open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.03.2013  № 348


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2013 р.
за № 354/22886

Про затвердження Змін до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

Відповідно до статті 8 Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 08 квітня 2011 року № 446, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 12 березня 2012 року № 333, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 березня 2012 року за № 456/20769 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 21 червня 2012 року № 754), що додаються.

2. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.

4. Уповноважити Державну казначейську службу України (Харченко С.І.) надавати роз'яснення з питань застосування економічної класифікації видатків бюджету та класифікації кредитування бюджету.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.

Міністр

Ю. Колобов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
01.03.2013  № 348


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
5 березня 2013 р.
за № 354/22886

ЗМІНИ
до Інструкції щодо застосування економічної класифікації видатків бюджету

1. У главі 1:

1.1. У пункті 1.2 слова «тендерів», «тендерної документації», «тендерного комітету» замінити словами «торгів», «документації конкурсних торгів», «комітету з конкурсних торгів» відповідно.

1.2. У пункті 1.3:

абзац перший після слів «за яким здійснюється основний платіж» доповнити словами та цифрами «, або за кодом економічної класифікації видатків бюджету 2800 «Інші поточні видатки», якщо сплата податку відноситься до податкового кредиту платника податку.»;

абзац другий після слів «кодом економічної класифікації» доповнити словами «видатків бюджету».

1.3. Абзац другий пункту 1.6 після слів «на будівництво (придбання), ремонт,» доповнити словом «модернізацію,».

2. У главі 2:

2.1. У підпункті 2.2:

2.1.1. У підпункті 2.2.4:

в абзаці першому підпункту 1 слова «(юридичних осіб та суб’єктів господарювання)» замінити словами «(адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, юридичних осіб та суб’єктів господарювання)»;

доповнити підпункт 1 новим абзацом такого змісту:

«оплата послуг та відшкодування витрат адвокатів, які надають безоплатну вторинну правову допомогу, відповідно до законодавства;»;

у підпункті 8 слова «та з» замінити словами «, підготовку до опалювального сезону теплових господарств; оплата»;

підпункт 11 після слів «зелених насаджень;» доповнити словами «оплата послуг з проведення дезінфекційних заходів;»;

підпункти 20 та 21 викласти в такій редакції:

«20) оплата (відшкодування) витрат, пов’язаних із залученням експертів, спеціалістів, перекладачів, свідків і потерпілих, які беруть участь у судовому розгляді (засіданні); оплата інших послуг експертів при проведенні експертиз; оплата послуг з доставки померлих на судово-медичну експертизу;

21) оплата (відшкодування) витрат на проїзд, наймання житла та добових народних засідателів і присяжних за час виконання ними обов’язків у суді;»;

доповнити підпункт 24 після слова «оплата» словом «(відшкодування)»;

доповнити пункт новими підпунктами такого змісту:

«30) оплата послуг з демонтажу (розбирання, знесення) існуючих будівель і споруд, устаткування, обладнання, машин, пристроїв тощо, якщо вартість таких робіт не відноситься до збільшення необоротних активів;

31) оплата послуг зі створення страхового фонду документації;

32) оплата інших послуг, передбачених законодавством».

2.1.2. Назву підпункту 2.2.8 викласти в такій редакції: «Код 2280 «Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм».

2.2. У підпункті 3 підпункту 2.3.1 та в підпункті 3 підпункту 2.3.2 пункту 2.3 слова «у тому числі при конвертації та купівлі валюти, сплата комісійних зборів, списаних іноземними банками за переказ валютних коштів за кордон» замінити словами «у тому числі при купівлі, обміні (конвертації) валютних коштів, та комісійних витрат банків-кореспондентів».

2.3. У пункті 2.5:

абзац перший після слів «До цієї категорії належать:» доповнити словами «поточні трансферти населенню, у тому числі»;

у підпункті 19 підпункту 2.5.3 слова «видатки на виплату допомоги сім’ям з дітьми;» замінити словами «видатки на виплату державної допомоги сім’ям з дітьми;».

2.4. У пункті 2.6:

назву пункту викласти в такій редакції: «Код 2800 «Інші поточні видатки»;

в абзаці першому слова «а саме» замінити словами «у тому числі»;

у підпункті 7 слова «органами місцевого самоврядування» виключити.

3. Главу 3 виключити.

У зв’язку з цим главу 4 вважати главою 3.

4. У главі 3:

4.1. У пункті 3.1:

4.1.1. У підпункті 3.1.2:

підпункт 3.1.2.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«9) видатки на утримання об’єкта (будови) у зв’язку з тимчасовим зупиненням будівництва, консервацію та розконсервацію.»;

підпункт 3.1.2.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«7) видатки на утримання об’єкта (будови) у зв’язку з тимчасовим зупиненням будівництва, консервацію та розконсервацію.».

4.1.2. У підпункті 3.1.3:

підпункт 3.1.3.1 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«7) видатки на модернізацію (обладнання, устаткування тощо).»;

підпункт 3.1.3.2 доповнити новим підпунктом такого змісту:

«8) видатки на модернізацію (обладнання, устаткування тощо).».

4.1.3. У підпункті 3.1.4:

підпункт 1 підпункту 3.1.4.1 викласти в такій редакції:

«1) видатки на реконструкцію та модернізацію житлових будівель та приміщень (у тому числі гуртожитків та казарм) або їх складових частин;»;

підпункт 1 підпункту 3.1.4.2 викласти в такій редакції:

«1) видатки на реконструкцію та модернізацію інших об’єктів (у тому числі з елементами реставрації) або їх складових частин, що не включені до коду 3141;».

4.2. У підпункті 3.2.1 пункту 3.2:

у підпункті 2 слова «з метою інвестування в необоротні активи» виключити;

у підпункті 4 слова «закладів охорони здоров’я» замінити словами «капітальні видатки закладів охорони здоров’я».

5. Доповнити Інструкцію новою главою такого змісту:

«4. Код 9000 «Нерозподілені видатки»

Кошти резервного фонду бюджету, передбачені у Державному бюджеті України. Кошти на створення резервного фонду місцевого бюджету, передбачені рішенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим або відповідної місцевої ради.

Кошти резервного фонду відповідного бюджету можуть використовуватися на здійснення поточних, капітальних видатків та надання кредитів згідно із законодавством.».

Директор Департаменту
державного бюджетуВ.П. Лозицький

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: