open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Чинна
                             
                             
Угода

між Адміністрацією Державної прикордонної

служби України та Міністерством громадської безпеки

Китайської Народної Республіки про співробітництво

з прикордонних питань

Дата підписання: 23.09.2011 Дата набрання чинності чинності для України: 23.09.2011
Адміністрація Державної прикордонної служби України та
Міністерство громадської безпеки Китайської Народної Республіки
(далі - Сторони)
на підставі Спільного українсько-китайського комюніке
( 156_020 ) від 31 жовтня 1992 року,
прагнучи розширення співробітництва в дусі взаєморозуміння та
взаємоповаги в питаннях, які становлять взаємний інтерес,
керуючися нормами та принципами міжнародного права, бажанням
розвивати дружні відносини та сприяти забезпеченню безпеки на
державних кордонах України та Китайської Народної Республіки,
висловлюючи заінтересованість в ефективному співробітництві з
прикордонних питань,
домовилися про таке:
Стаття 1
Сторони здійснюватимуть і розвиватимуть між собою рівноправні
партнерські відносини, спрямовані на ефективне зміцнення
співробітництва у сфері охорони державних кордонів України та
Китайської Народної Республіки.
Стаття 2
Сторони розвиватимуть співробітництво відповідно до їхньої
компетенції за такими напрямами:
надання однією Стороною сприяння громадянам держави іншої
Сторони, які мають дійсні проїзні документи, під час перетинання
ними державного кордону в пунктах пропуску через державний кордон;
забезпечення гуманного поводження з громадянами держави іншої
Сторони, яким законодавством заборонено в'їзд, і забезпечення їм
права вільного контакту з дипломатичними та консульськими
представництвами своєї держави;
захист інтересів громадян і держав Сторін під час пропуску
осіб через державний кордон від усіх злочинних посягань;
недопущення, виявлення та припинення організованої
злочинності на державному кордоні;
боротьба з незаконним переміщенням через державний кордон
зброї, боєприпасів, вибухових речовин, отруйних і радіоактивних
речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин та їхніх
прекурсорів;
координація діяльності Сторін, спрямованої на виявлення та
недопущення торгівлі людьми, а також незаконного перетинання
державного кордону та діяльності, пов'язаної з підробкою
документів, які дають право на перетинання державного кордону;
обмін досвідом і методами боротьби зі злочинами та
протиправною діяльністю на державному кордоні.
Сторони протягом трьох місяців з дня підписання цієї Угоди
обміняються нормативними актами національних законодавств у сфері
забезпечення безпеки на державних кордонах Сторін.
Стаття 3
З метою координації діяльності, пов'язаної з виявленням та
недопущенням незаконного перетинання державного кордону,
транскордонної торгівлі людьми, незаконного переміщення через
державний кордон зброї, боєприпасів, вибухових речовин, отруйних і
радіоактивних речовин, наркотичних засобів, психотропних речовин
та прекурсорів, Сторони здійснюватимуть співробітництво шляхом:
інформування одна одної про загальну обстановку, нормативні
акти національних законодавств та про їхню зміну, а також досвід у
сфері боротьби з торгівлею людьми та діяльністю, пов'язаною з
незаконним перетинанням державного кордону;
інформування про діяльність, пов'язану з незаконним
перетинанням державного кордону та фактами підробки документів,
які надають право на перетинання державного кордону, що становлять
інтерес для іншої Сторони;
інформування одна одної про дані осіб та організацій, які
підозрюються в причетності до організації та незаконного
перевезення осіб через державний кордон;
проведення скоординованих заходів, спрямованих на взаємодію в
боротьбі з незаконною міграцією та іншою протиправною діяльністю
на кордоні, у тому числі з підробкою документів на право
перетинання державного кордону.
Стаття 4
Сторони сприяють одна одній та забезпечують сприятливі умови
для громадян держав Сторін, які мають дійсні проїзні документи під
час перетинання ними державного кордону в пунктах пропуску через
державний кордон.
Сторони взаємодіють і обмінюються інформацією про повернення
громадян України та Китайської Народної Республіки, які незаконно
перетнули державний кордон і нелегально перебувають на території
держав Сторін, у тому числі інформацією про заборону в'їзду або
видворення громадян іншої Сторони.
Стаття 5
Якщо запит про інформацію від однієї Сторони може завдати
шкоди суверенітетові, безпеці або національним інтересам держави
іншої Сторони, або суперечить законодавству цієї держави,
запитувана Сторона має право відмовитися від виконання запиту. У
разі виникнення таких ситуацій Сторони повинні своєчасно
поінформувати одна одну.
Стаття 6
Для забезпечення виконання взаємних зобов'язань, передбачених
цією Угодою, а також з метою вирішення питань, які виникають у
процесі співробітництва й взаємодії, Сторони за необхідності
проводять консультації або робочі зустрічі.
Стаття 7
Обмін інформацією Сторони здійснюватимуть з урахуванням
положень Угоди між Урядом України та Урядом Китайської Народної
Республіки про взаємну охорону секретної інформації ( 156_038 ),
підписаної 20 листопада 2000 року в м. Пекін, та національного
законодавства держав Сторін.
Сторони беруть на себе зобов'язання не передавати отриманої в
рамках цієї Угоди інформації третій Стороні без письмової згоди
Сторони, що її передала.
Стаття 8
Ця Угода не впливає на зобов'язання, узяті Сторонами за
міжнародними договорами з третіми державами.
Стаття 9
Сторони під час співробітництва в рамках цієї Угоди
користуються українською, китайською, російською та англійською
мовами, за необхідності можуть використовувати й інші мови за
погодженням Сторін.
Стаття 10
Ця Угода укладається на невизначений строк і набирає чинності
з дати її підписання.
За взаємною згодою Сторін до цієї Угоди можуть уноситися
зміни та доповнення, які оформляються окремими протоколами, і
становлять невід'ємну частину цієї Угоди.
Дія цієї Угоди може бути припинена кожною зі Сторін шляхом
надіслання письмового повідомлення дипломатичними каналами. Угода
втрачає чинність через шість місяців з дати отримання однією зі
Сторін письмового повідомлення іншої Сторони про свій намір
припинити дію цієї Угоди.
Учинено в м. Київ 23 вересня 2011 року у двох примірниках,
кожний українською, китайською, російською та англійською мовами,
при цьому всі тексти є автентичними. У разі виникнення
розбіжностей у тлумаченні положень цієї Угоди перевага віддасться
текстові російською мовою.
За Адміністрацію За Міністерство
Державної прикордонної громадської безпеки
служби України Китайської Народної Республіки
(підпис) (підпис)

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: