open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
06.10.2011 N 105
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 жовтня 2011 р.

за N 1188/19926

Про затвердження Порядку конкурсного відбору

енергоефективних проектів для їх державної підтримки

за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті

на виконання Державної цільової економічної програми

енергоефективності і розвитку сфери виробництва

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії

та альтернативних видів палива

на 2010-2015 роки
{ Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства

економічного розвитку і торгівлі

N 1390 ( z2141-12 ) від 04.12.2012

N 1019 ( z1518-13 ) від 23.08.2013 }

Відповідно до абзацу четвертого пункту 4 Порядку використання
коштів, передбачених у державному бюджеті для виконання Державної
цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, затвердженого
постановою Кабінету Міністрів України від 29.06.2011 N 689
( 689-2011-п ), з метою проведення конкурсного відбору
енергоефективних проектів для їх державної підтримки за рахунок
коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Реалізація
Державної цільової економічної програми енергоефективності на
2010-2015 роки", Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок конкурсного відбору енергоефективних
проектів для їх державної підтримки за рахунок коштів,
передбачених у державному бюджеті на виконання Державної цільової
економічної програми енергоефективності і розвитку сфери
виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки, що додається.
2. Департаменту розвитку реального сектору економіки
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України у встановленому порядку.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра економічного розвитку і торгівлі України
Копилова В.А.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Перший віце-прем'єр-міністр України -
Міністр економічного розвитку
і торгівлі України А.П.Клюєв
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови -
Голова ліквідаційної комісії
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.Яцишина
Перший заступник
Міністра фінансів України А.І.Мярковський
Міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України А.М.Близнюк

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

06.10.2011 N 105
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

13 жовтня 2011 р.

за N 1188/19926

ПОРЯДОК

конкурсного відбору енергоефективних проектів

для їх державної підтримки за рахунок коштів,

передбачених у державному бюджеті на виконання

Державної цільової економічної програми

енергоефективності і розвитку сфери виробництва

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії

та альтернативних видів палива на 2010-2015 роки

( 243-2010-п )

1. Цей Порядок визначає механізм проведення Державним
агентством з енергоефективності та енергозбереження України
(далі - Держенергоефективності) конкурсного відбору
енергоефективних проектів (далі - проекти) за напрямами,
передбаченими Порядком використання коштів, передбачених у
державному бюджеті для виконання Державної цільової економічної
програми енергоефективності та розвитку сфери виробництва
енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива на 2010 - 2015 роки, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 29 червня 2011 року N 689 ( 689-2011-п ), та
Порядком використання коштів, передбачених у державному бюджеті
для здійснення заходів щодо ефективного використання енергетичних
ресурсів та енергозбереження, затвердженим постановою Кабінету
Міністрів України від 17 жовтня 2011 року N 1056 ( 1056-2011-п )
(далі - конкурс). Пункт 1 в редакції Наказів Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1390 ( z2141-12 ) від 04.12.2012, N 1019 ( z1518-13 )
від 23.08.2013 }
2. Оголошення про проведення конкурсу розміщується
Держенергоефективності в засобах масової інформації, зокрема в
газеті "Урядовий кур'єр" і на офіційному веб-сайті
Держенергоефективності.
3. Відбір проектів здійснюється на засіданнях конкурсної
комісії (далі - комісія), до складу якої входять три представники
від Держенергоефективності та по одному представнику від
Мінекономрозвитку України, Мінрегіону України, Інституту технічної
теплофізики Національної академії наук України та Інституту
відновлюваної енергетики Національної академії наук України (за
згодою). Комісію очолює Голова Держенергоефективності. Склад комісії затверджується наказом Держенергоефективності.
4. Комісія проводить засідання у міру надходження проектів,
які надаються на участь у конкурсі.
5. Проекти до Держенергоефективності не пізніше ніж у
двотижневий строк після опублікування оголошення про проведення
конкурсу в газеті "Урядовий кур'єр" подають Рада міністрів
Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська
міські державні адміністрації (далі - замовник проекту). Проекти, які подаються на конкурс замовниками проектів,
повинні бути внесені до Державного реєстру інвестиційних проектів
та проектних (інвестиційних) пропозицій та включені до плану
заходів затвердженої регіональної або галузевої програми
підвищення енергоефективності чи програми зменшення споживання
енергоресурсів бюджетними установами шляхом їх раціонального
використання на відповідний рік і відповідати напрямам та
завданням Державної цільової економічної програми
енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива на
2010-2015 роки ( 243-2010-п ). { Абзац другий пункту 5 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1019 ( z1518-13 ) від 23.08.2013 } Для участі в конкурсі подаються такі документи: оформлений відповідно до законодавства проект
(проектно-кошторисна документація); інформаційна картка проекту за формою згідно з додатком; копія позитивного висновку державної експертизи з
енергозбереження щодо встановлення відповідності показників
проекту вимогам нормативно-правових актів та нормативно-технічних
документів з питань енергозбереження; копія витягу з Державного реєстру інвестиційних проектів та
проектних (інвестиційних) пропозицій; { Пункт 5 доповнено новим
абзацом сьомим згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку
і торгівлі N 1019 ( z1518-13 ) від 23.08.2013 } витяг із плану заходів до затвердженої регіональної або
галузевої програми підвищення енергоефективності чи програми
зменшення споживання енергоресурсів бюджетними установами шляхом
їх раціонального використання на відповідний рік, до якої включено
проект; довідка замовника проекту щодо визначення розпорядника
бюджетних коштів нижчого рівня, якому будуть спрямовані кошти на
реалізацію проекту; довідка замовника проекту щодо балансоутримувача об'єкта та
форми власності підприємства, установи, організації, на яких буде
впроваджуватися проект; копії платіжних доручень, завірених у встановленому порядку
в органах Державної казначейської служби України чи установах
банків (у разі співфінансування з місцевих бюджетів та інших
джерел). { Пункт 5 доповнено новим абзацом згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1390 ( z2141-12 )
від 04.12.2012 }
6. Голова комісії визначає дату, час і місце проведення
засідання комісії для розгляду проектів, поданих на конкурс, не
пізніше ніж за п'ять робочих днів до дати проведення засідання
комісії.
7. Інформаційне та організаційне забезпечення роботи комісії
здійснює Держенергоефективності.
8. Документи, які подаються на конкурс, підписуються
керівником відповідного органу виконавчої влади і скріплюються
печаткою. Замовник проекту забезпечує надання достовірної інформації,
що міститься у поданих документах.
9. Держенергоефективності проводить перевірку комплектності
та змісту пакета документів, наведеного у пункті 5 цього Порядку,
та, у разі якщо він є повним, оформленим належним чином та за
своїм змістом відповідає вимогам цього Порядку, реєструє проект у
журналі.
10. Якщо замовник проекту подав неповний або оформлений
неналежним чином комплект документів, Держенергоефективності
протягом двох робочих днів письмово повідомляє замовника проекту
про відмову у реєстрації поданого проекту. У разі усунення
недоліків, які стали підставою для відмови, замовник проекту має
право повторно подати його до Держенергоефективності.
11. Держенергоефективності не пізніше ніж за п'ять робочих
днів до засідання комісії розсилає її членам копії інформаційних
карток проектів.
12. Комісія на своєму засіданні розглядає та надає оцінку
поданим проектам, які розподіляються за такими категоріями: 1) проекти з упровадження когенераційних технологій з
використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної
теплоенергетики, у тому числі в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі - відповідно таких
критеріїв: { Абзац перший підпункту 1 пункту 12 в редакції Наказу
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1390 ( z2141-12 )
від 04.12.2012 } зниження енергоємності виробництва 1 кВт·год електричної та 1
ГКал теплової енергії встановленої якості в натуральному виразі
порівняно з відповідними показниками до реконструкції/модернізації
(для об'єктів нового будівництва - порівняно із
середньостатистичними показниками енергоємності виробництва
електричної та теплової енергії в Україні) (0 - 5 балів)
становить: 5 - 20% і більше; 4 - від 15 до 20%; 3 - від 10 до 15%; 2 - від 5 до 10%; 1 - до 5%; 0 - проект не передбачає зниження енергоємності виробництва
енергії встановленої якості; термін окупності проекту (0 - 2 бали) становить: 2 - 5 років та менше; 1 - від 5 до 7 років; 0 - більше 7 років; термін реалізації проекту (0 - 2 бали) становить: 2 - 2 роки та менше; 1 - від 2 до 3 років; 0 - більше 3 років; 2) проекти з упровадження технологій використання теплових
насосів на об'єктах комунальної форми власності і соціальної
сфери - відповідно до таких критеріїв: { Абзац перший підпункту 2
пункту 12 в редакції Наказу Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1390 ( z2141-12 ) від 04.12.2012 } для об'єктів комунальної форми власності - частка заміщення
горючих корисних копалин загальнодержавного призначення, крім
торфу та газу (метану) вугільних родовищ (відповідно до постанови
Кабінету Міністрів України від 12.12.94 N 827 ( 827-94-п ) "Про
затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та
місцевого значення"), які використовуються для виробництва одиниці
продукції (надання послуг) встановленої якості, відновлюваними
джерелами енергії (0 - 3 бали) становить: { Абзац другий
підпункту 2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1390 ( z2141-12 )
від 04.12.2012 } 3 - 80% і більше; 2 - від 50 до 80%; 1 - від 20 до 50%; 0 - 20% і менше; для об'єктів соціальної сфери - скорочення бюджетних видатків
(у цінах року конкурсного відбору) на оплату послуг із
теплозабезпечення та гарячого водопостачання порівняно з
відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для
об'єктів нового будівництва - порівняно з нормативними показниками
для об'єктів відповідної площі та чисельності людей, для опалення
та гарячого водопостачання яких використовуються горючі корисні
копалини загальнодержавного призначення, крім торфу та газу
(метану) вугільних родовищ, або надаються послуги централізованого
теплопостачання) (0 - 3 бали) становить: { Абзац сьомий
підпункту 2 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1390 ( z2141-12 )
від 04.12.2012 } 3 - 20% і більше; 2 - від 10 до 20%; 1 - від 1 до 10%; 0 - 1% і менше; зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище порівняно з відповідними показниками до
реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва -
порівняно з показниками аналогічних об'єктів, що використовують
природний газ) (0 - 2 бали) становить: 2 - 20% і більше; 1 - від 10 до 20%; 0 - 10% і менше; термін окупності проекту (0 - 2 бали) становить: 2 - 5 років та менше; 1 - від 5 до 10 років; 0 - більше 10 років; термін реалізації проекту (0 - 2 бали) становить: 2 - 1 рік та менше; 1 - від 1 до 2 років; 0 - більше 2 років; 3) проекти з упровадження технологій використання
електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого
водопостачання на об'єктах комунальної форми власності і
соціальної сфери - відповідно до таких критеріїв: { Абзац перший
підпункту 3 пункту 12 в редакції Наказу Міністерства економічного
розвитку і торгівлі N 1390 ( z2141-12 ) від 04.12.2012 } для об'єктів комунальної форми власності - скорочення
обсягу споживання горючих корисних копалин загальнодержавного
призначення, крім торфу та газу (метану) вугільних родовищ
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.94
N 827 ( 827-94-п ) "Про затвердження переліків корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення"), які використовуються
для виробництва одиниці продукції (надання послуг) встановленої
якості, порівняно з відповідними показниками до
реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва -
порівняно із середньостатистичними показниками в Україні) (0 - 3
бали) становить: { Абзац другий підпункту 3 пункту 12 із змінами,
внесеними згідно з Наказом Міністерства економічного розвитку і
торгівлі N 1390 ( z2141-12 ) від 04.12.2012 } 3 - 80% і більше; 2 - від 50 до 80%; 1 - від 20 до 50%; 0 - 20% і менше; для об'єктів соціальної сфери - скорочення бюджетних видатків
(у цінах року конкурсного відбору) на оплату послуг із
теплозабезпечення та гарячого водопостачання порівняно з
відповідними показниками до реконструкції/модернізації (для
об'єктів нового будівництва - порівняно з нормативними показниками
для об'єктів відповідної площі та чисельності людей, для опалення
та гарячого водопостачання яких використовуються горючі корисні
копалини загальнодержавного призначення, крім торфу та газу
(метану) вугільних родовищ, або надаються послуги централізованого
теплопостачання) (0 - 3 бали) становить: { Абзац сьомий
підпункту 3 пункту 12 із змінами, внесеними згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1390 ( z2141-12 )
від 04.12.2012 } 3 - 20% і більше; 2 - від 10 до 20%; 1 - від 1 до 10%; 0 - 1% і менше; зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище порівняно з відповідними показниками до
реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва -
порівняно з показниками аналогічних об'єктів, що використовують
природний газ) (0 - 2 бали) становить: 2 - 20% і більше; 1 - від 10 до 20%; 0 - 10% і менше; термін окупності проекту (0 - 2 бали) становить: 2 - 5 років та менше; 1 - від 5 до 10 років; 0 - більше 10 років; термін реалізації проекту (0 - 2 бали) становить: 2 - 1 рік та менше; 1 - від 1 до 2 років; 0 - більше 2 років; 4) проекти з проведення модернізації та заміни котлів з
переведенням їх на альтернативні види палива на об'єктах
комунальної форми власності і соціальної сфери - відповідно до
таких критеріїв: { Абзац перший підпункту 4 пункту 12 в редакції
Наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1390
( z2141-12 ) від 04.12.2012 } частка заміщення горючих корисних копалин загальнодержавного
призначення, крім торфу та газу (метану) вугільних родовищ
(відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.94
N 827 ( 827-94-п ) "Про затвердження переліків корисних копалин
загальнодержавного та місцевого значення"), які використовуються
для виробництва одиниці продукції (надання послуг) встановленої
якості, альтернативними видами палива та/або відновлюваними
джерелами енергії (0 - 3 бали) становить: 3 - 80% і більше; 2 - від 50 до 80%; 1 - до 50%; 0 - проектом не передбачено використання альтернативних видів
палива та/або відновлюваних джерел енергії; зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин у навколишнє
природне середовище порівняно з відповідними показниками до
реконструкції/модернізації (для об'єктів нового будівництва -
порівняно з показниками аналогічних об'єктів, що використовують
природний газ) (0 - 2 бали) становить: 2 - 20% і більше; 1 - від 10 до 20%; 0 - 10% і менше; термін окупності проекту (0 - 2 бали) становить: 2 - 3 роки та менше; 1 - від 3 до 5 років; 0 - більше 5 років; термін реалізації проекту (0 - 2 бали) становить: 2 - 1 рік та менше; 1 - від 1 до 2 років; 0 - більше 2 років; 5) проекти з проведення санації об'єктів соціальної сфери,
які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих бюджетів, -
відповідно до таких критеріїв: зменшення втрат теплової енергії та води в результаті
впровадження заходів санації порівняно з відповідними показниками
до проведення санації об'єкта (0-3 бали) становить: 3 - 30% і більше; 2 - від 20 до 30%; 1 - від 10 до 20%; 0 - 10% і менше; скорочення бюджетних видатків (у цінах року конкурсного
відбору) на оплату послуг із теплозабезпечення, гарячого та
холодного водопостачання порівняно з відповідними показниками до
проведення санації об'єкта (0-3 бали) становить: 3 - 30% і більше; 2 - від 20 до 30%; 1 - від 10 до 20%; 0 - 10% і менше; термін окупності проекту (0-2 бали) становить: 2 - до 3 років і менше; 1 - від 3 до 5 років; 0 - понад 5 років; Пункт 12 доповнено новим підпунктом 5 згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1390 ( z2141-12 )
від 04.12.2012 } 6) проекти з проведення модернізації та заміни котлів з
переведенням їх на альтернативні види палива, з упровадження
технологій використання теплових насосів, електричного
теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на
об'єктах комунальної форми власності і соціальної сфери, з
упровадження когенераційних технологій з використанням
альтернативних видів палива у сфері комунальної теплоенергетики, -
відповідно до таких критеріїв: Порядком передбачено співфінансування з місцевих бюджетів та
інших джерел (0-5 балів), що становить: для обласних центрів, міст Києва та Севастополя, міст
обласного значення: 5 - 80% і більше; 4 - від 60 до 80%; 3 - від 40 до 60%; 2 - від 20 до 40%; 1 - до 20%; 0 - проект не передбачає співфінансування з місцевих бюджетів
та інших джерел; для районних центрів та міст районного значення: 5 - 70% і більше; 4 - від 50 до 70%; 3 - від 30 до 50%; 2 - від 10 до 30%; 1 - до 10%; 0 - проект не передбачає співфінансування з місцевих бюджетів
та інших джерел; для інших міст та селищ міського типу: 5 - 50% і більше; 4 - від 35 до 50%; 3 - від 20 до 35%; 2 - від 5 до 20%; 1 - до 5%; 0 - проект не передбачає співфінансування з місцевих бюджетів
та інших джерел; для сільських населених пунктів: 5 - 35% і більше; 4 - від 20 до 35%; 3 - від 10 до 20%; 2 - від 3 до 10%; 1 - до 3%; 0 - проект не передбачає співфінансування з місцевих бюджетів
та інших джерел. Пункт 12 доповнено новим підпунктом 6 згідно з Наказом
Міністерства економічного розвитку і торгівлі N 1390 ( z2141-12 )
від 04.12.2012 }
13. Оцінювання проектів здійснюється у межах кожної категорії
за максимальною кількістю балів, нарахованих за критеріями,
визначеними в пункті 12 цього Порядку. У разі набрання проектами однакової кількості балів перевага
надається проекту, який набрав більшу кількість балів за першим
критерієм. У разі участі в конкурсі у межах однієї категорії одного
проекту державна підтримка для реалізації останнього буде надана
за умови набрання ним кількості балів не менше 1 за першим
критерієм.
14. Рішення комісії приймається на її засіданні за умови
присутності не менше двох третин її складу. Рішення комісії вважається прийнятим, якщо за нього
проголосувало більше половини присутніх на засіданні, але не менше
половини складу комісії. У разі рівного розподілу голосів голос
Голови комісії при прийнятті рішення є вирішальним. Держенергоефективності у тижневий строк після прийняття
рішення комісії інформує учасників конкурсу про його результати.
15. За результатами засідання комісії складається протокол
щодо переліку переможців конкурсу з розподілом коштів за
енергоефективними проектами, який підписується головуючим та
секретарем, членами комісії, які брали участь у засіданні. Порядок доповнено новим пунктом 15 згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1390 ( z2141-12 ) від
04.12.2012 }
16. За результатами розгляду протоколу видається наказ
Держенергоефективності, в якому визначаються розпорядники
бюджетних коштів нижчого рівня та обсяги бюджетних асигнувань, які
будуть спрямовані на реалізацію енергоефективних проектів -
переможців конкурсу. Порядок доповнено новим пунктом 16 згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1390 ( z2141-12 ) від
04.12.2012 }
Перший заступник Міністра
економічного розвитку
і торгівлі України В.А.Копилов

Додаток

до Порядку конкурсного

відбору енергоефективних

проектів для їх державної

підтримки за рахунок коштів,

передбачених у державному

бюджеті на виконання

Державної цільової

економічної програми

енергоефективності

і розвитку сфери виробництва

енергоносіїв з відновлюваних

джерел енергії

та альтернативних видів

палива на 2010-2015 роки

ІНФОРМАЦІЙНА КАРТКА

проекту

---------------------------------------------------------------------- N | Стаття (найменування) | Форма надання інформації | з/п | | | --------------------------------------------------------------------| Назва проекту | __________________________________________________________________ | __________________________________________________________________ | --------------------------------------------------------------------| Основні відомості | --------------------------------------------------------------------| | | --- | 1 |Тип проекту | | | нове будівництво | | | --- | | | --- | | | | | реконструкція/модернізація | | | --- діючого об'єкта | | | (потрібне відмітити) | -----+----------------------------+---------------------------------| 2 |Адреса місця реалізації | | |проекту | | -----+----------------------------+---------------------------------| 3 |Мета та завдання проекту | (у довільній формі коротко) | -----+----------------------------+---------------------------------| 4 |Програмна відповідність | (у довільній формі коротко) | -----+----------------------------+---------------------------------| 5 |Заплановані результати |(обсяги виробництва продукції, | |реалізації проекту |надання послуг, скорочення | | |споживання енергоресурсів, | | |скорочення бюджетних видатків | | |відповідно для об'єктів | | |комунальної форми власності або | | |соціальної сфери) | --------------------------------------------------------------------| Показники проекту | --------------------------------------------------------------------| 1 |Обсяг необхідних | (вказати суму коштів) | |інвестицій для реалізації | | |проекту (тис.гривень): | | |загальні сума інвестиції, | | |у тому числі: | | |кошти державного бюджету; | | |кошти місцевого бюджету; | | |інші джерела | | -----+--------------------------+-----------------------------------| 2 |Зниження енергоємності |(навести інформацію щодо показників| |виробництва 1 кВт·год |енергоємності виробництва 1 кВт·год| |електричної та 1 ГКал |електричної та 1 ГКал теплової | |теплової енергії |енергії до | |встановленої якості в |реконструкції/модернізації об'єкта,| |натуральному виразі |для об'єктів нового будівництва - | |(кг у.п./ кВт·год, |порівняно із середньостатистичними | |кг у.п./ГКал)* |показниками енергоємності | | |виробництва електричної та теплової| | |енергії в Україні) | -----+--------------------------+-----------------------------------| 3 |Використання для |(вказати частку заміщення горючих | |виробництва одиниці |корисних копалин загальнодержавного| |продукції (надання послуг)|призначення, крім торфу та газу | |встановленої якості |(метану) вугільних родовищ | |альтернативних видів |(відповідно до постанови Кабінету | |палива та/або |Міністрів України від 12.12.94 | |відновлюваних джерел |N 827 "Про затвердження переліків | |енергії** |корисних копалин загальнодержавного| |(у відсотках) |та місцевого значення"), які | | |використовуються для виробництва | | |одиниці продукції (надання послуг) | | |встановленої якості, | | |альтернативними видами палива | | |та/або відновлюваними джерелами | | |енергії) | -----+--------------------------+-----------------------------------| 4 |Скорочення обсягу |(вказати частку скорочення | |споживання горючих |використання горючих корисних | |корисних копалин (для |копалин, крім торфу та газу | |об'єктів комунальної |(метану) вугільних родовищ | |форми власності)*** |(відповідно до постанови Кабінету | |(у відсотках) |Міністрів України від 12.12.94 | | |N 827 "Про затвердження переліків | | |корисних копалин загальнодержавного| | |та місцевого значення"), які | | |використовуються для виробництва | | |одиниці продукції (надання послуг) | | |встановленої якості, порівняно з | | |відповідними показниками до | | |реконструкції/модернізації (для | | |об'єктів нового будівництва -- | | |порівняно із середньостатистичними | | |показниками в Україні)) | -----+--------------------------+-----------------------------------| 5 |Скорочення бюджетних |(вказати у відсотках порівняно з | |видатків (у цінах року |відповідними показниками до | |конкурсного відбору) |реконструкції/модернізації (для | |на оплату послуг з |об'єктів нового будівництва - | |теплозабезпечення та |порівняно із нормативними | |гарячого |показниками для об'єктів | |водопостачання**** |відповідної площі та чисельності | |(у відсотках) |людей, для опалення та гарячого | | |водопостачання яких | | |використовуються горючі корисні | | |копалини загальнодержавного | | |призначення, крім торфу та газу | | |(метану) вугільних родовищ, або | | |надаються послуги централізованого | | |теплопостачання)) | -----+--------------------------+-----------------------------------| 6 |Екологічний ефект від |(вказати зменшення обсягу викидів | |впровадження проекту***** |забруднюючих речовин у навколишнє | |(у відсотках) |природне середовище порівняно з | | |відповідними показниками до | | |реконструкції/модернізації (для | | |об'єктів нового будівництва - | | |порівняно із показниками | | |аналогічних об'єктів, що | | |використовують природний газ)) | -----+--------------------------+-----------------------------------| 7 |Зменшення втрат теплової |(указати зменшення втрат теплової | |енергії та води****** |енергії та води | |(у відсотках) |порівняно з відповідними | | |показниками до проведення санації | | |об'єкта) | -----+--------------------------+-----------------------------------| 8 |Термін окупності проекту | | |(роки) | | -----+--------------------------+-----------------------------------| 9 |Термін реалізації | ___________ рік __________ рік | |(роки) | (зазначаються рік початку | | | реалізації проекту та рік його | | | завершення) | --------------------------------------------------------------------| Поточний стан формалізації проекту | --------------------------------------------------------------------| 1 |Ступінь готовності проекту| --- | |до впровадження в | | | проектно-кошторисна | |експлуатацію | --- документація | | | --- | | | | | придбання обладнання | | | --- | | | --- | | | | | будівельно-монтажні роботи | | | --- | | | --- | | | | | режимно-налагоджувальні | | | --- роботи | | | (потрібне відмітити) | | | | | | | -----+--------------------------+-----------------------------------| 2 |Проведення державної | (дата та номер висновку) | |експертизи з | | |енергозбереження проекту | | -----+--------------------------+-----------------------------------| 3 |Профінансовано коштів за | (вказати суму коштів) | |проектом станом на | | |01.10.2011 (тис.гривень) | | ---------------------------------------------------------------------
--------------- * Для проектів з упровадження когенераційних технологій з
використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної
теплоенергетики, у тому числі в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі. ** Для проектів з упровадження технологій використання
теплових насосів на об'єктах комунальної форми власності і
соціальної сфери та проектів з проведення модернізації та заміни
котлів з переведенням їх на альтернативні види палива. *** Для проектів з упровадження технологій використання
електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого
водопостачання на об'єктах комунальної форми власності. **** Для проектів з упровадження технологій використання
теплових насосів, з упровадження технологій, які передбачають
використання електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого
водопостачання на об'єктах соціальної сфери та проведення санації
об'єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів. ***** Для проектів з упровадження когенераційних технологій з
використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної
теплоенергетики, у тому числі в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі. ****** Для проектів проведення санації об'єктів соціальної
сфери, які повністю утримуються за рахунок коштів місцевих
бюджетів.
____________________ __________ ________________________
(посада керівника (підпис) (ініціали та прізвище)
замовника проекту)
___________
(дата)
М.П.
{ Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі N 1390 ( z2141-12 ) від
04.12.2012 }

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: