open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Н А К А З
11.10.2011 N 1177
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

26 жовтня 2011 р.

за N 1235/19973

Про внесення змін

до деяких нормативно-правових актів

Міністерства освіти і науки України

Відповідно до статей 3 і 4 Закону України "Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців"
( 755-15 ) Н А К А З У Ю:
1. Унести до пункту 5 Порядку обліку організацій колективного
управління та здійснення нагляду за їх діяльністю, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 21.05.2003 N 311
( z0436-03 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
04.06.2003 за N 436/7757 (із змінами), такі зміни: підпункт "в" виключити. У зв'язку з цим підпункти "г" - "ж"
уважати підпунктами "в" - "є" відповідно; підпункт "ґ" викласти у такій редакції: "ґ) виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб - підприємців;".
2. У пункті 4 Порядку визначення уповноважених організацій,
які здійснюватимуть збирання і розподіл між суб'єктами авторського
права і (або) суміжних прав коштів від відрахувань (відсотків)
виробниками та імпортерами обладнання і матеріальних носіїв, із
застосуванням яких у домашніх умовах можна здійснити відтворення
творів і виконань, зафіксованих у фонограмах і (або) відеограмах,
затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України
від 25.07.2003 N 503 ( z0717-03 ), зареєстрованого в Міністерстві
юстиції України 15.08.2003 за N 717/8038 (із змінами): підпункт "ґ" виключити. У зв'язку з цим підпункти "д" - "є"
уважати підпунктами "ґ" - "е" відповідно; у абзаці десятому слово і літери "підпунктах "б" і "ґ""
замінити словом і літерою "підпункті "б"".
3. Унести у форми документів щодо питань видачі контрольних
марок імпортерам, експортерам та відтворювачам примірників
аудіовізуальних творів, фонограм, відеограм, комп'ютерних програм,
баз даних та інструкцій по здійсненню державного контролю за
дотриманням законодавства у сфері інтелектуальної власності,
затверджені наказом Міністерства освіти і науки України
від 04.05.2005 N 273 ( z0588-05 ), зареєстрованим в Міністерстві
юстиції України 27.05.2005 за N 588/10868, такі зміни: слова "Державний департамент інтелектуальної власності
Міністерства освіти і науки України", "Держдепартамент" і
"Міністерство освіти і науки України Державний департамент
інтелектуальної власності" в усіх відмінках замінити словами
"Державна служба інтелектуальної власності України", "Державна
служба" і "Державна служба інтелектуальної власності України"
відповідно; у формах заяви про одержання контрольних марок, рішення про
видачу контрольних марок і рішення про відмову у видачі
контрольних марок слова "код за ЄДРПОУ", "ідентифікаційний номер"
і "Заступник Голови Державного департаменту інтелектуальної
власності" замінити словами "ідентифікаційний код юридичної
особи", "реєстраційний номер облікової картки платника податків
або номер та серія паспорта (для фізичних осіб, які через свої
релігійні або інші переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків, офіційно
повідомили про це відповідні органи державної влади і мають
відмітку у паспорті)" і "Перший заступник Голови Державної служби
інтелектуальної власності України" відповідно.
4. Державній службі інтелектуальної власності України подати
в установленому порядку цей наказ на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Голову
Державної служби інтелектуальної власності України Паладія М.В.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Міністр Д.В.Табачник

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: