open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.02.2013  № 104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2013 р.
за № 373/22905

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 24 від 20.01.2017}

Про затвердження Порядку оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства

Відповідно до статті 144 Земельного кодексу України, абзацу третього частини першої статті 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", частин сьомої та восьмої статті 7, статті 12 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", підпункту 7.42 підпункту 7 пункту 4 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України, затвердженого Указом Президента України від 23 квітня 2011 року № 500, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного комітету України по земельних ресурсах від 09 березня 2004 року № 67 "Про затвердження Положення про порядок оформлення, видачі і реєстрації приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 18 березня 2004 року за № 340/8939.

3. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) у встановленому законодавством порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:


Голова Державного агентства
земельних ресурсів України


Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва


Міністр екології
та природних ресурсів УкраїниС.М. Тимченко


М.Ю. Бродський
О.А. Проскуряков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
19.02.2013  № 104


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
6 березня 2013 р.
за № 373/22905

ПОРЯДОК
оформлення, вручення (надсилання) приписів у разі виявлення порушень земельного законодавства

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок встановлює процедуру оформлення, вручення (надсилання) приписів керівникам юридичних осіб та фізичним особам (у тому числі керівникам суб’єктів господарювання та фізичним особам - підприємцям), які вчинили порушення земельного законодавства щодо використання та охорони земель усіх категорій та форм власності (далі - порушення земельного законодавства), реєстрації приписів, здійснення контролю за виконанням приписів.

1.2. Припис - це обов’язкова для виконання у визначені строки письмова вимога державного інспектора сільського господарства, яка оформляється, вручається (надсилається) керівникам юридичних осіб та фізичним особам (у тому числі керівникам суб’єктів господарювання та фізичним особам - підприємцям) щодо усунення порушень земельного законодавства.

1.3. Оформлення, вручення (надсилання) приписів державними інспекторами сільського господарства Державної інспекції сільського господарства України та її територіальних органів (далі - інспекційні органи) особам, які вчинили порушення земельного законодавства, передбачено абзацом третім частини першої статті 10 Закону України "Про державний контроль за використанням та охороною земель", частинами сьомою та восьмою статті 7, статтею 12 Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності", абзацом другим пункту 5 Положення про Державну інспекцію сільського господарства України, затвердженого Указом Президента України від 13 квітня 2011 року № 459, підпунктом 6.1 пункту 6 Положення про державну інспекцію сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 грудня 2011 року № 770, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 12 січня 2012 року за № 34/20347.

1.4. Від імені інспекційних органів оформляти та вручати (надсилати) приписи особам, які вчинили порушення земельного законодавства, здійснювати контроль за їх виконанням мають право: Головний державний інспектор сільського господарства України, його перший заступник та заступник, головні державні інспектори сільського господарства в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, їх перші заступники та заступники, старші державні інспектори та державні інспектори сільського господарства відповідних територій (далі - державний інспектор).

1.5. Вимоги цього Порядку є обов’язковими:

для державних інспекторів у частині дотримання ними процедури оформлення, вручення (надсилання), реєстрації приписів та здійснення контролю за їх виконанням;

для посадових осіб юридичних осіб та фізичних осіб (у тому числі посадових осіб суб’єктів господарювання та фізичних осіб - підприємців) у частині обов’язковості виконання вимог вручених (надісланих) їм приписів у зв’язку з порушенням ними земельного законодавства.

II. Оформлення, вручення (надсилання) та реєстрація приписів

2.1. З метою припинення порушення земельного законодавства та усунення його наслідків державний інспектор вручає (надсилає) особі, яка його здійснила, чи особі, яка є відповідальною за дотримання вимог земельного законодавства, припис за формою, наведеною у додатку 1 до цього Порядку.

Строк усунення наслідків правопорушення встановлюється державним інспектором, але не більше 30 днів.

2.2. Припис складається у двох примірниках. Перший примірник припису залишається у державного інспектора, другий - вручається під підпис або надсилається поштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення особі, яка вчинила порушення земельного законодавства.

2.3. Облік вручених (надісланих) приписів здійснюється у журналі реєстрації приписів (далі - журнал реєстрації приписів), форма якого наведена у додатку 2 до цього Порядку.

Журнал реєстрації приписів ведеться у структурних підрозділах інспекційних органів, повинен бути включений до номенклатури справ відповідного структурного підрозділу.

Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, журнал прошнурований, на останній сторінці журналу проставляються відбиток печатки інспекційного органу та підпис його керівника.

2.4. Державний інспектор у день вручення припису особі, яка вчинила порушення земельного законодавства, зобов’язаний зареєструвати його у журналі реєстрації приписів. Реєстраційні номери на оригіналі та другому примірнику припису мають бути однаковими та відповідати порядковому номеру реєстрації припису в журналі реєстрації приписів.

III. Контроль за виконанням приписів

3.1. Контроль за своєчасністю та повнотою виконання вимог, зазначених у приписі, здійснює державний інспектор, який вручив припис, чи державний інспектор, на якого покладено контроль за його виконанням.

3.2. У разі невиконання припису протягом вказаного у ньому строку державний інспектор складає протокол про адміністративне правопорушення за невиконання припису. З метою припинення порушення земельного законодавства та усунення його наслідків державний інспектор повторно видає припис і встановлює новий строк з вимогою припинити порушення земельного законодавства та усунути його наслідки, але не більше 30 днів.

3.3. При повторному невиконанні припису особою, яка вчинила порушення земельного законодавства, та при вжитті до неї усіх можливих заходів адміністративного впливу інспекційний орган вносить клопотання до органу виконавчої влади або органу місцевого самоврядування (за місцезнаходженням земельної ділянки, на якій вчинено порушення) для розгляду питання про припинення права користування земельною ділянкою, яка використовується з порушенням вимог земельного законодавства, та інформує про це відповідний орган прокуратури.

IV. Порядок оскарження дій посадових осіб (державних інспекторів), які вручили (надіслали) приписи

4.1. Особа, якій вручено (надіслано) припис, має право звернутися до керівника територіального інспекційного органу, у якому працює державний інспектор, Держсільгоспінспекції України або до суду щодо оскарження дій посадової особи (державного інспектора), яка вручила припис.

4.2. Скарга розглядається відповідним інспекційним органом у 10-денний строк з дня її отримання.

4.3. Подання скарги до інспекційного органу призупиняє виконання припису до розгляду скарги по суті. У разі залишення припису без змін строк виконання заходів, зазначених у приписі, продовжується з дати прийняття відповідного рішення.

4.4. За результатами розгляду скарги керівник відповідного інспекційного органу приймає рішення про скасування припису повністю чи частково (скасування окремої його вимоги) або залишення припису без змін, про що зазначається у рішенні щодо розгляду скарги на дії посадової особи (державного інспектора), яка вручила припис (далі - рішення), форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку.

Копія рішення вручається під підпис особі, яка подала скаргу, або надсилається їй рекомендованим листом з повідомленням про вручення.

З прийнятим рішенням ознайомлюється під підпис посадова особа (державний інспектор), яка вручила припис.

4.5. У разі незгоди з рішенням, прийнятим керівником територіального інспекційного органу, скарга на дії посадової особи (державного інспектора), яка вручила припис, у тому числі на рішення, прийняте за результатами розгляду скарги, може бути подана до Держсільгоспінспекції України. До скарги в обов’язковому порядку додається копія рішення керівника територіального інспекційного органу щодо розгляду скарги.

Рішення за результатами розгляду скарги приймається у 10-денний строк з дня її отримання.

4.6. Копія рішення Держсільгоспінспекції України вручається (надсилається) особі, яка подала скаргу, керівнику територіального інспекційного органу, що прийняв рішення за результатами розгляду скарги, який, у свою чергу, зобов’язаний ознайомити з ним під підпис посадову особу (державного інспектора), що вручила припис.

4.7. Облік прийнятих рішень здійснюється в журналі реєстрації рішень щодо розгляду скарг на дії посадових осіб (державних інспекторів), які вручили приписи (далі - журнал реєстрації рішень), форма якого наведена в додатку 4 до цього Порядку.

Журнал реєстрації рішень ведеться у структурних підрозділах інспекційних органів, повинен бути включений до номенклатури справ відповідного структурного підрозділу.

Сторінки журналу повинні бути пронумеровані, журнал прошнурований, на останній сторінці журналу проставляються відбиток печатки інспекційного органу та підпис його керівника.

Реєстраційний номер рішення має відповідати порядковому номеру його реєстрації в журналі реєстрації рішень.

Заступник директора
Департаменту землеробстваЮ.Л. Жарун
Додаток 1
до Порядку оформлення, вручення
(надсилання) приписів у разі виявлення
порушень земельного законодавства

ПРИПИСДодаток 2
до Порядку оформлення, вручення
(надсилання) приписів у разі виявлення
порушень земельного законодавства

Титульна сторінка

ЖУРНАЛ
реєстрації приписів,

вручених (надісланих) ______________________________________________

__________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу інспекційного органу)

Розпочато "___" ______________ 20 __ р.

Закінчено "___" ______________ 20 __ р.

Ліва сторінка журналу

Порядковий (реєстраційний) номер припису

Дата видачі припису

Посада, прізвище, ім’я та по батькові особи, яка вручила (надіслала) припис

Кому видано припис

1

2

3

4

Права сторінка журналу

Суть виявленого правопорушення та заходи, які необхідно вжити для його усунення

Строк виконання

Відмітка про виконання

Додаткові заходи, які вжиті для усунення порушення

5

6

7

8
Додаток 3
до Порядку оформлення, вручення
(надсилання) приписів у разі виявлення
порушень земельного законодавства

РІШЕННЯ
щодо розгляду скарги на дії посадової особи (державного інспектора), яка вручила приписДодаток 4
до Порядку оформлення, вручення
(надсилання) приписів у разі виявлення
порушень земельного законодавства

Титульна сторінка

ЖУРНАЛ
реєстрації рішень щодо розгляду скарг на дії посадових осіб (державних інспекторів), які вручили приписи,

зареєстрованих ______________________________________________________

____________________________________________________________________
(назва структурного підрозділу інспекційного органу)

Розпочато "___" ______________ 20 __ р.

Закінчено "___" ______________ 20 __ р.

Ліва сторінка журналу

Порядковий (реєстраційний) номер рішення

Дата прийняття рішення

Посада, прізвище, ім’я та по батькові посадової особи (державного інспектора), яка (який) прийняв рішення

1

2

3
Права сторінка журналу

Рішення, яке прийняте за результатами розгляду скарги

Кому вручено (надіслано) копію рішення, дата вручення (надсилання)

Додаткові заходи, що вжиті для усунення порушення у разі скасування припису

4

5

6

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: