open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

Внесення змін до актових записів цивільного стану

Одним із завдань, покладених Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" на відділи державної реєстрації актів цивільного стану, є внесення змін до актових записів цивільного стану.

Зміни до актових записів цивільного стану можуть бути внесені у випадку усиновлення, скасування усиновлення, визнання усиновлення недійсним, визнання та встановлення факту батьківства (материнства), коли при реєстрації шлюбу дружина або чоловік зберегли дошлюбні прізвища та в подальшому вирішили обрати прізвище одного з них як спільне або приєднати до свого прізвища, а також у разі необхідності доповнення або виправлення відомостей, що містяться в актових записах цивільного стану, тощо.

Слід зазначити, що внесення змін до актових записів цивільного стану проводиться відповідним відділом державної реєстрації актів цивільного стану лише за наявності достатніх підстав, які підтверджуються документально. В інших випадках питання внесення змін є предметом розгляду суду.

Порядок внесення змін до актових записів цивільного стану врегульовано згаданим Законом та Правилами внесення змін до актових записів цивільного стану, їх поновлення та анулювання, затвердженими наказом Міністерства юстиції України від 12.01.2011 № 96/5, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 14.01.2011 № 55/18793.

Заява про внесення змін до актового запису цивільного стану подається до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника.

Заява про визнання батьківства може бути подана до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого примірника актового запису про народження або за місцем постановлення рішення суду про визнання батьківства.

У випадках, передбачених статтею 53 Сімейного кодексу України, коли при реєстрації шлюбу дружина, чоловік зберегли дошлюбні прізвища та в подальшому вирішили обрати прізвища одного з них як спільне або приєднати до свого прізвища прізвище другого з подружжя, така заява може бути подана також до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання першого примірника актового запису про шлюб.

Заява про внесення змін до актового запису про народження у зв'язку із зміною статі (гермафродитів та транссексуалів) може бути подана також до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцезнаходженням Комісії з питань зміни (корекції) статевої належності, що видала медичне свідоцтво про зміну (корекцію) статевої належності.

Громадяни України, а також іноземці і особи без громадянства, які проживають за кордоном, подають аналогічну заяву про внесення змін до актового запису цивільного стану, складеного органом державної реєстрації актів цивільного стану України, до дипломатичного представництва або консульської установи України.

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану не вправі відмовити громадянину в прийнятті та розгляді заяви про внесення змін.

Разом із заявою про внесення змін до актового запису цивільного стану заявником подаються документи, необхідні для її розгляду та вирішення питання по суті, зокрема, паспорт або паспортний документ, свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану, у яких зазначені неправильні, неповні відомості або відомості, які підлягають зміні, та інші документи.

Із заявою про внесення змін до актових записів цивільного стану можуть звертатись особи, щодо яких складено актовий запис; один з батьків, опікун, піклувальник дитини; опікун недієздатної особи; спадкоємці померлого; представники органу опіки та піклування під час здійснення повноважень з опіки та піклування стосовно особи, яка має право на подання такої заяви.

На підтвердження достовірності представлених заявником документів про державну реєстрацію актів цивільного стану відділом державної реєстрації актів цивільного стану додаються до матеріалів справи повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, копії відповідних актових записів цивільного стану, на підставі яких вирішується питання щодо необхідності внесення змін або відмови в цьому.

За наслідками перевірки зібраних документів відділ державної реєстрації актів цивільного стану складає обґрунтований висновок про внесення змін або про відмову у цьому, у якому чітко вказуються причини відмови та зазначається про можливість її оскарження в судовому порядку.

Підставою для внесення змін до актових записів цивільного стану є також відповідне рішення суду, постанова адміністративного суду, в яких зазначено, які саме зміни необхідно внести до того чи іншого актового запису цивільного стану.

Питання виконання рішення іноземного суду про внесення змін вирішується згідно з чинним законодавством України та з урахуванням вимог міжнародних договорів про надання правової допомоги.

Зміни до актового запису цивільного стану вносяться відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем зберігання відповідного актового запису цивільного стану, після чого заявнику повторно видається або надсилається для вручення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його проживання свідоцтво про державну реєстрацію акту цивільного стану.

Слід відмітити, що Законом України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану" передбачено певні новели, які стосуються внесення змін в актові записи цивільного стану. Так, якщо актовий запис цивільного стану, до якого необхідно внести зміни, було складено компетентним органом іноземної держави, з якою Україною не укладено договір про правову допомогу та правові відносини у цивільних та сімейних справах, або якщо законодавством іноземної держави встановлено інший порядок внесення змін, відмінний від передбаченого законодавством України, актовий запис цивільного стану попередньо поновлюється відділом державної реєстрації актів цивільного стану за місцем проживання заявника.

Провідний спеціаліст відділу
проставлення апостиля
Департаменту у справах
цивільного стану громадян
Державної реєстраційної
службиМ.О. Бочарова

{Текст взято з сайту Мін'юсту України http://www.minjust.gov.ua}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: