open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А

від 20 жовтня 2011 р. N 1091

Київ
Про внесення змін до постанови

Кабінету Міністрів України

від 11 серпня 2010 р. N 794

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:
Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня
2010 р. N 794 ( 794-2010-п ) "Про затвердження Порядку
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для
здійснення фінансової підтримки підприємств агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів" (Офіційний вісник
України, 2010 р., N 67, ст. 2408, N 93, ст. 3310; 2011 р., N 11,
ст. 486, N 67, ст. 2589, N 71, ст. 2684) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України М.АЗАРОВ
Інд. 70

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від 20 жовтня 2011 р. N 1091
ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів

України від 11 серпня 2010 р. N 794 ( 794-2010-п )

1. У назві та пункті 1 постанови ( 794-2010-п ) слова
"підприємств агропромислового комплексу через механізм здешевлення
кредитів" замінити словами "суб'єктів господарювання
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів та
компенсації лізингових платежів".
2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному
бюджеті для здійснення фінансової підтримки підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів,
затвердженому зазначеною постановою ( 794-2010-п ):
1) у назві Порядку ( 794-2010-п ) слова "підприємств
агропромислового комплексу через механізм здешевлення кредитів"
замінити словами "суб'єктів господарювання агропромислового
комплексу через механізм здешевлення кредитів та компенсації
лізингових платежів";
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів,
передбачених у державному бюджеті Мінагрополітики для часткової
компенсації:
відсоткової ставки за залученими підприємствами
агропромислового комплексу у банках коротко-, середньо- та
довгостроковими кредитами та позиками, середньо- та
довгостроковими кредитами та позиками в іноземній валюті,
залученими від Міжнародної фінансової корпорації, Європейського
банку реконструкції та розвитку, середньо- та довгостроковими
кредитами та позиками, залученими в іноземній валюті від
нерезидентів, що отримуються позичальниками внаслідок випуску
нерезидентами середньо- та довгострокових облігацій на міжнародних
фінансових ринках, за умови участі активів позичальників у випуску
з нерезидентом - емітентом облігацій, використаними на пріоритетні
напрями розвитку агропромислового комплексу, та наданими кредитами
з реалізації проектів енергозбереження відповідно до Закону
України "Про ратифікацію Кредитної угоди (Фінансування Української
ЕСКО (друга фаза) між Україною та Європейським банком
реконструкції та розвитку" ( 3536-15 );
лізингових платежів, передбачивши у 2011 році на зазначені
цілі до 100 млн. гривень.";
3) доповнити Порядок ( 794-2010-п ) пунктом 3-1 такого
змісту:
"3-1. Компенсація лізингових платежів надається суб'єктам
господарювання за техніку та обладнання, придбані на умовах
фінансового лізингу згідно з переліком, визначеним Міжвідомчою
експертною радою з питань визначення пріоритетів у виробництві
нової техніки та обладнання для сільськогосподарських
товаровиробників і конкурсною комісією з питань визначення
пріоритетів забезпечення основними фондами сільськогосподарських
товаровиробників на умовах фінансового лізингу за сплачені:
лізинговий платіж в обсязі 40 відсотків вартості предмета
лізингу вітчизняного виробництва;
комісійну винагороду лізингодавцю в розмірі півтори облікової
ставки Національного банку, що діє на дату нарахування відсотків
за користування предметом лізингу, але не вище розмірів,
передбачених договорами фінансового лізингу.";
4) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"Компенсація лізингових платежів здійснюється з 1 січня по
31 грудня за договорами фінансового лізингу, укладеними в
поточному році.";
5) у пункті 5:
абзац перший після слова "позичальникам" доповнити словами
"та лізингоодержувачам", а після слів "Пенсійним фондом України" -
словами ", а також заборгованість по сплаті лізингових платежів";
абзац другий після слів "підтвердних документів" доповнити
словами ", а лізингоодержувачем предмета лізингу";
6) у пункті 6:
перше речення абзацу першого після слів "за кредитами"
доповнити словами "та лізинговими платежами", а після слів
"здешевлення кредитів" - словами "та компенсації лізингових
платежів";
абзац другий після слів "за кредитами" доповнити словами "та
лізинговими платежами";
абзац третій після слів "за залученими кредитами" доповнити
словами "та лізинговими платежами";
7) абзац четвертий пункту 7 після слів
"підприємству-позичальнику" доповнити словами "та
лізингоодержувачу";
8) доповнити Порядок ( 794-2010-п ) пунктом 8-1 такого
змісту:
"8-1. Для участі в конкурсі на отримання права часткової
компенсації лізингових платежів лізингоодержувачі подають до
конкурсних комісій заявку за встановленою Мінагрополітики формою
та такі документи:
виписка або витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців;
копія договору фінансового лізингу;
копія акта приймання-передачі предмета лізингу;
копія документа про реєстрацію предмета лізингу - у разі,
коли така реєстрація передбачена законодавством;
довідка про банківські реквізити лізингоодержувача;
довідка про відсутність (наявність) заборгованості з податків
і зборів (обов'язкових платежів);
довідка про відсутність (наявність) заборгованості з
лізингових платежів, надана лізингодавцем.";
9) пункт 9 після слів "за кредитами" доповнити словами "та
лізинговими платежами";
10) доповнити Порядок ( 794-2010-п ) пунктом 10-1 такого
змісту:
"10-1. Конкурсні комісії розглядають подані
лізингоодержувачами документи, необхідні для отримання права на
компенсацію, у порядку черговості їх реєстрації.
У разі відмови в наданні права на компенсацію
лізингоодержувачу надсилається у триденний строк після прийняття
конкурсною комісією рішення письмова відповідь з обґрунтуванням
причин відмови.
У разі прийняття позитивного рішення конкурсні комісії
визначають річну суму компенсації для кожного лізингоодержувача в
межах строку дії договору фінансового лізингу, видають
лізингоодержувачу відповідну довідку та включають його до реєстру
лізингоодержувачів, які мають право на отримання компенсації за
лізинговими платежами, і щомісяця до 5 числа подають його до
комісії Мінагрополітики. Форми довідки та реєстру затверджуються
Мінагрополітики.";
11) у пункті 12:
доповнити пункт після абзацу четвертого новим абзацом такого
змісту:
"Лізингоодержувачі, включені до реєстру, які мають право на
отримання компенсації за лізинговими платежами, щомісяця до
7 числа подають до Міністерства аграрної політики та продовольства
Автономної Республіки Крим, головних управлінь агропромислового
розвитку обласних і управління промисловості, розвитку
інфраструктури та агропромислового комплексу Севастопольської
міської держадміністрацій довідку, видану лізингодавцем про суму
фактично сплачених лізингоодержувачем лізингових платежів за
відповідний період.".
У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим;
в абзаці шостому:
перше речення після слів "залученими кредитами" доповнити
словами "та реєстр лізингоодержувачів із зазначенням сум фактично
сплачених лізингоодержувачами лізингових платежів за відповідний
період з визначенням суми, що підлягає відшкодуванню
лізингоодержувачу за рахунок бюджетних коштів";
у другому реченні слово "реєстру" замінити словом "реєстрів";
12) абзац перший пункту 13 після слів
"підприємствами-позичальниками" доповнити словами "та
лізингоодержувачами";
13) у пункті 14:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Операції, пов'язані з використанням бюджетних коштів,
здійснюються відповідно до Порядку обслуговування державного
бюджету за видатками та операціями з надання та повернення
кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету
( z0716-04 ), затвердженого в установленому законодавством
порядку.";
абзац п'ятий після слова "позичальників" доповнити словами
"та лізингоодержувачів";
14) абзац перший пункту 15 після слів "за кредитами"
доповнити словами "та лізинговими платежами";
15) у тексті Порядку ( 794-2010-п ) слова "підприємства
агропромислового комплексу" в усіх відмінках замінити словами
"суб'єкти господарювання агропромислового комплексу" у
відповідному відмінку.

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: