open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МОЗ України
05.03.2013 № 180

ЗВІТНІСТЬ

ЗВІТ
про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20___ рік

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров’я України
05.03.2013 № 180


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
27 березня 2013 р.
за № 498/23030

ІНСТРУКЦІЯ
щодо заповнення форми звітності № 2-ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20___ рік» (річна)

І. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 2-ВІЛ/СНІД «Звіт про осіб зі станами та хворобами, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), за 20 ___ рік» (річна) (далі - форма № 2-ВІЛ/СНІД).

1.2. Форму № 2-ВІЛ/СНІД заповнюють відповідальні особи, які здійснюють моніторинг епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції, а саме: ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України»; Кримського республіканського, обласних, Київського та Севастопольського міських центрів профілактики і боротьби зі СНІДом (далі - регіональні центри СНІДу); міських (обласного підпорядкування) центрів профілактики і боротьби зі СНІДом, їх відділень/підрозділів (далі - міські центри СНІДу).

1.3. Форма № 2-ВІЛ/СНІД включає дані епідеміологічного нагляду за ВІЛ-інфекцією/СНІДом та складається з трьох розділів: результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ (розділ І); офіційно зареєстровані випадки ВІЛ-інфекції (розділ ІІ); стани та хвороби, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини, серед громадян України (розділ ІІІ).

1.4. Звіт заповнюють на підставі документації, що ведеться закладами охорони здоров’я (далі - ЗОЗ), які здійснюють тестування на ВІЛ-інфекцію методами серологічної діагностики (розділ І), форм первинної облікової документації щодо моніторингу епідемічної ситуації ВІЛ-інфекції: № 502-1/о «Реєстраційна карта ВІЛ-інфікованої особи № ___» та № 502-2/о «Повідомлення про зміни у Реєстраційній карті ВІЛ-інфікованої особи № ____», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 5 березня 2013 року № 180; форм первинної облікової документації щодо моніторингу заходів профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини: № 501-2/о «Повідомлення № 2 № ___ про закінчення вагітності у ВІЛ-інфікованої жінки»; № 501-3 (ІІІ)/о «Повідомлення № 3 (III) № ___ про уточнення ВІЛ-статусу дитини, народженої ВІЛ-інфікованою жінкою», затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 3 серпня 2012 року № 612, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 3 вересня 2012 року за № 1483/21795.

1.5. У розділах ІІ і ІІІ звіту зазначається інформація щодо всіх ВІЛ-інфікованих осіб, які проживають на території України, у тому числі дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції остаточно не встановлений.

1.6. Форма № 2-ВІЛ/СНІД повинна бути заповнена чітко й розбірливо. Усі графи та рядки мають бути заповнені, за винятком тих, де проставлено знак «х». У разі відсутності даних ставиться «0» (цифра нуль). Усі цифрові позначки проставляються арабськими цифрами.

1.7. Відповідальним за інформацію, що наведена у формі № 2-ВІЛ/СНІД, є лікар, який її заповнив. Виправлення помилок підтверджується підписом лікаря, який заповнив форму № 2-ВІЛ/СНІД, із зазначенням дати внесення змін.

1.8. У кінці форми № 2-ВІЛ/СНІД обов’язково зазначаються: дата її заповнення; прізвище, ім’я, по батькові керівника закладу, де заповнювалася форма № 2-ВІЛ/СНІД, ставиться його підпис. Підпис керівника має бути завірений печаткою закладу. Також зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, контактний номер телефону, факс та електронна адреса лікаря, який заповнив форму № 2-ВІЛ/СНІД.

1.9. Лікар міського центру СНІДу надсилає форму № 2-ВІЛ/СНІД до регіонального центру СНІДу до 10 січня наступного за звітним періодом року на паперових носіях та електронною поштою.

1.10. Лікар регіонального центру СНІДу надсилає форму № 2-ВІЛ/СНІД до ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України» до 15 січня наступного за звітним періодом року на паперових носіях та електронною поштою.

1.11. ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України» подає узагальнений звіт за формою № 2-ВІЛ/СНІД до Державного закладу «Центр медичної статистики Міністерства охорони здоров'я України», Державної служби України з питань протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу та інших соціально небезпечних захворювань, Державної служби статистики України до 20 січня наступного за звітним періодом року на паперових носіях та електронною поштою.

1.12. Оригінали та копії форми № 2-ВІЛ/СНІД зберігаються у ДУ «Український центр контролю за соціально небезпечними хворобами Міністерства охорони здоров’я України», регіональних та міських центрах СНІДу протягом 3 років.

1.13. У нижній частині титульної сторінки форми № 2-ВІЛ/СНІД зазначаються найменування та місцезнаходження (повна поштова адреса) ЗОЗ, що її заповнив, та зазначається ідентифікаційний код за Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ).

ІІ. Заповнення розділу І «Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ»

2.1. Заповнення таблиці 1000 «Результати сероепідеміологічного моніторингу поширення ВІЛ, що отримані при проведенні досліджень методами серологічної діагностики ВІЛ-інфекції».

2.1.1. У графі 1 зазначається кількість осіб, які були обстежені при скринінгових дослідженнях на ВІЛ-інфекцію методами серологічної діагностики протягом звітного періоду відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141 «Про затвердження Порядку проведення тестування на ВІЛ-інфекцію та забезпечення якості досліджень, форм первинної облікової документації щодо тестування на ВІЛ-інфекцію, інструкцій щодо їх заповнення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 березня 2011 року за № 319/19057 (далі - наказ Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141).

2.1.2. У графі 2 із загальної кількості осіб графи 1 зазначається кількість осіб, які були обстежені за допомогою швидких тестів протягом звітного періоду.

2.1.3. У графі 3 із загальної кількості осіб графи 1 зазначається кількість осіб, у яких виявлені серологічні маркери ВІЛ при проведенні підтверджувальних досліджень методами серологічної діагностики відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141.

2.1.4. У графі 4 із кількості осіб графи 3 надається кількість осіб, у яких виявлені серологічні маркери ВІЛ за допомогою швидких тестів протягом звітного періоду.

2.1.5. У рядку за кодом 000 зазначається загальна кількість осіб, які були обстежені на ВІЛ-інфекцію, серед громадян України та іноземних громадян.

2.1.6. У рядку за кодом 100 зазначається загальна кількість громадян України, які були обстежені на ВІЛ-інфекцію.

2.1.7. Загальна кількість осіб за кодом 100 розподіляється за причинами обстеження на ВІЛ-інфекцію,

у тому числі:

за кодом 101 - особи, які мали статеві контакти з ВІЛ-інфікованими особами, ВІЛ-статус яких був відомий або встановлений у результаті збору епідеміологічного анамнезу, усього,

з них:

за кодом 101.1 - особи, які мали гетеросексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими особами;

за кодом 101.2 - особи, які мали гомосексуальні контакти з ВІЛ-інфікованими особами;

за кодом 102 - особи, які є споживачами ін’єкційних наркотичних речовин, усього,

з них:

за кодом 102.1 - особи, які є активними споживачами ін’єкційних наркотичних речовин.

Коди щодо статусу споживача ін’єкційних наркотиків: С1 - заперечує вживання психоактивних речовин ін’єкційним шляхом; С2 - не заперечує вживання психоактивних речовин ін’єкційним шляхом у минулому, але заперечує вживання на даний час; С3 - не заперечує епізодичне вживання психоактивних речовин ін’єкційним шляхом; С4 - не заперечує систематичне вживання психоактивних речовин ін’єкційним шляхом; С5 - перебуває у програмі замісної підтримувальної терапії;

за кодом 103 - особи, які мали гомосексуальні контакти з особами з невідомим ВІЛ-статусом;

за кодом 104 - особи із симптомами або хворі на інфекції, що передаються статевим шляхом;

за кодом 105 - особи з ризикованою статевою поведінкою, усього,

з них:

за кодом 105.1 - особи, які мають незахищені статеві контакти з випадковими статевими партнерами;

за кодом 105.2 - особи, які надають сексуальні послуги за винагороду;

за кодом 106 - призовники; абітурієнти військових закладів;

за кодом 107 - особи з інших груп високого ризику щодо інфікування ВІЛ, обстежені за епідеміологічними показаннями: трудові мігранти; звільнені з місць позбавлення волі; статеві партнери осіб з груп високого ризику щодо інфікування ВІЛ; безпритульні та бездомні громадяни; жертви сексуального насильства тощо, усього,

з них:

за кодом 107.1 - діти віком до 18 років, у тому числі діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, але які не були обстежені одразу після народження; «діти вулиць» тощо;

за кодом 108 - донори, усього,

з них:

за кодом 108.1 - первинний донор крові або її компонентів: особа, яка вперше у своєму житті залучена до участі в донорстві крові/її компонентів або залучалася до донорства раніше, якщо термін від дати останньої донації складає більше одного року;

за кодом 108.2 - повторний донор крові або її компонентів: особа, яка протягом одного року (від моменту останньої кроводачі) залучалася до донорства незалежно від кількості та частоти донацій;

за кодом 108.3 - донор органів, тканин, інших клітин та біологічних рідин (крім компонентів донорської крові);

за кодом 109 - вагітні, усього,

з них:

за кодом 109.1 - вагітні, які обстежені вперше протягом вагітності незалежно від терміну вагітності,

з них:

за кодом 109.1.1 - вагітні віком 15-17 років включно;

за кодом 109.1.2 - вагітні віком 18-24 роки включно;

за кодом 109.2 - вагітні, які обстежені повторно протягом вагітності, у яких серологічні маркери ВІЛ не були виявлені при обстеженні за кодом 109.1;

за кодом 110 - діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, які   обстежені первинно, одразу після народження у пологовому будинку;

за кодом 111 - діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, які   обстежені з метою остаточного встановлення діагнозу ВІЛ-інфекції у віці 18 місяців і старші;

за кодом 112 - особи, які перебувають у місцях позбавлення волі, у тому числі слідчих ізоляторах;

за кодом 113 - особи, які мають захворювання, симптоми та синдроми, при яких пропонуються послуги з добровільного консультування і тестування при зверненні за медичною допомогою в ЗОЗ відповідно до законодавства України, усього,

з них:

за кодом 113.1 - діти віком від 0 до 18 років;

у тому числі обстежені у ЗОЗ:

за кодом 113.1/тбц - ЗОЗ, що надають допомогу хворим на туберкульоз;

за кодом 113.1/інф - інфекційного профілю;

за кодом 113.1/ін - інших профілів;

за кодом 113.2 - дорослі;

у тому числі обстежені у ЗОЗ:

за кодом 113.2/тбц - ЗОЗ, що надають допомогу хворим на туберкульоз;

за кодом 113.2/інф - інфекційного профілю;

за кодом 113.2/ін - інших профілів;

за кодом 114 - особи, обстежені анонімно, а саме особи, які побажали пройти обстеження на ВІЛ-інфекцію без повідомлення паспортних даних незалежно від причин, що спонукали їх дізнатися про свій ВІЛ-статус;

за кодом 115 - особи, які мають ризик інфікування ВІЛ внаслідок медичних маніпуляцій за епідеміологічними показаннями, усього,

з них:

за кодом 115.1 - медичні працівники, які обстежені внаслідок аварійної ситуації на робочому місці;

за кодом 115.2 - реципієнти компонентів та препаратів крові, органів, тканин, клітин, біологічних рідин;

за кодом 116 - особи, обстежені за власною ініціативою, у тому числі з метою одержання довідки про результат дослідження на наявність антитіл до ВІЛ, відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 21 грудня 2010 року № 1141; медичні працівники з професійним ризиком зараження; особи, які обстежені у ЗОЗ та не мають захворювань, симптомів та синдромів, при яких пропонуються послуги з добровільного консультування і тестування при зверненні за медичною допомогою; при немедичних інвазійних контактах з біологічними рідинами, сполучених з ризиком інфікування ВІЛ (глибоке ушкодження цілісності шкіри предметом, забрудненим кров'ю; попадання крові на ушкоджену шкіру та слизові оболонки; контакт з великою кількістю крові; укол шприцом у побутових умовах), тощо;

за кодом 119 - померлі особи від захворювання з клінічними ознаками ВІЛ-інфекції.

Діагноз ВІЛ-інфекції померлої особи встановлюється на підставі результатів лабораторного дослідження, епідеміологічного анамнезу, заключних клінічного та патолого-анатомічного діагнозів. Патолого-анатомічні дослідження повинні проводитися всім особам, які померли в закладах охорони здоров’я внаслідок інфекційних хвороб або у разі підозри на них.

2.1.8. У рядку за кодом 200 зазначається загальна кількість іноземних громадян, осіб без громадянства, які були обстежені на ВІЛ-інфекцію, у тому числі з метою одержання довідки про свій ВІЛ-статус для оформлення громадянства України.

2.1.9. Відповідність між графами та таблицями (таблиця 1000).

Дані рядка за кодом 000 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 100 та 200 за кожною з граф.

Дані рядка за кодом 100 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 119 за кожною з граф.

Дані рядка за кодом 101 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 101.1 і 101.2 за кожною з граф.

Дані рядка за кодом 105 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 105.1 і 105.2 за кожною з граф.

Дані рядка за кодом 108 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 108.1, 108.2 і 108.3 за кожною з граф.

Дані рядків 109.1 і 109.2 не сумуються за кодом 109 за графами 1 і 2.

Дані рядка за кодом 109 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 109.1 і 109.2 за графами 3 і 4.

Дані рядка за кодом 113 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 113.1 і 113.2 за кожною з граф.

Дані рядка за кодом 113.1 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 113.1/тбц., 113.1/інф., 113.1/ін. за кожною з граф.

Дані рядка за кодом 113.2 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 113.2/тбц., 113.2/інф., 113.2/ін. за кожною з граф.

Дані рядка за кодом 115 мають дорівнювати підсумку даних рядків за кодами 115.1 і 115.2 за кожною з граф.

ІІІ. Заповнення розділу ІІ «Офіційно зареєстровані випадки ВІЛ-інфекції»

3.1. Заповнення таблиці 2000 «Облік випадків ВІЛ-інфекції незалежно від стадії захворювання (включаючи дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції - у стадії підтвердження)».

У таблиці 2000 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб незалежно від стадії захворювання, у тому числі діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції - у стадії підтвердження.

3.1.1. У рядку 1.0 зазначається кількість осіб, які перебували під наглядом у ЗОЗ, що здійснюють медичне спостереження за ВІЛ-інфікованими особами, на початок звітного року.

3.1.2. У рядку 2.0 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб, взятих під нагляд у ЗОЗ, що здійснюють медичне спостереження за ВІЛ-інфікованими особами, протягом звітного року. У даному рядку враховуються ВІЛ-інфіковані особи, які прибули з інших регіонів України та інших країн, які стали на облік у зв’язку з ВІЛ-інфекцією, незалежно від моменту встановлення їм ВІЛ-статусу, а також ВІЛ-інфіковані особи з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції, які проживають у даному регіоні.

3.1.3. У рядку 2.1 із загальної кількості ВІЛ-інфікованих осіб, взятих під нагляд протягом звітного року (рядок 2.0), зазначається кількість осіб з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції.

3.1.4. У рядках 2.1.1 - 2.1.5 кількість осіб з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції розподіляється за віковими групами.

3.1.5. У рядку 3.0 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб, яких знято з обліку протягом звітного року у ЗОЗ, що здійснюють медичне спостереження за ВІЛ-інфікованими особами.

3.1.6. У рядках 3.1 - 3.4 кількість ВІЛ-інфікованих осіб з рядка 3.0 розподіляється за причинами зняття з обліку, а саме: з відсутністю ВІЛ-інфекції у дитини, зі зміною місця проживання, зі смертю ВІЛ-інфікованої особи незалежно від причини смерті, з іншої причини.

3.1.7. У рядку 4.0 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які перебували під наглядом у ЗОЗ на кінець звітного року.

3.1.8. У рядках 4.1 - 4.5 кількість осіб, які перебували під наглядом у ЗОЗ на кінець звітного року (рядок 4.0), розподіляється за віковими групами.

3.1.9. У рядку 5.0 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб з рядка 4.0, які відносяться до активної групи, тобто пройшли медичне обстеження не менш ніж один раз у звітному році.

3.1.10. У графі 1 зазначається загальна кількість ВІЛ-інфікованих громадян України, у тому числі діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції - у стадії підтвердження.

3.1.11. У графах 2 і 3 загальна кількість осіб з графи 1 розподіляється за статтю.

3.1.12. У графах 4 і 5 загальна кількість осіб з графи 1 розподіляється за місцем їх проживання.

3.1.13. У графі 6 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб з графи 1, які перебувають під медичним наглядом у ЗОЗ Державної пенітенціарної служби України.

3.1.14. У графі 7 зазначається загальна кількість ВІЛ-інфікованих іноземних громадян.

3.1.15. Відповідність між графами та таблицями (таблиця 2000).

Дані рядка 2.0 мають бути більшими за дані рядка 2.1 за кожною з граф або збігатися з ними.

Дані рядка 2.1 мають збігатися з підсумком даних рядків 2.1.1–2.1.5 за кожною з граф.

Дані рядка 3.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 3.1 - 3.4 за кожною з граф.

Дані рядка 4.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 4.1 - 4.5 за кожною з граф.

Дані графи 1 мають дорівнювати підсумку граф 2 і 3 та 4 і 5 за кожним із рядків.

Дані рядка 4.0 мають збігатися з даними рядка 1.0 плюс дані рядка 2.0 мінус дані рядка 3.0 за графами 1 - 3.

3.2. Заповнення таблиці 2001 «Облік випадків захворювань, зумовлених СНІДом».

У таблиці 2001 зазначається кількість хворих на СНІД незалежно від часу встановлення їм діагнозу ВІЛ-інфекції.

3.2.1. У рядку 1.0 зазначається кількість хворих на СНІД, які перебували під наглядом у ЗОЗ, що здійснюють спостереження за ВІЛ-інфікованими особами, на початок звітного року.

3.2.2. У рядку 2.0 зазначається кількість хворих на СНІД, взятих під нагляд у ЗОЗ, що здійснюють медичне спостереження за ВІЛ-інфікованими особами, протягом звітного року. У цьому рядку враховуються хворі на СНІД, які прибули з інших регіонів України та інших країн, які стали на облік у зв’язку з ВІЛ-інфекцією, а також особи з вперше в житті встановленим діагнозом СНІД, які проживають у даному регіоні, незалежно від моменту встановлення їм ВІЛ-статусу.

3.2.3. У рядку 2.1 із загальної кількості хворих на СНІД, взятих під нагляд протягом звітного року (рядок 2.0), зазначається кількість осіб з вперше в житті встановленим діагнозом СНІД.

3.2.4. У рядках 2.1.1 - 2.1.5 кількість осіб з вперше в житті встановленим діагнозом хворих на СНІД розподіляється за віковими групами.

3.2.5. У рядку 3.0 зазначається кількість хворих на СНІД з встановленим діагнозом туберкульозу з рядка 2.1.

3.2.6. У рядку 3.1 зазначається кількість осіб з рядка 3.0 з вперше встановленим діагностованим туберкульозом (ВДТБ).

3.2.7. У рядку 3.2 зазначається кількість осіб з рядка 3.0 з легеневим туберкульозом.

3.2.8. У рядку 3.3 зазначається кількість осіб з рядка 3.0 з бактеріовиділенням МБТ+.

3.2.9. У рядку 4.0 зазначається кількість хворих на СНІД, яких знято з обліку протягом звітного року у ЗОЗ, що здійснюють медичне спостереження за ВІЛ-інфікованими особами.

3.2.10. У рядках 4.1 - 4.3 кількість хворих на СНІД з рядка 4.0  розподіляється за причинами зняття з обліку.

3.2.11. У рядку 5.0 зазначається кількість хворих на СНІД, які перебували під наглядом у ЗОЗ на кінець звітного року.

3.2.12. У рядках 5.1 - 5.5 кількість осіб, які перебували під наглядом у ЗОЗ на кінець звітного року (рядок 5.0), розподіляється за віковими групами.

3.2.13. У рядку 6.0 зазначається кількість хворих на СНІД з встановленим діагнозом туберкульозу з рядка 5.0, які перебували під наглядом у ЗОЗ на кінець звітного року.

3.2.14. У рядку 6.1 зазначається кількість осіб з рядка 6.0 з вперше встановленим діагностованим туберкульозом (ВДТБ).

3.2.15. У рядку 6.2 зазначається кількість осіб з рядка 6.0 з легеневим туберкульозом.

3.2.16. У рядку 6.3 зазначається кількість осіб з рядка 6.0 з бактеріовиділенням МБТ+.

3.2.17. У графі 1 зазначається загальна кількість хворих на СНІД громадян України.

3.2.18. У графах 2 і 3 загальна кількість хворих на СНІД з графи 1 розподіляється за статтю.

3.2.19. У графах 4 і 5 загальна кількість хворих на СНІД з графи 1 розподіляється за місцем їх проживання.

3.2.20. У графі 6 зазначається кількість хворих на СНІД з графи 1, які перебувають під диспансерним наглядом у ЗОЗ Державної пенітенціарної служби України.

3.2.21. У графі 7 зазначається загальна кількість хворих на СНІД іноземних громадян.

3.2.22. Відповідність між графами та таблицями (таблиці 2001).

Дані рядка 2.0 мають бути більшими за дані рядка 2.1 за кожною з граф або збігатися з ними.

Дані рядка 2.1 мають збігатися з підсумком даних рядків 2.1.1–2.1.5 за кожною з граф.

Дані рядка 4.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 4.1 - 4.3 за кожною з граф.

Дані рядка 5.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 5.1 - 5.5 за кожною з граф.

Дані графи 1 мають дорівнювати підсумку граф 2 і 3 та 4 і 5 за кожним із рядків.

Дані рядка 5.0 мають збігатися з даними рядка 1.0 плюс дані рядка 2.0 мінус дані рядка 4.0 за графами 1 - 3.

3.3. Заповнення таблиці 2002 «Структура шляхів передачі ВІЛ серед громадян України».

3.3.1. У рядку 1.0 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб незалежно від стадії захворювання, у тому числі діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції - у стадії підтвердження.

3.3.2. У рядках 1.1 - 1.4 особи з рядка 1.0 розподіляються за шляхами інфікування ВІЛ, у тому числі у рядку 1.3.2 зазначаються діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції - у стадії підтвердження.

3.3.3. У графі 1 зазначається кількість осіб, яких взято на облік у ЗОЗ, що здійснює медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, з вперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції, у тому числі діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції - у стадії підтвердження.

3.3.4. У графі 2 зазначається кількість осіб з графи 1, які перенаправлені до ЗОЗ громадською організацією або центром соціальної служби сім’ї, дітей та молоді.

3.3.5. У графі 3 зазначається кількість осіб, яким протягом звітного періоду вперше в житті встановлено діагноз СНІД незалежно від часу встановлення їм діагнозу ВІЛ-інфекції, а саме: до звітного періоду чи упродовж нього. У зв’язку з цим дані графи 3 в окремих випадках можуть перевищувати дані графи 1.

Якщо впродовж звітного періоду діагноз СНІД установлено вперше в житті особі, яка раніше не перебувала під медичним наглядом у ЗОЗ як ВІЛ-інфікована особа, інформація щодо неї має бути відображена також і в графі 1.

3.3.6. У графі 4 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які перебували на обліку в закладах охорони здоров’я на кінець звітного періоду. Інформація наводиться щодо всіх ВІЛ-інфікованих незалежно від стадії захворювання, що вони її мали на момент заповнення звіту, у тому числі щодо дітей, народжених ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції - у стадії підтвердження.

3.3.7. У графі 5 зазначається кількість хворих на СНІД з графи 4.

3.3.8. Відповідність між графами та таблицями (таблиця 2002).

Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 за кожною з граф.

Дані рядка 1.1 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1.1 та 1.1.2 за кожною з граф.

Дані рядка 1.2 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.2.1- 1.2.6 за кожною з граф.

Дані рядка 1.3 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.3.1 та 1.3.2 за кожною з граф.

ІV. Заповнення розділу ІІІ «Стани та хвороби, що зумовлені вірусом імунодефіциту людини, серед громадян України»

4.1. Заповнення таблиці 3000 «Клінічні стадії та ступінь імуносупресії при ВІЛ-інфекції».

4.1.1. У рядку 1.0 зазначається кількість осіб з встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції. Діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції - у стадії підтвердження, не враховуються у таблиці 3000.

4.1.2. У рядку 2.0 зазначається кількість дорослих ВІЛ-інфікованих осіб віком від 18 років і старших.

4.1.3. У рядках 2.1 - 2.6 особи з рядка 2.0 розподіляються за клінічними стадіями ВІЛ-інфекції за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я (далі - ВООЗ).

4.1.4. У рядку 3.0 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих дітей віком від 15 до 18 років.

4.1.5. У рядках 3.1 - 3.6 особи з рядка 3.0 розподіляються за клінічними стадіями ВІЛ-інфекції за визначенням Всесвітньої організації охорони здоров’я.

4.1.6. У рядку 4.0 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб (дорослі та діти від 15 до 18 років), яким було проведено дослідження щодо визначення абсолютної або відносної кількості CD4-лімфоцитів.

4.1.7. У рядках 4.1 - 4.4 кількість ВІЛ-інфікованих осіб з рядка 4.0 розподіляється за ступенем імуносупресії при ВІЛ-інфекції за визначенням ВООЗ.

4.1.8. У рядку 5.0 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих дітей віком 0 - 14 років включно.

4.1.9. У рядках 5.1 - 5.5 діти з рядка 5.0 розподіляються за клінічними стадіями ВІЛ-інфекції у дітей.

4.1.10. У графі 1 зазначається кількість громадян України, яким протягом звітного року вперше в житті встановлено діагноз ВІЛ-інфекції. Інформація наводиться щодо всіх ВІЛ-інфікованих незалежно від стадії захворювання, що вони її мали на момент установлення діагнозу.

4.1.11. У графі 2 зазначається кількість осіб, яким протягом звітного періоду вперше в житті встановлено діагноз СНІД незалежно від часу встановлення їм діагнозу ВІЛ-інфекції, а саме: до звітного періоду чи упродовж нього. У зв’язку з цим дані графи 2 в окремих випадках можуть перевищувати дані графи 1.

Якщо впродовж звітного періоду діагноз СНІД установлено вперше в житті особі, яка раніше не перебувала на обліку у ЗОЗ, що здійснюють медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, інформація щодо неї має бути відображена також і в графі 1.

4.1.12. У графі 3 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які перебувають на обліку у ЗОЗ, що здійснюють медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, на кінець звітного року. Інформація наводиться щодо всіх ВІЛ-інфікованих осіб незалежно від стадії захворювання, що вони її мали на момент заповнення звіту.

4.1.13. Відповідність між графами та таблицями (таблиця 3000).

Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 2.0, 3.0 і 5.0 за кожною з граф.

Дані рядка 2.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 2.1 - 2.6 за кожною з граф.

Дані рядка 3.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 3.1 - 3.6 за кожною з граф.

Дані рядка 4.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 4.1 - 4.4 за кожною з граф.

Дані рядка 5.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 5.1 - 5.5 за кожною з граф.

4.2. Заповнення таблиці 3001 «Супутні патології та стани у ВІЛ-інфікованих дітей віком 15 - 18 років і дорослих».

4.2.1. У рядку 1.0 зазначається кількість осіб з встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції у дітей віком 15 - 18 років і дорослих.

4.2.2. У рядках 1.1 і 1.2 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які були обстежені на наявність маркерів гепатитів В і С.

4.2.3. У рядках 1.1.1 і 1.2.1 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб, у яких виявлено маркери інфікування вірусами гепатитів В і С.

4.2.4. У рядку 1.3 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб, у яких відсутні дані щодо обстеження на маркери гепатитів В і С.

4.2.5. У рядку 2.0 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб з рядка 1.0 з наявністю інфекцій, що передаються статевим шляхом.

4.2.6. У рядку 2.1 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб з рядка 2.0, у яких виявлено серологічні маркери збудника сифілісу.

4.2.7. У рядку 3.0 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб, у яких відсутні дані щодо обстеження на наявність інфекцій, що передаються статевим шляхом.

4.2.8. У рядку 4.0 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб з алкогольною та наркотичною залежністю.

4.2.9. У рядках 4.1 - 4.4 зазначається кількість кожного виду залежностей з рядка 4.0, тобто декілька залежностей можуть враховуватися в однієї ВІЛ-інфікованої особи.

4.2.10. У рядку 5.0 зазначається кількість ВІЛ-інфікованих осіб, у яких відсутні дані про наявність алкогольної та наркотичної залежності.

4.2.11. У графі 1 зазначається кількість дорослих та підлітків, яким протягом звітного року вперше в житті встановлено діагноз ВІЛ-інфекції. Інформація наводиться щодо всіх ВІЛ-інфікованих незалежно від стадії захворювання, що вони її мали на момент установлення діагнозу.

4.2.12. У графі 2 зазначається кількість дорослих та підлітків, яким протягом звітного періоду вперше в житті встановлено діагноз СНІД незалежно від часу встановлення їм діагнозу ВІЛ-інфекції, а саме: до звітного періоду чи упродовж нього. У зв’язку з цим дані графи 2 в окремих випадках можуть перевищувати дані графи 1.

Якщо впродовж звітного періоду діагноз СНІД установлено вперше в житті особі, яка раніше не перебувала на обліку у ЗОЗ, що здійснюють медичний нагляд за ВІЛ-інфікованими особами, інформація щодо неї має бути відображена також і в графі 1.

4.3. Заповнення таблиці 3002 «Нові випадки смерті серед ВІЛ-інфікованих осіб».

4.3.1. У рядку 1.0 зазначається загальна кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які померли у звітному році, у тому числі діти, народжені ВІЛ-інфікованими жінками, у яких діагноз ВІЛ-інфекції - у стадії підтвердження.

4.3.2. У рядках 1.1 - 1.5 кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які померли у звітному році, розподіляється за віковими групами.

4.3.3. У рядках 1.6 - 1.9 кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які померли у звітному році, розподіляється за шляхами інфікування ВІЛ-інфекцією.

4.3.4. У рядках 1.10 - 1.12 кількість ВІЛ-інфікованих осіб, які померли у звітному році, розподіляється за причинами смерті.

4.3.5. У графі 1 зазначається загальна кількість померлих осіб.

4.3.6. У графах 2 і 3 загальна кількість померлих осіб розподіляється за статтю.

4.3.7. У графі 4 зазначається кількість померлих осіб з графи 1, які отримували антиретровірусне лікування (АРТ).

4.3.8. У графі 5 зазначається кількість померлих осіб з графи 4, які отримували антиретровірусне лікування тривалістю дванадцять місяців і більше.

4.3.9. У графі 6 зазначається кількість померлих осіб з графи 1, які потребували антиретровірусного лікування.

4.3.10. У графі 7 зазначається кількість померлих осіб з графи 1, які не потребували антиретровірусного лікування.

4.3.11. Відповідність між графами та таблицями (таблиця 3002).

Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.1 - 1.5 за кожною з граф.

Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 за кожною з граф.

Дані рядка 1.0 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.10, 1.11, 1.12 за кожною з граф.

Дані рядка 1.11 мають збігатися з підсумком даних рядків 1.11.1 - 1.11.4 за кожною з граф.

Дані графи 1 мають дорівнювати підсумку граф 2 і 3 та 4, 6, 7 за кожним із рядків.

Дані рядка 2.1 графи 1 таблиці 2000 мають збігатися з даними рядка 1.0 графи 1 таблиці 2002.

Дані рядка 4.0 графи 1 таблиці 2000 мають збігатися з даними рядка 1.0 графи 4 таблиці 2002.

Дані рядка 2.1 графи 1 таблиці 2001 мають збігатися з даними рядка 1.0 графи 3 таблиці 2002.

Дані рядка 5.0 графи 1 таблиці 2001 мають збігатися з даними рядка 1.0 графи 5 таблиці 2002.

Дані рядка 3.3 графи 1 таблиці 2000 мають збігатися з даними рядка 1.0 графи 1 таблиці 2002.

Дані рядка 1.0 графи 1 таблиці 3001 мають збігатися з підсумком даних рядків 2.1.2 - 2.1.5 графи 1 таблиці 2000.

Дані рядка 1.0 графи 2 таблиці 3001 мають збігатися з підсумком даних рядків 2.1.2 - 2.1.5 графи 1 таблиці 2001.

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства охорони
здоров'я України
05.03.2013 № 180

ЗГОДА
на обробку персональних даних

Я, _________________________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові)

____________________________________________________________________________,
(число, місяць, рік народження)

даю згоду ___________________________________________________________________
                (найменування закладу охорони здоров’я)

на обробку персональних даних про себе, зазначених у первинній обліковій документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації відповідно до наказу Міністерства охорони здоров’я України від 5 березня 2013 року № 180 «Про затвердження форм первинної облікової документації і звітності з питань моніторингу епідемічної ситуації з ВІЛ-інфекції та інструкцій щодо їх заповнення» та на виконання Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ».

_______________________
(дата)

_______________________
(підпис)

Директор Департаменту
реформ та розвитку
медичної допомоги

М. Хобзей


 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: