open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 жовтня 2011 р. N 1068

Київ
{ Постанова втратила чинність на підставі Постанови КМ

N 21 ( 21-2018-п ) від 17.01.2018 }
Про затвердження Порядку випуску, обігу

та погашення податкових векселів, авальованих

банком, які видаються до отримання

або ввезення на митну територію України

нафтопродуктів з метою використання

як сировини для виробництва

у хімічній промисловості

Відповідно до підпункту 229.4.13 пункту 229.4 і підпункту
229.5.15 пункту 229.5 статті 229 Податкового кодексу України
( 2755-17 ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
1. Затвердити Порядок випуску, обігу та погашення податкових
векселів, авальованих банком, які видаються до отримання або
ввезення на митну територію України нафтопродуктів з метою
використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості,
що додається.
2. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2012 року.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. N 1068
ПОРЯДОК

випуску, обігу та погашення податкових векселів,

авальованих банком, які видаються до отримання

або ввезення на митну територію України

нафтопродуктів з метою використання як сировини

для виробництва у хімічній промисловості

1. Цей Порядок визначає механізм випуску, обігу та погашення
податкових векселів, авальованих банком, що видаються до отримання
або ввезення на митну територію України нафтопродуктів (коди
згідно з УКТЗЕД 2710 11 11 00, 2710 11 15 00, 2710 11 21 00, 2710
19 11 00, 2710 19 15 00, 2710 19 25 00, 2710 19 29 00)
( 2371а-14 ), які реалізуються із застосуванням нульової ставки
акцизного податку або ввозяться без його сплати відповідно до
підпункту 229.4.1 пункту 229.4 і підпункту 229.5.1 пункту 229.5
статті 229 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) з метою
використання як сировини для виробництва у хімічній промисловості
(далі - нафтопродукти).
2. Векселедавцем є суб'єкт господарювання - виробник, який
отримує від нафтопереробного підприємства або ввозить на митну
територію України нафтопродукти з метою використання як сировини
для виробництва у хімічній промисловості.
Векселедержателем є орган державної податкової служби за
місцем реєстрації векселедавця.
3. Векселедавець зобов'язаний видати векселедержателю
податковий вексель:
до отримання від нафтопереробного підприємства
нафтопродуктів - на суму акцизного податку, нарахованого на обсяг
нафтопродуктів, що отримуються з урахуванням ставки, яка
визначається як різниця між ставкою акцизного податку,
передбаченою пунктом 215.3 статті 215 Податкового кодексу України
( 2755-17 ), та ставкою у розмірі нуль євро за 1000 кілограмів;
до ввезення на митну територію України нафтопродуктів - на
суму акцизного податку, що справляється під час ввезення товарів
відповідно до законодавства.
4. Строк, на який видається податковий вексель, не може
перевищувати 90 календарних днів:
з дати авалювання банком - у разі його видачі до отримання
нафтопродуктів від нафтопереробного підприємства;
з дати оформлення митної декларації - у разі його видачі до
ввезення нафтопродуктів на митну територію України.
5. Податковий вексель складається:
у двох примірниках - у разі отримання нафтопродуктів від
нафтопереробного підприємства;
у трьох примірниках, перший з яких заповнюється на
вексельному бланку, придбаному векселедавцем у банку, два інші -
на ксерокопії вексельного бланку, що мають однаковий з першим
примірником номер, - у разі ввезення нафтопродуктів на митну
територію України.
Кожний примірник податкового векселя оформляється окремо.
Записи повинні бути тотожними.
Перший примірник податкового векселя залишається у
векселедержателя, другий з відміткою векселедержателя про взяття
на облік повертається векселедавцю для отримання від
нафтопереробного підприємства нафтопродуктів. У разі ввезення
нафтопродуктів на митну територію України другий примірник
податкового векселя подається органові державної митної служби,
який здійснює їх митне оформлення, третій - залишається у
векселедавця.
6. Відповідальність за оформлення податкового векселя
покладається на векселедавця.
7. Податковий вексель є звітним документом і підлягає обліку
та зберіганню згідно з правилами та у строки, встановлені для
первинних бухгалтерських документів.
8. Векселедержатель веде облік податкових векселів у журналі
обліку погашених податкових векселів за формою, затвердженою
Мінфіном.
На зворотному боці всіх примірників податкового векселя
зазначаються дата та обліковий номер згідно із записом у журналі
обліку погашених податкових векселів і робиться напис "Взято на
облік", який засвідчується підписом керівника (заступника
керівника), скріпленим печаткою векселедержателя.
9. Підставою для взяття на облік податкового векселя є
довідка векселедавця про прогнозований обсяг нафтопродуктів, які
планується використовувати як сировину для виробництва у хімічній
промисловості. Форма довідки затверджується Мінфіном.
10. Обов'язки з погашення податкового векселя не можуть
передаватися іншим особам незалежно від їх взаємовідносин з
векселедавцем.
11. За користування податковим векселем не нараховуються
відсотки або інші види плати, передбачені законодавством для інших
видів векселів.
12. Податковий вексель вважається погашеним у разі
документального підтвердження факту цільового використання
нафтопродуктів виключно як сировини для виробництва у хімічній
промисловості.
Для погашення податкового векселя векселедавець подає
векселедержателю довідку про цільове використання нафтопродуктів
за формою, що затверджується Мінфіном. Довідка складається на
підставі первинних документів та погоджується представником
податкового поста, встановленого на підприємстві - векселедавцеві.
Порядок роботи податкового поста визначається Мінфіном.
Копія довідки про цільове використання нафтопродуктів, які
ввозяться на митну територію України, подається органові державної
митної служби.
13. Погашення податкового векселя проводиться шляхом
проставлення на лицьовому боці відбитка штампа з написом
"ПОГАШЕНО", що засвідчується підписом керівника (заступника
керівника), скріпленим печаткою векселедержателя.
У разі коли останній день строку погашення податкового
векселя припадає на вихідний, святковий або неробочий день,
останнім днем строку погашення вважається наступний робочий день.
14. У разі коли податковий вексель не погашено в установлений
строк, векселедержатель здійснює протест такого податкового
векселя у неплатежі згідно із законодавством та протягом одного
робочого дня з дати опротестування звертається до банку, який
здійснив аваль такого податкового векселя, з опротестованим
податковим векселем.
Банк-аваліст зобов'язаний не пізніше операційного дня, що
настає за датою звернення векселедержателя з опротестованим
податковим векселем, переказати векселедержателю суму, зазначену в
податковому векселі.
15. Векселедавець у разі нецільового використання
нафтопродуктів є відповідно до підпункту 212.1.7 пункту 212.1
статті 212 Податкового кодексу України ( 2755-17 ) платником
акцизного податку з обсягу продукції, використаної не за
призначенням, та несе відповідальність, передбачену підпунктом
229.4.16 пункту 229.4 і підпунктом 229.5.18 пункту 229.5 статті
229 зазначеного Кодексу ( 2755-17 ).

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: