open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
24.01.2013 N 170/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 січня 2013 р.

за N 190/22722

Про затвердження Змін

до деяких наказів Міністерства юстиції

України з питань державної реєстрації актів

цивільного стану

Відповідно до статті 18 Закону України "Про державну
реєстрацію актів цивільного стану" ( 2398-17 ), пункту 5 постанови
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2007 року N 1064
( 1064-2007-п ) "Про затвердження Порядку ведення Державного
реєстру актів цивільного стану громадян" (зі змінами) та з метою
підвищення ефективності діяльності відділів державної реєстрації
актів цивільного стану, належної організації надання
адміністративних послуг Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції
України, що додаються.
2. Департаменту взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.)
подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу
Президента України від 3 жовтня 1992 року N 493 ( 493/92 ) "Про
державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших
органів виконавчої влади".
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування. Контроль за виконанням цього наказу покласти на
Департамент взаємодії з органами влади (Зеркаль О.В.).
Заступник Міністра Д.М.Ворона
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
реєстраційної служби України Л.В.Єфіменко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства юстиції

України

24.01.2013 N 170/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

29 січня 2013 р.

за N 190/22722

ЗМІНИ

до деяких наказів

Міністерства юстиції України

1. У Порядку ведення обліку і звітності про використання
бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а
також їх зберігання, затвердженому наказом Міністерства юстиції
України від 29 жовтня 2012 року N 1578/5 ( z1845-12 ),
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 2 листопада
2012 року за 1845/22157:
1.1. Пункт 1.3 розділу I виключити.
1.2. У додатку 11 слова "усього втрачено" замінити словами
"усього витрачено".
2. У Правилах державної реєстрації актів цивільного стану в
Україні, затверджених наказом Міністерства юстиції України від
18 жовтня 2000 року N 52/5 ( z0719-00 ), зареєстрованих у
Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за N 719/4940 (у
редакції наказу Міністерства юстиції України від 24 грудня
2010 року N 3307/5) ( z1371-10 ):
2.1. У пункті 6 розділу I: в абзаці першому слова "суворої звітності" виключити; абзац другий викласти в такій редакції: "Порядок ведення обліку, звітності та зберігання бланків
свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану
встановлюється Порядком ведення обліку і звітності про
використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів
цивільного стану, а також їх зберігання, затвердженим наказом
Міністерства юстиції України від 29 жовтня 2012 року N 1578/5
( z1845-12 ), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
2 листопада 2012 року за N 1845/22157 (далі - Порядок обліку,
звітності та зберігання бланків свідоцтв)".
2.2. В абзаці шостому пункту 12 глави 4 розділу III слова
"Інструкцією з обліку, зберігання та витрачання бланків свідоцтв"
замінити словами "Порядком обліку, звітності та зберігання бланків
свідоцтв".
3. У наказі Міністерства юстиції України від 24 липня
2008 року N 1269/5 ( z0691-08 ) "Про затвердження Інструкції з
ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян",
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року
за N 691/15382 (зі змінами):
3.1. Пункт 4 після слова "міськрайонних" доповнити словом
"міжрайонних".
3.2. Додаток до наказу викласти в новій редакції, що
додається.
4. В Інструкції з ведення Державного реєстру актів цивільного
стану громадян, затвердженій наказом Міністерства юстиції України
від 24 липня 2008 року N 1269/5 ( z0691-08 ), зареєстрованій у
Міністерстві юстиції України 25 липня 2008 року за N 691/15382 (зі
змінами):
4.1. У підпункті 4.3.6 пункту 4.3 розділу IV цифри "1995"
замінити цифрами "1996".
4.2. Пункт 4.3 доповнити новим підпунктом такого змісту: "4.3.7. У сьому чергу - усіх інших актових записів цивільного
стану в тому самому порядку, починаючи з 1949 року, у зворотному
хронологічному порядку до 1945 року включно.".
5. У наказі Міністерства юстиції України від 11 квітня
2011 року N 1076/5 ( z0474-11 ) "Про підвищення ефективності
роботи відділів державної реєстрації актів цивільного стану",
зареєстрованому у Міністерстві юстиції України 12 квітня 2011 року
за N 474/19212: у пункті 1: у підпункті 1.1: в абзаці другому слова "(для відділів державної реєстрації
актів цивільного стану районних, міськрайонних управлінь юстиції у
разі проведення індивідуальних обрядів державної реєстрації шлюбу,
народжень виключно виконавчими органами сільських, селищних та
міських (крім міст обласного значення) рад - субота, неділя)"
виключити; абзац третій доповнити словами та цифрами "у тому числі в
один з робочих днів тижня щонайменше до 20-ї години, в суботу до
16-ї години шляхом встановлення гнучкого режиму роботи"; підпункт 1.2: після слів "архівними документами" доповнити словами
"(формування книг державної реєстрації актів цивільного стану,
метричних книг та їх описів, номенклатур справ, оформлення та
реставрація цих книг тощо)"; доповнити новим абзацом такого змісту: "З метою забезпечення наповнення Державного реєстру актів
цивільного стану громадян вносити відомості, що містяться в книгах
державної реєстрації актів цивільного стану та метричних книгах за
1996-2008, 1949-1945 роки кожного робочого дня протягом 3 годин.
Під час проведення цієї роботи здійснювати прийом громадян з усіх
питань у сфері державної реєстрації актів цивільного стану.".
Заступник директора
Департаменту взаємодії
з органами влади С.В.Мартиненко

Додаток

до наказу Міністерства

юстиції України

24.07.2008 N 1269/5

( z0691-08 )

(у редакції наказу

Міністерства юстиції України

від 24.01.2013 N 170/5)

СТРОКИ

внесення до Державного реєстру актів

цивільного стану громадян відомостей,

що містяться в книгах державної реєстрації актів

цивільного стану, які зберігаються в архівах

відділів державної реєстрації актів цивільного

стану Головного управління юстиції Міністерства

юстиції України в Автономній Республіці Крим,

головних управлінь юстиції в областях,

містах Києві та Севастополі, районних,

районних у містах, міських

(міст обласного значення),

міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції

------------------------------------------------------------------ N з/п | Найменування | Період |Строки внесення | |адміністративно-| | до Реєстру | | територіальної | | | | одиниці | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 1 |Автономна |1995-1950 роки | 4 роки | |Республіка Крим | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 2 |Вінницька |1995-1950 роки | 5 років | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 3 |Волинська |1995-1950 роки | 4 роки | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 4 |Дніпропетровська|1995-1950 роки |4 роки 6 місяців| |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 5 |Донецька область|1995-1950 роки | 5 років | -------------+----------------+----------------+----------------| 6 |Житомирська |1995-1950 роки | 5 років | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 7 |Закарпатська |1995-1950 роки | 5 років | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 8 |Запорізька |1995-1950 роки | 4 роки | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 9 |Івано- |1995-1950 роки |4 роки 6 місяців| |Франківська | | | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 10 |Київська область|1995-1950 роки |4 роки 6 місяців| -------------+----------------+----------------+----------------| 11 |Кіровоградська |1995-1950 роки | 4 роки | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 12 |Луганська |1995-1950 роки | 5 років | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 13 |Львівська |1995-1950 роки | 5 років | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 14 |Миколаївська |1995-1950 роки | 4 роки | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 15 |Одеська область |1995-1950 роки |4 роки 6 місяців| -------------+----------------+----------------+----------------| 16 |Полтавська |1995-1950 роки | 4 роки | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 17 |Рівненська |1995-1950 роки |4 роки 6 місяців| |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 18 |Сумська область |1995-1950 роки |4 роки 6 місяців| -------------+----------------+----------------+----------------| 19 |Тернопільська |1995-1950 роки | 5 років | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 20 |Харківська |1995-1950 роки |4 роки 6 місяців| |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 21 |Херсонська |1995-1950 роки | 4 роки | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 22 |Хмельницька |1995-1950 роки | 5 років | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 23 |Черкаська |1995-1950 роки |4 роки 6 місяців| |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 24 |Чернівецька |1995-1950 роки |4 роки 6 місяців| |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 25 |Чернігівська |1995-1950 роки |4 роки 6 місяців| |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 26 |м. Київ |1995-1950 роки | 4 роки | -------------+----------------+----------------+----------------| 27 |м. Севастополь |1995-1950 роки | 4 роки | -----------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------ N з/п | Найменування | Строки внесення до Реєстру | |адміністративно-|---------------------------------| | територіальної | період | період | | одиниці | 1996-2008 роки | 1949-1945 роки | -------------+----------------+----------------+----------------| 1 |Автономна |1 рік 4 місяці |8 місяців | |Республіка Крим | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 2 |Вінницька |2 роки 6 місяців|4 роки 5 місяців| |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 3 |Волинська |2 роки 2 місяці |1 рік 11 місяців| |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 4 |Дніпропетровська|2 роки 3 місяці |1 рік 3 місяці | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 5 |Донецька область|2 роки 7 місяців|1 рік 6 місяців | -------------+----------------+----------------+----------------| 6 |Житомирська |2 роки 4 місяці |2 роки 2 місяці | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 7 |Закарпатська |3 роки 1 місяць |2 роки 1 місяць | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 8 |Запорізька |2 роки 2 місяці |1 рік 2 місяці | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 9 |Івано- |2 роки 6 місяців|1 рік 5 місяців | |Франківська | | | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 10 |Київська область|2 роки 4 місяці |1 рік 10 місяців| -------------+----------------+----------------+----------------| 11 |Кіровоградська |1 рік 10 місяців|1 рік 9 місяців | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 12 |Луганська |2 роки 7 місяців|1 рік 8 місяців | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 13 |Львівська |3 роки |2 роки 4 місяці | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 14 |Миколаївська |2 роки 1 місяць |1 рік 5 місяців | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 15 |Одеська область |2 роки 4 місяці |1 рік 8 місяців | -------------+----------------+----------------+----------------| 16 |Полтавська |1 рік 11 місяців|1 рік 9 місяців | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 17 |Рівненська |2 роки 5 місяців|1 рік 6 місяців | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 18 |Сумська область |2 роки |2 роки 2 місяці | -------------+----------------+----------------+----------------| 19 |Тернопільська |2 роки 11 |2 роки 1 місяць | |область |місяців | | -------------+----------------+----------------+----------------| 20 |Харківська |2 роки 7 місяців|2 роки 3 місяці | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 21 |Херсонська |2 роки |1 рік 2 місяці | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 22 |Хмельницька |2 роки 6 місяців|2 роки 6 місяців| |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 23 |Черкаська |2 роки 3 місяці |2 роки | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 24 |Чернівецька |2 роки 9 місяців|2 роки 3 місяці | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 25 |Чернігівська |2 роки 1 місяць |2 роки 2 місяці | |область | | | -------------+----------------+----------------+----------------| 26 |м. Київ |2 роки 6 місяців|1 рік 1 місяць | -------------+----------------+----------------+----------------| 27 |м. Севастополь |2 роки 1 місяць |6 місяців | -----------------------------------------------------------------

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: