open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ДОГОВІР
між Україною та Туркменістаном про довгострокове торговельно-економічне співробітництво

Дата підписання:

12.09.2011

Дата ратифікації Україною:

04.07.2012

Дата набрання чинності для України:

01.08.2013

{Договір ратифіковано Законом № 5032-VI від 04.07.2012}

Україна та Туркменістан, далі - Високі Договірні Сторони,

керуючись положеннями Договору про дружбу та співробітництво між Україною та Туркменістаном від 10 жовтня 1992 року, Декларації між Україною та Туркменістаном про подальший розвиток співробітництва від 28 січня 1998 року, а також чинною договірно-правовою базою двостороннього співробітництва між Україною й Туркменістаном;

виходячи з прагнень до подальшого зміцнення та розвитку рівноправних і взаємовигідних торговельно-економічних відносин;

з огляду на, що довгострокове та стійке співробітництво та ефективне використання економічного потенціалу двох держав сприяє підвищенню добробуту їхніх народів;

високо оцінюючи наявний потенціал торговельно-економічного співробітництва двох держав;

з огляду на те, що відносини між Україною та Туркменістаном мають стратегічний характер;

беручи до уваги, що розширення співробітництва між Україною та Туркменістаном у найближчі десятиліття має важливе значення для зміцнення економік обох держав;

домовилися про таке:

Стаття 1

Високі Договірні Сторони проявляють готовність здійснювати довгострокове економічне співробітництво на основі рівності, взаємної вигоди, сумлінного виконання взятих зобов'язань. Таке співробітництво здійснюватиметься на основі міждержавних програм торговельно-економічного співробітництва між Україною та Туркменістаном.

Стаття 2

Високі Договірні Сторони створюють спільний механізм контролю за ходом виконання міждержавних програм, згаданих у статті 1 цього Договору.

Стаття 3

Економічне співробітництво Високих Договірних Сторін здійснюється шляхом взаємодії між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності двох держав, незалежно від форм власності, відповідно до загальновизнаних норм міжнародного права та національного законодавства Високих Договірних Сторін.

Високі Договірні Сторони, виходячи з необхідності поглиблення взаємовигідного економічного співробітництва між ними, створюватимуть умови для розвитку торгово-економічних зв'язків, зміцнення міжбанківських відносин, формування окремих проектів і програм, створення спільних виробничих структур, стимулювання здійснення інвестиційної діяльності, відповідно до національного законодавства Високих Договірних Сторін.

Високі Договірні Сторони утримуватимуться від дій, що заподіюватимуть шкоду інтересам економік їхніх держав.

Стаття 4

Виконання положень цього Договору не зачіпає прав і зобов'язань, що випливають з інших міжнародних договорів Високих Договірних Сторін.

Стаття 5

За взаємною згодою Високих Договірних Сторін, у цей Договір можуть вноситися зміни або доповнення, які оформлюються окремими протоколами, що є невід'ємною частиною цього Договору, і набирають чинності у порядку, передбаченому статтею 7 цього Договору.

Стаття 6

Спори щодо тлумачення та застосування положень цього Договору вирішуватимуться шляхом консультацій і переговорів між Високими Договірними Сторонами.

Стаття 7

Цей Договір набирає чинності з дати одержання останнього письмового повідомлення про виконання Високими Договірними Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання цим Договором чинності, і діє протягом 10 (десяти) років. Дія цього Договору у подальшому автоматично продовжуватиметься на п'ятирічні періоди.

Кожна з Високих Договірних Сторін може припинити дію цього Договору шляхом письмового повідомлення іншої Високої Договірної Сторони. У цьому разі дія Договору припиняється після закінчення шести місяців з дати такого повідомлення.

Припинення дії цього Договору не зачіпає виконання проектів, реалізацію яких розпочато до припинення його дії.

Учинено в м. Ашхабаді 12 вересня 2011 року у двох примірниках, кожний українською, туркменською та російською мовами, при цьому усі тексти мають однакову юридичну силу.

Для цілей тлумачення положень цього Договору використовується текст, викладений російською мовою.

За Україну
(підпис)


За Туркменістан
(підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: