open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
22.02.2013 N 51
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 березня 2013 р.

за N 433/22965

Про затвердження Змін

до нормативно-правового акта

Національного банку України

У зв'язку з прийняттям Законів України "Про безоплатну
правову допомогу" ( 3460-17 ), "Про депозитарну систему України"
( 5178-17 ), "Про адвокатуру та адвокатську діяльність"
( 5076-17 ), від 09 вересня 2010 року N 2511-VI ( 2511-17 ) "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу
векселів", від 18 вересня 2012 року N 5284-VI ( 5284-17 ) "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
функціонування платіжних систем та розвитку безготівкових
розрахунків", від 18 вересня 2012 року N 5288-VI ( 5288-17 ) "Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань
удосконалення діяльності прокуратури", від 02 жовтня 2012 року
N 5411-VI ( 5411-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо забезпечення функціонування системи
гарантування вкладів фізичних осіб", від 06 грудня 2012 року
N 5518-VI ( 5518-17 ) "Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо подальшого удосконалення адміністрування
податків і зборів", відповідно до статей 55 і 56 Закону України
"Про Національний банк України" ( 679-14 ), статей 72-74 Закону
України "Про банки і банківську діяльність" ( 2121-14 ) Правління
Національного банку України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Затвердити Зміни до Положення про порядок накладення
адміністративних штрафів, затвердженого постановою Правління
Національного банку України від 29 грудня 2001 року N 563
( z0062-02 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
25 січня 2002 року за N 62/6350 (зі змінами), що додаються.
2. Юридичному департаменту (Новіков В.В.) після державної
реєстрації в Міністерстві юстиції України довести зміст цієї
постанови до відома територіальних управлінь Національного банку
України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови залишаю за собою.
4. Постанова набирає чинності з дня її офіційного
опублікування.
Голова І.В.Соркін

ЗАТВЕРДЖЕНО

Постанова Правління

Національного банку України

22.02.2013 N 51
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

18 березня 2013 р.

за N 433/22965

ЗМІНИ

до Положення про порядок

накладення адміністративних штрафів

( z0062-02 )

1. У главі 1:
1.1. У пункті 1.1 слово та цифри "статтями 166-5, 166-6"
замінити словами та цифрами "статтями 163-14, 166-5, 166-6
(частини третя, четверта), 166-20".
1.2. Пункт 1.2 викласти в такій редакції: "1.2. Згідно зі статтею 234-3 Кодексу ( 80732-10 )
Національний банк України (далі - Національний банк) розглядає
справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 163-14, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта),
166-20 Кодексу ( 80731-10 )".
1.3. У пункті 1.3: в абзаці першому слово та цифри "стаття 234-3" замінити
словами та цифрами "стаття 234-3 Кодексу ( 80732-10 )"; в абзаці третьому слово та цифри "статтями 166-5, 166-6"
замінити словами та цифрами "статтями 163-14, 166-5, 166-6
(частини третя, четверта), 166-20".
1.4. У пункті 1.4 слово та цифри "статтями 166-5-166-9"
замінити словами та цифрами "статтями 163-12, 163-14, 166-5, 166-6
(частини третя, четверта), 166-8 (у частині, що стосується
правопорушень у галузі банківської діяльності та банківських
операцій) (далі - 166-8), 166-9, 166-20".
2. У главі 2:
2.1. Пункт 2.2 викласти в такій редакції: "2.2. Національний банк уживає заходів щодо притягнення до
адміністративної відповідальності за допущення порушень,
передбачених статтями 163-12, 163-14, 166-5, 166-6 (частини третя,
четверта), 166-8, 166-9, 166-20 та 188-34 Кодексу ( 80731-10 )".
2.2. У пункті 2.3: в абзаці першому: підпункт "а" викласти в такій редакції: "а) керівників банків (філій іноземних банків)"; доповнити абзац новими підпунктами такого змісту: "е) посадових осіб юридичних осіб - суб'єктів господарювання,
які порушили закони України та нормативно-правові акти
Національного банку щодо порядку здійснення операцій з
електронними грошима; є) посадових осіб платіжних організацій, що порушили закони
України та нормативно-правові акти Національного банку, які
регулюють переказ коштів в Україні; ж) посадових осіб члена/учасника платіжної системи, що
порушили закони України та нормативно-правові акти Національного
банку, які регулюють переказ коштів в Україні, не повідомили про
помилкові/неналежні перекази та суб'єктів цих переказів інших
членів/учасників платіжної системи; з) посадових осіб еквайра та/або емітента, які порушили
встановлені Національним банком загальні параметри моніторингу з
метою ідентифікації помилкових та неналежних переказів із
застосуванням електронних платіжних засобів; и) фізичних осіб - підприємців та посадових осіб юридичних
осіб, які є об'єктами нагляду (оверсайту); і) фізичних осіб - підприємців та посадових осіб юридичних
осіб, які надають послуги платіжної системи без реєстрації
платіжної системи в порядку, установленому законами та
нормативно-правовими актами Національного банку"; доповнити пункт абзацом третім такого змісту: "Терміни "еквайр", "емітент", "платіжна організація",
"член/учасник платіжної системи", "нагляд (оверсайт)" вживаються у
значеннях, визначених Законом України "Про платіжні системи та
переказ коштів в Україні" ( 2346-14 ).
2.3. У підпункті "б" абзацу другого пункту 2.4 слово
"проведення" замінити словами "здійснення сукупності чи окремих
заходів з".
2.4. Абзац третій пункту 2.10 викласти в такій редакції: "У разі закриття кримінального провадження, але за наявності
в діях порушника ознак адміністративного правопорушення,
адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше як через
місяць з дня прийняття рішення про закриття кримінального
провадження".
3. У главі 3:
3.1. Пункти 3.2 та 3.3 викласти в такій редакції: "3.2. Завданнями Національного банку під час здійснення
провадження у справах про адміністративні правопорушення,
передбачені статтями 163-12, 166-8, 166-9 та 188-34 Кодексу
( 80731-10 ), є складання протоколів про адміністративні
правопорушення та їх надсилання місцевим судам. 3.3. Завданнями Національного банку в справах про
адміністративні правопорушення, передбачені статтями 163-14,
166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-20 Кодексу
( 80731-10 ), є складання протоколів про адміністративні
правопорушення та розгляд справ і накладення адміністративних
стягнень".
3.2. У пункті 3.4: абзац перший викласти в такій редакції: "3.4. Провадження в справі про адміністративне
правопорушення, передбачені статтями 163-14, 166-5, 166-6 (частини
третя, четверта), 166-20 Кодексу ( 80731-10 ), не може бути
розпочате, а розпочате підлягає закриттю в разі:"; підпункт "д" викласти в такій редакції: "д) наявність по тому самому факту щодо особи, яка
притягається до адміністративної відповідальності, постанови
компетентного органу (посадової особи) про накладення
адміністративного стягнення або нескасованої постанови про
закриття справи про адміністративне правопорушення, а також
повідомлення про підозру особі у кримінальному провадженні по
даному факту".
4. У главі 4:
4.1. Пункт 4.1 викласти в такій редакції: "4.1. Протокол про вчинення адміністративного правопорушення
(додаток 1), передбаченого статтями 163-12, 163-14, 166-5, 166-6
(частини третя, четверта), 166-8, 166-9, 166-20 та 188-34 Кодексу
( 80731-10 ), складається уповноваженою на те посадовою особою
Національного банку або відповідного територіального управління".
4.2. У пункті 4.2: в абзаці першому: підпункт "г" викласти в такій редакції: "г) керівник структурного підрозділу центрального апарату
Національного банку та його заступник, які згідно з
функціональними обов'язками здійснюють регулювання діяльності
платіжних систем і систем розрахунків в Україні та їх нагляд
(оверсайт), а також регулювання здійснення операцій з електронними
грошима"; доповнити абзац новими підпунктами такого змісту: "ґ) керівник інспекційної групи або його заступник, які
здійснюють інспекційні перевірки банків або інших осіб, які
відповідно до Закону ( 2121-14 ) можуть бути об'єктами перевірки
Національного банку; д) керівник інспекційної групи, який здійснює перевірку банку
з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,
одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму; е) керівник робочої групи або уповноважений працівник, який
виконує обов'язки керівника робочої групи, що здійснюють виїзні
перевірки щодо дотримання банками, іншими фінансовими установами
та національним оператором поштового зв'язку вимог валютного
законодавства України, перевірки пунктів обміну іноземної валюти
на території України"; абзац другий викласти в такій редакції: "Особи, зазначені у підпунктах "ґ" - "е" абзацу першого цього
пункту, складають протоколи про адміністративні правопорушення
безпосередньо під час проведення відповідних перевірок".
4.3. В абзаці другому пункту 4.3 слова "(у разі її
виявлення)" виключити.
4.4. У пункті 4.4 слово та цифри "статтями 166-5 і 166-6"
замінити словами та цифрами "статтями 163-14, 166-5, 166-6
(частини третя, четверта), 166-20 ".
4.5. У пункті 4.5 цифри "166-7" замінити цифрами "163-12".
5. У главі 5:
5.1. У пункті 5.2 слово та цифри "статті 166-5, 166-6"
замінити словами та цифрами "статті 163-14, 166-5, 166-6 (частини
третя, четверта), 166-20".
5.2. У пункті 5.5 слово "попереднього" замінити словом
"досудового".
5.3. Пункт 5.6 викласти в такій редакції: "5.6. У розгляді справи про адміністративне правопорушення
можуть брати участь адвокат, інший фахівець у галузі права, який
за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за
дорученням юридичної особи, адвокат, який призначений Центром з
надання безоплатної вторинної правової допомоги. Ці особи мають
право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, за
дорученням особи, яка його запросила, від її імені подавати скарги
на рішення органу (посадової особи), який розглядає справу, а
також мають інші права, передбачені законами України. Повноваження адвоката на участь у розгляді справи
підтверджуються довіреністю на ведення справи, посвідченою
нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано
право посвідчувати довіреності, або ордером чи дорученням органу
(установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової
допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера
обов'язково додається витяг з договору, у якому зазначаються
повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих
дій як захисника. Витяг засвідчується підписами сторін. Повноваження адвоката, призначеного Центром з надання
безоплатної вторинної правової допомоги, підтверджуються
дорученням, що видається Центром з надання безоплатної вторинної
правової допомоги".
5.4. Пункт 5.11 викласти в такій редакції: "5.11. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені
статтями 163-12, 166-8, 166-9 та 188-34 Кодексу ( 80731-10 ),
розглядаються суддями місцевих судів відповідно до статті 221
Кодексу ( 80732-10 )".
6. У главі 6:
6.1. У пункті 6.1 слово та цифри "статтями 166-5, 166-6"
замінити словами та цифрами "статтями 163-14, 166-5, 166-6
(частини третя, четверта), 166-20".
6.2. В абзаці другому пункту 6.2 слово "попереднього"
замінити словом "досудового".
7. У главі 7:
7.1. Назву глави 7 викласти в такій редакції: "7. Оскарження постанови за справою про адміністративне
правопорушення або внесення на неї подання прокурора".
7.2. Пункт 7.1 після слова "оскаржено" доповнити словом
"прокурором".
7.3. Друге речення пункту 7.3 після слова "заявою" доповнити
словом "прокурора".
7.4. Пункт 7.4 викласти в такій редакції: "7.4. На постанову за справою про адміністративне
правопорушення прокурором може бути внесено подання упродовж
10 днів з дня винесення постанови".
7.5. В абзаці другому пункту 7.5 слово "протесту" замінити
словом "подання".
7.6. У пункті 7.6 слово "протест" замінити словами "подання
прокурора".
7.7. У пунктах 7.7 і 7.8 слово "протест" у всіх відмінках
замінити словами "подання прокурора" у відповідних відмінках.
7.8. Пункт 7.10 виключити.
8. У главі 8:
8.1. Абзац другий пункту 8.2 викласти в такій редакції: "У разі оскарження постанови про накладення адміністративного
стягнення або внесення на неї подання прокурора постанова підлягає
виконанню після залишення скарги або подання без задоволення".
8.2. В абзаці першому пункту 8.9 слова "опротестування такої
постанови" замінити словами "внесення на неї подання прокурором".
9. У додатку 1 ( z0062-02 ) слова та цифри "статтями 166-5,
166-6, 166-7, 166-8, 166-9, 188-34 Кодексу України про
адміністративні правопорушення" замінити словами та цифрами
"статтями 163-12, 163-14, 166-5, 166-6 (частини третя, четверта),
166-8, 166-9, 166-20 та 188-34 Кодексу України про адміністративні
правопорушення ( 80731-10 )".
10. Додатки 2 і 3 викласти в новій редакції, що додається.
11. У тексті додатку 4 ( z0062-02 ) слово "опротестовано"
замінити словами "або внесено на неї подання прокурором".
12. У додатку 5 ( z0062-02 ) слово "протест" у всіх відмінках
замінити словами "або подання прокурора" у відповідних відмінках.
Директор
Юридичного департаменту В.В.Новіков

Додаток 2

до Положення

про порядок накладення

адміністративних штрафів

( z0062-02 )
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

про накладення адміністративного

стягнення у вигляді штрафу

"___" ____________ 20__ р. N ____________
Я, ___________________________________________________________ _______________________________________________________________,
(зазначити посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи, яка

розглянула справу)
розглянувши ____________________________________________________ ________________________________________________________________

(зазначити подані матеріали справи про адміністративне

правопорушення)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
щодо допущення порушень _________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(зазначити відповідні порушення, передбачені статтями 163-14,

166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
_________________________________________________________________

(зазначити прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце

народження, адресу, місце роботи, посаду особи,

щодо якої винесено постанову)
_________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
установив: _________________________________________________________________
(викласти обставини, встановлені під час розгляду справи)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
Керуючись статтею 73 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" та статтею 234-3 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі - КУпАП),
постановив:
1. __________________________________________________________

(зазначити прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої

винесено постанову)
визнати винним(ою) у вчиненні адміністративного правопорушення,
передбаченого статтею _________ КУпАП, та накласти на нього (неї)

(зазначити статтю)
адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі ________________________________________________________________,

(зазначити розмір штрафу в неоподатковуваних

мінімумах доходів громадян)
що становить ___________________________________________ гривень.

(сума цифрами та словами)
2. З урахуванням частини другої статті 308 КУпАП у разі
несплати _________________________________________________________________

(зазначити прізвище, ім'я, по батькові особи, щодо якої

винесено постанову)
штрафу у строк, установлений частиною першою статті 307 КУпАП, та
примусового виконання цієї постанови органами державної
виконавчої служби стягнути з правопорушника подвійний розмір
штрафу в розмірі ________________________________________________________________,

(зазначити розмір штрафу

в неоподатковуваних мінімумах доходів громадян)
що становить ___________________________________________ гривень.

(сума цифрами та словами)
Ця постанова підлягає виконанню з моменту її винесення. У
разі оскарження цієї постанови або внесення на неї подання
прокурором вона підлягає виконанню після залишення скарги або
протесту без задоволення.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її
винесення до вищої посадової особи або в районний, районний у
місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному
Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями,
установленими КУпАП.

Постанова є виконавчим документом і пред'являється до
виконання до органів державної виконавчої служби протягом трьох
місяців з моменту набрання нею законної сили.

Особа, яку притягнуто до адміністративної відповідальності,
після перерахування суми штрафу надсилає посадовій особі, яка
винесла постанову про накладення адміністративного стягнення у
вигляді штрафу, копію квитанції або іншого платіжного документа
про його сплату.
М.П. ________________________

(підпис посадової особи,

яка розглянула справу)
Копію цієї постанови отримано "__" _____ 20__ року ____________.

(підпис)

Додаток 3

до Положення

про порядок накладення

адміністративних штрафів

( z0062-02 )
НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

про закриття справи

про адміністративне правопорушення

"___" ____________ 20__ р. N ____________
Я, __________________________________________________________ ________________________________________________________________,

(зазначити посаду, прізвище, ім'я, по батькові особи,

яка розглянула справу)
розглянувши _____________________________________________________ _________________________________________________________________

(зазначити подані матеріали справи

про адміністративне правопорушення)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
щодо порушень ___________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(зазначити відповідні порушення, передбачені статтями 163-14,

166-5, 166-6 (частини третя, четверта), 166-20 Кодексу України про адміністративні правопорушення)
_________________________________________________________________

(зазначити прізвище, ім'я, по батькові, дату та місце

народження, адресу, місце роботи, посаду особи)
_________________________________________________________________ ________________________________________________________________,
установив: _________________________________________________________________
(викласти обставини, встановлені під час розгляду справи)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
Керуючись статтею 73 Закону України "Про банки і банківську
діяльність" та статтею 234-3 Кодексу України про адміністративні
правопорушення (далі - КУпАП),
постановив:
закрити справу про вчинення адміністративного правопорушення,
передбаченого ____________________________________________ КУпАП

(зазначити статтю)
________________________________________________________________,

(зазначити прізвище, ім'я, по батькові особи,

щодо якої винесено постанову)
у зв'язку з тим, що _____________________________________________

(зазначити підстави)
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________________________________________________ ________________________________________________________________.
Постанова про закриття справи підлягає виконанню з моменту її
винесення. У разі оскарження постанови про закриття справи або
внесення на неї подання прокурором постанова підлягає виконанню
після залишення скарги або подання без задоволення.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів з дня її
винесення до вищої посадової особи або в районний, районний у
місті, міський чи міськрайонний суд у порядку, визначеному
Кодексом адміністративного судочинства України, з особливостями,
установленими КУпАП. Скарга подається посадовій особі, яка
винесла постанову за справою про адміністративне правопорушення.
М.П. ________________________

(підпис посадової особи,

яка розглянула справу)
Примітка. Постанова оголошується негайно після закінчення
розгляду справи. Копія постанови протягом трьох днів вручається
або висилається особі, щодо якої її винесено. Копія постанови
вручається під розписку. У разі якщо копія постанови висилається,
про це робиться відповідна відмітка у справі (частини перша та
третя статті 285 КУпАП). Постанова про закриття справи виноситься
при оголошенні усного зауваження, передачі матеріалів прокурору,
органу досудового слідства чи дізнання, а також за наявності
таких обставин: відсутність події і складу адміністративного
правопорушення; неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи
бездіяльність; видання акта амністії, якщо він усуває
застосування адміністративного стягнення; скасування акта, який
встановлює адміністративну відповідальність; закінчення на момент
розгляду справи про адміністративне правопорушення строків
накладення адміністративного стягнення; наявність за тим самим
фактом щодо особи, яка притягається до адміністративної
відповідальності, постанови компетентного органу (посадової
особи) про накладення адміністративного стягнення або
нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне
правопорушення, а також повідомлення про підозру особі в
кримінальному провадженні по даному факту; смерть особи, щодо
якої було розпочато провадження в справі (статті 247 і 284
КУпАП).
Копію цієї постанови отримано "___" _____ 20__ року __________.

(підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: