум вказується у тисячах гривень.

4.8. Якщо судом винесено ухвалу про припинення провадження у справі про банкрутство, арбітражний керуючий протягом 10 днів з дати винесення цієї ухвали одночасно з формою № 6 “Повідомлення про закриття провадження у справі про банкрутство” в обов’язковому порядку подає форми №№ 2, 3, 4, 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2 - для боржників - юридичних осіб та форми №№ 3, 4, 7 - для боржників - фізичних осіб - підприємців.

{Пункт 4.8 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

4.9. Форми подання інформації №№ 1, 2, 5, 5.1, 5.2, 5.2.1, 5.2.2 підлягають заповненню арбітражним керуючим щодо боржників - юридичних осіб.

{Пункт 4.9 розділу IV із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018}

4.10. Форми подання інформації №№ 1.1, 3, 4, 6 підлягають заповненню арбітражним керуючим щодо боржників як юридичних осіб, так і фізичних осіб - підприємців.

4.11. Форма подання інформації № 7 підлягає заповненню арбітражними керуючими щодо боржників - фізичних осіб - підприємців.

4.12. У разі якщо арбітражний керуючий є членом одночасно декількох саморегулівних організацій, у полі 2 “Назва саморегулівної організації арбітражних керуючих, членом якої є арбітражний керуючий” форми № 8 вказується перелік усіх саморегулівних організацій, членом яких є арбітражний керуючий.

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу

К.І. Чижмарь
Додаток
до Порядку подання арбітражними
керуючими (розпорядниками майна,
керуючими санацією, ліквідаторами)
обов’язкових відомостей (інформації)

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ТА СТРОКИ
подання арбітражними керуючими інформації, необхідної для ведення Єдиного реєстру підприємств, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство

Номер форми

Назва форми

Строк подання

1

Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство

Один раз протягом 10 днів після призначення арбітражного керуючого

1.1

Повідомлення про призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство

Протягом 10 днів після призначення арбітражного керуючого розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором

2

Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника

Щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про закриття провадження у справі

3

Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати

Щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про закриття провадження у справі

4

Повідомлення про реєстр вимог кредиторів та стан розрахунку з ними

Перше подання:
для юридичних осіб - боржників: протягом 10 днів після винесення ухвали про затвердження реєстру вимог кредиторів або протягом 10 днів після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторів (абзац шостий пункту 4.6 Порядку); для фізичних осіб - підприємців: протягом 10 днів після винесення ухвали про порядок і розмір задоволення вимог кредиторів.
Наступні подання - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про закриття провадження у справі

5

Повідомлення про фінансовий стан боржника - актив балансу

Протягом 10 днів після призначення арбітражного керуючого розпорядником майна, керуючим санацією, ліквідатором або переходу до іншої стадії провадження у справі про банкрутство, після проведення інвентаризації та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про закриття провадження у справі

5.1

Повідомлення про фінансовий стан боржника - пасив балансу

5.2

Повідомлення про фінансові результати (Повідомлення про сукупний дохід)

5.2.1

Повідомлення про фінансові результати (для суб’єкта малого підприємництва)

5.2.2

Повідомлення про фінансові результати (спрощена форма для суб’єкта малого підприємництва)

6

Повідомлення про закриття провадження у справі про банкрутство

Протягом 10 днів з дати винесення ухвали про закриття провадження у справі

7

Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство фізичної особи - підприємця

Перше подання - протягом 10 днів після призначення арбітражного керуючого. Наступні подання - щомісяця до 10 числа місяця, наступного за звітним, та протягом 10 днів з дати винесення ухвали про закриття провадження у справі

8

Повідомлення про арбітражного керуючого

Протягом 10 днів після отримання свідоцтва та протягом 10 днів у разі будь-яких змін у наданій інформації

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014, № 1095/5 від 10.04.2018}
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 1
Повідомлення про відкриття провадження у справі про банкрутство

{Форма № 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015, № 1095/5 від 10.04.2018, № 2936/5 від 12.09.2018}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу


К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 1.1
Повідомлення про призначення арбітражного керуючого у справі про банкрутство

{Форма № 1.1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015, № 2936/5 від 12.09.2018}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу


К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 2
Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство юридичної особи - боржника

{Форма № 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014, № 1160/5 від 07.07.2015, № 1095/5 від 10.04.2018, № 2936/5 від 12.09.2018}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу


К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 3
Повідомлення про погашення заборгованості із заробітної плати

{Форма № 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014, № 1160/5 від 07.07.2015, № 1095/5 від 10.04.2018, № 2936/5 від 12.09.2018}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу


К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 4
Повідомлення про розмір вимог кредиторів та стан розрахунку з ними

{Форма № 4 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014, № 1160/5 від 07.07.2015, № 1095/5 від 10.04.2018, № 2936/5 від 12.09.2018}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу


К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5
(в редакції наказу Міністерства
юстиції України
від 10.04.2018 № 1095/5)

ФОРМА № 5
Повідомлення про фінансовий стан боржника - актив балансу

{Форма № 5 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції№ 2936/5 від 12.09.2018}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу


К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5
(в редакції наказу Міністерства
юстиції України
від 10.04.2018 № 1095/5)

ФОРМА № 5.1
Повідомлення про фінансовий стан боржника - пасив балансу

{Форма № 5.1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції№ 2936/5 від 12.09.2018}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу


К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5
(в редакції наказу Міністерства
юстиції України
від 10.04.2018 № 1095/5)

ФОРМА № 5.2
Повідомлення про фінансові результати (Повідомлення про сукупний дохід)

{Форма № 5.2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015; в редакції Наказу Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції№ 2936/5 від 12.09.2018}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу


К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.01.2013 № 130/5
(в редакції наказу Міністерства
юстиції України
від 10.04.2018 № 1095/5)

ФОРМА № 5.2.1
Повідомлення про фінансові результати (для суб'єкта малого підприємництва)

{Наказ доповнено новою формою 5.2.1 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції№ 2936/5 від 12.09.2018}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
юстиції України
18.01.2013 № 130/5
(в редакції наказу Міністерства
юстиції України
від 10.04.2018 № 1095/5)

ФОРМА № 5.2.2
Повідомлення про фінансові результати (спрощена форма для суб’єкта малого підприємництва)

{Наказ доповнено новою формою 5.2.2 згідно з Наказом Міністерства юстиції № 1095/5 від 10.04.2018; із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства юстиції№ 2936/5 від 12.09.2018}


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 6
Повідомлення про закриття провадження у справі про банкрутство

{Форма № 6 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015, № 1095/5 від 10.04.2018, № 2936/5 від 12.09.2018}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу


К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 7
Повідомлення про стан провадження у справі про банкрутство  фізичної особи - підприємця

{Форма № 7 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1316/5 від 11.08.2014, № 1160/5 від 07.07.2015, № 1095/5 від 10.04.2018, № 2936/5 від 12.09.2018}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу


К.І. Чижмарь


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.01.2013 № 130/5

ФОРМА № 8
Повідомлення про арбітражного керуючого

{Форма № 8 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції № 1160/5 від 07.07.2015, № 2936/5 від 12.09.2018}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу


К.І. Чижмарь

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: