open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

ВИКОНАВЧА ДИРЕКЦІЯ ФОНДУ ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

РІШЕННЯ

25.01.2013  № 6


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2013 р.
за № 273/22805

Про затвердження Змін до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

Відповідно до пункту 10 частини першої статті 12 Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб" виконавча дирекція Фонду гарантування вкладів фізичних осіб ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, затвердженого рішенням виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 12 липня 2012 року № 6, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 04 вересня 2012 року за № 1494/21806 (додаються).

2. Відділу з питань стратегії та нормативно-методологічного забезпечення разом з юридичним відділом забезпечити подання цього рішення до Міністерства юстиції України для державної реєстрації.

3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Відділу зв'язків з громадськістю та міжнародними організаціями забезпечити розміщення цього рішення на офіційній сторінці Фонду гарантування вкладів фізичних осіб у мережі Інтернет після його державної реєстрації.

Директор-розпорядник

О.І. Шарова
ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчої
дирекції Фонду гарантування
вкладів фізичних осіб
25.01.2013  № 6


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 лютого 2013 р.
за № 273/22805

ЗМІНИ
до Положення про порядок визначення банків-агентів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб

1. Абзац третій пункту 5 розділу І виключити.

2. Підпункт б пункту 1 розділу ІІ викласти у такій редакції:

«б)  за останньою аудиторською перевіркою мати аудиторський висновок,  в якому зазначена немодифікована або модифікована думка - умовно-позитивна думка викладена відповідно до Положення про порядок подання банками до Національного банку України звіту аудитора за результатами щорічної перевірки фінансової звітності, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 09 вересня 2003 року № 389, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 29 вересня 2003 року за № 871/8192».

3. У розділі ІІІ:

3.1. Абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

«3. Банк, який має намір брати участь у процедурі відбору банків-агентів, повинен надати до Фонду (у строки, вказані у повідомленні про участь у процедурі визначення банків-агентів) такі документи:».

3.2. Пункт 4 викласти в такій редакції:

«4. Фонд має право направити запит банку, яким було надано до Фонду документи для участі у процедурі відбору банків-агентів, для уточнення інформації, наданої банком в документах».

3.3. Пункт 6 викласти в такій редакції:

«6. Документи, подані для участі у відборі банків-агентів, розглядаються Комісією тільки у випадку, якщо вони подані своєчасно та відповідно до пункту 3 цього розділу».

3.4. Пункт 12 викласти у такій редакції:

«12. Договори про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань укладаються із банками у випадку, якщо вони включені до переліку банків-агентів, який затверджений виконавчою дирекцією Фонду, та на дату укладання такого договору відповідають вимогам пунктів 1 та 2 розділу II цього Положення».

4. Доповнити Положення новим розділом IV такого змісту:

«IV. Взаємовідносини банків - агентів і Фонду

1. У разі ліквідації банку, виконавча дирекція Фонду із числа банків - агентів визначає один або декілька банків (залежно від обсягу здійснення необхідних виплат та регіону) для здійснення виплат гарантованих сум відшкодувань Вкладникам.

2. Банки - агенти, з якими за рішенням виконавчої дирекції були розірвані договори про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань, мають право приймати участь у наступних процедурах відбору  банків-агентів Фонду.

3. Фонд щомісячно до 20 числа наступного за звітним місяця здійснює аналіз діяльності банків - агентів Фонду на предмет їх відповідності пунктам 1 та 2 розділу II цього Положення.

4. У разі виявлення невідповідності банку-агента вимогам пункту 1 та 2 розділу II цього Положення або неналежного виконання банком умов договору про співробітництво з виплати гарантованих сум відшкодувань на розгляд виконавчої дирекції Фонду виноситься питання щодо подальшого співробітництва з таким банком - агентом Фонду».

Начальник
відділу стратегії
та нормативно-методологічного
забезпеченняН.О. Лапаєва

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: