open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 14 вересня 2011 р. N 957

Київ
Про внесення змін до деяких актів

Кабінету Міністрів України з питань

інтелектуальної власності
{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ

N 903 ( 903-2016-п ) від 07.12.2016 }

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до актів Кабінету Міністрів України з питань
інтелектуальної власності зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 14 вересня 2011 р. N 957
ЗМІНИ,

що вносяться до актів Кабінету Міністрів України

з питань інтелектуальної власності

1. У тексті Положення про представників у справах
інтелектуальної власності (патентних повірених), затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 10 серпня 1994 р. N 545
( 545-94-п ) (ЗП України, 1994 р., N 11, ст. 278; Офіційний вісник
України, 1997 р., число 35, с. 95; 2001 р., N 33, ст. 1536;
2002 р., N 34, ст. 1592), та додатках до нього слова "Державний
департамент інтелектуальної власності" та "Голова Державного
департаменту інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити
відповідно словами "Державна служба інтелектуальної власності" та
"Голова Державної служби інтелектуальної власності" у відповідному
відмінку.
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 13 жовтня
2000 р. N 1555 ( 1555-2000-п ) "Про затвердження положень з питань
розповсюдження примірників аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних" (Офіційний вісник
України, 2000 р., N 42, ст. 1792, N 47, ст. 2041; 2002 р., N 19,
ст. 963, N 21, ст. 1015; 2004 р., N 12, ст. 741):
1) у Порядку виробництва, зберігання, видачі контрольних
марок та маркування примірників аудіовізуальних творів, фонограм,
відеограм, комп'ютерних програм, баз даних ( 1555-2000-п ),
затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 3 слова "Державного департаменту інтелектуальної
власності (далі - Департамент)" замінити словами "Державної служби
інтелектуальної власності (далі - Державна служба)";
у першому реченні абзацу третього пункту 20 слова
"Департаментом за дорученням МОН" замінити словами "Державною
службою";
у тексті Порядку ( 1555-2000-п ) слово "МОН" і слово
"Департамент" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба"
у відповідному відмінку;
2) у тексті Положення про Єдиний реєстр одержувачів
контрольних марок ( 1555-2000-п ), затвердженого зазначеною
постановою, слова "Державний департамент інтелектуальної
власності" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба
інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 27 грудня
2001 р. N 1756 ( 1756-2001-п ) "Про державну реєстрацію
авторського права і договорів, які стосуються права автора на
твір" (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2369):
1) у пункті 1 постанови ( 1756-2001-п ) слова "Міністерство
освіти і науки" замінити словами "Державна служба інтелектуальної
власності";
2) у Порядку державної реєстрації авторського права і
договорів, які стосуються права автора на твір ( 1756-2001-п ),
затвердженому зазначеною постановою:
у пункті 1 слова "МОН в особі Державного департаменту
інтелектуальної власності, що діє у складі зазначеного
Міністерства (далі - Державний департамент)" замінити словами
"Державна служба інтелектуальної власності (далі - Державна
служба)";
у тексті Порядку ( 1756-2001-п ) слова "Державний
департамент" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба" у
відповідному відмінку;
у додатку до Порядку ( 1756-2001-п ) слова "Міністерство
освіти і науки України" виключити, слова "Державний департамент
інтелектуальної власності" замінити словами "Державна служба
інтелектуальної власності", а слова "Голова Державного
департаменту інтелектуальної власності" - словами "Голова
Державної служби інтелектуальної власності";
3) у розмірах та порядку сплати зборів за підготовку до
державної реєстрації авторського права і договорів, які стосуються
права автора на твір ( 1756-2001-п ), затверджених зазначеною
постановою:
у пункті 4 слова "Державним департаментом інтелектуальної
власності (далі - Державний департамент)" та "Державного
казначейства" замінити відповідно словами "Державною службою
інтелектуальної власності (далі - Державна служба)" та "Державної
казначейської служби";
в абзаці п'ятому пункту 7 слово "МОН" замінити словами
"Державною службою";
у тексті розмірів та порядку ( 1756-2001-п ) слова "Державний
департамент" в усіх відмінках замінити словами "Державна служба" у
відповідному відмінку.
4. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 травня
2002 р. N 674 ( 674-2002-п ) "Про затвердження Положення про
державного інспектора з питань інтелектуальної власності
Державного департаменту інтелектуальної власності" (Офіційний
вісник України, 2002 р., N 21, ст. 1042; 2004 р., N 12, ст. 741;
2006 р., N 21, ст. 1562):
1) у назві і постановляючій частині постанови ( 674-2002-п )
слова "Державного департаменту інтелектуальної власності" замінити
словами "Державної служби інтелектуальної власності";
2) у Положенні ( 674-2002-п ), затвердженому зазначеною
постановою:
у назві Положення ( 674-2002-п ) слова "Державного
департаменту інтелектуальної власності" замінити словами
"Державної служби інтелектуальної власності";
у пункті 2 слова "Державного департаменту інтелектуальної
власності (далі - Департамент) замінити словами "Державної служби
інтелектуальної власності (далі - Державна служба)";
у пункті 5 слово "МОН" замінити словом "МОНмолодьспорту";
в абзаці третьому підпункту 13 пункту 8 слово "Мінекономіки"
замінити словом "Мінекономрозвитку";
в абзаці восьмому пункту 9 слова ", Держпідприємництва і
Мінекономіки" замінити словами "і Мінекономрозвитку";
у пункті 19 слова "Державної податкової адміністрації"
замінити словом "ДПС";
у третьому реченні пункту 25 слово "МОН" замінити словами
"Державною службою";
у тексті Положення ( 674-2002-п ) слово "Департамент" в усіх
відмінках замінити словами "Державна служба" у відповідному
відмінку.

{ Пункт 5 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 903
( 903-2016-п ) від 07.12.2016 }

6. У Положенні про представників з питань інтелектуальної
власності на сорти рослин, затвердженому постановою Кабінету
Міністрів України від 19 серпня 2002 р. N 1183 ( 1183-2002-п )
"Про заходи щодо реалізації Закону України "Про охорону прав на
сорти рослин" (Офіційний вісник України, 2002 р., N 34, ст. 1592;
2011 р., N 61, ст. 2439):
1) в абзаці другому пункту 3 слова "Державним департаментом
інтелектуальної власності" замінити словами "Державною службою
інтелектуальної власності";
2) в абзаці четвертому пункту 18 слова "Державному
департаменті інтелектуальної власності" замінити словами
"Державній службі інтелектуальної власності".
7. В абзаці першому пункту 4 розділу II додатка до постанови
Кабінету Міністрів України від 18 січня 2003 р. N 71 ( 71-2003-п )
"Про затвердження розміру, порядку та умов виплати винагороди
(роялті) за комерційне використання опублікованих з комерційною
метою фонограм, відеограм, їх примірників та зафіксованих у них
виконань" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4, ст. 128;
2009 р., N 34, ст. 1169) слово "МОН" замінити словами "Державною
службою інтелектуальної власності".
8. У пункті 2 постанови Кабінету Міністрів України від
18 січня 2003 р. N 72 ( 72-2003-п ) "Про затвердження мінімальних
ставок винагороди (роялті) за використання об'єктів авторського
права і суміжних прав" (Офіційний вісник України, 2003 р., N 4,
ст. 129) слова "Міністерство освіти і науки" та "Міністерством
культури і мистецтв" замінити відповідно словами "Державну службу
інтелектуальної власності" та "Міністерством культури".
9. У Порядку присвоєння і нанесення на диски для лазерних
систем зчитування та/або матриці спеціального ідентифікаційного
коду та визнання спеціальних ідентифікаційних кодів, нанесених на
диски та/або матриці, що експортуються, або матриці, що
імпортуються, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України
від 26 квітня 2003 р. N 623 ( 623-2003-п ) (Офіційний вісник
України, 2003 р., N 18-19, ст. 836; 2005 р., N 37, ст. 2280):
1) в абзаці другому пункту 2 слово "МОН" замінити словами
"Державною службою інтелектуальної власності (далі - Державна
служба)";
2) у тексті Порядку ( 623-2003-п ) слово "МОН" замінити
словами "Державна служба" у відповідному відмінку;
3) у додатках до Порядку ( 623-2003-п ):
у додатку 1 в абзацах другому і третьому пункту 1 слово "МОН"
замінити словами "Державна служба інтелектуальної власності" у
відповідному відмінку;
у додатку 2 слова "Державний департамент інтелектуальної
власності" замінити словами "Державна служба інтелектуальної
власності".
10. У постанові Кабінету Міністрів України від 10 вересня
2003 р. N 1433 ( 1433-2003-п ) "Про затвердження Порядку
використання комп'ютерних програм в органах виконавчої влади"
(Офіційний вісник України, 2003 р., N 37, ст. 1989):
1) у пункті 2 постанови ( 1433-2003-п ) слова "Міністерство
освіти і науки" замінити словами "Державну службу інтелектуальної
власності";
2) у пунктах 15 і 17 Порядку ( 1433-2003-п ), затвердженого
зазначеною постановою, слово "МОН" замінити словами "Державна
служба інтелектуальної власності" у відповідному відмінку.
11. У Порядку надання Кабінетом Міністрів України дозволу на
використання запатентованого винаходу (корисної моделі) чи
зареєстрованої топографії інтегральної мікросхеми, затвердженому
постановою Кабінету Міністрів України від 14 січня 2004 р. N 8
( 8-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р., N 2, ст. 38):
1) у пункті 8 слова "МОН готує" замінити словами
"МОНмолодьспорт готує";
2) у тексті Порядку ( 8-2004-п ) слово "МОН" замінити словами
"Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному
відмінку.
12. У Порядку легалізації комп'ютерних програм в органах
виконавчої влади, затвердженому постановою Кабінету Міністрів
України від 4 березня 2004 р. N 253 ( 253-2004-п ) (Офіційний
вісник України, 2004 р., N 10, ст. 586; 2005 р., N 42, ст. 2657;
2008 р., N 37, ст. 1231):
1) у другому реченні пункту 8 слова "Мінекономіки та
Держкомінформатизації" замінити словами "Мінекономрозвитку та
Держінформнауки";
2) у пункті 10 слово "МОН" замінити словом "МОНмолодьспорт";
3) у тексті Порядку ( 253-2004-п ) слово "МОН" замінити
словами "Державна служба інтелектуальної власності" у відповідному
відмінку.
13. У пунктах 4 і 10 Порядку сплати зборів за дії, пов'язані
з охороною прав на об'єкти інтелектуальної власності,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня
2004 р. N 1716 ( 1716-2004-п ) (Офіційний вісник України, 2004 р.,
N 51, ст. 3354; 2005 р., N 34, ст. 2036; 2007 р., N 72, ст. 2702),
слово "МОН" замінити словами "Державна служба інтелектуальної
власності" у відповідному відмінку.
14. У пункті 12 Положення про Координаційну раду з питань
захисту прав інтелектуальної власності УЄФА, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2008 р. N 601
( 601-2008-п ) (Офіційний вісник України, 2008 р., N 50,
ст. 1635), слова "Державний департамент інтелектуальної власності,
що діє у складі МОН" замінити словами "Державна служба
інтелектуальної власності".

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: