open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРІ ЕНЕРГЕТИКИ

ПОСТАНОВА

31.01.2013  № 75


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2013 р.
за № 296/22828

Про внесення змін до постанови НКРЕ від 19 квітня 2012 року № 420

Відповідно до статті 4 Закону України "Про засади функціонування ринку природного газу", Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1059, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики, ПОСТАНОВЛЯЄ:

1. Заголовок та пункт 1 постанови НКРЕ від 19 квітня 2012 року № 420 "Про затвердження Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України", зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 721/21034, після слова "доступу" доповнити словами "та приєднання".

2. Затвердити Зміни до Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України, затвердженого постановою НКРЕ від 19 квітня 2012 року № 420, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 травня 2012 року за № 721/21034, що додаються.

3. Управлінню регулювання нафтогазового комплексу в установленому порядку забезпечити подання цієї постанови на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Ця постанова набирає чинності з дня її офіційного опублікування.

Голова Комісії

С. Тітенко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

Голова Антимонопольного
комітету України


М.Ю. БродськийВ.П. Цушко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова НКРЕ
31.01.2013  № 75


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 лютого 2013 р.
за № 296/22828

ЗМІНИ
до Порядку доступу до Єдиної газотранспортної системи України

1. Заголовок після слова "доступу" доповнити словами "та приєднання".

2. У розділі І:

2.1. У пункті 1.3:

в абзаці другому слова "розподільні або магістральні газопроводи" замінити словами "газорозподільні або магістральні мережі";

абзац чотирнадцятий виключити. У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий - сорок дев’ятий вважати відповідно абзацами чотирнадцятим - сорок восьмим;

абзац п’ятнадцятий після слів "послуг доступу" доповнити словами "або приєднання";

абзац двадцятий викласти в такій редакції:

"приєднання об’єктів системи газоспоживання (газопостачання) замовника до магістральних або газорозподільних мереж;";

абзац двадцять сьомий викласти в такій редакції:

"межа балансової належності - точка поділу газових мереж між суміжними власниками газових мереж за ознаками права власності, господарського відання або користування;";

абзац тридцять четвертий викласти в такій редакції:

"приєднання до газових мереж - надання газотранспортним або газорозподільним підприємством послуги замовнику з виконання організаційних і технічних заходів, спрямованих на створення можливості здійснення транспортування або розподілу необхідного обсягу природного газу до місця приєднання об’єкта замовника з дотриманням показників якості та надійності;";

абзац сорок шостий виключити.

У зв’язку з цим абзаци сорок сьомий, сорок восьмий вважати відповідно абзацами сорок шостим, сорок сьомим;

після абзацу сорок шостого доповнити пункт шістьма новими абзацами такого змісту:

"місце забезпечення (точка забезпечення) потужності (замовленої до приєднання) - місце (точка) в існуючих газових мережах газотранспортного або газорозподільного підприємства, від якого газорозподільне або газотранспортне підприємство забезпечує розвиток газових мереж з метою приєднання об’єктів газоспоживання замовника відповідної потужності;

місце приєднання (точка приєднання) - запроектована або існуюча межа балансової належності об’єктів системи газоспоживання замовника;

стандартне приєднання - приєднання до діючих газових мереж газорозподільного підприємства об’єктів газоспоживання потужністю до 16 метрів кубічних на годину включно на відстань, що не перевищує 25 метрів для сільської і 10 метрів для міської місцевості по прямій лінії від місця забезпечення потужності до місця приєднання;

схема зовнішнього газопостачання стандартного приєднання - схема газопроводу від місця забезпечення потужності до місця приєднання об’єкта замовника з шафою вузла обліку з відображенням діаметра та довжини трубопроводу, способу прокладання трубопроводу (підземний/надземний), місця та способу розташування шафи вузла обліку, а також даних про типорозмір газового лічильника та інше технологічне обладнання;

технічні умови на зовнішнє газопостачання - комплекс умов і вимог до інженерного забезпечення приєднання від місця забезпечення потужності до точки приєднання об’єкта замовника;

технічні умови на внутрішнє газопостачання - перелік вихідних даних для проектування внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) об’єкта замовника від точки приєднання.".

У зв’язку з цим абзац сорок сьомий вважати абзацом п’ятдесят третім.

2.2. Абзац шостий пункту 1.6 виключити.

2.3. Абзац перший пункту 1.7 виключити.

У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами першим - п’ятим.

3. У розділі ІІ:

3.1. У пункті 2.5:

абзац другий виключити.

У зв’язку з цим абзац третій вважати абзацом другим;

в абзаці другому цифру "5" замінити цифрами "10".

3.2. У пункті 2.7:

абзац третій виключити.

У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;

в абзаці п’ятому слова "та виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)" виключити.

3.3. У пункті 2.8:

абзац перший виключити.

У зв’язку з цим абзаци другий - шостий вважати відповідно абзацами першим - п’ятим;

абзац другий доповнити словами та цифрами "протягом 10 робочих днів з дати виникнення таких змін;";

в абзаці третьому слова "останніх трьох років" замінити словами "останнього року";

абзац п’ятий виключити.

3.4. В абзаці четвертому підпункту 2.9.2.3 підпункту 2.9.2 пункту 2.9 слова "за регульованим тарифом" виключити.

4. В абзаці другому пункту 3.5 розділу ІІІ слова "і виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців)" виключити.

5. У розділі ІV:

5.1. Пункт 4.2 викласти в такій редакції:

"4.2. Розподіл газу замовнику (крім розподілу природного газу населенню та споживачам постачальника природного газу за регульованим тарифом) здійснюється на підставі договору на розподіл природного газу, який укладається відповідно до Типового договору на розподіл природного газу, затвердженого постановою НКРЕ від 06 вересня 2012 року № 1164, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26 вересня 2012 року за № 1654/21966. Порядок укладання цього договору для споживачів та їх постачальників за нерегульованим тарифом визначається Правилами користування природним газом для юридичних осіб, затвердженими постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року № 1181, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за № 1715/22027.".

5.2. У пункті 4.3 слова "Умови розподілу" замінити словом "Розподіл".

5.3. Пункт 4.4 викласти в такій редакції:

"4.4. Розподіл газу споживачам постачальника природного газу за регульованим тарифом здійснюється на підставі договору на постачання природного газу за регульованим тарифом, який укладається відповідно до Типового договору на постачання природного газу за регульованим тарифом, затвердженого постановою НКРЕ від 22 вересня 2011 року № 1580, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07 жовтня 2011 року за № 1155/19893. Порядок укладання цього договору встановлюється Правилами користування природним газом для юридичних осіб, затвердженими постановою НКРЕ від 13 вересня 2012 року № 1181, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 11 жовтня 2012 року за № 1715/22027.".

5.4. В абзаці третьому пункту 4.6 слова "і виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців)" виключити.

5.5. В абзаці третьому пункту 4.8 слово "трубопроводами" замінити словом "мережами".

6. Пункт 5.7 розділу V викласти у такій редакції:

"5.7. Сезон зберігання газу визначається проміжком часу з 16 квітня поточного року до 15 квітня наступного року. Один сезон зберігання газу включає в себе один період закачування газу до ПСГ - проміжок часу, як правило, з 16 квітня до 15 жовтня поточного року - та один період відбору газу із ПСГ - проміжок часу, як правило, з 16 жовтня поточного року до 15 квітня наступного року сезону зберігання.".

7. Розділ VI викласти у такій редакції:

"VI. Умови приєднання та підключення об’єктів замовника до ЄГТСУ

6.1. Приєднання та підключення об’єктів газоспоживання (газопостачання) замовника до ЄГТСУ здійснюються ГП (ГТП) на підставі договору на приєднання до газових мереж, типова форма якого затверджується НКРЕ.

6.2. Власні об’єкти системи газопостачання (газоспоживання) ГП (ГТП), що приєднуються до власних газових мереж, приєднуються відповідно до технічного завдання ГП (ГТП) та вводяться в експлуатацію в установленому законодавством порядку.

6.3. Для укладання договору на приєднання до газових мереж замовник подає до ГП (ГТП) відповідну заяву, до якої додає заповнений опитувальний лист, форма якого затверджується ГП (ГТП), у якому зазначаються технічні характеристики об’єкта газоспоживання (газопостачання), що має приєднатися до газових мереж ГП (ГТП). До заяви додаються копії документів, якими визначено право власності чи користування на об’єкт (приміщення), або копія документа, що підтверджує право власності чи користування на земельну ділянку (з графічним планом земельної ділянки). У документах щодо оформленої земельної ділянки мають бути враховані вимоги норм чинного законодавства щодо правового режиму земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів та газорозподільних мереж.

6.4. Приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання), які відповідають вимогам до стандартного приєднання, здійснюється з урахуванням такого:

6.4.1. ГП протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви замовника про приєднання до газових мереж на підставі даних про об’єкт замовника та характеристики місця забезпечення потужності, замовленої до приєднання, надає замовнику проект договору на приєднання до газових мереж, до якого додає схему зовнішнього газопостачання стандартного приєднання та технічні умови на внутрішнє газопостачання об’єкта замовника. Якщо поданих до заяви даних про об’єкт замовника недостатньо для формування зазначених документів, ГП протягом п'яти робочих днів з дня реєстрації заяви замовника направляє замовнику письмовий запит щодо уточнення даних про об’єкт замовника.

6.4.2. Плата за приєднання для замовника визначається ГП, виходячи з ставок плати за стандартне приєднання, встановлених НКРЕ відповідно до порядку розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж, затвердженого НКРЕ.

6.4.3. ГП відповідно до договору на приєднання до газових мереж забезпечує в установленому порядку приєднання об’єкта замовника (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання), встановлює в точці приєднання вузол обліку природного газу для проведення комерційних розрахунків та забезпечує його захист від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу.

Строк виконання зазначених робіт після укладення договору не може перевищувати три місяці з дати оплати вартості послуг з приєднання за цим договором.

6.5. Приєднання об’єктів газоспоживання (газопостачання), які не відповідають вимогам до стандартного приєднання, здійснюється з урахуванням такого:

6.5.1. ГП (ГТП) протягом п’ятнадцяти робочих днів з дня реєстрації відповідної заяви замовника про приєднання до газових мереж на підставі даних про об’єкт замовника та характеристики місця забезпечення потужності, замовленої до приєднання, надає замовнику технічні умови на зовнішнє та внутрішнє газопостачання об’єкта замовника. Якщо доданих до заяви даних про об’єкт замовника недостатньо для формування зазначених документів, ГП (ГТП) протягом п’яти робочих днів з дня реєстрації заяви замовника направляє замовнику письмовий запит щодо уточнення даних про об’єкт замовника.

Якщо на дату підготовки технічних умов на зовнішнє газопостачання об’єкта замовника є необхідність створення ГП (ГТП) додаткової потужності в місці забезпечення потужності замовника, технічні умови на зовнішнє газопостачання об’єкта замовника видаються з урахуванням розвитку газових мереж для створення резерву потужності у місці забезпечення потужності замовника, і в технічних умовах окремо зазначаються величина загальної потужності та потужності, заявленої замовником. У разі необхідності створення додаткової потужності необхідні витрати для виконання в повному обсязі робіт згідно з проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання об’єкта замовника фінансуються за рахунок пропорційної участі наступних замовників (у разі їх наявності), що приєднуються до того самого місця забезпечення потужності, та/або за рахунок коштів, залучених ГП (ГТП) як поворотна фінансова допомога від замовників. При цьому в технічних умовах на зовнішнє газопостачання наступних замовників місце забезпечення потужності має збігатися з місцем забезпечення потужності первинного замовника, для якого технічними умовами передбачено створення резерву потужності.

Повернення коштів, залучених як поворотна фінансова допомога від замовників, здійснюється згідно з порядком фінансування послуг з приєднання об’єктів замовника до газових мереж, що затверджується НКРЕ.

6.5.2. Замовник відповідно до технічних умов ГП (ГТП) на зовнішнє газопостачання за власний рахунок розробляє проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання, погоджує її в установленому порядку з ГП (ГТП) та передає погоджену (затверджену) проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання в ГП (ГТП) за актом приймання-передачі для можливості ГП (ГТП) забезпечити приєднання об’єкта замовника до газових мереж (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання). При цьому вартість плати за приєднання повинна бути зменшена на вартість проектно-кошторисної документації.

Погодження (затвердження) проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання здійснюється ГП (ГТП) у строк, що не перевищує 15 днів, якщо інше не передбачено законодавством.

Проектно-кошторисна документація на зовнішнє газопостачання об’єкта замовника має передбачати весь комплекс робіт, пов’язаних з приєднанням (будівництвом та введенням в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) та підключенням об’єкта замовника до газових мереж.

Якщо протягом одного року з дати видачі технічних умов на зовнішнє газопостачання замовник не надасть на погодження в ГП (ГТП) проектно-кошторисну документацію на зовнішнє газопостачання об’єкта замовника та відсутнє погодження з боку ГП (ГТП) на продовження строку надання проектно-кошторисної документації, ГП (ГТП) залишає за собою право не враховувати зарезервовану пропускну потужність, яка необхідна для забезпечення газопостачання об’єкта замовника при дефіциті пропускної потужності, для інших замовників (споживачів). При цьому ГП (ГТП) не враховує зарезервовану пропускну потужність лише за умови письмового попередження замовника за 30 календарних днів до вчинення таких дій та неотримання у цей самий строк проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання від замовника або погодження продовження строку її надання.

6.5.3. Після передачі замовником у ГП (ГТП) погодженої (затвердженої) в установленому порядку проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання об’єкта замовника ГП (ГТП) протягом десяти робочих днів надає замовнику договір на приєднання до газових мереж, у якому визначає строк забезпечення приєднання та плату за приєднання, розраховану відповідно до порядку розрахунку плати за приєднання об’єктів замовників до газових мереж, що затверджується НКРЕ. Строк виконання робіт із забезпечення приєднання визначається, виходячи із строків на закупівлю відповідних товарів, робіт і послуг, обсягу виконання робіт та необхідних погоджень, передбачених проектно-кошторисною документацією на зовнішнє газопостачання.

6.5.4. ГП (ГТП) відповідно до договору на приєднання до газових мереж та проектно-кошторисної документації на зовнішнє газопостачання забезпечує в установленому порядку приєднання об’єкта замовника (будівництво та введення в експлуатацію газових мереж зовнішнього газопостачання об’єкта замовника від місця забезпечення потужності до точки приєднання) та встановлює в точці приєднання вузол обліку природного газу для проведення комерційних розрахунків та забезпечує його захистом від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу.

6.6. Газові мережі зовнішнього газопостачання, побудовані ГП (ГТП), є його власністю.

6.7. Замовник на підставі технічних умов на внутрішнє газопостачання за власний рахунок розробляє проект внутрішнього газопостачання, погоджує його у ГП (ГТП) та в установленому порядку забезпечує будівництво (нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт, технічне переоснащення) внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) і забезпечує введення їх в експлуатацію.

6.8. Підключення об’єкта замовника до газових мереж здійснюється ГП (ГТП) відповідно до умов договору на приєднання до газових мереж після оплати замовником вартості приєднання та введення зовнішніх та внутрішніх систем газоспоживання (газопостачання) об’єкта замовника в експлуатацію відповідно до законодавства. Крім того, на об’єкт замовника має бути складений акт розмежування балансової належності газопроводів та експлуатаційної відповідальності сторін.

6.9. Пуск газу на об’єкт замовника здійснюється в установленому законодавством порядку після укладання договору на постачання та/або транспортування (розподіл) природного газу на об’єкт замовника.

6.10. Плата за приєднання включає послуги ГП (ГТП) з установлення в точці приєднання вузла обліку природного газу для проведення комерційних розрахунків та забезпечення його захистом від несприятливих погодних умов та несанкціонованого доступу, а також підключення об’єкта замовника до газових мереж ГП (ГТП).

6.11. При виконанні робіт з приєднання ГП (ГТП) має право залучати третіх осіб на умовах договору підряду.

6.12. Якщо на дату подання заяви про приєднання до газових мереж на об’єкті замовника відсутній діючий газопровід (відсутня існуюча межа балансової належності), місце приєднання (запроектована межа балансової належності) визначається ГП (ГТП) на межі земельної ділянки замовника або, за його згодою, на території такої земельної ділянки.

6.13. У разі необхідності обґрунтованого внесення змін до технічних умов, проектно-кошторисної документації та/або умов договору на приєднання до газових мереж ці зміни мають бути письмово погоджені між замовником та ГП (ГТП).

6.14. Якщо в результаті зміни форми власності чи власника об’єкта газоспоживання (газопостачання) та/або реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта виникає необхідність збільшення пропускної потужності мереж ЄГТСУ в точці приєднання або зміни (перенесення) точки приєднання, з новим чи діючим власником об’єкта укладається новий договір на приєднання до газових мереж відповідно до цього Порядку.

У випадку зміни форми власності чи власника об’єкта газоспоживання (газопостачання) та/або реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта, за умови, що це не призводить до збільшення пропускної потужності мереж ЄГТСУ в точці приєднання, новий договір на приєднання до газових мереж з новим чи діючим власником об’єкта не укладається.

У випадку реконструкції чи технічного переоснащення об’єкта газоспоживання, що не призводить до збільшення пропускної потужності мереж ЄГТСУ в точці приєднання, в установленому порядку вносяться відповідні зміни до проектної документації внутрішнього газопостачання.

У випадку перенесення та/або зміни номіналу вузла обліку, що не призводить до збільшення пропускної потужності мереж ЄГТСУ в точці приєднання, в установленому порядку вносяться відповідні зміни до проектної документації.

6.15. Приєднання до магістральних газопроводів може здійснюватися лише у випадку надання замовником письмової відмови ГП у приєднанні до газорозподільних мереж у зв’язку з відсутністю вільної пропускної потужності газорозподільних мереж.

6.16. За зверненням замовника ГП (ГТП) зобов’язане у 5-денний строк надати інформацію щодо пропускної та вільної потужності газорозподільних (магістральних) мереж у точках, визначених замовником.

6.17. Новозбудовані (реконструйовані, технічно переоснащені) об’єкти газопостачання (газоспоживання) замовників повинні відповідати вимогам законодавства. Обладнання та матеріали, які були використані під час нового будівництва чи реконструкції, мають бути сертифіковані в Україні.

6.18. Технічний нагляд за будівництвом (новим будівництвом, капітальним ремонтом, реконструкцією і технічним переоснащенням) об’єктів трубопровідного транспорту здійснюється у встановленому законодавством порядку.

6.19. Технічна (технологічна) послідовність виконання операцій з приєднання та підключення об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) замовника до газових мереж визначається у кожному конкретному випадку відповідно до законодавства.

Приєднання та підключення об’єкта системи газопостачання (газоспоживання) замовника (крім населення) повинно здійснюватися за умови дотримання замовником вимог Закону України "Про правовий режим земель охоронних зон об’єктів магістральних трубопроводів", Правил безпеки систем газопостачання України, затверджених наказом Державного комітету України по нагляду за охороною праці від 01 жовтня 1997 року № 254, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 15 травня 1998 року за № 318/2758, Правил безпечної експлуатації магістральних газопроводів, затверджених наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду від 27 січня 2010 року № 11, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 19 квітня 2010 року за № 292/17587.

6.20. Спірні питання між замовником та ГП (ГТП) вирішуються у встановленому законодавством порядку.".

8. В абзаці третьому пункту 8.5 розділу VІІІ слова "з двома і більше постачальниками і жоден з них" замінити словами "з постачальником, який". В останньому реченні слова "розрахуватися з гарантованим постачальником за вищезазначені обсяги газу та оформити з ним усі необхідні документи, передбачені договором про постачання природного газу за регульованим тарифом" замінити словами "оформити з гарантованим постачальником усі необхідні документи, передбачені договором з ним, та розрахуватися за вищезазначені обсяги газу".

9. Пункт 3.2 глави 3 додатка після слів "Порядку доступу" доповнити словами "та приєднання".

Начальник управління
регулювання
нафтогазового комплексу

Т. Рябуха

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: