open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
05.03.2013 № 180

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи № _____

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
05.03.2013 № 180


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2013 р.
за № 496/23028

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми первинної облікової документації № 502-2/о «Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи № __ »

1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми первинної облікової документації № 502-2/о «Повідомлення про зміни в Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи № ____» (далі - форма № 502-2/о).

2. Форма № 502-2/о заповнюється у закладах охорони здоров’я (далі - ЗОЗ) незалежно від форм власності, що здійснюють медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, у тому числі у ЗОЗ Державної пенітенціарної служби України.

3. Форму № 502-2/о заповнюють на всіх ВІЛ-інфікованих осіб незалежно від стадії захворювання, які перебувають під медичним наглядом у ЗОЗ. Форму № 502-2/о не заповнюють на дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції остаточно не встановлений.

4. У формі № 502-2/о заповнюється лише та інформація, яка змінилася від часу заповнення форми первинної облікової документації № 502-1/о «Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи № ___».

5. Форму № 502-2/о заповнюють на ВІЛ-інфікованих осіб, які є громадянами України, що постійно проживають в Україні, змінили місце проживання в межах України, іноземців та осіб без громадянства.

6. Форма № 502-2/о заповнюється лікарем ЗОЗ, який є відповідальним за медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами.

7. Оригінали форми № 502-2/о зберігаються у ЗОЗ, де ВІЛ-інфіковану особу вперше взято під медичний нагляд у зв’язку з встановленням діагнозу ВІЛ-інфекції. Копії форми № 502-2/о надсилаються ЗОЗ до центрів профілактики та боротьби зі СНІДом (далі - центри СНІДу) для ведення обліку ВІЛ-інфікованих осіб та надання їм медичної допомоги.

8. У разі зміни місця проживання ВІЛ-інфікованої особи в межах України лікар центру СНІДу, де ВІЛ-інфікована особа перебувала під медичним наглядом, повинен надіслати копію форми № 502-2/о до центру СНІДу, що територіально знаходиться за новим місцем проживання ВІЛ-інфікованої особи.

9. Форма № 502-2/о зберігається у ЗОЗ протягом 5 років після зняття ВІЛ-інфікованої особи з обліку.

10. Оригінали та копії форми № 502-2/о повинні зберігатися в режимі обмеженого доступу, який визначається наказом керівника ЗОЗ.

11. Форма № 502-2/о є документом для заповнення форм звітності № 1-ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за __ квартал 20__ року» (квартальна) та № 2-ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб із станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20____ рік» (річна), затверджених наказом МОЗ України від 5 березня 2013року № 180.

12. Форма № 502-2/о має бути заповнена чітко й розбірливо. Заповнення пунктів здійснюється шляхом зазначення у чотирикутнику, розміщеному в кінці відповіді, знака «х» та вписування необхідної інформації. Усі цифрові позначки проставляються арабськими цифрами.

13. Відповідальним за інформацію, що наведена в формі № 502-2/о, є лікар, який її заповнив. Виправлення помилок підтверджується підписом лікаря, який заповнив форму № 502-2/о, із зазначенням дати внесення змін.

14. У верхньому лівому куті форми № 502-2/о зазначаються найменування міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади, підприємства, установи, організації, у сфері управління яких перебуває ЗОЗ, його місцезнаходження (повна поштова адреса), код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

15. Після заголовка форми № 502-2/о зазначається дата її заповнення.

16. У пункті 1 зазначаються прізвище, ім’я, по батькові ВІЛ-інфікованої особи та індивідуальний номер, що присвоюється пацієнту у ЗОЗ.

Якщо прізвище, ім’я, по батькові ВІЛ-інфікованої особи змінені, зазначаються її попередні прізвище, ім’я, по батькові.

17. У пункті 2 зазначаються цифровим способом число, місяць та рік народження, кількість повних років ВІЛ-інфікованої особи.

18. У пункті 3 зазначається стать ВІЛ-інфікованої особи.

19. У пункті 4 зазначаються зміни та уточнення даних форми № 502-1/о «Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи», а саме: місце проживання, сімейний стан, уточнений ймовірний шлях інфікування ВІЛ, зміни клінічного діагнозу ВІЛ-інфекції та ступені імуносупресії ВІЛ-інфекції, встановлення та зняття діагнозу туберкульозу із зазначенням випадку туберкульозу, локалізації туберкульозного процесу та наявності бактеріовиділення, обстеження на наявність маркерів вірусних гепатитів В і С із зазначенням результатів тестування, наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом, активне вживання ін’єкційних наркотиків, інші звички, що є шкідливими для організму людини та спричинюють залежність від тої чи іншої речовини, тощо.

20. У пункті 5 цифровим способом зазначається дата зняття з обліку ВІЛ-інфікованої особи у ЗОЗ, що здійснює медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами.

21. У пункті 6 цифровим способом зазначається причина зняття з обліку у ЗОЗ: зміна місця проживання (виїзд в інший регіон України, іншу країну, невідомо), перебування в місцях позбавлення волі, лабораторна помилка та контамінація сироваток, смерть.

Якщо особу знято з обліку внаслідок смерті, то цифровим способом зазначається її дата, також зазначаються інші причини зняття з обліку.

22. У пункті 7 зазначається інформація про причини смерті, клінічну стадію ВІЛ-інфекції та отримання АРТ на момент смерті.

23. У підпункті 7.1 пункту 7 зазначаються заключний клінічний та патолого-анатомічний діагнози, а також шифр основного захворювання, що спричинило смерть, відповідно до вимог МКХ-10.

Дані про основне захворювання, ускладнення, супутні захворювання при встановленні заключного клінічного діагнозу померлої особи заповнюються на підставі форм первинної облікової документації «Лікарське свідоцтво про смерть» (форма № 106/о), «Фельдшерська довідка про смерть» (форма № 106-1/о), «Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть» (форма № 106-2/о), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 8 серпня 2006 року № 545, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 жовтня 2006 року за № 1150/13024.

Дані про основне захворювання, ускладнення, супутні захворювання при встановленні патолого-анатомічного діагнозу померлої особи заповнюються на підставі первинної облікової документації «Протокол патолого-анатомічного дослідження» (форма № 013/о), затвердженої наказом МОЗ України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974.

Патолого-анатомічні дослідження проводяться всім особам, які померли в ЗОЗ внаслідок інфекційних хвороб або у разі підозри на них.

24. У підпункті 7.2 пункту 7 зазначається причина смерті ВІЛ-інфікованої особи для здійснення епідеміологічного нагляду, а саме: безпосередньо пов’язана з ВІЛ-інфекцією (а), не пов’язана з ВІЛ-інфекцією (б) або причина смерті невідома (в).

Якщо особа померла внаслідок поєднаного захворювання на туберкульоз та ВІЛ-інфекцію, де основна причина смерті безпосередньо пов’язана з ВІЛ-інфекцією, відмічається відповідний пункт.

У випадку смерті, не пов’язаної з ВІЛ-інфекцією, зазначається причина смерті, а саме: безпосередньо від туберкульозу; внаслідок захворювання, зумовленого вірусом гепатиту В і/або С, цирозу печінки вірусної етіології; іншого захворювання, інших причин. У випадку смерті ВІЛ-інфікованої особи від інших причин (суїцид, нещасний випадок, отруєння, передозування наркотиків тощо) вписується причина смерті.

25. У підпункті 7.3 пункту 7 зазначається клінічна стадія ВІЛ-інфекції на момент смерті ВІЛ-інфікованої особи.

26. У підпункті 7.4 пункту 7 зазначається інформація про отримання антиретровірусної терапії (далі - АРТ) на момент смерті, а саме: ВІЛ-інфікована особа отримувала АРТ, потребувала АРТ, не потребувала АРТ.

Якщо ВІЛ-інфікована особа отримувала АРТ на момент смерті, то зазначається тривалість лікування до моменту смерті: менше дванадцяти місяців або дванадцять місяців і більше.

27. У підпункті 7.5 пункту 7 зазначається інформація про стадію ВІЛ-інфекції на момент призначення АРТ щодо визначення кількості CD4-лімфоцитів. У разі якщо таке дослідження не проводилося, про це робиться відповідна відмітка.

28. У пункті 8 зазначається додаткова інформація про ВІЛ-інфіковану особу, що доповнює та уточнює дані форми № 502-2/о, а також міститься інформація, не відображена у формі № 502-2/о, проте яка є важливою для здійснення епідеміологічного нагляду, зазначаються найменування центру СНІДу, на адресу якого надсилається форма № 502-2/о, дата її відправлення, прізвище, ім’я, по батькові та контактний номер телефону лікаря, який заповнив форму № 502-2/о, ставиться його підпис.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: