open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.04.2012  № 603/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2012 р.
за № 596/20909


Про внесення змін до деяких наказів Міністерства юстиції з питань реалізації повноважень Міністерства юстиції у сфері банкрутства

{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства юстиції
№ 832/5 від 05.06.2012
№ 1328/5 від 07.09.2012}

Відповідно до пунктів 3 і 9 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06 квітня 2011 року № 395, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Зміни до деяких наказів Міністерства юстиції України, що додаються.

2. Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу (Чижмарь К.І.) подати цей наказ на державну реєстрацію відповідно до Указу Президента України від 03 жовтня 1992 року № 493 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади”.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту нотаріату, банкрутства та функціонування центрального засвідчувального органу Чижмарь К.І.

Міністр

Олександр Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства юстиції
України
18.04.2012 № 603/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
20 квітня 2012 р.
за № 596/20909

ЗМІНИ
до деяких наказів Міністерства юстиції України

{Пункт 1 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1328/5 від 07.09.2012}

2. У Положенні про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1106/19844:

2.1. У пункті 1.8 розділу І:

в абзаці другому слова “а також надають інформаційні довідки з Єдиної бази даних в порядку, встановленому цим Положенням” виключити;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“Реєстратори - територіальні органи з питань банкрутства надають інформаційні довідки з Єдиної бази даних в порядку, встановленому цим Положенням”.

2.2. У розділі ІІІ:

пункт 3.5 викласти в такій редакції:

“3.5. Довідка надається протягом десяти робочих днів з дати надходження запиту, виготовляється на бланку відповідного головного управління юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, головних управлінь юстиції в областях, містах Києві та Севастополі або відповідного територіального органу з питань банкрутства (у разі якщо керівник територіального органу з питань банкрутства наділений правом підписувати такі документи відповідно до його посадової інструкції, наказу (розпорядження) про розподіл обов’язків між керівником та його заступниками тощо) та підписується його керівником або уповноваженою ним особою та скріплюється гербовою печаткою.”;

абзац шостий пункту 3.12 та абзац сьомий пункту 3.13 після слів “дату порушення” доповнити словами “і стан”;

абзаци перший - третій пункту 3.14 викласти в такій редакції:

“Пошук у Єдиній базі даних здійснюється за такими відомостями:

найменування і код боржника згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб);”.

У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом третім.

2.3. У додатку до Положення про Єдину базу даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 15 вересня 2011 року № 3018/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19 вересня 2011 року за № 1106/19844, позицію “Параметри запиту” викласти в такій редакції:

> Параметри запиту:

Код боржника згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб)/ дата і номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців про проведення державної реєстрації (для фізичних осіб-підприємців)________________________________________________________________________________________
Найменування боржника (для юридичних осіб) / прізвище, ім’я, по батькові боржника (для фізичних осіб - підприємців)”.

{Пункт 3 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції  № 832/5 від 05.06.2012}

{Пункт 4 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1328/5 від 07.09.2012}

{Пункт 5 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1328/5 від 07.09.2012 }

{Пункт 6 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1328/5 від 07.09.2012}

{Пункт 7 втратив чинність на підставі Наказу Міністерства юстиції № 1328/5 від 07.09.2012}

Директор Департаменту
нотаріату, банкрутства
та функціонування
центрального
засвідчувального органу

К.І. Чижмарь

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: