open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

22.01.2013  № 63


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2013 р.
за № 247/22779

Про затвердження Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку

{Із змінами, внесеними згідно з Рішеннями Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку
№ 1449 від 28.10.2014
№ 939 від 03.07.2015
№ 843 від 28.11.2017}

Відповідно до пункту 378 частини другої статті 7, пункту 13 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», статті 25 Закону України «Про рекламу» Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про рекламу цінних паперів та фондового ринку, що додається.

2. Департаменту контрольно-правової роботи (Мисюра О.П.) забезпечити:

подання цього рішення на здійснення експертизи на відповідність Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод до Секретаріату Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини Міністерства юстиції України;

подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню інформаційних технологій, зовнішніх та внутрішніх комунікацій (Заїка А.Л.) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до вимог законодавства.

4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії Є.Воропаєва.

Голова Комісії

Д. Тевелєв

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

М.Ю. Бродський


Протокол засідання Комісії
від 22 січня 2013 р.  № 3
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення Національної комісії
з цінних паперів
та фондового ринку
22.01.2013  № 63


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
12 лютого 2013 р.
за № 247/22779

ПОЛОЖЕННЯ
про рекламу цінних паперів та фондового ринку

І. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає вимоги до реклами цінних паперів та фондового ринку, порядок подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - НКЦПФР) проекту реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку, зупинення та поновлення розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку.

1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у значеннях, наведених у Законі України «Про рекламу».

1.3. Це Положення регулює відносини у сфері ринку цінних паперів, пов’язані з розповсюдженням реклами цінних паперів та фондового ринку.

1.4. Розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку може здійснюватися через усі рекламні засоби, передбачені законодавством, за умови її попереднього подання до НКЦПФР.

1.5. Реклама цінних паперів та фондового ринку дозволяється рекламодавцям, визначеним частиною третьою статті 25 Закону України «Про рекламу».

1.6. Реклама цінних паперів та фондового ринку, крім відомостей, визначених Законом України «Про рекламу», повинна містити:

найменування рекламодавця;

контактну інформацію рекламодавця.

1.7. У разі використання в рекламі цінних паперів та фондового ринку інформації про дохід за цінними паперами або розмір отриманого учасником фондового ринку у минулому прибутку, застереження, що отриманий у минулому прибуток не є гарантією отримання доходів у майбутньому, має візуально сприйматись як єдине ціле з інформацією про розмір доходу.

1.8. Реклама цінних паперів та фондового ринку інститутів спільного інвестування (далі - ІСІ) повинна відповідати таким вимогам:

строк між датою подання проекту реклами на погодження та датою, на яку приведена дохідність ІСІ, не може перевищувати 10 робочих днів;

в інформації повинні зазначатись дата початку та дата закінчення періоду, за який отримано таку дохідність (прибуток);

не містити посилань на дохідність за цінними паперами ІСІ за період менший, ніж один рік, крім випадку, коли строк діяльності такого ІСІ становить менше одного року;

не вказувати отриману дохідність, що приведена до річного рівня, якщо діяльність ІСІ триває менше одного року;

реклама, що містить інформацію про розмір отриманого у минулому прибутку (доходу), повинна використовуватись не більше шести місяців з дати їх погодження НКЦПФР.

1.9. Рекламодавцям під час замовлення виробництва та розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку забороняється вчиняти дії, передбачені частиною сьомою статті 25 Закону України «Про рекламу».

1.10. Державний контроль та нагляд за дотриманням вимог цього Положення здійснює НКЦПФР у межах повноважень у встановленому законодавством порядку.

ІІ. Порядок подання проекту реклами (змін до реклами) до НКЦПФР

2.1. Рекламодавці не пізніше ніж за 10 робочих днів до дня оприлюднення реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку надають до НКЦПФР такі документи:

заяву про подання реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку згідно з додатком до цього Положення;

затверджений підписом керівника рекламодавця або особи, яка виконує його обов’язки (рекламодавця), проект реклами.

бзац третій пункту 2.1 розділу II в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 939 від 03.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 843 від 28.11.2017}

2.2. Якщо рекламодавці планують розмістити рекламу цінних паперів та фондового ринку на телебаченні, радіо або в мережі Інтернет, до НКЦПФР подається сценарій рекламного відеоролика або аудіоролика в електронному вигляді у форматі AVI, MOV, MPEG, MPG, MP4, WMV, FLV, WMA, Audio CD, AMR, AAC, MP3, WAV або в іншому форматі із зазначенням інформації, необхідної для відтворення проекту реклами в НКЦПФР.

2.3. Якщо реклама цінних паперів та фондового ринку планується розповсюджуватись рекламодавцями у вигляді поліграфічних видань (буклети, пам’ятки, листівки, плакати тощо) чи засобів наглядної агітації (рекламні стенди, банери та рекламні щити, наклейки тощо), до НКЦПФР подається комп’ютерний макет в електронному вигляді у форматі JPEG, TIFF, BMP, GIF, PCX, PSD, AI, CDR, EPS, FLA, FH, SVG, SWF, WMF або в іншому форматі із зазначенням інформації, необхідної для відтворення проекту реклами в НКЦПФР. У разі неможливості виготовлення комп’ютерного макета необхідно надати письмовий та графічний макети (текст, ілюстрації).

2.4. НКЦПФР протягом семи робочих днів з дати отримання заяви та відповідних документів має право прийняти рішення про заборону розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку (заборону внесення змін до реклами) із зазначенням підстави.

2.5. Підставами для прийняття рішення про заборону розповсюдження реклами є:

надання неповного переліку документів, визначених цим Положенням;

недостовірність даних у заяві про подання реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку та проекті реклами;

невідповідність проекту реклами вимогам Закону України «Про рекламу», цього Положення.

2.6. У разі якщо НКЦПФР протягом семи робочих днів з дня отримання проекту реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку, яку передбачається розповсюдити, не прийняла рішення про заборону розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) на фондовому ринку, таке розповсюдження (внесення змін) вважається погодженим.

У випадку надходження до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку документів, зміст яких не підпадає під визначення реклами цінних паперів та фондового ринку відповідно до частини першої статті 25 Закону України «Про рекламу», уповноважений структурний підрозділ Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, який здійснював розгляд документів, протягом семи робочих днів з дня отримання проекту реклами інформує про це рекламодавця. Документи, надіслані на погодження, поверненню не підлягають.

ункт 2.6  розділу II доповнено новим абзацом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 939 від 03.07.2015}

2.7. Рішення НКЦПФР щодо заборони або погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку оприлюднюється на її офіційному сайті протягом одного робочого дня та надсилається рекламодавцю протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

2.8. НКЦПФР не повертає проект реклами, надісланий на погодження.

2.9. У разі якщо НКЦПФР прийняла рішення про заборону розповсюдження реклами (внесення змін до реклами) на фондовому ринку, таке рішення може бути оскаржено до суду в порядку, встановленому законодавством.

{Розділ II доповнено новим пунктом згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1449 від 28.10.2014}

ІІІ. Порядок зупинення та поновлення розповсюдження реклами

3.1. У разі виявлення порушення вимог законодавства про рекламу НКЦПФР приймає рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами цінних паперів та фондового ринку.

3.2. У разі прийняття НКЦПФР рішення про визнання реклами недобросовісною, прихованою, про визнання порівняння в рекламі неправомірним НКЦПФР одночасно приймає рішення про зупинення розповсюдження відповідної реклами.

3.3. Рішення про зупинення розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку оприлюднюється на офіційному сайті НКЦПФР протягом одного робочого дня з дня його прийняття та надсилається рекламодавцям та розповсюджувачам (засобам масової інформації, що здійснювали розповсюдження реклами) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття такого рішення.

3.4. Рекламодавець зобов’язаний припинити розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку у триденний строк з дня оприлюднення рішення про зупинення розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку.

3.5. НКЦПФР може прийняти рішення про поновлення розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку у разі усунення порушення вимог законодавства про рекламу, що було підставою для прийняття рішення про зупинення розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку, за умови звернення рекламодавця.

3.6. Для поновлення розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку рекламодавець надає до НКЦПФР заяву про поновлення розповсюдження реклами та документи відповідно до пункту 2.1 розділу ІІ цього Положення.

3.7. Рішення НКЦПФР про поновлення чи відмову в поновленні розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку приймається не пізніше ніж через 10 робочих днів після надання рекламодавцем заяви про поновлення розповсюдження реклами та відповідних документів.

3.8. Рішення НКЦПФР про поновлення чи відмову в поновленні розповсюдження реклами цінних паперів та фондового ринку оприлюднюється на її офіційному сайті протягом одного робочого дня та надсилається рекламодавцю протягом трьох робочих днів з дня його прийняття.

Директор департаменту
контрольно-правової роботиО. Мисюра
Додаток
до Положення про рекламу
цінних паперів та фондового ринку
(у редакції рішення Національної комісії
з цінних паперів та фондового ринку
від 03.07.2015 № 939)

ЗАЯВА
про погодження розповсюдження реклами (змін до реклами) цінних паперів та фондового ринку

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 1449 від 28.10.2014; в редакції Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 939 від 03.07.2015; із змінами, внесеними згідно з Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 843 від 28.11.2017}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: