open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна

ДЕРЖАВНЕ КОСМІЧНЕ АГЕНТСТВО УКРАЇНИ

НАКАЗ

06.03.2013  № 68


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2013 р.
за № 505/23037

{Наказ втратив чинність на підставі Наказу Державного космічного агентства № 196 від 24.10.2016}

Про затвердження Положення про порядок забезпечення військовослужбовців, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями

На виконання Указів Президента України від 12 серпня 1996 року № 698 “Про Національний центр управління та випробувань космічних засобів”, від 10 грудня 2008 року № 1153 “Про Положення про проходження громадянами України військової служби у Збройних Силах України”, постанови Кабінету Міністрів України від 03 серпня 2006 року № 1081 “Про затвердження Порядку забезпечення військовослужбовців та членів їх сімей житловими приміщеннями” та з метою приведення нормативно-правових актів Державного космічного агентства України у відповідність з чинним законодавством НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про порядок забезпечення військовослужбовців, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями, що додається.

2. Визнати такими, що втратив чинність, наказ Національного космічного агентства України від 13 березня 2001 року № 38 “Про затвердження Положення про порядок забезпечення жилими приміщеннями військовослужбовців та працівників Національного космічного агентства України і Національного центру управління та випробувань космічних засобів”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 27 березня 2001 року за № 280/5471.

3. Департаменту космічної виробничої інфраструктури та кооперації забезпечити:

подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;

опублікування цього наказу в засобах масової інформації після набрання ним чинності.

4. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова ДКА України

Ю.С. Алексєєв
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного космічного
агентства України
06.03.2013  № 68


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 березня 2013 р.
за № 505/23037

ПОЛОЖЕННЯ
про порядок забезпечення військовослужбовців, відряджених до Державного космічного агентства України, та членів їх сімей житловими приміщеннями

І. Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює особливості обліку та забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців, відряджених до Державного космічного агентства України (далі - ДКА України), та членів їх сімей.

Військовослужбовці та члени їх сімей мають право до одержання житлового приміщення зареєструватися за місцезнаходженням установ та організацій, що належать до сфери управління ДКА України (далі - установа ДКА України).

Військовослужбовці та члени їх сімей забезпечуються житлом за рахунок коштів державного бюджету, а також коштів інвесторів та інших джерел фінансування, не заборонених чинним законодавством України.

1.2. Військовослужбовці, що перебували на обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов, до набрання чинності Законом України від 24 червня 2004 року № 1865-IV “Про внесення змін до статті 12 Закону України “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, забезпечуються житловими приміщеннями для постійного проживання відповідно до раніше встановленого законодавством порядку.

1.3. Забезпечення за рахунок ДКА України військовослужбовців та членів їх сімей житлом для постійного проживання проводиться шляхом надання один раз протягом усього часу проходження військової служби житла новозбудованого, виключеного з числа службового, вивільненого або придбаного у фізичних чи юридичних осіб, надання кредиту на будівництво (купівлю) житла у встановленому законодавством порядку.

Надання житлових приміщень військовослужбовцям та членам їх сімей проводиться після здачі ними житлової площі, яку вони займали за попереднім місцем служби (навчання).

1.4. Житлові приміщення надаються військовослужбовцям та членам їх сімей у межах норм, встановлених законодавством України, і повинні відповідати встановленим санітарним і технічним вимогам.

1.5. Установа ДКА України зобов’язана орендувати житло з метою забезпечення ним військовослужбовця та членів його сім`ї або виплачувати йому грошову компенсацію за піднайом (найом) житлового приміщення у встановленому порядку.

1.6. Усі питання, пов’язані з наданням та забезпеченням житловою площею військовослужбовців, вирішуються за місцем проходження ними служби, перебування на обліку або в судовому порядку.

ІІ. Надання службових житлових приміщень

2.1. Військовослужбовці та члени їх сімей, які проживають разом з ними, за відсутності у них за місцем проходження служби житла для постійного проживання забезпечуються службовими житловими приміщеннями.

Службове житлове приміщення надається на час виконання військовослужбовцями обов’язків військової служби.

При наданні службового житлового приміщення військовослужбовці та члени їх сімей з обліку осіб, які потребують поліпшення житлових умов за місцем служби, не знімаються.

2.2. До числа службового може бути включене тільки вільне житлове приміщення. Під службові житлові приміщення виділяються окремі квартири.

Службові житлові приміщення повинні використовуватись тільки за призначенням.

2.3. Житлове приміщення виключається з числа службового, якщо відпала потреба в його використанні, а також якщо в установленому порядку його виключено з числа житлових приміщень.

Виключення житлового приміщення з числа службового проводиться згідно з рішенням виконавчого органу районної, міської, районної у місті ради за клопотанням житлової комісії установи ДКА України (далі - житлова комісія) та погодженням з ДКА України.

2.4. Службові житлові приміщення надаються військовослужбовцям за місцем проходження ними військової служби згідно з рішенням житлової комісії.

На підставі рішення про надання службового житлового приміщення виконавчий орган районної, міської, районної у місті ради видає спеціальний ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення.

2.5. Службове житлове приміщення надається військовослужбовцю на всіх членів сім’ї, які проживають разом з ним (у тому числі на дружину (чоловіка) і неповнолітніх дітей, які проживають окремо від військовослужбовця в даному або іншому населеному пункті). Повнолітні члени сім’ї військовослужбовця дають письмову згоду на проживання в службовому житловому приміщенні.

Військовослужбовець та повнолітні члени його сім’ї беруть письмове зобов’язання щодо звільнення службового житлового приміщення в передбачених законодавством випадках.

2.6. До користування службовими житловими приміщеннями не застосовуються правила про обмін житлового приміщення, у тому числі з наймачем іншого службового житлового приміщення, бронювання житлового приміщення.

2.7. У разі переміщення військовослужбовців по службі, пов’язаного з переїздом в іншу місцевість, службові житлові приміщення, які вони займали за попереднім місцем служби, підлягають звільненню у двомісячний строк з дня видання наказу про виключення із списків особового складу, якщо інше не передбачено законодавством України.

2.8. Військовослужбовець та члени його сім’ї зобов’язані вивільнити займане ними службове житлове приміщення у разі одержання або придбання житла для постійного проживання.

2.9. При звільненні з військової служби військовослужбовець підлягає виселенню із службового житлового приміщення з усіма членами сім’ї, якщо інше не передбачено законодавством.

ІІІ. Облік військовослужбовців та членів їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов, надання житлових приміщень для постійного проживання

3.1. На облік беруться військовослужбовці та члени їх сімей, які потребують поліпшення житлових умов і зареєстровані в даному населеному пункті.

3.2. Військовослужбовці, які потребують поліпшення житлових умов, беруться на облік в установах ДКА України за місцем проходження ними служби за рішенням житлових комісій цих установ. На засіданні житлової комісії має право бути присутнім військовослужбовець, стосовно якого вирішується питання взяття на облік.

У рішенні житлової комісії вказуються дата взяття на облік, склад сім’ї, підстави для взяття на облік, вид черги на надання житлових приміщень (на загальних підставах, першочергово, позачергово), а в разі відмови у взятті на облік - підстави для відмови.

Датою взяття на облік вважається день ухвалення житловою комісією рішення про взяття військовослужбовця на облік.

Списки військовослужбовців, яких узято на облік, список осіб, які користуються правом першочергового отримання житлових приміщень (додаток 1), та список осіб, які користуються правом позачергового отримання житлових приміщень (додаток 2), розміщуються для загального огляду військовослужбовцями.

3.3. Військовослужбовці, які перебувають на обліку, при переміщенні по службі беруться на облік за новим місцем служби разом з членами їх сімей зі збереженням попереднього часу перебування на обліку, а також часу перебування в списках осіб, які користуються правом на першочергове або позачергове одержання житлових приміщень. Перебування військовослужбовців на обліку за останнім місцем служби, а також у списках осіб, що користуються правом першочергового або позачергового одержання житлових приміщень, підтверджується довідкою (додаток 3), виданою з останнього місця служби.

3.4. Для зарахування на облік військовослужбовець подає рапорт (додаток 4) та інші документи для формування облікової справи.

До рапорту додаються:

довідка з місця проживання про реєстрацію і склад сім’ї (Ф-3);

довідка про склад сім’ї військовослужбовця згідно з особовою справою;

довідка для військовослужбовців про проходження служби (послужний список) згідно з особовою справою;

довідка про перебування членів сім’ї на обліку за місцем роботи (у виконавчих органах місцевих рад);

документи, що підтверджують право на першочергове та позачергове одержання житла, інші пільги;

довідка про здавання або інше використання житлових приміщень за попереднім місцем служби (додаток 5).

3.5. Якщо за попереднім місцем служби військовослужбовець перебував на обліку, то справа надсилається поштою (рекомендованим листом) до установи ДКА України за новим місцем служби. Одночасно за новим місцем служби подається рапорт про взяття на облік.

3.6. Підписаний керівником установи ДКА України рапорт про взяття на облік реєструється у книзі реєстрації рапортів про взяття на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов (додаток 6).

3.7. Відповідність зазначених у рапорті житлових умов перевіряється та відображається в акті перевірки житлових умов (додаток 7).

У місячний строк зареєстрований рапорт розглядається на засіданні житлової комісії, та після затвердження протоколу керівником установи ДКА України ухвалюється відповідне рішення.

3.8. На кожного військовослужбовця, взятого на облік, оформлюється облікова справа. Обліковій справі надається номер.

3.9. Облікові справи зберігаються відповідно до чинного законодавства України.

3.10. Щороку у період з 01 жовтня до 31 грудня керівництво установ ДКА України спільно з житловими комісіями проводить перереєстрацію військовослужбовців, які потребують поліпшення житлових умов. Під час перереєстрації перевіряються облікові дані. Виявлені зміни вносяться в облікові справи та в книгу обліку осіб, які перебувають у черзі на отримання житлових приміщень.

За результатами перереєстрації керівник установи ДКА України спільно з житловою комісією вносять відповідні зміни до списків, які надсилаються до ДКА України в строк до 31 січня.

3.11. Військовослужбовці знімаються з обліку в разі:

поліпшення житлових умов, унаслідок чого зникла потреба в наданні житла;

переміщення військовослужбовців до нового місця служби в інший населений пункт;

звільнення з військової служби за службовою невідповідністю, у зв’язку з систематичним невиконанням умов контракту військовослужбовцем;

подання відомостей, що не відповідають дійсності, але стали підставою для зарахування на облік;

в інших випадках, передбачених законодавством.

3.12. Зняття з обліку та виключення із списків осіб, які мають право першочергового та позачергового отримання жилих приміщень, а також які були необґрунтовано включені до цих списків або втратили вказане право, проводиться житловими комісіями, які винесли або затвердили рішення про зарахування на облік військовослужбовця. При розгляді цих питань на засідання житлової комісії запрошуються заінтересовані особи, про зняття з обліку (виключення з пільгової черги) їх у 15-денний строк повідомляють у письмовій формі.

3.13. За військовослужбовцями, яких направлено на навчання до військових навчальних закладів, на весь період навчання зберігаються житло та черга на його отримання за місцем їхньої попередньої служби (в установі ДКА України).

3.14. Контроль за станом обліку в установах ДКА України здійснюється відповідальними особами (відповідно до посадових обов’язків) та житловими комісіями.

ІV. Розподіл та надання житлових приміщень

4.1. Житлові приміщення надаються військовослужбовцям, що перебувають на обліку згідно з чергою, яка визначається часом прийняття на облік або занесенням до списків осіб, які мають право першочергового та позачергового отримання жилих приміщень.

4.2. Уся житлова площа розподіляється згідно з чергами між установами ДКА України житловою комісією ДКА України. Після виділення житлової площі на окрему установу ДКА України на засіданні житлової комісії проводиться її розподіл серед військовослужбовців, які перебувають на обліку.

Черговість розподілу житлової площі визначається пропорційно до кількості осіб, які перебувають на обліку, у відсотковому відношенні до видів черги у межах календарного перебування на обліку з урахуванням попереднього забезпечення житловими приміщеннями.

Рішення житлової комісії установи ДКА України розглядається і затверджується житловою комісією ДКА України.

4.3. Правом позачергового одержання житлових приміщень користуються особи, зазначені у статті 46 Житлового кодексу Української РСР.

4.4. Правом першочергового одержання житлових приміщень, крім осіб, зазначених у статті 45 Житлового кодексу Української РСР, користуються військовослужбовці - учасники війни, військовослужбовці, які прослужили 25 і більше календарних років, сім’ї військовослужбовців, які загинули чи померли або пропали безвісти під час проходження служби, які перебували на обліку та потребують поліпшення житлових умов.

4.5. Військовослужбовцю, який перебуває на обліку, черговість надання житлових приміщень може бути перенесена на рік, якщо він без підстав відмовився від виділеної житлової площі, що відповідає встановленим вимогам та розміру. Рішення про це ухвалює житлова комісія, про що в 15-денний строк заінтересовану особу повідомляють у письмовій формі.

4.6. У разі відсутності відповідного житлового приміщення на прохання тих військовослужбовців, чия черга на отримання житлових приміщень надійшла, цим військовослужбовцям може бути надано житлове приміщення площею менше за нормативну забезпеченість як тимчасове поліпшення житлових умов, без зняття з обліку і зі збереженням місця у черзі.

4.7. Рішення про надання житлових приміщень може бути переглянуте до видачі ордера, якщо з’ясуються обставини, які не були раніше відомі і могли вплинути на зазначене рішення.

4.8. На підставі рішення про надання житлового приміщення в будинку державного або громадського житлового фонду виконавчий орган районної, міської, районної в місті, селищної, сільської ради видає ордер, який є єдиною підставою для вселення в надане житлове приміщення. Ордер може бути видано лише на вільне житлове приміщення, він дійсний протягом 30 днів з часу його отримання.

V. Забезпечення житловими приміщеннями військовослужбовців при звільненні з військової служби в запас чи відставку

5.1. Військовослужбовці, які перебувають на обліку, при звільненні з військової служби в запас або у відставку за віком, станом здоров’я, а також у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням інших організаційних заходів можуть залишатися на обліку до отримання житлових приміщень при установах ДКА України та користуються правом позачергового одержання житлових приміщень.

5.2. Якщо військовослужбовець, який перебуває на обліку, обирає для проживання після звільнення з військової служби інший населений пункт, то керівник відповідної установи ДКА України на прохання військовослужбовця подає відповідно до чинного законодавства до військового комісаріату і квартирно-експлуатаційного органу документи, необхідні для взяття військовослужбовця на облік.

5.3. На підставі повідомлення воєнного комісаріату або квартирно-експлуатаційного органу чи місцевих органів виконавчої влади або органів місцевого самоврядування про включення такого військовослужбовця до черги на отримання житлового приміщення за вибраним місцем проживання він знімається з обліку в установі ДКА України.

VI. Облік службових житлових приміщень

6.1. Усі службові житлові приміщення обліковуються в установах ДКА України у книзі обліку службових житлових приміщень (додаток 8).

6.2. Про виключення житлового приміщення з числа службових у книзі обліку службових житлових приміщень робиться відповідна відмітка.

6.3. Перевірка стану обліку та використання службових житлових приміщень, закріплених за установами ДКА України, проводиться щороку житловою комісією ДКА України.

Начальник відділу
управління об’єктами
державної власності
ДКА УкраїниВ.І. Пушняк
Додаток 1
до Положення про порядок забезпечення
військовослужбовців, відряджених
до Державного космічного агентства
України, та членів їх сімей
житловими приміщеннями

СПИСОК
осіб, які користуються правом першочергового отримання житлових приміщень

________________________________________________
(найменування населеного пункту, установи)

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження заявника і членів його сім'ї

Місце служби (роботи) і посада заявника

Підстава для занесення до списку

Дата і номер рішення про занесення до списку установи

Дата і номер рішення житлової комісії

Дата і номер рішення про надання житлового приміщення, кількість кімнат, розмір житлової площі

Рішення про виведення зі списку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Керівник установи

________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

Голова житлової комісії

________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
Додаток 2
до Положення про порядок забезпечення
військовослужбовців, відряджених
до Державного космічного агентства
України, та членів їх сімей
житловими приміщеннями

СПИСОК
осіб, які користуються правом позачергового отримання житлових приміщень

__________________________________________________
(назва населеного пункту, установи)

№ з/п

Військове звання, прізвище, ім'я, по батькові, рік народження заявника і членів його сім'ї

Місце служби (роботи) і посада заявника

Підстава для занесення до списку

Дата і номер рішення про занесення до списку установи

Дата і номер рішення житлової комісії

Дата і номер рішення про надання житлового приміщення, кількість кімнат, розмір житлової площі

Рішення про виведення зі списку

Примітка

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Керівник установи

________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)

Голова житлової комісії

________________________________________
(військове звання, підпис, прізвище)
Додаток 3
до Положення про порядок забезпечення
військовослужбовців, відряджених
до Державного космічного агентства
України, та членів їх сімей
житловими приміщеннями

ДОВІДКА


Додаток 4
до Положення про порядок забезпечення
військовослужбовців, відряджених
до Державного космічного агентства
України, та членів їх сімей
житловими приміщеннями

РАПОРТ


Додаток 5
до Положення про порядок забезпечення
військовослужбовців, відряджених
до Державного космічного агентства
України, та членів їх сімей
житловими приміщеннями

ДОВІДКАДодаток 6
до Положення про порядок забезпечення
військовослужбовців, відряджених
до Державного космічного агентства
України, та членів їх сімей
житловими приміщеннями

(Лицьовий бік)

КНИГА
реєстрації рапортів про взяття на облік осіб, які потребують поліпшення житлових умов

________________________________________________
(найменування установи, назва населеного пункту)

Розпочата _________________ 20__ р.

Закінчена _________________ 20__ р.

(Зворотний бік)

№ з/п

Дата подання рапорту на реєстрацію

Військове звання, прізвище, ім'я та по батькові, місце проживання заявника

Зміст, дата і номер рішення житлової комісії установи

Дата і номер листа заявника

1

2

3

4

5
Додаток 7
до Положення про порядок забезпечення
військовослужбовців, відряджених
до Державного космічного агентства
України, та членів їх сімей
житловими приміщеннями

АКТ
перевірки житлових умовДодаток 8
до Положення про порядок забезпечення
військовослужбовців, відряджених
до Державного космічного агентства
України, та членів їх сімей
житловими приміщеннями

КНИГА
обліку службових житлових приміщень в 20__ році в
____________________________________________
(найменування установи, назва населеного пункту)

Розпочата _________________ 20__ р.

Закінчена _________________ 20__ р.

(На розвороті)

Найменування вулиці, номер будинку і кому належить будинок

Номер квартири

Характеристика житлового приміщення

Житлове приміщення надійшло: від будівництва, від місцевих держадміністрацій, від інвестицій

Кому передається житлове приміщення

Виданий ордер

Номер ордера

Розписка в отриманні ордера

Номер справи і куди підшиті документи

кількість кімнат

упорядковане, невпорядковане

окреме, не окреме

прізвище, ім'я, по батькові (військове звання)

склад сім'ї, у т.ч. голова сім'ї

безквартирному, на поліпшення житлових умов

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: