open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 5 жовтня 2011 р. N 1027

Київ

{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 77 ( 77-2015-п ) від 04.03.2015 }

Про утворення Міжвідомчої комісії

з розв'язання екологічних проблем м. Дніпродзержинська

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Утворити Міжвідомчу комісію з розв'язання екологічних
проблем м. Дніпродзержинська у складі згідно з додатком.
2. Затвердити Положення про Міжвідомчу комісію з розв'язання
екологічних проблем м. Дніпродзержинська, що додається.
3. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 11 червня 2008 р. N 857
( 857-2008-р ) "Про утворення міжвідомчої комісії з розв'язання
екологічних проблем м. Дніпродзержинська".

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

Додаток

до постанови Кабінету Міністрів України

від 5 жовтня 2011 р. N 1027
СКЛАД

Міжвідомчої комісії

з розв'язання екологічних проблем

м. Дніпродзержинська

Міністр енергетики та вугільної промисловості, голова Комісії
Представник Комітету Верховної Ради України з питань
екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків
Чорнобильської катастрофи, заступник голови Комісії (за згодою)
Директор Департаменту стратегічної політики, інвестицій та
ядерно-енергетичного комплексу, заступник голови Комісії
Заступник директора департаменту, начальник Управління
Міненерговугілля, секретар Комісії
Перший заступник голови Дніпропетровської
облдержадміністрації
Дніпродзержинський міський голова (за згодою)
Заступник Голови Держатомрегулювання
Заступник Міністра надзвичайних ситуацій - керівник апарату
Академік-секретар Відділення наук про Землю Національної
академії наук (за згодою)
Заступники директорів департаментів Мінприроди
Директор Інституту проблем природокористування та екології
Національної академії наук (за згодою)
Заступник директора Інституту геохімії навколишнього
природного середовища Національної академії наук (за згодою)
Перший заступник голови Всеукраїнської екологічної ліги (за
згодою)
Директор департаменту Міненерговугілля
Начальник Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській
області
Начальник управління Держатомрегулювання
Начальник управління охорони навколишнього природного
середовища Дніпродзержинської міської ради (за згодою)
Головний державний санітарний лікар м. Дніпродзержинська (за
згодою)
Директор Українського науково-дослідного та
проектно-розвідувального інституту промислової технології (за
згодою)
Директор державного підприємства "Бар'єр" (за згодою)
Начальник відділу Українського науково-дослідного
гідрометеорологічного інституту МНС та Національної академії наук
(за згодою)

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 5 жовтня 2011 р. N 1027
ПОЛОЖЕННЯ

про Міжвідомчу комісію

з розв'язання екологічних проблем м. Дніпродзержинська

1. Міжвідомча комісія з розв'язання екологічних проблем
(далі - Комісія) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом
Кабінету Міністрів України.
2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією
( 254к/96-ВР ), законами України, указами Президента України,
актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням.
3. Основними завданнями Комісії є:
1) проведення аналізу екологічної та соціальної ситуації у
м. Дніпродзержинську;
2) визначення невідкладних першочергових заходів з покращення
екологічної ситуації у м. Дніпродзержинську;
3) сприяння забезпеченню координації роботи установ та
організацій, залучених до планування та здійснення першочергових
заходів з покращення екологічної ситуації у м. Дніпродзержинську;
4) підготовка пропозицій щодо:
удосконалення нормативно-правової бази у сфері забезпечення
охорони навколишнього природного середовища та соціального захисту
населення;
створення умов для забезпечення дотримання вимог
природоохоронного законодавства;
підвищення ефективності розв'язання екологічних проблем
м. Дніпродзержинська.
4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань має право:
проводити аналіз стану справ та причин виникнення проблем у
процесі здійснення першочергових заходів з покращення екологічної
ситуації у м. Дніпродзержинську;
вивчати результати діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій з питань щодо здійснення першочергових
заходів з покращення екологічної ситуації у м. Дніпродзержинську;
проводити моніторинг стану виконання плану заходів щодо
забезпечення екологічної безпеки м. Дніпродзержинська та
поліпшення соціального захисту населення міста, затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2010 р.
N 1628 ( 1628-2010-р );
брати участь у розробленні проектів нормативно-правових
актів, що стосуються забезпечення екологічної безпеки
м. Дніпродзержинська та поліпшення соціального захисту населення
міста;
вносити на розгляд Кабінету Міністрів України пропозиції з
питань, що належать до її компетенції.
5. Комісія має право:
залучати до участі у своїй роботі представників центральних і
місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого
самоврядування, підприємств, установ та організацій (за
погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за
згодою);
утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї
завдань постійні або тимчасові робочі групи;
отримувати в установленому порядку від центральних і місцевих
органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій
інформацію, необхідну для провадження своєї діяльності;
організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та
інших заходів.
6. Комісія під час виконання покладених на неї завдань
взаємодіє з державними органами, органами місцевого
самоврядування, підприємствами, установами та організаціями.
7. Посадовий склад Комісії затверджує Кабінет Міністрів
України.
До складу Комісії входять голова Комісії, його заступники,
секретар та члени Комісії, а також за згодою представники
державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств,
установ та організацій, народні депутати України.
Головою Комісії є Міністр енергетики та вугільної
промисловості.
Персональний склад Комісії затверджує її Голова.
Голова Комісії має право у разі потреби вносити зміни до її
персонального складу.
8. Формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за
рішенням її голови.
Підготовку матеріалів для розгляду на засіданні Комісії
забезпечує її секретар.
Повідомлення про проведення засідання та його порядок денний
надсилаються членам Комісії не пізніше ніж за п'ять робочих днів
до дати його проведення.
Засідання Комісії проводить її голова, а у разі його
відсутності - заступник голови Комісії.
Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні більш
як половина її членів.
9. На своїх засіданнях Комісія готує пропозиції і
рекомендації з питань, що належать до її компетенції.
Пропозиції і рекомендації вважаються схваленими, якщо за них
проголосувало більш як половина присутніх на засіданні членів
Комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
головуючого на засіданні.
Член Комісії, який не підтримує пропозиції (рекомендації),
може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до
протоколу засідання.
10. Пропозиції і рекомендації Комісії оформлюються
протоколом, який підписує головуючий на засіданні.
Пропозиції та рекомендації Комісії можуть бути реалізовані
шляхом прийняття Кабінетом Міністрів України рішення, проект якого
вносить орган виконавчої влади відповідно до своїх повноважень.
11. Комісія у роботі використовує бланк із своїм
найменуванням.
12. Організаційне, інформаційне, матеріально-технічне
забезпечення діяльності Комісії здійснює Міненерговугілля.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: