open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
Н А К А З
21.09.2011 N 602
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 жовтня 2011 р.

за N 1141/19879

Про затвердження Положення

про реєстр оптово-відпускних цін

на лікарські засоби і вироби медичного призначення,

порядок внесення до нього змін та форм заяв

про реєстрацію оптово-відпускної ціни

на лікарський засіб та виріб

медичного призначення

Відповідно до підпункту 1 пункту 3 та пункту 7 Порядку
реєстрації оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби
медичного призначення, які закуповуються за рахунок коштів
державного та місцевих бюджетів, затвердженого постановою Кабінету
Міністрів України від 08.08.2011 N 932 ( 932-2011-п ),
Н А К А З У Ю:
1. Затвердити:
1.1. Положення про реєстр оптово-відпускних цін на лікарські
засоби і вироби медичного призначення, порядок внесення до нього
змін, що додається.
1.2. Форму заяви про реєстрацію оптово-відпускної ціни на
лікарський засіб, що додається.
1.3. Форму заяви про реєстрацію оптово-відпускної ціни на
виріб медичного призначення, що додається.
2. Управлінню розвитку фармацевтичного сектору галузі охорони
здоров'я Департаменту контролю якості медичних послуг,
регуляторної політики та санітарно-епідемічного благополуччя
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
охорони здоров'я України від 18.11.2010 N 1006 ( z1222-10 ) "Про
затвердження Положення про реєстр оптово-відпускних цін на
лікарські засоби та порядок внесення до нього змін та форми
декларації зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб",
зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07.12.2010 за
N 1222/18517.
4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра - керівника апарату Калішенко Г.М.
5. Цей наказ набирає чинності з дня офіційного опублікування.
Міністр О.В.Аніщенко
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Голова Антимонопольного
комітету України В.П.Цушко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

охорони здоров'я України

21.09.2011 N 602
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

4 жовтня 2011 р.

за N 1141/19879

ПОЛОЖЕННЯ

про реєстр оптово-відпускних цін

на лікарські засоби і вироби медичного призначення,

порядок внесення до нього змін

1. Це Положення визначає порядок, форму ведення та внесення
змін до Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби і вироби
медичного призначення (далі - Реєстр цін).
2. Реєстр цін містить відомості про зареєстровану МОЗ України
та заявлену представником власника реєстраційного посвідчення на
лікарський засіб або уповноваженим представником виробника виробу
медичного призначення оптово-відпускну ціну на лікарський засіб і
виріб медичного призначення.
3. Реєстр цін складається з:
3.1. Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби, який
ведеться за формою, наведеною в додатку 1 до цього Положення.
3.2. Реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного
призначення, який ведеться за формою, наведеною в додатку 2 до
цього Положення.
4. Реєстр цін формує та веде МОЗ України.
5. До Реєстру оптово-відпускних цін на лікарські засоби
вносяться відомості про: міжнародну непатентовану або загальноприйняту назву
лікарського засобу. Якщо лікарський засіб містить декілька активних речовин,
зазначаються відомості про активні речовини лікарського засобу,
які містяться в реєстраційному посвідченні на цей лікарський
засіб; торговельну назву лікарського засобу; форму випуску; дозування. Якщо лікарський засіб містить декілька активних
речовин, зазначаються відомості про кількісний склад кожної
активної речовини лікарського засобу, які зазначені в
реєстраційному посвідченні на цей лікарський засіб; кількість одиниць лікарського засобу у споживчій упаковці; найменування виробника, країну; фармакотерапевтичну групу, до якої входить діюча речовина
(речовини) лікарського засобу (код АТХ); номер реєстраційного посвідчення на лікарський засіб; дату закінчення строку дії реєстраційного посвідчення на
лікарський засіб; зареєстровану оптово-відпускну ціну лікарського засобу
вітчизняного виробництва у гривнях; зареєстровану оптово-відпускну ціну лікарського засобу
іноземного виробництва у гривнях та іноземній валюті; офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним
банком України на дату подання заяви про реєстрацію
оптово-відпускної ціни на лікарський засіб; дату і номер наказу МОЗ України про реєстрацію
оптово-відпускної ціни на лікарський засіб.
6. До Реєстру оптово-відпускних цін на вироби медичного
призначення вносяться відомості про: назву виробу медичного призначення, тип, вид, марку тощо; код згідно з УКТЗЕД ( 2371а-14, 2371б-14, 2371в-14,
2371г-14 ); сферу застосування виробу медичного призначення; модифікацію або комплектуючі виробу медичного призначення; клас виробу медичного призначення залежно від потенційного
ризику застосування; найменування виробника, країну; номер свідоцтва про державну реєстрацію виробу медичного
призначення; дату закінчення строку дії свідоцтва про державну реєстрацію
виробу медичного призначення; зареєстровану оптово-відпускну ціну виробу медичного
призначення вітчизняного виробництва у гривнях; зареєстровану оптово-відпускну ціну виробу медичного
призначення іноземного виробництва у гривнях та іноземній валюті; офіційний курс іноземної валюти, встановлений Національним
банком України на дату подання заяви про реєстрацію
оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення; дату і номер наказу МОЗ України про реєстрацію
оптово-відпускної ціни на виріб медичного призначення.
7. Відомості про зареєстровану оптово-відпускну ціну на
лікарський засіб і виріб медичного призначення вносяться на
підставі наказу МОЗ України про реєстрацію (перереєстрацію)
оптово-відпускної ціни на лікарський засіб і виріб медичного
призначення.
8. У разі зміни найменування виробника лікарського засобу або
виробника виробу медичного призначення у зв'язку зі зміною
організаційно-правової форми суб'єкта господарювання, якщо
зареєстрована оптово-відпускна ціна на лікарський засіб або виріб
медичного призначення залишається незмінною, МОЗ України на
підставі відповідного наказу протягом п'яти робочих днів після
отримання заяви про таку зміну вносить відповідні зміни до Реєстру
цін.
9. При веденні Реєстру цін допускаються виправлення
технічного характеру, які вносяться до Реєстру цін на підставі
наказу МОЗ України.
10. МОЗ України розміщує Реєстр цін на своєму офіційному
веб-сайті.
11. Юридична або фізична особа може отримати інформацію щодо
зареєстрованої оптово-відпускної ціни на лікарський засіб або
виріб медичного призначення на офіційному веб-сайті МОЗ України.
12. Надання інформації щодо зареєстрованих оптово-відпускних
цін на лікарські засоби і вироби медичного призначення на запити
громадян, установ та організацій становить 5 робочих днів після
надходження та реєстрації у МОЗ України такого запиту.
13. Особи, залучені до створення, ведення, поновлення та
використання Реєстру цін, відповідають за своєчасність та
достовірність внесених даних.
14. Виключення з Реєстру цін відомостей про зареєстровану
оптово-відпускну ціну на лікарський засіб або виріб медичного
призначення здійснюється у зв'язку із закінченням терміну дії
реєстраційного посвідчення на лікарський засіб або свідоцтва про
державну реєстрацію виробу медичного призначення.
Начальник Управління розвитку
фармацевтичного сектору галузі
охорони здоров'я В.В.Стеців

Додаток 1

до Положення про реєстр

оптово-відпускних цін

на лікарські засоби і вироби

медичного призначення,

порядок внесення до нього

змін

РЕЄСТР

оптово-відпускних цін на лікарські засоби

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Міжнародна |Торговельна| Форма |Дозування| Кількість |Найменування|Код| Номер | Дата |Зареєстрована|Зареєстрована| Офіційний | Дата та | | непатентована | назва |випуску| | одиниць | виробника, |АТХ|реєстраційного| закінчення | оптово- | оптово- | курс | номер | | або |лікарського| | |лікарського| країна | |посвідчення на| строку дії | відпускна | відпускна | іноземної |наказу МОЗ| |загальноприйнята| засобу | | | засобу у | | | лікарський |реєстраційного| ціна | ціна | валюти, | про | | назва | | | | споживчій | | | засіб |посвідчення на| лікарського | лікарського |встановлений|реєстрацію| | лікарського | | | | упаковці | | | | лікарський | засобу | засобу |Національним| оптово- | | засобу | | | | | | | | засіб |вітчизняного | іноземного | банком |відпускної| | | | | | | | | | | та/або |виробництва в| України на | ціни на | | | | | | | | | | | іноземного | іноземній |дату подання|лікарський| | | | | | | | | | |виробництва, | валюті* | заяви про | засіб | | | | | | | | | | | грн. | | реєстрацію | | | | | | | | | | | | | | оптово- | | | | | | | | | | | | | | відпускної | | | | | | | | | | | | | | ціни на | | | | | | | | | | | | | | лікарський | | | | | | | | | | | | | | засіб * | | |----------------+-----------+-------+---------+-----------+------------+---+--------------+--------------+-------------+-------------+------------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Заповнюється лише для лікарських засобів іноземного
виробництва.

Додаток 2

до Положення про реєстр

оптово-відпускних цін

на лікарські засоби і вироби

медичного призначення,

порядок внесення до нього

змін

РЕЄСТР

оптово-відпускних цін на вироби

медичного призначення

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Назва виробу| Код | Сфера |Модифікація * |Клас виробу |Найменування| Номер | Дата |Зареєстрована|Зареєстрована| Офіційний | Дата та | | медичного |згідно|застосування| або | медичного | виробника, | свідоцтва |закінчення | оптово- | оптово- | курс | номер | |призначення,| з | виробу |комплектуючі**|призначення | країна | про |строку дії | відпускна | відпускна | іноземної |наказу МОЗ | | тип, вид, |УКТЗЕД| медичного | виробу |залежно від | | державну | свідоцтва | ціна виробу | ціна виробу | валюти, | про | | марка тощо | |призначення | медичного |потенційного| |реєстрацію | про | медичного | медичного |встановлений|реєстрацію | | | | | призначення | ризику | | виробу | державну | призначення | призначення |Національним| оптово- | | | | | |застосування| | медичного |реєстрацію |вітчизняного | іноземного | банком |відпускної | | | | | | | |призначення| виробу | та/або |виробництва в| України на | ціни на | | | | | | | | | медичного | іноземного | іноземній |дату подання| виріб | | | | | | | | |призначення|виробництва, | валюті*** | заяви про | медичного | | | | | | | | | | грн. | | реєстрацію |призначення| | | | | | | | | | | | оптово- | | | | | | | | | | | | | відпускної | | | | | | | | | | | | | ціни на | | | | | | | | | | | | | виріб | | | | | | | | | | | | | медичного | | | | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | | | | | *** | | |------------+------+------------+--------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+-------------+------------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Інформація зазначається згідно з додатком 1 до свідоцтва
про державну реєстрацію.

** Інформація зазначається згідно з додатком 2 до свідоцтва
про державну реєстрацію.

*** Заповнюється лише для виробів медичного призначення
іноземного виробництва.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

21.09.2011 N 602
Форма

ЗАЯВА

про реєстрацію оптово-відпускної ціни

на лікарський засіб

Від ____________ N __________
Представник власника реєстраційного посвідчення на лікарський
засіб:
Найменування ____________________________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________
П.І.Б. контактної особи, тел. ___________________________________
Інформація щодо власника реєстраційного посвідчення на лікарський
засіб:
Найменування ____________________________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________
П.І.Б. керівника, тел. __________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Міжнародна |Торговельна| Форма |Дозування| Кількість |Найменування|Код| Номер | Дата | Заявлена | Заявлена | Офіційний | | непатентована | назва |випуску| | одиниць | виробника, |АТХ|реєстраційного| закінчення | оптово- | оптово- | курс | | або |лікарського| | |лікарського| країна | |посвідчення на| строку дії | відпускна | відпускна | іноземної | |загальноприйнята| засобу | | | засобу у | | | лікарський |реєстраційного| ціна | ціна | валюти, | | назва | | | | споживчій | | | засіб |посвідчення на|лікарського |лікарського|встановлений| | лікарського | | | | упаковці | | | | лікарський | засобу | засобу |Національним| | засобу | | | | | | | | засіб |вітчизняного|іноземного | банком | | | | | | | | | | | та/або |виробництва| України на | | | | | | | | | | | іноземного |в іноземній|дату подання| | | | | | | | | | |виробництва,| валюті* | заяви про | | | | | | | | | | | грн. | | реєстрацію | | | | | | | | | | | | | оптово- | | | | | | | | | | | | | відпускної | | | | | | | | | | | | | ціни на | | | | | | | | | | | | | лікарський | | | | | | | | | | | | | засіб* | |----------------+-----------+-------+---------+-----------+------------+---+--------------+--------------+------------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Заповнюється лише для лікарських засобів іноземного
виробництва.
Обґрунтування зміни оптово-відпускної ціни на лікарський засіб: _________________________________________________________________ _______________________ ________________ М.П. ________________
(посада представника (підпис) (П.І.Б.)
власника реєстраційного

посвідчення)
Начальник Управління розвитку
фармацевтичного сектору галузі
охорони здоров'я В.В.Стеців

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони

здоров'я України

21.09.2011 N 602
Форма

ЗАЯВА

про реєстрацію оптово-відпускної ціни

на виріб медичного призначення

Від ____________ N __________
Уповноважений представник виробника виробу медичного призначення:
Найменування ____________________________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________
П.І.Б. контактної особи, тел. ___________________________________
Заявник, який здійснює реєстрацію оптово-відпускної ціни на виріб
медичного призначення:
Найменування ____________________________________________________
Місцезнаходження ________________________________________________
П.І.Б. керівника, тел. __________________________________________
П.І.Б. контактної особи, тел. ___________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |Назва виробу| Код | Сфера |Модифікація * |Клас виробу |Найменування| Номер | Дата | Заявлена | Заявлена | Офіційний | | медичного |згідно|застосування| або | медичного | виробника, | свідоцтва |закінчення | оптово- | оптово- | курс | |призначення,| з | виробу |комплектуючі**|призначення | країна | про |строку дії | відпускна | відпускна | іноземної | | тип, вид, |УКТЗЕД| медичного | виробу |залежно від | | державну | свідоцтва |ціна виробу |ціна виробу| валюти, | | марка тощо | |призначення | медичного |потенційного| |реєстрацію | про | медичного | медичного |встановлений| | | | | призначення | ризику | | виробу | державну |призначення |призначення|Національним| | | | | |застосування| | медичного |реєстрацію |вітчизняного|іноземного | банком | | | | | | | |призначення| виробу | та/або |виробництва| України на | | | | | | | | | медичного | іноземного |в іноземній|дату подання| | | | | | | | |призначення|виробництва,| валюті*** | заяви про | | | | | | | | | | грн. | | реєстрацію | | | | | | | | | | | | оптово- | | | | | | | | | | | | відпускної | | | | | | | | | | | | ціни на | | | | | | | | | | | | виріб | | | | | | | | | | | | медичного | | | | | | | | | | | |призначення | | | | | | | | | | | | *** | |------------+------+------------+--------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-----------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
_______________

* Інформація зазначається згідно з додатком 1 до свідоцтва
про державну реєстрацію.

** Інформація зазначається згідно з додатком 2 до свідоцтва
про державну реєстрацію.

*** Заповнюється лише для виробів медичного призначення
іноземного виробництва.
Обґрунтування зміни оптово-відпускної ціни на виріб медичного
призначення:
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________ _____________ М.П. _________________
(посада уповноваженого (підпис) (П.І.Б.)
представника виробника або заявника виробу
медичного призначення)
Начальник Управління розвитку
фармацевтичного сектору галузі
охорони здоров'я В.В.Стеців
_________________________________________________________________ _________________________________________________________________ _________________________ _____________ М.П. _________________
(посада уповноваженого (підпис) (П.І.Б.)
представника виробника або заявника виробу
медичного призначення)
Начальник Управління розвитку
фармацевтичного сектору галузі
охорони здоров'я В.В.Стеців

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: