open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

НАЦІОНАЛЬНИЙ БАНК УКРАЇНИ 
Департамент контролю, методології та ліцензування валютних операцій

ЛИСТ

28.02.2013  № 28-311/699/2529


Головним управлінням
Національного банку України
в Автономній Республіці Крим
та по м. Києву і Київській області,
територіальним управлінням
Національного банку України,
Операційному управлінню
Національного банку України,
Асоціації українських банків,
банкам України

Про здійснення контролю за експортними, імпортними операціями резидентів на підставі офіційної інформації митних органів щодо уточнення відомостей про такі операції

У зв'язку з численними запитами уповноважених банків, територіальних управлінь Національного банку України, суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності щодо здійснення банками контролю за експортними, імпортними операціями резидентів на підставі офіційної інформації митних органів щодо уточнення відомостей про такі операції Національний банк України надає наступне роз'яснення для використання в роботі.

Однією із підстав для здійснення банками контролю за експортними, імпортними операціями резидентів (у тому числі для зняття цих операцій з контролю) відповідно до Інструкції про порядок здійснення контролю за експортними, імпортними операціями1 (далі - Інструкція № 136) є інформація про відповідні операції резидентів, зазначена у реєстрах митних декларацій визначених типів (далі - реєстри МД).

__________   
1 затверджена постановою Правління Національного банку України від 24.03.99 № 136 і зареєстрована в Міністерстві юстиції України 28.05.99 за № 338/3631 (зі змінами).

Реєстри МД формуються митними органами на підставі даних, що містяться у митних деклараціях (далі - МД), оформлених відповідно до вимог Положення про митні декларації2 (далі - Положення № 450), та передаються банкам з використанням програмних засобів Національного банку України. Повторне відправлення тих реєстрів МД, які вже були надіслані банкам, законодавством України не передбачено.

__________    
2 затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.05.2012 № 450.

Разом із тим на практиці мають місце випадки допущення помилкових даних у реєстрах МД та/або у МД, у зв'язку з чим надіслані банкам реєстри МД містять недостовірну інформацію і, відповідно, не можуть бути використані банками для цілей здійснення контролю за експортними, імпортними операціями резидентів.

У зв'язку з цим Національний банк України зазначає наступне.

Пунктом 37 Положення № 450 визначено, що у разі необхідності виправлення за письмовим зверненням декларанта або уповноваженої ним особи помилково зазначених в оформленій МД на бланку єдиного адміністративного документа відомостей про товари, не пов'язаних з перерахуванням сум митних платежів за такою МД, митним органом заповнюється та оформлюється аркуш коригування.

Внесення змін до МД на бланку єдиного адміністративного документа шляхом оформлення аркуша коригування здійснюється в порядку, що встановлюється Міністерством фінансів України3. Після оформлення аркуша коригування його електронний примірник засвідчується електронним цифровим підписом посадової особи митного органу, вноситься до локальних баз даних митного органу і Єдиної автоматизованої інформаційної системи митних органів України посадовою особою митного органу, що його оформила, та передається спеціалізованим митним органом до відповідного органу державної податкової служби.

__________   
3 встановлений Порядком оформлення аркуша коригування, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 06.11.2012 № 1145 та зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 28.11.2012 за № 1995/22307.

Аркуш коригування є невід'ємною частиною відповідної МД на бланку єдиного адміністративного документа і зберігається в локальних базах даних митних органів та Єдиній автоматизованій інформаційній системі митних органів України окремо від електронних копій відповідних МД (електронних МД), без внесення змін до таких електронних копій МД (електронних МД). Відомості, які підлягали виправленню, не відображаються у реєстрах МД.

Відповідно до статті 12 Декрету Кабінету Міністрів України від 19.02.93 № 15-93 "Про систему валютного регулювання і валютного контролю" та пункту 4.1 розділу 4 Інструкції № 136 банки мають право вимагати і одержувати від своїх клієнтів повну інформацію про здійснення ними валютних операцій, у тому числі про експортні, імпортні операції, розрахунки за якими клієнти проводять через ці банки.

Згідно з пунктом 4.2 розділу 4 Інструкції № 136 банки зобов'язані у разі перерахування резидентом коштів на користь нерезидента, надходження від нерезидента коштів на користь резидента або, якщо резидент зазначений у реєстрі вивізних МД, вимагати від останнього (залежно від виду операції) копії: договору з нерезидентом, актів та інших документів, що підтверджують здійснення експорту (імпорту) продукції, виконання робіт (надання або отримання послуг), здійснення експорту прав інтелектуальної власності, та інших документів, що необхідні банку для здійснення контролю за своєчасністю розрахунків за експортними, імпортними операціями його клієнтів.

Враховуючи вищевикладене, у разі одержання уповноваженими банками офіційної інформації митних органів щодо уточнення даних про експортні, імпортні операції своїх клієнтів, зокрема аркушів коригування, якими оформлені зміни до МД, банки мають враховувати таку інформацію при здійсненні контролю за відповідними експортними, імпортними операціями.

Заступник Голови
Національного банку УкраїниО.О. Ткаченко

WEB MD Office "НПО Поверхность",
www.master-d.com.ua

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: