open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Р І Ш Е Н Н Я
29.09.2011 N 1377
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 жовтня 2011 р.

за N 1206/19944
{ Рішення втратило чинність на підставі Рішення Національної

комісії з цінних паперів та фондового ринку N 402 ( z0791-17 ) від 01.06.2017 }
Про затвердження Вимог

до інформації про кандидатів

у члени органу акціонерного товариства

Відповідно до пункту 13 статті 8 Закону України "Про державне
регулювання ринку цінних паперів в Україні" ( 448/96-ВР ),
частини другої статті 43 Закону України "Про акціонерні
товариства" ( 514-17 ), з метою встановлення вимог до інформації
про кандидатів у члени органу акціонерного товариства Державна
комісія з цінних паперів та фондового ринку В И Р І Ш И Л А:
1. Затвердити Вимоги до інформації про кандидатів у члени
органу акціонерного товариства, що додаються.
2. Департаменту корпоративних відносин (А.Амелін) забезпечити
подання цього рішення на державну реєстрацію до Міністерства
юстиції України.
3. Управлінню із забезпечення діяльності Голови Комісії,
організації роботи засідань Комісії та міжнародних зв'язків
(Н.Піскун) забезпечити опублікування цього рішення відповідно до
вимог законодавства України.
4. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою.
Голова Комісії Д.Тевелєв
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Протокол засідання Комісії

від 29.09.2011 N 1377

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Державної комісії

з цінних паперів

та фондового ринку

29.09.2011 N 1377
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

19 жовтня 2011 р.

за N 1206/19944

ВИМОГИ

до інформації про кандидатів

у члени органу акціонерного товариства

1. У разі обрання членів органу акціонерного товариства
шляхом кумулятивного голосування у бюлетені для кумулятивного
голосування зазначається така інформація щодо кожного кандидата:
1.1. Для фізичних осіб: 1.1.1. Прізвище, ім'я, по батькові. 1.1.2. Рік народження. 1.1.3. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного
кандидата. 1.1.4. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій
акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат. 1.1.5. Освіта (повне найменування навчального закладу, рік
закінчення, спеціальність, кваліфікація). 1.1.6. Місце роботи (основне та/або за сумісництвом), посади,
які обіймає кандидат у юридичних особах. 1.1.7. Загальний стаж роботи. 1.1.8. Інформація про стаж роботи протягом останніх
п'яти років (період, місце роботи, займана посада). 1.1.9. Наявність (відсутність) непогашеної (незнятої)
судимості. 1.1.10. Наявність (відсутність) заборони обіймати певні
посади та/або займатись певною діяльністю. 1.1.11. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного
товариства, до складу органу якого він обирається. 1.1.12. Акціонери товариства, що є афілійованими особами
кандидата. 1.1.13. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про
згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність
(відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини
відомостей, вказаних у цьому підпункті.
1.2. Для юридичних осіб: 1.2.1. Повне найменування. 1.2.2. Місцезнаходження. 1.2.3. Код за ЄДРПОУ. 1.2.4. Особа (особи), що внесла пропозицію щодо даного
кандидата. 1.2.5. Кількість, тип та/або клас належних кандидату акцій
акціонерного товариства, до органу якого обирається кандидат. 1.2.6. Чи є кандидат афілійованою особою акціонерного
товариства, до складу органу якого він обирається. 1.2.7. Акціонери товариства, що є афілійованими особами
кандидата. 1.2.8. Визначена підпунктом 1.1 пункту 1 цих Вимог інформація
про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат - юридична особа має
намір уповноважити представляти свої інтереси в органі
акціонерного товариства. 1.2.9. Наявність (відсутність) письмової заяви кандидата про
згоду на обрання членом органу акціонерного товариства; наявність
(відсутність) у письмовій заяві кандидата всіх або частини
відомостей, вказаних у цьому підпункті.
2. Інформація про кандидата включається до форми бюлетеня для
кумулятивного голосування на підставі інформації, що міститься у
письмовій заяві кандидата про згоду на обрання членом органу
акціонерного товариства. Інформація про фізичну особу (осіб), яку (яких) кандидат -
юридична особа має намір уповноважити представляти свої інтереси в
органі акціонерного товариства, включається до форми бюлетеня для
кумулятивного голосування на підставі інформації, що міститься у
письмовій заяві такої фізичної особи (осіб) про згоду представляти
інтереси кандидата - юридичної особи в органі акціонерного
товариства. У разі ненадання кандидатом (іншою особою) заяви, зазначеної
в абзаці першому або другому цього пункту, а також у разі
відсутності у заяві всіх або частини відомостей, визначених цими
Вимогами, про це вказується у бюлетені для кумулятивного
голосування. Конфіденційна інформація про особу не включається до бюлетеня
без згоди цієї особи.
3. У разі якщо до порядку денного загальних зборів
акціонерного товариства включено питання про обрання членів органу
такого товариства (шляхом кумулятивного голосування), до дати
проведення загальних зборів акціонер має право ознайомитися з
формою бюлетеня для голосування, що містить інформацію про
кандидатів у члени органу акціонерного товариства, визначену цими
Вимогами.
Директор департаменту
корпоративних відносин А.Амелін

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: