open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
СЛУЖБА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Центральне управління
Н А К А З
25.02.2013 N 71
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

11 березня 2013 р.

за N 388/22920

Про внесення змін

до Інструкції про організацію забезпечення

і надання військовослужбовцям

Служби безпеки України та членам

їх сімей житлових приміщень

Відповідно до статті 10 Закону України "Про Службу безпеки
України" ( 2229-12 ), Порядку забезпечення військовослужбовців та
членів їх сімей житловими приміщеннями, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року N 1081
( 1081-2006-п ), та з метою удосконалення порядку організації
забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців Служби
безпеки України Н А К А З У Ю:
1. Внести до Інструкції про організацію забезпечення і
надання військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх
сімей житлових приміщень, затвердженої наказом Служби безпеки
України від 06 листопада 2007 року N 792 ( z1308-07 ),
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 26 листопада
2007 року за N 1308/14575, такі зміни:
1.1. Нумерацію розділів арабськими цифрами замінити
нумерацією римськими цифрами.
1.2. У розділі III: 1.2.1. В абзаці другому пункту 3.9 слова "також і" виключити. 1.2.2. Після пункту 3.15 доповнити новим пунктом 3.16 такого
змісту: "3.16. У разі розірвання шлюбу на обліку разом із
військовослужбовцем залишаються тільки члени його сім'ї, які
згідно з рішенням суду залишилися з ним, а в разі, коли ці члени
сім'ї повнолітні, - за їх письмовою згодою.". У зв'язку з цим пункт 3.16 вважати пунктом 3.17.
1.3. У розділі V: 1.3.1. Пункт 5.2 виключити. У зв'язку з цим пункти 5.3-5.23
вважати відповідно пунктами 5.2-5.22. 1.3.2. Пункти 5.4 і 5.5 замінити чотирма новими пунктами
такого змісту: "5.4. Надання службового житла здійснюється: у Центральному управлінні СБ України - за рішеннями
керівників функціональних підрозділів, які погоджуються з
Житлово-побутовою комісією Центрального управління Служби безпеки
України та затверджуються Головою СБУ; в органах, закладах та установах СБ України - за рішеннями їх
керівників на підставі мотивованих рапортів начальників
підрозділів та за погодженням з ПГЗ, що затверджуються заступником
Голови СБ України, до функціональних обов'язків якого належить
координація господарського забезпечення. 5.5. Разом з мотивованим рапортом службовій особі,
уповноваженій приймати рішення про надання службового житла,
надаються документи, визначені у пункті 5.10 цього розділу. 5.6. Рішення про надання службового житла у Центральному
управлінні СБ України оформлюється наказом Центрального управління
СБ України, а в органах, закладах та установах СБ України -
наказом відповідного начальника або особи, яка його заміщує. 5.7. Рішення про надання службового житлового приміщення
подається до виконавчого органу районної, міської, районної в
місті ради для оформлення спеціального ордера, який є єдиною
підставою для вселення в надане службове житлове приміщення.". У зв'язку з цим пункти 5.6-5.22 вважати відповідно
пунктами 5.8-5.24.
1.4. У додатку до цієї Інструкції ( z1308-07 ): 1.4.1. Слова та цифри "пункту 5.7 Інструкції" замінити
словами "Інструкції про організацію забезпечення і надання
військовослужбовцям Служби безпеки України та членам їх сімей
житлових приміщень". 1.4.2. Пункти 3 і 4 виключити.
2. Департаменту господарського забезпечення забезпечити
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Голова Служби О.Якименко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: