open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

Указ
Президента України

Про Координаційний штаб з питань безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі

{Із змінами, внесеними згідно з Указом Президента
№ 345/2013 від 25.06.2013}

З метою сприяння взаємодії правоохоронних органів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, узгодженості їх діяльності із забезпечення безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в Україні у 2013 році 1025-річчя хрещення Київської Русі, відповідно до пункту 28 частини першої статті 106 Конституції України постановляю:

1. Утворити Координаційний штаб з питань безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі як допоміжний орган при Президентові України.

2. Затвердити Положення про Координаційний штаб з питань безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі (додається).

3. Призначити КАЛІНІНА Ігоря Олександровича - Радника Президента України - керівником Координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі.

4. Затвердити персональний склад Координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі (додається).

5. Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям за участю органів місцевого самоврядування утворити у місячний строк у встановленому порядку на період підготовки і проведення в Україні заходів з відзначення 1025-річчя хрещення Київської Русі відповідні регіональні координаційні штаби з питань безпеки та правопорядку.

6. Цей Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В.ЯНУКОВИЧ

м. Київ
28 лютого 2013 року
№ 112/2013

ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 28 лютого 2013 року №112/2013

ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційний штаб з питань безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі

1. Координаційний штаб з питань безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі (далі - Координаційний штаб) є допоміжним органом при Президентові України.

2. У своїй діяльності Координаційний штаб керується Конституцією та законами України, чинними міжнародними договорами України, актами і дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням.

3. Основними завданнями Координаційного штабу є:

1) підготовка та подання Президентові України пропозицій стосовно взаємодії правоохоронних органів, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій щодо забезпечення безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі;

2) опрацювання з урахуванням досвіду із забезпечення безпеки та правопорядку під час проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу пропозицій щодо визначення пріоритетів і механізмів забезпечення безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі;

3) підготовка висновків щодо проектів нормативно-правових актів з питань забезпечення безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі;

4)аналізування і узагальнення інформації щодо забезпечення безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі, моніторинг стану виконання актів, доручень Президента України з питань, віднесених до компетенції Координаційного штабу.

4. Координаційний штаб для виконання покладених на нього завдань має право в установленому порядку:

запитувати та одержувати від органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій необхідні інформацію, документи і матеріали;

залучати до розгляду та опрацювання питань, віднесених до його компетенції, представників правоохоронних органів, органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій, вітчизняних та іноземних фахівців;

утворювати експертні комісії та робочі групи з питань, віднесених до його компетенції;

організовувати та проводити конференції, круглі столи, наради з питань, віднесених до його компетенції.

5. Координаційний штаб під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з правоохоронними органами, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,

громадськими організаціями, установами та організаціями, у тому числі міжнародними, органами безпеки іноземних держав, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, а також з Організаційним комітетом з підготовки та відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі, регіональними координаційними штабами з питань безпеки та правопорядку.

6. Координаційний штаб утворюється у складі керівника, заступників керівника, виконавчого секретаря та інших членів Координаційного штабу, які беруть участь в його роботі на громадських засадах.

Персональний склад Координаційного штабу затверджується Президентом України.

У разі потреби керівник Координаційного штабу вносить пропозиції щодо змін персонального складу Координаційного штабу.

7. Керівник Координаційного штабу:

здійснює керівництво діяльністю Координаційного штабу, визначає порядок його роботи;

головує на засіданнях Координаційного штабу;

подає Президентові України пропозиції, підготовлені Координаційним штабом;

представляє Координаційний штаб у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями.

У разі відсутності керівника Координаційного штабу його функції виконує за його дорученням один із заступників керівника.

8. Виконавчий секретар Координаційного штабу:

скликає за дорученням керівника Координаційного штабу засідання Координаційного штабу;

організовує роботу Координаційного штабу, забезпечує підготовку планів роботи та порядку денного з урахуванням пропозицій членів Координаційного штабу, регіональних штабів з питань безпеки та правопорядку, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських організацій, підприємств, установ та організацій, веде протоколи засідань Координаційного штабу;

виконує за дорученням керівника Координаційного штабу інші завдання.

9. Основною організаційною формою роботи Координаційного штабу є засідання, які проводяться у міру потреби, але не рідше одного разу на місяць.

Засідання Координаційного штабу є правомочним, якщо на ньому присутні більшість його членів. Делегування членом Координаційного штабу своїх повноважень іншій особі не дозволяється.

Рішення Координаційного штабу приймаються шляхом голосування, більшістю голосів присутніх на засіданні членів Координаційного штабу.

У разі рівного розподілу голосів голос головуючого на засіданні є вирішальним.

Рішення Координаційного штабу оформляються протоколом, який підписується керівником Координаційного штабу, мають рекомендаційний характер і можуть надсилатися для розгляду правоохоронним органам, органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування, а також регіональним штабам.

10. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційного штабу здійснюється Адміністрацією Президента України, Державним управлінням справами.

Глава Адміністрації
Президента УкраїниС.ЛЬОВОЧКІН
ЗАТВЕРДЖЕНО
Указом Президента України
від 28 лютого 2013 року №112/2013

СКЛАД
Координаційного штабу з питань безпеки та правопорядку під час підготовки і відзначення в Україні 1025-річчя хрещення Київської Русі


КАЛІНІН
Ігор Олександрович

-

Радник Президента України, керівник Координаційного штабу


ДУБОВИК
Віктор Борисович

-

перший заступник Міністра внутрішніх справ України, заступник керівника Координаційного штабу


ШАТКОВСЬКИЙ
Петро Миколайович

-

перший заступник Голови Служби безпеки України, заступник керівника Координаційного штабу


БОЛОТСЬКИХ
Михайло Васильович

-

Голова Державної служби України з надзвичайних ситуацій


КАЧУР
Олександр Юрійович

-

перший заступник Міністра охорони здоров'я України


КОРНЕЙКО
Олександр Васильович

-

заступник Голови Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України


КРИКУН
Олексій Олексійович

-

начальник Департаменту громадської безпеки Міністерства внутрішніх справ України


МАКАРЕНКО
Богдан Геннадійович

-

перший заступник начальника Управління державної охорони України


МАЛЬКОВ
Микола Іванович

-

Голова Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту


ОЛІЙНИК
Олександр Миколайович

-

перший заступник Міністра оборони України


ОТРЕШКО
Володимир Сергійович

-

перший заступник Голови Служби зовнішньої розвідки України


СЕДИК
Андрій Олегович

-

начальник штабу Антитерористичного центру при Службі безпеки України - заступник керівника Антитерористичного центру при Службі безпеки України, виконавчий секретар Координаційного штабу


ШИШОЛІН
Павло Анатолійович

-

перший заступник Голови Державної прикордонної служби України - директор Департаменту охорони державного кордону.

{Склад із змінами, внесеними згідно з Указом Президента № 345/2013 від 25.06.2013}

Глава Адміністрації
Президента УкраїниС.ЛЬОВОЧКІН

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: