open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
12.09.2011 N 2094/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2011 р.

за N 1084/19822
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Міністерства

юстиції

N 1328/5 ( z1576-12 ) від 07.09.2012 }

Про затвердження Положення про систему підготовки

арбітражних керуючих (розпорядників майна,

керуючих санацією, ліквідаторів)
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства

юстиції

N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }

Відповідно до статті 2 Закону України "Про відновлення
платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"
( 2343-12 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Положення про систему підготовки арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів),
що додається.
2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей
наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента
України від 03.10.92 N 493 ( 493/92 ) "Про державну реєстрацію
нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої
влади" (із змінами).
3. Цей наказ набирає чинності після завершення виконання
заходів, що забезпечать можливість здійснення Міністерством
юстиції України повноважень державного органу з питань
банкрутства, але не раніше дня його офіційного опублікування.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального
засвідчувального органу Чижмарь К.І.
Міністр Олександр Лавринович

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

юстиції України

12.09.2011 N 2094/5
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 вересня 2011 р.

за N 1084/19822

ПОЛОЖЕННЯ

про систему підготовки

арбітражних керуючих (розпорядників майна,

керуючих санацією, ліквідаторів)

I. Загальні положення
1.1. Це Положення, розроблене відповідно до статті 2 Закону
України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання
його банкрутом" ( 2343-12 ), визначає систему підготовки
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів) (далі - підготовка).
1.2. Підготовка полягає у проведенні навчальними закладами
(установами), які відповідають встановленим у пункті 2.1
розділу II цього Положення вимогам (далі - заклади), підготовчих
курсів з отримання спеціальних знань у сфері відновлення
платоспроможності та банкрутства і здійснення діяльності
арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією,
ліквідатора) під час провадження справи про банкрутство
(далі - підготовчі курси) із видачею свідоцтва про присвоєння
кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора) у разі успішного складення іспиту.
1.3. Підготовчі курси може пройти будь-яка фізична особа, що
має повну вищу юридичну або повну вищу економічну освіту та стаж
роботи за спеціальністю не менше трьох років.
1.4. Фізична особа проходить підготовчі курси на підставі
відповідного договору, укладеного між нею і закладом.
II. Порядок визначення закладів,

які мають право проводити підготовчі курси
2.1. Проводити підготовчі курси може заклад, який відповідає
таким вимогам: надає освітні послуги у сфері вищої освіти; здійснює підготовку або підвищення кваліфікації фахівців за
напрямами (спеціальностями) або "Право", або "Економіка та
підприємництво", або "Менеджмент і адміністрування", або "Державне
управління"; { Абзац третій пункту 2.1 розділу ІІ в редакції
Наказу Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 } має третій або четвертий рівень акредитації за одним із
вказаних напрямів (спеціальностей) протягом не менше трьох років
або має досвід з проведення навчання або підвищення кваліфікації
фахівців вузькоспеціалізованих профілів спільно з центральними
органами виконавчої влади за цими напрямами (спеціальностями) не
менше 10 років. { Абзац четвертий пункту 2.1 розділу ІІ в редакції
Наказу Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
2.2. Заклад, який має намір проводити підготовчі курси, подає
до Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування
центрального засвідчувального органу Міністерства юстиції України
(далі - Департамент) письмове повідомлення, до якого додаються
засвідчені у встановленому порядку копії документів, що
підтверджують відповідність вимогам, вказаним у пункті 2.1 цього
розділу. Пункт 2.2 розділу ІІ в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
2.3. Департамент на підставі письмових повідомлень закладів
про намір проводити підготовчі курси формує перелік закладів, які
проводять підготовчі курси (далі - Перелік закладів), та
забезпечує його розміщення на офіційному веб-сайті Мін'юсту
України в мережі Інтернет. Пункт 2.3 розділу ІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
2.4. У разі якщо заклад не проводить підготовчі курси
протягом року з моменту його включення до Переліку закладів, він
виключається з Переліку закладів, про що Департамент повідомляє
його інформаційним листом. Розділ ІІ доповнено новим пунктом 2.4 згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
III. Порядок проведення підготовчих курсів
3.1. Підготовчі курси проводяться на принципах доступності,
поєднання теорії і практики, диференціації і системності та
відповідно до Переліку обов'язкових питань, за яким проводиться
підготовка фізичних осіб з метою отримання кваліфікації
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів), наведеного у додатку 1 до цього Положення
(далі - Перелік).
3.2. Заклад, який має намір проводити підготовчі курси, готує
навчальний план проведення підготовчих курсів (далі - План) і
подає його на погодження до Департаменту не пізніше ніж за 30 днів
до початку підготовчих курсів. Пункт 3.2 розділу ІІІ в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
3.3. Для конкретизації планування проведення підготовчих
курсів на кожний підготовчий курс складається План. Для кожної
навчальної дисципліни, яка входить до Плану, складається навчальна
програма дисципліни, яка містить виклад конкретного змісту
навчальної дисципліни, послідовність, організаційні форми її
вивчення, їх обсяг та викладачів, які будуть залучені до
проведення відповідної дисципліни. Зміст навчальної дисципліни
повинен містити всі обов’язкові питання, визначені у Переліку. Розділ ІІІ доповнено новим пунктом 3.3 згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
3.4. Департамент опрацьовує План проведення підготовчих
курсів і не пізніше ніж за 15 днів до початку підготовчих курсів
погоджує його або відмовляє у погодженні з наданням пропозицій для
його доопрацювання. Пункт 3.4 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
3.5. Департамент відмовляє у погодженні Плану у разі, якщо: закладом не надано копії документів, що підтверджують
відповідність вимогам, вказаним у пункті 2.1 розділу II цього
Положення; План подано на погодження з порушенням строків, зазначених у
пункті 3.2 цього розділу; План складено з порушенням вимог пункту 3.3 цього розділу.
{ Абзац четвертий пункту 3.5 розділу ІІІ в редакції Наказу
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 } Пункт 3.5 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
3.6. Погодження або відмова в погодженні Департаментом Плану
проведення підготовчих курсів оформляється листом Міністерства
юстиції України за підписом заступника Міністра юстиції України
відповідно до розподілу функціональних обов'язків. Пункт 3.6 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
3.7. Для проведення підготовчих курсів заклади комплектують
окремі групи чисельністю не менш як 10 осіб. Заклад письмово
інформує Департамент про кількість осіб, які проходитимуть
підготовчі курси, та про дотримання при комплектуванні групи вимог
пунктів 1.3, 1.4 цього розділу не пізніше ніж за два дні до
початку проведення підготовчих курсів. Пункт 3.7 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
3.8. Строк підготовчих курсів становить не менше одного
календарного місяця, з розподілом у Плані кількості днів та
академічних годин щоденно. Пункт 3.8 розділу ІІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
3.9. Підготовчі курси проводяться за місцезнаходженням
закладу або в іншому належно облаштованому для проведення
підготовчих курсів місці, обраному закладом.
IV. Порядок проведення іспиту

за результатами підготовки
4.1. Після завершення підготовчих курсів заклад, який
здійснював підготовку, проводить іспит осіб, які пройшли
підготовку, з метою оцінки їхніх знань.
4.2. Іспит проводиться екзаменаційною комісією, яка
утворюється у кількості п'яти осіб у складі голови екзаменаційної
комісії, двох членів - представників структурного підрозділу
Головного управління юстиції Міністерства юстиції України в
Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях,
містах Києві та Севастополі, що забезпечує реалізацію повноважень
у сфері банкрутства (далі - територіальні органи Міністерства
юстиції України), і двох членів - представників від закладів, які
проводили підготовчі курси. До участі в роботі екзаменаційної
комісії з правом дорадчого голосу можуть бути включені
представники господарських судів та інших державних органів, а
також закладів та установ освіти, інших установ та організацій,
арбітражні керуючі (за їх згодою).
4.3. Головою екзаменаційної комісії є представник
Департаменту.
4.4. Персональний склад екзаменаційної комісії затверджується
керівником закладу, що проводить курси, та направляється закладом
на погодження Департаментом за 10 днів до проведення іспиту.
4.5. До повноважень екзаменаційної комісії належать: проведення іспиту фізичних осіб, які пройшли підготовчі
курси; затвердження результатів іспиту.
4.6. Для проведення іспиту заклад готує екзаменаційні білети
(далі - білети), які включають по 10 питань із різних галузей
знань на основі Переліку. Білети зберігаються у закладі у
конверті, який відкриває голова екзаменаційної комісії перед
початком проведення іспиту.
4.7. Іспит проводиться за умови присутності на іспиті не
менше половини від визначеного персонального складу екзаменаційної
комісії.
4.8. Голова екзаменаційної комісії перед початком іспиту
роз'яснює особам, які пройшли підготовчі курси, правила та вимоги
щодо його проведення.
4.9. Іспит складається державною мовою.
4.10. Іспит складається з двох етапів. Перший етап полягає в
підготовці письмових відповідей на питання білета. Загальний час
для підготовки письмових відповідей на питання білета становить
60 хвилин. На другому етапі особа, що складає іспит, в усній формі
надає відповіді на питання білета. Члени екзаменаційної комісії у
разі потреби можуть ставити особі, яка складає іспит, уточнюючі
питання.
4.11. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується рівними
умовами складання іспиту (однакова тривалість іспиту, кількість
питань у білетах, єдині критерії оцінки) та відкритістю інформації
про них.
4.12. Під час проведення іспиту забороняється використовувати
нормативно-правові акти, підручники, навчальні посібники та інші
джерела інформації. При користуванні під час іспиту сторонніми
джерелами інформації особа, яка складає іспит, має бути
відсторонена від участі в іспиті і вважається такою, що не склала
його.
4.13. Для оцінки знань осіб, які складають іспит,
використовується п'ятибальна система: п'ять балів виставляються особам, які виявили глибокі знання
у сфері відновлення платоспроможності та банкрутства і здійснення
діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора) під час провадження у справі про
банкрутство; чотири бали виставляються особам, які виявили повні знання у
сфері відновлення платоспроможності та банкрутства і здійснення
діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора) під час провадження у справі про
банкрутство; три бали виставляються особам, які виявили розуміння
поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи; два бали виставляються особам, які розуміють основні поняття
нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили
значну кількість помилок; один бал виставляється особам, які не відповіли на питання за
відведений час.
4.14. Оцінка проводиться всіма членами екзаменаційної
комісії, присутніми на іспиті. Кожним членом екзаменаційної
комісії особі, яка складає іспит, виставляється бал за відповідь.
З кожного питання білета особі, яка складає іспит, виставляється
підсумковий бал, що визначається як середнє арифметичне балів, що
виставляються цій особі з даного питання кожним членом
екзаменаційної комісії. У протокол екзаменаційної комісії
вноситься підсумковий бал з кожного питання білета.
4.15. Особи, які набрали загальну суму 35 балів і більше,
вважаються такими, що успішно склали іспит.
4.16. Особи, які набрали менше 35 балів, вважаються такими,
що не склали іспит.
4.17. Особи, які не склали іспит, мають право скласти іспит у
закладі, який здійснив підготовку, повторно лише один раз у
порядку, встановленому пунктами 4.9-4.15 цього розділу.
4.18. Рішення, прийняті екзаменаційною комісією за
результатами її роботи, оформлюються протоколом екзаменаційної
комісії. Рішення приймається більшістю голосів присутніх на іспиті
членів екзаменаційної комісії. Якщо кількість голосів однакова,
вирішальним є голос голови екзаменаційної комісії.
4.19. Протокол екзаменаційної комісії складається в трьох
примірниках, які підписуються всіма членами екзаменаційної
комісії, що приймали іспит. Один примірник зазначеного протоколу
передається до Департаменту, другий передається до територіального
органу Міністерства юстиції України, третій зберігається закладом,
що проводив підготовчі курси, протягом трьох років з дня його
оформлення.
4.20. Протокол екзаменаційної комісії повинен містити: список осіб, які допущені до іспиту; рішення про затвердження результатів іспиту по кожній особі,
яка складала іспит, із зазначенням загальної суми набраних балів.
V. Порядок видачі свідоцтва про присвоєння

кваліфікації арбітражного керуючого

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)
5.1. На підставі рішення екзаменаційної комісії заклад не
пізніше ніж у п'ятиденний строк з дня підписання протоколу видає
особам, що успішно склали іспит, свідоцтво про присвоєння
кваліфікації арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого
санацією, ліквідатора) (далі - свідоцтво) за формою, наведеною в
додатку 2 до цього Положення.
5.2. Строк дії свідоцтва становить два роки з моменту його
видачі, у разі якщо особа після отримання свідоцтва не отримала
ліцензію на провадження господарської діяльності арбітражних
керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів).
{ Пункт 5.2 розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
5.3. Протягом строку дії свідоцтва особа має право подавати
його при зверненні за отриманням ліцензії на провадження
господарської діяльності арбітражних керуючих (розпорядників
майна, керуючих санацією, ліквідаторів) для підтвердження
наявності спеціальних знань у сфері відновлення платоспроможності
і банкрутства та здійснення діяльності арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) під час
провадження у справі про банкрутство.
5.4. У разі анулювання ліцензії арбітражного керуючого
протягом строку дії свідоцтва з підстав, передбачених абзацами
третім, шостим - десятим пункту 6.1 розділу VI Порядку контролю за
додержанням Ліцензійних умов провадження господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів), затвердженого наказом Міністерства юстиції України
від 14 жовтня 2011 року N 3177/5 ( z1197-11 ), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2011 року за N 1197/19935,
чи визнання недійсною не переоформленої в установлений строк
ліцензії строк дії свідоцтва вважається припиненим і для отримання
нової ліцензії особа повинна пройти підготовчі курси, скласти
іспит і отримати нове свідоцтво в установленому цим Положенням
порядку. Пункт 5.4 розділу V в редакції Наказу Міністерства юстиції
N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
5.5. Заклад веде облік виданих свідоцтв і подає до
Департаменту інформацію про видані свідоцтва у тижневий строк
після видачі свідоцтва.
5.6. Департамент веде узагальнений облік осіб, яким видано
свідоцтва, та використовує цю інформацію під час розгляду заяв на
отримання ліцензії на провадження господарської діяльності
арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих санацією,
ліквідаторів).
5.7. У разі порушення закладом вимог, передбачених цим
Положенням, такий заклад виключається з Переліку закладів, про що
Департамент повідомляє його інформаційним листом. Розділ V доповнено пунктом 5.7 згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування центрального
засвідчувального органу К.І.Чижмарь

Додаток 1

до Положення про систему

підготовки арбітражних

керуючих (розпорядників

майна, керуючих санацією,

ліквідаторів)

ПЕРЕЛІК

обов'язкових питань, за яким проводиться підготовка

фізичних осіб з метою отримання кваліфікації

арбітражних керуючих (розпорядників майна,

керуючих санацією, ліквідаторів)

I. Банкрутство
1. Законодавство України з питань банкрутства. 2. Повноваження державного органу з питань банкрутства. 3. Порядок внесення пропозицій господарському суду щодо
кандидатур арбітражних керуючих (розпорядників майна, керуючих
санацією, ліквідаторів) для державних підприємств або підприємств,
у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує
двадцять п'ять відсотків. 4. Оцінка фінансово-господарського стану підприємств на
предмет наявності ознак приховуваного, фіктивного банкрутства чи
доведення до банкрутства. Ознаки фіктивного банкрутства. Ознаки
доведення до банкрутства. Ознаки приховуваного банкрутства. 5. Видача, переоформлення та анулювання ліцензії на
провадження господарської діяльності арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів). 6. Ліцензійні умови провадження господарської діяльності
арбітражних керуючих. 7. Контроль за діяльністю арбітражних керуючих. 8. Критерії оцінки ступеня ризику від провадження
господарської діяльності арбітражними керуючими. 9. Планові та позапланові перевірки провадження господарської
діяльності арбітражних керуючих. 10. Наслідки проведення перевірки дотримання арбітражними
керуючими ліцензійних умов. 11. Арбітражний керуючий: поняття, статус. Права та обов'язки
арбітражного керуючого на кожній стадії провадження. 12. Обмеження при призначенні арбітражним керуючим. 13. Призначення та звільнення арбітражного керуючого. 14. Вимоги, необхідні для набуття статусу арбітражного
керуючого. 15. Неплатоспроможність, її види та наслідки. 16. Фінансові аналізи в процедурі банкрутства. 17. Експертиза як механізм визначення фінансового становища
боржника. 18. Підвідомчість, підсудність, право та підстава порушення
справи про банкрутство. 19. Заява про порушення справи про банкрутство: зміст,
процесуальні особливості. 20. Відмова, повернення та відкликання заяви про порушення
справи про банкрутство. 21. Порушення провадження у справі про банкрутство,
підготовче засідання. 22. Судові процедури, що застосовуються до боржника. 23. Забезпечення вимог кредиторів. 24. Мораторій на задоволення вимог кредиторів. 25. Кредитори конкурсні, поточні та кредитори, вимоги яких
забезпечені заставою. 26. Виявлення кредиторів, розгляд вимог кредиторів, попереднє
засідання господарського суду, затвердження вимог кредиторів. 27. Реєстр вимог кредиторів. 28. Збори кредиторів та комітет кредиторів: створення, склад,
компетенція, порядок організації засідань, право вирішального та
дорадчого голосу. 29. Загальна характеристика процедури розпорядження майном. 30. Усунення керівника боржника на стадії розпорядження
майном. 31. Загальна характеристика процедури санації. 32. План санації боржника: зміст, строк розробки, порядок
погодження та затвердження. 33. Звіт керуючого санацією. 34. Заходи, що застосовуються для відновлення
платоспроможності боржника в процедурі санації. 35. Продаж у процедурі санації майна боржника як цілісного
майнового комплексу. 36. Продаж у процедурі санації частини майна боржника. 37. Мирова угода. Поняття та особливості укладання. 38. Особливості розгляду мирової угоди господарським судом. 39. Недійсність, розірвання та наслідки невиконання мирової
угоди. 40. Наслідки визнання боржника банкрутом. 41. Загальна характеристика ліквідаційної процедури. 42. Ліквідаційна маса: формування, статус майна
підприємства-банкрута. 43. Завершення процедури ліквідації. Звіт ліквідатора.
Припинення провадження у справі. 44. Порядок оцінки та реалізації майна банкрута. 45. Порядок розрахунків з кредиторами. Черговість задоволення
вимог кредиторів. Черговість задоволення вимог кредиторів
громадянина-підприємця. 46. Особливості банкрутства містоутворюючих підприємств. 47. Особливості банкрутства особливо небезпечних підприємств. 48. Особливості банкрутства суб'єкта підприємницької
діяльності - громадянина. 49. Особливості застосування процедури банкрутства до
боржника, що ліквідується власником. 50. Особливості банкрутства відсутнього боржника. 51. Особливості провадження санації боржника його керівником. 52. Особливості провадження у справах про банкрутство щодо
державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких
частка державної власності перевищує двадцять п'ять відсотків. 53. Мораторій на примусову реалізацію майна.
II. Економіка
1. Поняття бухгалтерського обліку та аудиту. 2. Суть та організація бухгалтерського обліку та звітності в
Україні. Бухгалтерська, податкова та статистична звітність. 3. Бухгалтерський баланс: структура та аналіз статей. 4. Особливості складання ліквідаційного балансу. 5. Аудит бухгалтерської звітності.
{ Питання 6 розділу ІІ виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
6. Використання даних бухгалтерської, статистичної,
податкової звітності для аналізу фінансово-майнового стану
підприємства-банкрута. 7. Методика та технологія підвищення інвестиційної
привабливості. 8. Внутрішні та зовнішні джерела фінансування. 9. Аналіз ризиків та розробка інвестиційних проектів. 10. Регулювання зовнішньоекономічної діяльності. 11. Бізнес-планування: поняття, сутність, цілі. 12. Бізнес-план: поняття, зміст. 13. Валютне регулювання. 14. Особливості складання податкового балансу. 15. Основні засади податкового законодавства України. 16. Податкова система: поняття, елементи, принципи побудови. 17. Поняття податків, зборів та інших обов'язкових платежів,
їх види. 18. Поняття резидента та нерезидента. 19. Кредиторські вимоги органів державної податкової служби,
їх формування. Реалізація кредиторських прав органів державної
податкової служби. 20. Оцінка активів підприємства та методи її здійснення. 21. Методи і способи оцінки нематеріальних активів. 22. Прибуток: сутність, види. 23. Поняття доходу суб'єкта господарювання. 24. Загальна характеристика витрат та їх класифікація. 25. Збитки підприємства та джерела їх покриття. 26. Зміст, функції та основні інструменти маркетингу. 27. Маркетингова політика: поняття, завдання.
III. Цивільне законодавство та договірні відносини
1. Цивільне законодавство. 2. Підстави виникнення та припинення цивільних прав та
обов'язків. 3. Створення та припинення юридичної особи. Державна
реєстрація створення та припинення юридичної особи. 4. Право фізичної особи на здійснення підприємницької
діяльності. Фізична особа - підприємець. 5. Поняття, види господарських товариств, їх учасники.
Статутний/складений капітал. 6. Акціонерні товариства та типи акціонерних товариств. 7. Порядок відчуження акцій акціонерного товариства. 8. Створення акціонерного товариства. 9. Відповідальність засновників господарського товариства. 10. Акції товариства, емісія цінних паперів, збільшення та
зменшення статутного капіталу. Консолідація та дроблення акцій
акціонерного товариства. 11. Загальні збори акціонерного товариства. Компетенція
загальних зборів. 12. Позачергові загальні збори акціонерного товариства. 13. Оскарження рішення загальних зборів акціонерного
товариства. 14. Наглядова рада акціонерного товариства. 15. Виконавчий орган акціонерного товариства. 16. Викуп акціонерним товариством розміщених ним цінних
паперів. 17. Обов'язковий викуп акціонерним товариством акцій на
вимогу акціонерів. 18. Припинення акціонерного товариства. Злиття, приєднання,
поділ, виділ, перетворення акціонерного товариства. 19. Захист прав кредиторів при злитті, приєднанні, поділі,
виділі або перетворенні акціонерного товариства. 20. Ліквідація акціонерного товариства. 21. Поняття та види правочинів. 22. Державна реєстрація правочину, місце вчинення правочину. 23. Недійсність правочину, правові наслідки недійсності
правочину. 24. Поняття та види договору, зміст договору. 25. Попередній договір, його форма та порядок укладення. 26. Підстави для зміни або розірвання договору. 27. Поняття зобов'язання, підстави його виникнення та
припинення. 28. Сторони у зобов'язанні, третя особа у зобов'язанні. 29. Заміна сторін у зобов'язанні. 30. Іпотека: предмет іпотеки, державна реєстрація іпотеки,
припинення. 31. Особливості іпотеки об'єктів права державної чи
комунальної власності. 32. Застава: поняття, підстави виникнення, звернення
стягнення на предмет застави. 33. Реалізація предмета застави та предмета іпотеки. 34. Види забезпечення виконання зобов'язання. Припинення
забезпечення зобов'язань. 35. Правові наслідки порушення зобов'язання. Відповідальність
за порушення зобов'язання. Вина як підстава відповідальності за
порушення зобов'язання. Правові наслідки порушення зобов'язання з
вини кредитора. 36. Субсидіарна відповідальність.
IV. Господарське законодавство
1. Поняття господарської діяльності та господарських
відносин. 2. Участь держави, органів державної влади, органів місцевого
самоврядування в господарській діяльності. 3. Державне регулювання господарської діяльності. 4. Державний контроль та нагляд за господарською діяльністю. 5. Особливості управління господарською діяльністю у
державному секторі економіки. 6. Управління господарською діяльністю у комунальному секторі
економіки. 7. Загальні гарантії прав підприємців. 8. Суб'єкт господарювання. 9. Порядок розрахунків з кредиторами у разі ліквідації
суб'єкта господарювання. 10. Підприємство як організаційна форма господарювання. Види
та організаційні форми підприємств. 11. Управління підприємством. Майно підприємства, джерела
формування майна. 12. Статус підприємства - учасника господарського об'єднання.
Господарські об'єднання. 13. Управління господарським об'єднанням. 14. Правовий режим державного майна у сфері господарювання. 15. Цінні папери та їх види у господарській діяльності. 16. Умови і порядок випуску цінних паперів суб'єктами
господарювання. 17. Виникнення господарських зобов'язань. 18. Загальні умови укладання договорів, що породжують
господарські зобов'язання. 19. Загальний порядок укладання господарських договорів. 20. Особливості укладання господарських договорів за
державним замовленням. 21. Порядок зміни та розірвання господарських договорів. 22. Банківська гарантія забезпечення виконання господарських
зобов'язань. 23. Господарсько-правова відповідальність учасників
господарських відносин. 24. Межі господарсько-правової відповідальності. Зменшення
розміру та звільнення від відповідальності. 25. Види адміністративно-господарських санкцій. 26. Порушення законодавства про захист економічної
конкуренції. 27. Закупівля товарів, робіт і послуг за державні кошти.
V. Господарський процес
1. Порядок досудового врегулювання спорів. 2. Право на звернення до господарського суду. 3. Підсудність та підвідомчість справ господарському суду. 4. Учасники судового процесу. 5. Встановлення та обчислення процесуальних строків. 6. Форма і зміст позовної заяви. 7. Повернення позовної заяви без розгляду. Відмова у
прийнятті позовної заяви. 8. Забезпечення позову. Скасування забезпечення позову. 9. Вирішення господарських спорів у першій інстанції.
Рішення, які приймає суд першої інстанції. 10. Строк вирішення спору. 11. Відмова позивача від позову, визнання позову
відповідачем, мирова угода сторін. 12. Припинення провадження у справі. 13. Апеляційне оскарження: суб'єкти, підстави, строки. 14. Рішення, що приймає суд апеляційної інстанції. 15. Касаційне оскарження: суб'єкти, підстави. Повноваження
суду касаційної інстанції. 16. Перегляд судових рішень Вищого господарського суду
України Верховним Судом України. 17. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами. 18. Зупинення господарським судом провадження у справі та
його поновлення. 19. Оголошення господарським судом рішення та набрання ним
законної сили. 20. Наказ господарського суду і пред'явлення його для
виконання. 21. Відстрочка або розстрочка виконання рішення, зміна
способу та порядку виконання рішення, ухвали, постанови.
VI. Трудове та пенсійне законодавство
1. Основні трудові права працівників. 2. Прийняття на роботу. Трудовий договір: поняття, умови,
строки. 3. Підстави припинення трудового договору. 4. Трудові гарантії та компенсації: загальна характеристика,
види. 5. Комісія по трудових спорах: організація, компетенція,
порядок та строки розгляду спорів. 6. Загальна характеристика пенсійного забезпечення. Види
пенсійного забезпечення. 7. Структура системи пенсійного забезпечення в Україні. 8. Джерела формування коштів Пенсійного фонду. 9. Загальна характеристика законодавства про оплату праці. 10. Система оплати праці. 11. Право на оплату праці та його захист. 12. Поняття загальнообов'язкового державного соціального
страхування. 13. Фонд соціального страхування від нещасних випадків на
виробництві: статус, повноваження. 14. Фонд соціального страхування з тимчасової втрати
працездатності. 15. Державна служба зайнятості: статус, функції.
VII. Виконавче провадження
1. Органи і посадові особи, які здійснюють примусове
виконання рішень. 2. Сторони виконавчого провадження. 3. Обов'язки і права державних виконавців. 4. Права і обов'язки сторін та інших учасників виконавчого
провадження. 5. Участь експертів, спеціалістів та суб'єктів оціночної
діяльності - суб'єктів господарювання у виконавчому провадженні. 6. Виконавчі документи за рішеннями, що підлягають виконанню
державною виконавчою службою. 7. Вимоги до виконавчого документа. 8. Підстави для відкриття виконавчого провадження. 9. Прийняття виконавчого документа до виконання. 10. Відмова у відкритті виконавчого провадження. 11. Початок примусового виконання рішень. 12. Виконавчий збір. 13. Строк здійснення виконавчого провадження. 14. Відстрочка або розстрочка виконання, встановлення чи
зміна способу і порядку виконання рішення. 15. Строки пред'явлення виконавчих документів до виконання. 16. Обставини, що зумовлюють обов'язкове зупинення
виконавчого провадження. 17. Порядок і строки зупинення виконавчого провадження. 18. Черговість задоволення вимог стягувачів у разі
недостатності стягнутої суми для задоволення всіх вимог
стягувачів. 19. Повернення виконавчого документа стягувачу. 20. Закінчення виконавчого провадження. 21. Відновлення виконавчого провадження. 22. Порядок звернення стягнення на кошти та інше майно
боржника. 23. Арешт і вилучення майна боржника. 24. Визначення вартості, оцінка майна боржника. 25. Зняття арешту з майна. 26. Звернення стягнення на кошти боржника - юридичної особи. 27. Порядок звернення стягнення на майно у разі злиття,
приєднання, поділу, виділу, перетворення та ліквідації боржника -
юридичної особи. 28. Умови звернення стягнення на заробітну плату, пенсію,
стипендію та інші доходи боржника. 29. Кошти, на які не може бути звернено стягнення. 30. Загальні умови виконання рішень, за якими боржник
зобов'язаний особисто вчинити певні дії або утриматися від їх
вчинення. 31. Оскарження рішень, дій або бездіяльності посадових осіб
державної виконавчої служби. 32. Контроль за законністю виконавчого провадження. 33. Відповідальність за невиконання законних вимог державного
виконавця та порушення вимог Закону України "Про виконавче
провадження" ( 606-14 ). 34. Звернення стягнення на заставлене майно. 35. Реалізація майна, на яке звернено стягнення. 36. Звернення стягнення на предмет іпотеки. 37. Підготовка та проведення прилюдних торгів з реалізації
арештованого нерухомого майна.
VIII. Приватизація та оцінка майна
1. Принципи приватизації державного майна. 2. Об’єкти державної власності, які підлягають приватизації.
Об’єкти державної власності, які не підлягають приватизації. 3. Повноваження державних органів приватизації. 4. Порядок приватизації державного майна. 5. Комісія з приватизації об'єкта державного майна та її
склад. 6. Приватизація державного майна, яке здане в оренду. 7. Порядок відчуження земельних ділянок державної власності,
на яких розташовані об'єкти, які підлягають приватизації. 8. Відомості та вимоги, які повинні включатись до договору
купівлі-продажу об'єкта приватизації державного майна. 9. Відповідальність за порушення законодавства про
приватизацію. 10. Об'єкти малої приватизації. 11. Підготовка об'єкта малої приватизації до продажу. 12. Умови участі покупців в аукціоні, конкурсі. 13. Порядок проведення аукціону з продажу об'єктів державного
майна. 14. Умови проведення конкурсу з продажу об'єктів малої
приватизації. 15. Умови проведення конкурсу з продажу об'єктів державного
майна. 16. Відкриті торги. 17. Оцінка майна та майнових прав. 18. Професійна оціночна діяльність, форми оціночної
діяльності. 19. Суб'єкти оціночної діяльності. Права суб'єктів оціночної
діяльності. 20. Обов'язок проведення оцінки майна. 21. Обмеження щодо проведення оцінки майна. 22. Підстави проведення оцінки майна, договір на проведення
оцінки майна.
IX. Державна реєстрація речових прав

на нерухоме майно та їх обтяжень
1. Права та обтяження, що підлягають державній реєстрації. 2. Об'єкти нерухомого майна, розташовані на земельній
ділянці, права стосовно яких підлягають державній реєстрації. 3. Функції спеціально уповноваженого центрального органу
виконавчої влади з питань державної реєстрації прав. 4. Повноваження органу державної реєстрації прав. 5. Реєстр прав власності на нерухоме майно, його структура. 6. Порядок проведення державної реєстрації прав та їх
обтяжень. 7. Вимоги до документів, що подаються для державної
реєстрації прав та їх обтяжень. 8. Свідоцтво про право власності на нерухоме майно. 9. Підстави для державної реєстрації прав та їх обтяжень. 10. Державна реєстрація прав у разі поділу або виділу частки
з об'єкта нерухомого майна та об'єднання об'єктів нерухомого
майна. 11. Зупинення державної реєстрації прав на нерухоме майно. 12. Відмова у державній реєстрації прав на нерухоме майно та
їх обтяжень. 13. Надання інформації про державну реєстрацію прав на
нерухоме майно та їх обтяжень з реєстрів прав. 14. Плата за проведення державної реєстрації прав на нерухоме
майно та їх обтяжень, надання витягів з Державного реєстру прав на
нерухоме майно та їх обтяжень.
X. Контроль фінансово-господарської діяльності

суб'єктів господарювання та кримінальна

відповідальність за порушення законодавства

у сфері банкрутства
1. Принципи та заходи з державного нагляду (контролю) у сфері
господарської діяльності. Повноваження органу державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності. 2. Повноваження органів державної податкової служби по
контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності. 3. Повноваження органів контрольно-ревізійної служби по
контролю фінансово-господарської діяльності суб'єктів
підприємницької діяльності. 4. Повноваження органів соціального страхування по контролю
фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності. 5. Повноваження правоохоронних органів по контролю
фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності. 6. Функції санітарно-епідеміологічної служби по контролю
фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності. 7. Функції державної пожежної служби по контролю
фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності. 8. Функції органів захисту прав споживачів по контролю
фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності. 9. Функції органів екологічного контролю по контролю
фінансово-господарської діяльності суб'єктів підприємницької
діяльності. 10. Податковий контроль та повноваження органів державної
влади щодо його здійснення. 11. Податкові правопорушення та штрафи. 12. Податкові перевірки: порядок здійснення, види. 13. Податкове повідомлення-рішення. 14. Фінансові санкції за порушення податкового законодавства. 15. Поняття та завдання валютного контролю. Повноваження
державних органів і функції банківської системи у сфері валютного
регулювання та контролю. 16. Кримінальна відповідальність за фіктивне банкрутство. 17. Кримінальна відповідальність за доведення до банкрутства. 18. Кримінальна відповідальність за приховування стійкої
фінансової неспроможності. 19. Кримінальна відповідальність за незаконні дії у разі
банкрутства. 20. Кримінальна відповідальність за зловживання
повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права
незалежно від організаційно-правової форми. 21. Кримінальна відповідальність за перевищення повноважень
службовою особою юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми. 22. Кримінальна відповідальність за комерційний підкуп
службової особи юридичної особи приватного права незалежно від
організаційно-правової форми. 23. Кримінальна відповідальність за підкуп особи, яка надає
публічні послуги. 24. Кримінальна відповідальність за привласнення, розтрату
майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.
{ Питання 25 розділу X виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
{ Питання 26 розділу X виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
{ Питання 27 розділу X виключено на підставі Наказу
Міністерства юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }
{ Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }

Додаток 2

до Положення про систему

підготовки арбітражних

керуючих (розпорядників

майна, керуючих санацією,

ліквідаторів)
_________________________________________________

(повна назва закладу)

СВІДОЦТВО N _____

про присвоєння кваліфікації арбітражного керуючого

(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора)

засвідчує, що _________________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові)
успішно склав(ла) іспит за Планом підготовки арбітражних керуючих
(розпорядників майна, керуючих санацією, ліквідаторів) і рішенням
екзаменаційної комісії, протокол N _____ від ________ 20__ року,
йому (їй) присвоєно кваліфікацію арбітражного керуючого
(розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора).
Керівник закладу _______________________________________

(підпис, прізвище, ім'я та по батькові)
М.П.
_____________________________
(дата видачі свідоцтва)
{ Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
юстиції N 603/5 ( z0596-12 ) від 18.04.2012 }


 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: