open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

20.02.2013  № 116


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2013 р.
за № 399/22931

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 544 від 16.12.2016}

Про затвердження Порядку підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування

{Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства
аграрної політики та продовольства
№ 252 від 01.07.2015
№ 410 від 04.11.2015}

На виконання статті 20 Закону України "Про насіння і садивний матеріал" НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, що додається.

2. Департаменту землеробства (Демидов О.А.) в установленому порядку забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Сеня О.В.

Міністр

М.В. Присяжнюк

ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби України
з питань регуляторної політики
та розвитку підприємництва

В.о. президента
Національної академії аграрних наук України

Голова Державної інспекції
сільського господарства України


М.Ю. БродськийВ.Ф. ПетриченкоМ.О. Вашешніков
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
20.02.2013  № 116


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
13 березня 2013 р.
за № 399/22931

ПОРЯДОК
підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування

{У тексті Порядку та додатках до нього слова “Державна інспекція сільського господарства України” та “Держсільгоспінспекція України” у всіх відмінках замінено словами “центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі” у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 252 від 01.07.2015}

1. Терміни, що застосовуються в цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про насіння і садивний матеріал" та Законі України "Про охорону прав на сорти рослин".

2. Насіння і садивний матеріал сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, ввозяться на митну територію України для селекційних, дослідних робіт і експонування суб’єктами господарювання незалежно від форми власності на основі підтвердження, що видається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі.

3. Насіння і садивний матеріал можуть ввозитись в Україну для селекційних і дослідних робіт суб'єктами господарювання, діяльність яких згідно з установчими документами пов’язана з селекційними, дослідними роботами.

4. Обсяг зразків насіння та садивного матеріалу сорту рослин, що ввозяться для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, не повинен перевищувати тридцятикратної кількості посадкового матеріалу сорту, що надається для проведення одного року польових досліджень з кваліфікаційної експертизи сортів рослин на придатність до поширення в Україні.

Для сортів рослин (родів і видів), по яких не проводиться кваліфікаційна експертиза на придатність до поширення в Україні, зразки насіння та садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт і експонування протягом одного календарного року, ввозяться в обсязі, що не перевищує кількість насіння або садивного матеріалу, що подається разом із заявкою на сорт рослин.

{Пункт 4 в редакції Наказів Міністерства аграрної політики та продовольства № 252 від 01.07.2015, № 410 від 04.11.2015}

5. Для отримання підтвердження суб’єкт господарювання звертається до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі із заявою щодо надання підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт, експонування за формою, наведеною в додатку 1 до цього Порядку.

До заяви додаються завірені в установленому законодавством порядку:

копія установчого документа у разі ввезення насіння та/або садивного матеріалу для селекційних, дослідних робіт;

копія договору (контракту), укладеного між постачальником насіння та/або садивного матеріалу та суб’єктом господарювання, що буде проводити селекційні, дослідні роботи, експонування насіння та/або садивного матеріалу, в якому зазначено назву ботанічного таксону, сорту, гібриду, його вагу (кількість) та мету використання.

Усі документи подаються в одному примірнику. Якщо оригінал документа викладено іноземною мовою, то надається переклад документа українською мовою.

Суб’єкт господарювання є відповідальним за достовірність даних, наведених у заяві та документах, наданих до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі для ввезення в Україну насіння та/або садивного матеріалу у випадках, визначених цим Порядком.

6. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі у десятиденний строк з дня отримання заяви та документів до неї розглядає їх і надає на безоплатній основі суб’єкту господарювання підтвердження, що насіння та/або садивний матеріал сортів рослин, не занесених до Реєстру сортів рослин України та/або до Реєстру сортів рослин Організації економічного співробітництва та розвитку, ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування згідно із формою, наведеною у додатку 2 до цього Порядку, або обґрунтовану відповідь про відмову у наданні такого підтвердження, форма якого наведена у додатку 3 до цього Порядку.

7. Підставою для відмови у видачі підтвердження є:

подання суб’єктом господарювання не в повному обсязі документів, наведених у пункті 5 цього Порядку;

обсяг насіння та/або садивного матеріалу, що ввозяться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, перевищує кількість, зазначену у пункті 4 цього Порядку;

{Абзац третій пункту 7 в редакції Наказу Міністерства аграрної політики та продовольства № 252 від 01.07.2015}

суб’єкт господарювання не відповідає вимогам, встановленим у пункті 3 цього Порядку.

8. Суб’єкт господарювання забезпечує належне використання насіння і садивного матеріалу, що ввозиться в Україну для селекційних, дослідних робіт і експонування, відповідно до призначення.

Суб'єкт господарювання, що одержав підтвердження для ввезення в Україну насіння і садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт і експонування, не пізніше 01 лютого року, наступного за роком, у якому було здійснено ввезення, письмово інформує центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері нагляду (контролю) в агропромисловому комплексі, за місцем державної реєстрації суб'єкта господарювання щодо кількості ввезеного насіння та його використання (місце вирощування, обсяги одержаного врожаю, подальше використання).

{Пункт 8 доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 252 від 01.07.2015}

Директор
Департаменту землеробстваО.А. Демидов
Додаток 1
до Порядку підтвердження для ввезення
в Україну насіння і садивного матеріалу
сортів рослин для селекційних,
дослідних робіт і експонування

ЗАЯВА
щодо надання підтвердження для ввезення в Україну насіння та/або садивного матеріалу сортів рослин для селекційних, дослідних робіт, експонування

{Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 252 від 01.07.2015}


Додаток 2
до Порядку підтвердження для ввезення
в Україну насіння і садивного матеріалу
сортів рослин для селекційних,
дослідних робіт і експонування

(БЛАНК)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 252 від 01.07.2015}


Додаток 3
до Порядку підтвердження для ввезення
в Україну насіння і садивного матеріалу
сортів рослин для селекційних,
дослідних робіт і експонування

(БЛАНК)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 252 від 01.07.2015}

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: