open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна

ІМПЛЕМЕНТАЦІЙНА УГОДА
між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) про утилізацію стрілецької зброї й легких озброєнь, звичайних боєприпасів та протипіхотних мін типу ПФМ-1

{Додатково див. Домовленість від 08.08.2011}

{Угоду ратифіковано Законом
№ 4338-VI від 13.01.2012}

Дата підписання:

21.09.2011

Дата ратифікації Україною:

13.01.2012

Дата  набрання чинності для України:

09.02.2012

Преамбула

Кабінет Міністрів України та Організація НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО) (далі - Сторони),

беручи до уваги положення параграфа 2.1 Меморандуму про взаєморозуміння між Кабінетом Міністрів України та Організацією НАТО з матеріально-технічного забезпечення і обслуговування (ОМТЗО), підписаного 6 грудня 2001 р. (далі - Меморандум про взаєморозуміння);

беручи до уваги успішне виконання першого етапу Проекту Трастового фонду програми НАТО "Партнерство заради миру" для знищення 15000 тонн звичайних боєприпасів, 400000 стрілецької зброї й легких озброєнь (СЗЛО) та 1000 ракет до переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) протягом січня 2006 - квітня 2011 рр;

розглядаючи пропозицію NAMSA, підготовану для Департаменту державного бюро політико-військових справ США під назвою "Проект Трастового фонду Програми НАТО "Партнерство заради миру" для знищення звичайних боєприпасів, стрілецької зброї й легких озброєнь та переносних зенітно-ракетних комплексів в Україні - пропозиція на 2-ий етап, для знищення наступних 366000 СЗЛО й 76000 тонн звичайних боєприпасів, у тому числі протипіхотних мін типу ПФМ в Україні (далі - Проект),

бажаючи укласти Імплементаційну угоду стосовно цього Проекту домовились про таке:

Стаття 1

1.1 Для цілей цієї Імплементаційної угоди, Сторони представлені такими органами, які відповідатимуть за виконання її положень:

Міністерство оборони України (МОУ) за Кабінет Міністрів України;

Агенція НАТО з матеріально-технічного забезпечення та постачання (NAMSA) за ОМТЗО.

1.2. Для цілей цієї Імплементаційної угоди застосовуються такі визначення:

"персонал NAMSA" означає військовий, цивільний та найманий за контрактом персонал, призначений або прикомандирований чи працевлаштований NAMSA, за винятком персоналу, найнятого із числа місцевого населення;

"найманий за контрактом персонал" означає технічних експертів чи функціональних фахівців, чиї послуги необхідні NAMSA і які перебувають на території України виключно з метою надання послуг NAMSA на дорадчій основі з технічних питань або для налагодження, експлуатації та матеріально-технічного забезпечення обладнання чи надання послуг, якщо ці особи не є місцевим персоналом;

"місцевий персонал" означає персонал, найнятий NAMSA для роботи в Україні із числа осіб, які постійно проживають на території України або є громадянами України.

Стаття 2

Управління проектом здійснюватиметься відповідно до керівних принципів, які діють у Трастовому Фонді ПЗМ, відповідно до яких Сторони домовляються про таке:

Сполучені Штати Америки діятимуть як Провідна держава цього проекту;

NAMSA діятиме як Виконавчий агент цієї Імплементаційної угоди, на якого покладено відповідальність за виконання Проекту та управління ним від імені Провідної держави;

МОУ нестиме відповідальність за виконання Проекту та управління ним від імені України.

Стаття 3

3.1. Трастовий фонд програми НАТО/ПЗМ надаватиме лише внесок на покриття витрат зі знищення, який обмежуватиметься рівнями платежів за кількість боєприпасів та зброї, зазначених у пропозиції Проекту. Трастовий фонд не здійснюватиме жодних додаткових платежів, пов'язаних з такими роботами.

3.2. NAMSA в консультаціях з Міністерством оборони України вибиратиме відповідних підрядників - виконавців робіт, проводитиме переговори та укладатиме контракти для знищення зазначеної зброї й боєприпасів. Такі контракти визначатимуть рівень внеску Трастового фонду на покриття витрат з відбору зброї й боєприпасів, перевезення, отримання та зберігання в місцях знищення, процесів знищення, переробки супутніх продуктів та утилізації всього брухту.

3.3 Відповідно до принципів Трастового фонду програми НАТО/ПЗМ Уряд України забезпечуватиме достатні рівні свого внеску та підтримку проекту. Внесок України включатиме як фінансові внески, так і внески в натуральній формі на покриття решти витрат зі знищення зброї й боєприпасів, охорони місць зберігання й утилізації, зброї та боєприпасів під час перевезень, інспектування, перепакування, завантаження, перевезення та розвантаження зброї та боєприпасів, а також забезпечення персоналу NAMSA службовими приміщеннями на умовах оренди.

Стаття 4

4.1 Україна погоджується, що фінансові витрати включають будь-які витрати, пов'язані з будь-якою юридичною відповідальністю, що може виникнути для NAMSA під час здійснення діяльності, і (та) наданням послуг, які потребує Уряд України. Відповідно до пункту 1 статті 3 Меморандуму про взаєморозуміння Україна дає згоду нести фінансову відповідальність за такі витрати.

4.2 Така фінансова відповідальність включає відповідальність за будь-які витрати, що можуть виникнути, якщо відмова від претензій та (або) відшкодування збитків, про які зазначено в статті 4 Меморандуму про взаєморозуміння, не діятимуть.

4.3 У разі завдання шкоди, настання відповідальності чи понесення втрат, спричинених третьою стороною, або в результаті зумисних дій чи грубої недбалості персоналом NAMSA, NAMSA забезпечить відшкодування винними будь-яких сум коштів відповідно до чинного законодавства.

За жодних обставин зазначене вище не повинно викликати жодної фінансової відповідальності для ОМТЗО.

Стаття 5

5.1. Товари, обладнання, техніка та інше майно, а також послуги, що надаються й використовуються в рамках цієї Імплементаційної угоди, перелік яких попередньо погоджений Сторонами, незалежно від того, чи вони імпортуються, експортуються, купуються чи іншим чином використовуються в Україні, будуть звільнені від будь-яких тарифів, плат, зборів, ввізного чи вивізного мита й інших подібних податків в Україні.

5.2 Персонал NAMSA, який призначається згідно із цією Імплементаційною угодою для виконання обов'язків, пов'язаних з виконанням Проекту, отримуватиме статус та захист, у тому числі звільнення від оподаткування Україною їхньої заробітної плати та інших виплат, отриманих від NAMSA, а також інших доходів, отриманих за межами України, як це викладено в положеннях Меморандуму про взаєморозуміння між Урядом України і Організацією Північноатлантичного договору (НАТО) щодо призначення офіцерів зв'язку НАТО в Україні від 9 грудня 1998 р. та Додаткового Протоколу, підписаного 4 квітня 2008 р.

Стаття 6

6.1 Ця Імплементаційна угода набирає чинності з дати отримання Україною останнього письмового повідомлення дипломатичними каналами про виконання Сторонами внутрішньодержавних процедур, необхідних для набрання нею чинності.

6.2 Ця Угода укладається на період у чотири роки, термін її дії автоматично подовжуватиметься, доки не будуть виконані заходи, передбачені цією Імплементаційною угодою.

6.3 Будь-яка Сторона може припинити дію цієї Імплементаційної угоди, за умови надіслання повідомлення іншій Стороні про свої наміри за шість місяців.

6.4 Якщо Сторони обопільно погоджуються припинити дію цієї Імплементаційної угоди, вони спільно покривають усі витрати, пов'язані з її припиненням.

6.5 Спори, які виникають під час тлумачення та виконання цієї Імплементаційної угоди, вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів, не вдаючись до допомоги з боку якогось стороннього відомства або третьої сторони.

6.6 Ця Імплементаційна угода складена у двох примірниках, кожний українською, англійською та французькою мовами. У разі виникнення будь-яких спорів чи будь-яких питань, пов'язаних з тлумаченням або виконанням положень цієї Імплементаційної угоди, Сторони використовуватимуть англомовний текст як автентичну версію.

Від імені
Кабінету Міністрів України

Від імені
Організації НАТО
з матеріально-технічного
забезпечення і обслуговування

В.П. ОМЕЛЬЯНЧУК

А. ЧАТЗІДАКІС

Заступник Міністра оборони України

Генеральний Менеджер NAMSA

(підпис)

(підпис)

Дата: 21.09.11

Дата: 21.09.2011

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: