open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 11 лютого 2013 р. № 95
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу “Учитель року”

{Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 257 від 17.07.2014}

{Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ
№ 538 від 07.08.2013
№ 257 від 17.07.2014
№ 687 від 26.11.2014}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, що додається.

{Постановляюча частина із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 257 від 17.07.2014}

Прем'єр-міністр України

М.АЗАРОВ

Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 11 лютого 2013 р. № 95

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу “Учитель року”

{Назва Порядку із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 257 від 17.07.2014}

{У тексті Порядку слова “Всеукраїнського конкурсу “Учитель року” замінено словами “всеукраїнського конкурсу “Учитель року” згідно з Постановою КМ № 257 від 17.07.2014}

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Проведення всеукраїнських та міжнародних олімпіад у сфері освіти, всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, для забезпечення організації та проведення фінальних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад, третього туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів та забезпечення участі команд України у міжнародних олімпіадах (далі - бюджетні кошти).

{Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 257 від 17.07.2014}

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є МОН, а розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми - Інститут модернізації змісту освіти (далі - розпорядник бюджетних коштів).

{Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 538 від 07.08.2013, № 687 від 26.11.2014}

3. Бюджетні кошти використовуються на здійснення заходів за такими напрямами:

1) забезпечення організації та проведення фінальних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів - з урахуванням таких особливостей:

витрати на проїзд, харчування в дорозі учасників та відрядження осіб, що їх супроводжують, здійснюються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідними управліннями (департаментами) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, установами або окремими навчальними закладами, які відряджають команду або окремих учасників;

оплата відряджень членів оргкомітетів, журі, експертів-консультантів та координаторів здійснюється за рахунок установ, у яких вони працюють;

оплата праці працівників за складення текстів завдань та перевірку робіт, придбання паперу, письмового та канцелярського приладдя, витратних матеріалів для оргтехніки, комп’ютерів, транспортних послуг, послуг з користування Інтернетом, виготовлення дипломів переможців та учасників, харчування та проживання учасників, банківських послуг здійснюється за рахунок бюджетних коштів;

2) забезпечення організації та проведення фінальних етапів всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад - з урахуванням таких особливостей:

витрати на проїзд, харчування в дорозі учасників та відрядження осіб, що їх супроводжують, здійснюються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідними управліннями (департаментами) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, установами або окремими навчальними закладами, які відряджають команду або окремих учасників;

оплата відряджень членів оргкомітетів, журі, експертів-консультантів та координаторів здійснюється за рахунок установ, у яких вони працюють;

оплата праці працівників за складення текстів завдань та перевірку робіт, придбання паперу, письмового та канцелярського приладдя, витратних матеріалів для оргтехніки, комп’ютерів, транспортних послуг, послуг з користування Інтернетом, виготовлення дипломів переможців та учасників, харчування та проживання учасників, банківських послуг здійснюється за рахунок бюджетних коштів;

3) забезпечення організації та проведення третього туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, нагородження його переможців та лауреатів;

4) забезпечення організації та проведення конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів - з урахуванням таких особливостей:

витрати на проїзд, харчування в дорозі учасників та відрядження осіб, що їх супроводжують, здійснюються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідними управліннями (департаментами) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій, установами або окремими навчальними закладами, які відряджають команду або окремих учасників;

оплата праці працівників за складення текстів завдань та перевірку робіт, придбання паперу, письмового та канцелярського приладдя, витратних матеріалів для оргтехніки, комп’ютерів, транспортних послуг, послуг з користування Інтернетом, харчування та проживання учасників, банківських послуг здійснюється за рахунок бюджетних коштів;

5) забезпечення участі команд України у міжнародних олімпіадах з навчальних предметів, що проводяться на території України та за кордоном, - з урахуванням таких особливостей:

витрати на відрядження членів команд та осіб, що їх супроводжують, до м. Києва і на зворотний шлях здійснюються за рахунок установ, що відряджають;

команду супроводжує двоє дорослих, які є керівниками команди (науковими керівниками);

за рішенням головного розпорядника бюджетних коштів команду може супроводжувати спостерігач;

оплата проживання учасників та керівників команд (наукових керівників), спостерігачів, добових, витрати на проїзд (у тому числі перевезення багажу, бронювання транспортних квитків) до місця відрядження і назад, оплата послуг перекладача, транспортних послуг, страхування, оформлення дозволів на в’їзд (віз), внеску за участь команд України у таких змаганнях (у разі необхідності), придбання і виготовлення сувенірної та поліграфічної продукції, придбання національної символіки для команд учасників, банківських послуг здійснюються за рахунок бюджетних коштів.

4. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними в пункті 3 цього Порядку, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів за поданням розпорядника бюджетних коштів з урахуванням обґрунтованої потреби в коштах, детальних розрахунків витрат, що визначені на підставі встановлених норм та нормативів, діючих цін і тарифів, графіками проведення заходів, регламентних документів, правил відповідних міжнародних олімпіад тощо, а також потреби у виконанні бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік в органах Казначейства, у разі їх відповідності паспорту бюджетної програми.

5. Місце проведення фінальних етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів, всеукраїнських учнівських інтернет-олімпіад, третього туру всеукраїнського конкурсу “Учитель року”, конкурсних відбірково-тренувальних зборів кандидатів до складу команд учнів України для участі у міжнародних учнівських олімпіадах з навчальних предметів визначається згідно з графіками проведення заходів, затвердженими головним розпорядником бюджетних коштів.

Заклади та установи, на базі яких проводяться заходи, визначаються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, відповідними управліннями (департаментами) освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій та затверджуються головним розпорядником бюджетних коштів.

6. Для проведення кожного заходу МОН видає відповідний наказ, в якому зазначається найменування заходу, строки і місце його проведення, а також склад журі, оргкомітету (у разі необхідності) тощо.

{Абзац перший пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 538 від 07.08.2013}

До наказу додаються кошторис витрат, необхідні розрахунки та обґрунтування.

7. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередню оплату товарів і послуг розпорядник бюджетних коштів може здійснювати на строк не більш як один місяць на підставі укладених договорів з урахуванням положень бюджетного законодавства у розмірі до 30 відсотків вартості, зазначеної в договорі (договорах) про закупівлю.

Остаточні розрахунки проводяться згідно з умовами договору (договорів) про закупівлю на підставі актів приймання-передачі, звіту про надані послуги у натуральних показниках за встановленою розпорядником бюджетних коштів формою.

8. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

1) придбання товарів і послуг за напрямами, що не зазначені у пункті 3 цього Порядку;

2) придбання для проведення заходів товарів і послуг, використання яких безпосередньо не пов’язане з організацією та проведенням заходів, участю в них;

3) проведення заходів, метою яких є отримання прибутку;

4) оплату участі у заходах, що проводяться в Україні або за кордоном, осіб, які не здійснювали підготовку учасників олімпіад;

5) здійснення видатків, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.

9. Операції з бюджетними коштами проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому порядку.

10. Розпорядник бюджетних коштів надсилає головному розпорядникові таких коштів щомісяця до 20 числа наступного місяця інформацію про використання бюджетних коштів для її узагальнення і подання до 30 числа Мінфіну.

11. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: