open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2013 р. № 102
Київ

{Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ № 441 від 26.06.2015}

{Дію Постанови зупинено згідно з Постановою КМ № 66 від 05.03.2014}

Про затвердження зразка бланка посвідчення особи моряка

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 883 від 04.12.2013}

Відповідно до частини другої статті 15 Закону України “Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити зразок бланка посвідчення особи моряка згідно з додатком.

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

Додаток
до постанови Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2013 р. № 102

ЗРАЗОК
бланка посвідчення особи моряка

Лицьовий бік обкладинкиУКРАЇНА

(зображення малого Державного Герба України)

ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА


Внутрішній лівий бік обкладинки

Посвідчення є документом, що посвідчує особу, оформляється і видається особі, яка постійно проживає на території країни та обіймає будь-яку посаду на борту судна (крім військового судна), зареєстрованого в Україні чи інших державах - членах Міжнародної організації праці. Посвідчення дає право його власникові на виїзд з України та в’їзд в Україну на судні, членом екіпажу якого він є, а також виїзд з України і в’їзд в Україну в індивідуальному порядку під час прямування чи переходу на інше судно, списання із судна або на судні, до суднової ролі якого занесено власника посвідчення.

Україна гарантує захист громадян України, які мають посвідчення, за кордоном.

У разі списання із судна власник посвідчення повинен здати посвідчення за місцем його одержання.

Власник посвідчення повинен бережно ставитися до посвідчення та завжди мати його із собою, коли не перебуває на судні.

У разі втрати посвідчення його власник повинен негайно повідомити про це капітанові свого судна або уповноваженому суб’єктові, який видав посвідчення.

Загублене посвідчення вважається недійсним.

Внутрішній правий бік обкладинки

(місце для перфорації)

The card is a document certifying a person’s identity executed and issued to a person permanently residing in the country and holding any position on board a vessel (except Navy ships) registered in Ukraine or another ILO member-state. The card entitles its holder to travel in and out of Ukraine on board a vessel as a crew member or in individual order while making for a vessel, moving to another vessel, leaving a vessel or on board a vessel to the crew list of which the cardholder is logged.

Ukraine guarantees protection of the cardholders abroad.

In case of leaving a vessel the cardholder shall return the card to the place of issue.

The person in whose name the card is issued shall take good care of the card and carry it at all times while out of a vessel.

In case of loss of the card the person in whose name the card is issued shall immediately inform the vessel's master or issuing authority about it.

The lost card is considered invalid.Перша сторінка сторінки данихУКРАЇНА

UKRAINE(зображення малого Державного Герба України)
ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА


SEAMАN’S IDENTIFICATION CARD

Друга сторінка сторінки даних

(01) УКРАЇНА

UKRAINE

Серія і номер посвідчення

(02) ПОСВІДЧЕННЯ ОСОБИ МОРЯКА

SEAMАN’S IDENTIFICATION CARD

(03) Тип/Type

(04) Код держави/Code of State

(місце для відцифрованого
образу обличчя особи, на ім’я
якої видано посвідчення)

(05) Номер посвідчення/Seamаn’s identification card No.

(06) Прізвище/Surname


(07) Ім’я, по батькові/ Given names


(08) Громадянство/Nationality


(09) Дата народження/ Date of birth


(10) Місце народження/ Place of birth

(11) Стать/Sex

(12) Унікальний номер запису в Реєстрі/Unique Register entry number

(13) Дата видачі/ Issue date


(14) Дата закінчення строку дії/Expiry date

(15) Уповноважений суб’єкт, який видав посвідчення/Issuing authority

(місце для машинозчитуваної інформації заповнюється автоматично)Сторінка 1

(місце для перфорації)

Посвідчення особи моряка є власністю України. Цей документ є посвідченням особи моряка відповідно до Конвенції 1958 року № 108 Міжнародної організації праці про національні посвідчення особи моряків

Seamаn’s identification card is the property of Ukraine. This Document is Seaman’s identification card according to the ILO Seafarers’ Identity Documents Convention, 1958Відцифрований підпис особи, на ім’я якої видано посвідчення

Digital signature of the person in whose name the card is issued


МП       Посадова особа уповноваженого суб’єкта

Seal       Authority official
Сторінки 2-9 (розворот)

(місце для перфорації)

(місце для перфорації)

Найменування судна і судновласника

Дата і місце найняття

Займана
посада

Дата і місце звільнення

Підпис капітана судна або судновласника

Vessel’s name and vessel owner

Hire date and place

Holder’s
position

Dismissal date and place

Master’s or vessel owner’s signature


Сторінка 10

(місце для перфорації)

Для відміток

For Notes

Особливі прикмети/Special features

Зріст/Height

Колір очей/Color of eyes

Сторінки 11-16

(місце для перфорації)

Для відміток

For Notes__________
Примітки:

1. Бланк посвідчення особи моряка (далі - посвідчення) виготовляється у формі книжечки, правий форзац якої містить безконтактний електронний носій та яка складається з м’якої обкладинки, 16 сторінок і сторінки даних. Вимога щодо розміщення безконтактного електронного носія застосовується після затвердження нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні, що містять вимоги до таких носіїв.

2. Сторінки посвідчення виготовляються шляхом нанесення фонової сітки жовтого та синього кольору. На кожній сторінці по центру розміщено зображення малого Державного Герба України. Сторінки починаючи з другої мають нумерацію, а сторінка 1 внизу містить порядковий номер бланка посвідчення, який виконується друкарським способом. На паперових сторінках та верхній частині обкладинки зазначається серія та номер посвідчення, що виконані способом лазерної перфорації.

3. На лицьовому боці обкладинки посвідчення ювілейною фольгою золотого кольору виконано напис “Україна”, нижче розміщено зображення малого Державного Герба України, під ним виконано напис “Посвідчення особи моряка”.

4. На внутрішньому боці обкладинки посвідчення  розміщено зображення якоря і надруковано текст українською (лівий форзац) та англійською мовою (правий форзац).

5. На першій сторінці сторінки даних посвідчення у верхній частині виконано напис українською та англійською мовою “Україна”, у нижній частині - “Посвідчення особи моряка”. По центру сторінки розміщено зображення малого Державного Герба України.

6. На другій сторінці сторінки даних посвідчення у верхній частині виконано написи українською та англійською мовою через скісну риcку “Україна” та “Серія і номер посвідчення”, під ними - “Посвідчення особи моряка”, “Тип”, “Код держави”. Під зазначеними написами з лівого боку відведено місце для відцифрованого образу обличчя особи, на ім’я якої видано посвідчення, з правого боку виконано написи “Прізвище”, “Ім’я, по батькові”, “Громадянство”, “Дата і місце народження”, “Стать”, “Унікальний номер запису в Реєстрі”, “Дата видачі”, “Дата закінчення строку дії”, “Уповноважений суб’єкт, який видав посвідчення”. У нижній частині - смужка на всю ширину сторінки для машинозчитуваної інформації, яка заповнюється автоматично згідно з міжнародними стандартами.

Сторінка даних заклеюється захисною плівкою з обох боків.

7. На сторінці 1 посвідчення надруковано текст українською та англійською мовою.

Під текстом з лівого боку виконано напис українською та англійською мовою “Відцифрований підпис особи, на ім’я якої видано посвідчення”, під ним по центру - “Посадова особа уповноваженого суб’єкта”. Підпис посадової особи засвідчується гербовою печаткою.

8. Сторінки 2-9 посвідчення призначені для внесення додаткових відомостей про особу, на ім’я якої видано посвідчення, у формі таблиці, що складається з таких граф: “Найменування судна і судновласника”, “Дата і місце найняття”, “Займана посада”, “Дата і місце звільнення”, “Підпис капітана судна або судновласника”.

Записи щодо додаткових відомостей вносяться українською та англійською мовою.

Достовірність таких записів засвідчується печаткою.

9. Сторінка 10 призначена для внесення українською та англійською мовою особливих даних про особу, на ім’я якої видано посвідчення, а саме особливі прикмети, зріст, колір очей.

Сторінки 11-16 посвідчення призначені для відміток.

10. Бланки посвідчення виготовляються на замовлення Укрморрічінспекції.

{Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 883 від 04.12.2013}


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: