open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Нечинна


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 січня 2012 р.
за № 63/20376

{Порядок втратив чинність на підставі Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 729 від 03.06.2014}

ПОРЯДОК
заповнення управителями іпотечним покриттям електронних форм адміністративних даних, які подаються до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку

1. Цей Порядок встановлює структуру файлів, формат та опис полів електронної форми квартальних та нерегулярних адміністративних даних (далі - Дані), які складаються відповідно до вимог Положення про порядок складання та подання адміністративних даних щодо діяльності управителями іпотечним покриттям, затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 25.11.2008 № 1377, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.12.2008 за № 1222/15913 (з змінами) (далі - Положення).

2. Електронна форма Даних складається за допомогою програмних засобів, які забезпечують формування файлів відповідно до Положення, підготовлених з використанням кодування RUS cp866 у форматі DBASE-IV.

3. Електронна форма квартальних даних складається з файлів: «TITLIST.DBF»; «CONT.DBF» та «CONT.DBT»; «LICENCE.DBF»; «OBSLUG.DBF»; «DOGUKL.DBF»; «RDOG.DBF»; «VL.DBF»; «ZAM_IA.DBF» та «ZAM_IA.DBT»; «ROZM_IP.DBF»; «ZOB_IP.DBF»; «ZAM_OFU.DBF» та «ZAM_OFU.DBT»; «REGDATA.DBF»; «STR_IP.DBF»; «BORG.DBF», які складаються за формами, наведеними в таблицях 1-14 додатка до цього Порядку.

Формат електронної форми фінансової звітності встановлюється наказом Голови Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія).

4. Електронна форма нерегулярних Даних складається з файлів:

«REESTR.DBF» - за формою, наведеною в таблиці 15 «Структура файла «REESTR.DBF». Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття» додатка до цього Порядку;

«ZAMUPR_U.DBF» - за формою, наведеною в таблиці 16 «Структура файла «ZAMUPR_U.DBF». Відомості про заміну управителя іпотечного покриття. Відомості про укладання договору на управління іпотечним покриттям» додатка до цього Порядку;

«ZAMUPR_R.DBF» - за формою, наведеною в таблиці 17 «Структура файла «ZAMUPR_R.DBF». Відомості про заміну управителя іпотечного покриття. Відомості про розірвання договору на управління іпотечним покриттям» додатка до цього Порядку;

«ZAM_FIP.DBF» - за формою, наведеною в таблиці 18 «Структура файла «ZAM_FIP.DBF». Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує  іпотечні активи у складі іпотечного покриття» додатка до цього Порядку;

«ZV_SIP.DBF» - за формою, наведеною в таблиці 19 «Структура файла «ZV_SIP.DBF». Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття» додатка до цього Порядку;

«POZAUD.DBF» - за формою, наведеною в таблиці 20 «Структура файла «POZAUD.DBF». Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону Україну «Про іпотечні облігації» додатка до цього Порядку.

5. При заповненні Даних використовується інформація з довідників: «Перелік та коди організаційно-правової форми власності», «Перелік та коди територій (областей) України», «Перелік видів іпотечних облігацій», «Перелік видів нерегулярних даних», наведених у таблицях 21 - 24 додатка до цього Порядку.

6. Файли Даних містять індексні поля, які використовуються для сортування або пошуку даних:

у нерегулярних Даних у полях з іменами:

«E_EDRPOU» зазначається код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям;

«DAT_POV» зазначається Дата виникнення нерегулярних даних;

«S_DOG» зазначається серія договору;

«NN» - Службове поле;

у квартальних даних у полях з іменами:

«E_EDRPOU» - зазначається код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям;

«ZVIT_GOD» - зазначається рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям;

«ZVIT_KV» - зазначається квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям;

«S_DOG» - зазначається серія договору;

«NN» - Службове поле.

7. Позначення форматів полів електронних файлів Даних

Тип

Опис

Дата

Позначення формату даних типу «Дата». Використання пропусків у цьому типі даних неприпустимо. Реквізити типу «Дата» мають таку структуру: «дд.мм.рррр» або «дд/мм/рррр», де: рррр - чотири цифри року; мм - номер місяця (01,..., 12); дд - день місяця (01,..., 31).

Текстове

Текстовий тип поля можна вводити як текст та цифри. Допустимі літери від А до Я. Допустимі тільки цифри від 0 до 9.

Числове

Числовий тип поля. Допустимі тільки цифри від 0 до 9.

Мемо

Тип поля використовується для внесення/зберігання більше ніж 255 знаків.

8. Електронна форма Даних надсилається до центрального апарату Комісії електронною поштою за адресою: uprav@ssmsc.gov.ua.

9. Кожний вид нерегулярних або квартальних Даних надсилається окремим електронним листом. Текст листа, до якого приєднано Дані, не повинен містити змістовної інформації.

10. Після отримання Даних Комісією відправнику надсилається електронною поштою реєстраційний номер, за яким Дані зареєстровані в журналі прийняття Даних.

Журнал прийняття Даних - електронний журнал, у якому фіксуються дата та реєстраційний номер прийняття Даних.

У разі відсутності реєстраційного номера Даних в журналі прийняття Даних такі Дані вважаються неприйнятими.

Чинними вважаються останні Дані, подані до закінчення терміну їх подання  до Комісії відповідно до вимог Положення.

Директор департаменту
моніторингу фондового ринкуО. Табала
Додаток
до Порядку заповнення
управителями іпотечним
покриттям електронних форм
адміністративних даних,
які подаються до Державної комісії
з цінних паперів та фондового ринку

СТРУКТУРА
файлів, формат та опис полів електронної форми адміністративних даних щодо діяльності управителів іпотечним покриттям

Таблиця 1. Структура файла «TITLIST.DBF». Титульний аркуш

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

E_NAME

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

Текстове

254

FIO_PODP

Прізвище та ініціали керівника

Текстове

100

POS_PODP

Посада особи, яка підписує адміністративні дані

Текстове

100

DAT_PODP

Дата підписання адміністративних даних

Дата


E_OPF

Організаційно-правова форма управителя іпотечним покриттям відповідно до таблиці 21

Текстове

3

E_RAYON

Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Район

Текстове

100

E_POST

Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Поштовий індекс

Текстове

5

E_ADRES

Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Населений пункт

Текстове

100

E_STREET

Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Вулиця, будинок

Текстове

50

E_PHONE

Міжміський код, телефон управителя іпотечним покриттям

Текстове

50

E_FAX

Факс управителя іпотечним покриттям

Текстове

50

E_MAIL

Електронна поштова адреса управителя іпотечним покриттям

Текстове

50

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

E_NAME

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

Текстове

254

FIO_PODP

Прізвище та ініціали керівника

Текстове

100

POS_PODP

Посада особи, яка підписує адміністративні дані

Текстове

100

DAT_PODP

Дата підписання адміністративних даних

Дата


E_OPF

Організаційно-правова форма управителя іпотечним покриттям відповідно до таблиці 21

Текстове

3

E_RAYON

Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Район

Текстове

100

E_POST

Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Поштовий індекс

Текстове

5

E_ADRES

Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Населений пункт

Текстове

100

E_STREET

Місцезнаходження управителя іпотечним покриттям. Вулиця, будинок

Текстове

50

E_PHONE

Міжміський код, телефон управителя іпотечним покриттям

Текстове

50

E_FAX

Факс управителя іпотечним покриттям

Текстове

50

E_MAIL

Електронна поштова адреса управителя іпотечним покриттям

Текстове

50

Таблиця 2. Структура файла «CONT.DBF». Відомісті про управителя іпотечним покриттям

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

NUM_GOS

Номер свідоцтва про державну реєстрацію

Текстове

20

DAT_GOS

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

Дата


E_OBL

Територія (область) відповідно до таблиці 22

Текстове

5

STATUT

Статутний капітал (грн)*

Числове

15 (2 знаки після коми)

DERG_AK

Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі**

Числове

7 (3 знаки після коми)

KVED1

Код першого основного виду діяльності за КВЕД

Текстове

10

KVED_NM1

Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД

Текстове

254

KVED2

Код другого основного виду діяльності за КВЕД

Текстове

10

KVED_NM2

Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД

Текстове

254

KVED3

Код третього основного виду діяльності за КВЕД

Текстове

10

KVED_NM3

Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД

Текстове

254

ORG_UPR

Органи управління підприємства

MEMO


ZASNOV

Засновники підприємства *,***

MEMO


Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

NUM_GOS

Номер свідоцтва про державну реєстрацію

Текстове

20

DAT_GOS

Дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію

Дата


E_OBL

Територія (область) відповідно до таблиці 22

Текстове

5

STATUT

Статутний капітал (грн)*

Числове

15 (2 знаки після коми)

DERG_AK

Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі**

Числове

7 (3 знаки після коми)

KVED1

Код першого основного виду діяльності за КВЕД

Текстове

10

KVED_NM1

Найменування першого основного виду діяльності за КВЕД

Текстове

254

KVED2

Код другого основного виду діяльності за КВЕД

Текстове

10

KVED_NM2

Найменування другого основного виду діяльності за КВЕД

Текстове

254

KVED3

Код третього основного виду діяльності за КВЕД

Текстове

10

KVED_NM3

Найменування третього основного виду діяльності за КВЕД

Текстове

254

ORG_UPR

Органи управління підприємства

MEMO


ZASNOV

Засновники підприємства *,***

MEMO


__________
* На дату складання Даних.
** За наявності.
*** Заповнюється в Даних за ІV квартал.

Таблиця 3. Структура файла «LICENCE.DBF». Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

L_DIYAL

Вид діяльності

Текстове

254

L_NUMBER

Номер ліцензії (дозволу)

Текстове

20

L_DATE

Дата видачі

Дата


L_ORGAN

Державний орган, що видав ліцензію (дозвіл)

Текстове

100

L_DATE2

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

Дата


__________
* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.

Таблиця 4. Структура файла «OBSLUG.DBF». Відомості про осіб (професійних учасників ринку цінних паперів), послугами яких користується управитель іпотечним покриттям*

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

OB_NAME

Найменування

Текстове

254

OB_OPF

Організаційно-правова форма відповідно до таблиці 21

Текстове

3

OBEDRPOU

Код за ЄДРПОУ

Текстове

10

OB_N_GOS

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

Текстове

20

OB_D_GOS

Дата видачі ліцензії або іншого документа

Дата


L_DIYAL

Вид діяльності

Текстове

254

__________
* Інформацію щодо кожної особи зазначено окремо.

Таблиця 5. Структура файла «DOGUKL.DBF». Відомості про укладення договорів про управління іпотечним покриттям за звітний період *

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

NZP

Номер за порядком

Числове

4 (0 знаків після коми)

DATA_DOG

Дата укладання договору

Дата


S_DOG

Серія договору

Текстове

100

NUM_DOG

Номер договору

Текстове

100

EED_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

NAME_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування

Текстове

254

DT_OBL

Дата реєстрації випуску

Дата


NS_OBL

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Текстове

20

TERM

Строк обігу іпотечних облігацій (днів)

Числове

5 (0 знаків після коми)

PERIOD

Періодичність виплати доходу за іпотечними облігаціями (днів)

Числове

5 (0 знаків після коми)

__________
* За кожним договором про управління іпотечним покриттям окремо.

Таблиця 6. Структура файла «RDOG.DBF». Відомості про розірвання договорів про управління іпотечним покриттям за звітний період *

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

NZP

Номер за порядком

Числове

4 (0 знаків після коми)

DATA_END

Дата розірвання договору

Дата


S_DOG

Серія договору

Текстове

100

NUM_DOG

Номер договору

Текстове

100

EED_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

NAME_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування

Текстове

254

DT_OBL

Дата реєстрації випуску

Дата


NS_OBL

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Текстове

20

TERM

Строк обігу іпотечних облігацій (днів)

Числове

5 (0 знаків після коми)

PERIOD

Періодичність виплати доходу за іпотечними облігаціями (днів)

Числове

5 (0 знаків після коми)

__________
* За кожним договором про управління іпотечним покриттям окремо.

Таблиця 7. Структура файла «VL.DBF». Відомості про володіння управителем іпотечним покриттям 10 відсотками та більше акцій юридичних осіб

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

O_NAME

Найменування юридичної особи

Текстове

254

O_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

O_SHARES

Кількість акцій (штук)

Числове

15 (0 знаків після коми)

O_SHARE

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Числове

16 (12 знаків після коми)

O_PI

Кількість за видами акцій - прості іменні

Числове

15 (0 знаків після коми)

O_PP

Кількість за видами акцій - прості на пред’явника

Числове

15 (0 знаків після коми)

O_PRI

Кількість за видами акцій - привілейовані іменні

Числове

15 (0 знаків після коми)

O_PRP

Кількість за видами акцій - привілейовані на пред’явника

Числове

15 (0 знаків після коми)

Таблиця 8. Структура файла «ZAM_IA.DBF». Відомості про заміну іпотечних активів у складі іпотечного покриття *,**

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

NZP

Номер за порядком

Числове

4 (0 знаків після коми)

DATA_DOG

Дата укладання договору

Дата


S_DOG

Серія договору

Текстове

100

NUM_DOG

Номер договору

Текстове

100

EED_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

NAME_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування

Текстове

254

DT_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску

Дата


NS_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Текстове

20

ORG_RISH

Найменування органу, яким прийнято рішення щодо заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття

Текстове

254

CH_IA_IP

Частка іпотечних активів у складі іпотечного покриття, щодо якого відбулися зміни (у відсотках)

Числове

16 (12 знаків після коми)

DT_ZMIN

Дата виникнення змін

Дата


I_DOD_NM

Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття. Найменування активу

Текстове

254

I_DOD_V

Іпотечні активи, які додатково включені до складу іпотечного покриття. Вартість

Числове

15 (2 знаки після коми)

N_IA_VYK

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття. Найменування активу

Текстове

254

V_IA_VYK

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття. Вартість

Числове

15 (2 знаки після коми)

N_IA_VK

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття. Найменування активу

Текстове

254

V_IA_VK

Іпотечні активи у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття. Вартість

Числове

15 (2 знаки після коми)

PRICH

Причини заміни або додаткового включення іпотечних активів до складу іпотечного покриття

МЕМО


__________
* За кожним договором окремо.
** Інформація вказується щодо кожного виду іпотечного активу, стосовно якого відбулися зміни: виключення, включення, заміна.

Таблиця 9. Структура файла «ROZM_IP.DBF». Відомості про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям*

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

NZP

Номер за порядком

Числове

4 (0 знаків після коми)

EED_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

NAME_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування

Текстове

254

DT_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску

Дата


NS_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Текстове

20

DATA_DOG

Дата укладання договору

Дата


S_DOG

Серія договору

Текстове

100

NUM_DOG

Номер договору

Текстове

100

ROZM_IPR

Розмір іпотечного покриття на дату реєстрації випуску іпотечних облігацій, грн.

Числове

15 (2 знаки після коми)

ROZM_IPZ

Розмір іпотечного покриття на звітну дату, грн

Числове

15 (2 знаки після коми)

ZOB_IP

Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн

Числове

15 (2 знаки після коми)

KOEF_IP

Співвідношення розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям, у відсотках (коефіцієнт іпотечного покриття)

Числове

16 (12 знаків після коми)

___________
* За кожним договором окремо.

Таблиця 10. Структура файла «ZOB_IP.DBF». Відомості щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов’язань за іпотечними облігаціями з відповідним іпотечним покриттям на кожну дату після замін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбувались протягом звітного періоду*

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

NZP

Номер за порядком

Числове

4 (0 знаків після коми)

EED_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

NAME_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування

Текстове

254

DT_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску

Дата


NS_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Текстове

20

DATA_DOG

Дата укладання договору

Дата


S_DOG

Серія договору

Текстове

100

NUM_DOG

Номер договору

Текстове

100

ROZM_IPR

Розмір іпотечного покриття. Дата.

Дата


ROZM_IPZ

Розмір іпотечного покриття, грн. Cума

Числове

15 (2 знаки після коми)

ZOB_IP

Загальна сума зобов’язань за іпотечними облігаціями, грн.

Числове

15 (2 знаки після коми)

KOEF_IP

Співвідношення (у відсотках) розміру іпотечного покриття і розміру зобов’язань за іпотечними облігаціями (коефіцієнт іпотечного покриття)

Числове

16 (12 знаків після коми)

__________
* За кожним договором окремо.

Таблиця 11. Структура файла «ZAM_OFU.DBF». Відомості про заміну фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів*

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

NZP

Номер за порядком

Числове

4 (0 знаків після коми)

DT_RISH

Дата прийняття рішення

Дата


NUM_DOG

Номер договору на здійснення обслуговування іпотечних активів

Текстове

100

S_DOG

Серія договору

Текстове

20

DATA_DOG

Дата укладання договору на здійснення обслуговування іпотечних активів

Дата


F_NAME

Найменування

Текстове

254

F_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

F_ADRES

Місцезнаходження

Текстове

254

PRICH

Причина заміни фінансової установи, яка здійснює обслуговування іпотечних активів

МЕМО


__________
* За кожним договором окремо.

Таблиця 12. Структура файла «REGDATA.DBF». Відомості щодо подання нерегулярних Даних

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

NZP

Номер за порядком

Числове

4 (0 знаків після коми)

DATE_V

Дата виникнення нерегулярних Даних

Дата


DATE_IN

Дата подання нерегулярних Даних до Комісії

Дата


REG_NUM

Реєстраційний номер нерегулярних Даних, який був присвоєний у Комісії

Текстове

50

TYPE

Вид нерегулярних Даних відповідно до таблиці 24

Текстове

3

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

NZP

Номер за порядком

Числове

4 (0 знаків після коми)

DATE_V

Дата виникнення нерегулярних Даних

Дата


DATE_IN

Дата подання нерегулярних Даних до Комісії

Дата


REG_NUM

Реєстраційний номер нерегулярних Даних, який був присвоєний у Комісії

Текстове

50

TYPE

Вид нерегулярних Даних відповідно до таблиці 24

Текстове

3

Таблиця 13. Структура файла «STR_IP.DBF». Відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду*

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

EED_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

NAME_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування

Текстове

254

DT_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску

Дата


NS_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Текстове

20

IA_IA_PP

Сума іпотечних активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

IA_IA_ZS

Сума іпотечних активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

IA_IP_PP

Відсоток іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

IA_IP_PS

Сума іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

IA_IP_ZP

Відсоток іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

IA_IP_ZS

Сума іпотечних активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

PV_IA_PS

Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

PV_IA_ZS

Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

PV_IP_PP

Відсоток прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

PV_IP_PS

Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

PV_IP_ZP

Відсоток прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

PV_IP_ZS

Сума прав вимог за грошовими зобов’язаннями, забезпеченими іпотекою в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NG_IA_PP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

NG_IA_PS

Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NG_IA_ZP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

NG_IA_ZS

Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн.)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NG_IP_PP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

NG_IP_PS

Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NG_IP_ZP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

NG_IP_ZS

Сума нерухомого майна житлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NGP_IAPP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

NGP_IAPS

Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NGP_IAZP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

NGP_IAZS

Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NGP_IPPP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

NGP_IPPS

Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NGP_IPZP

Відсоток нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

NGP_IPZS

Сума нерухомого майна житлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NN_IA_PP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

NN_IA_PS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NN_IA_ZP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

NN_IA_ZS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NN_IP_PP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

NN_IP_PS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NN_IP_ZP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

NN_IP_ZS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення (всього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NNP_IAPP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

NNP_IAPS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NNP_IAZP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

NNP_IAZS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NNP_IPPP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

NNP_IPPS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

NNP_IPZP

Відсоток нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

NNP_IPZS

Сума нерухомого майна нежитлового призначення, посвідченого заставною, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

IN_IA_PS

Сума інших активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

IN_IA_ZS

Сума інших активів (усього) в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

IN_IP_PP

Відсоток інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

IN_IP_PS

Сума інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

IN_IP_ZP

Відсоток інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

IN_IP_ZS

Сума інших активів (усього) в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

KD_IA_PP

Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

KD_IA_PS

Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

KD_IA_ZP

Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

KD_IA_ZS

Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

KD_IP_PP

Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

KD_IP_PS

Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

KD_IP_ZP

Відсоток грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

KD_IP_ZS

Сума грошових коштів, розміщених емітентом на окремому депозитному рахунку в банку (всього), в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

KU_IA_PP

Відсоток грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

KU_IA_PS

Сума грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

KU_IA_ZP

Відсоток грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

KU_IA_ZS

Сума грошових коштів у національній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

KU_IP_PP

Відсоток грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

KU_IP_PS

Сума грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

KU_IP_ZP

Відсоток грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

KU_IP_ZS

Сума грошових коштів у національній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

KI_IA_PP

Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

KI_IA_PS

Сума грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

KI_IA_ZP

Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

KI_IA_ZS

Сума грошових коштів в іноземній валюті в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

KI_IP_PP

Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

KI_IP_PS

Сума грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

KI_IP_ZP

Відсоток грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

KI_IP_ZS

Сума грошових коштів в іноземній валюті в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

DCP_IAPP

Відсоток державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

DCP_IAPS

Сума державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

DCP_IAZP

Відсоток державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

DCP_IAZS

Сума державних цінних паперів у розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

DCP_IPPP

Відсоток державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

DCP_IPPS

Сума державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

DCP_IPZP

Відсоток державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

DCP_IPZS

Сума державних цінних паперів у загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

GCP_IAPP

Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

GCP_IAPS

Сума цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

GCP_IAZP

Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

GCP_IAZS

Сума цінних паперів, гарантованих державою, в розмірі іпотечних активів або інших активів за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

GCP_IPPP

Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період*

Числове

16 (12 знаків після коми)

GCP_IPPS

Сума цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за попередній період* (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

GCP_IPZP

Відсоток цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період

Числове

16 (12 знаків після коми)

GCP_IPZS

Сума цінних паперів, гарантованих державою, в загальному розмірі іпотечного покриття за звітний період (грн)

Числове

20 (3 знаки після коми)

__________
* За кожним договором окремо.

Таблиця 14. Структура файла «BORG.DBF». Відомості про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами, права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

ZVIT_GOD

Рік, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

4 (0 знаків після коми)

ZVIT_KV

Квартал, за який звітує управитель іпотечним покриттям

Числове

1 (0 знаків після коми)

E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

EED_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

NAME_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування

Текстове

254

DT_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску

Дата


NS_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Текстове

20

KL_30

Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, шт.

Числове

20 (0 знаків після коми)

CHIA_30P

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках

Числове

16 (12 знаків після коми)

CHIA_30

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума

Числове

20 (3 знаки після коми)

CHIP_30P

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, у відсотках

Числове

16 (12 знаків після коми)

CHIP_30

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк до 30 днів, сума

Числове

20 (3 знаки після коми)

KL_60

Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30-60 днів, шт.

Числове

20 (0 знаків після коми)

CHIA_60P

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30-60 днів, у відсотках

Числове

16 (12 знаків після коми)

CHIA_60

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 30-60 днів, сума

Числове

20 (3 знаки після коми)

CHIP_60P

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30-60 днів, у відсотках

Числове

16 (12 знаків після коми)

CHIP_60

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 30-60 днів, сума

Числове

20 (3 знаки після коми)

KL_90

Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60-90 днів, шт.

Числове

20 (0 знаків після коми)

CHIA_90P

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60-90 днів, у відсотках

Числове

16 (12 знаків після коми)

CHIA_90

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 60-90 днів, сума

Числове

20 (3 знаки після коми)

CHIP_90P

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60-90 днів, у відсотках

Числове

16 (12 знаків після коми)

CHIP_90

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 60-90 днів, сума

Числове

20 (3 знаки після коми)

KL_180

Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90-180 днів, шт.

Числове

20 (0 знаків після коми)

CHIA180P

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90-180 днів, у відсотках

Числове

16 (12 знаків після коми)

CHIA_180

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк 90-180 днів, сума

Числове

20 (3 знаки після коми)

CHIP180P

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90-180 днів, у відсотках

Числове

16 (12 знаків після коми)

CHIP_180

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк 90-180 днів, сума

Числове

20 (3 знаки після коми)

KL_B

Кількість іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, шт.

Числове

20 (0 знаків після коми)

CHIA_BP

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках

Числове

16 (12 знаків після коми)

CHIA_B

Частка в сукупному розмірі іпотечних активів, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума

Числове

20 (3 знаки після коми)

CHIP_BP

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, у відсотках

Числове

16 (12 знаків після коми)

CHIP_B

Частка в сукупному розмірі іпотечного покриття, платежі за якими прострочено на строк понад 180 днів, сума

Числове

20 (3 знаки після коми)

__________
* За кожним договором окремо.

Таблиця 15. Структура файла «REESTR.DBF». Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

DAT_POV

Дата виникнення нерегулярних даних

Дата


E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

E_NAME

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

Текстове

254

NZP

Номер за порядком

Числове

4 (0 знаків після коми)

EED_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

NAME_DOG

Емітент, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування

Текстове

254

DATA_DOG

Дата укладання договору

Дата


S_DOG

Серія договору

Текстове

100

NUM_DOG

Номер договору

Текстове

100

DT_OBL

Дата реєстрації випуску

Дата


NS_OBL

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Текстове

20

VID_I

Вид іпотечних облігацій відповідно до таблиці 23

Текстове

2

DT_ZMIN

Дата прийняття рішення про заміну

Дата


MORT_01

Частка (у відсотках) у складі іпотечного покриття іпотечні активи

Числове

16 (12 знаків після коми)

MORT_02

Частка (у відсотках) у складі іпотечного покриття інші активи

Числове

16 (12 знаків після коми)

MORT_03

Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття, найменування активу

Текстове

254

MORT_04

Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про виключення зі складу іпотечного покриття, вартість

Числове

15 (2 знаки після коми)

MORT_05

Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття, найменування активу

Текстове

254

MORT_06

Іпотечні активи (інші активи) у складі іпотечного покриття, щодо яких прийнято рішення про включення до складу іпотечного покриття, вартість

Числове

15 (2 знаки після коми)

FIO_PODP

Прізвище та ініціали керівника

Текстове

100

POS_PODP

Посада особи, яка підписує адміністративні дані

Текстове

100

Таблиця 16. Структура файла «ZAMUPR_U.DBF». Відомості про заміну управителя іпотечного покриття. Відомості про укладання договору про управління іпотечним покриттям

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

DAT_POV

Дата виникнення нерегулярних даних

Дата


E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

E_NAME

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

Текстове

254

NZP

Номер за порядком

Числове

4 (0 знаків після коми)

DATA_DOG

Дата укладання договору про управління іпотечним покриттям

Дата


S_DOG

Серія договору

Текстове

100

NUM_DOG

Номер договору, дата укладання договору

Текстове

100

EED_DOG

Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

NAME_DOG

Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування

Текстове

254

DT_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску

Дата


NS_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Текстове

20

Таблиця 17. Структура файла «ZAMUPR_R.DBF». Відомості про заміну управителя іпотечним покриттям. Відомості про розірвання договору про управління іпотечним покриттям

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

DAT_POV

Дата виникнення нерегулярних даних

Дата


E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

E_NAME

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

Текстове

254

NZP

Номер за порядком

Числове

4 (0 знаків після коми)

DATA_END

Дата розірвання договору про управління іпотечним покриттям

Дата


DATA_DOG

Дата укладання договору

Дата


S_DOG

Серія договору

Текстове

100

NUM_DOG

Номер договору

Текстове

100

EED_DOG

Емітент цінних паперів, з яким розірвано договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

NAME_DOG

Емітент цінних паперів, з яким розірвано договір про управління іпотечним покриттям. Найменування

Текстове

254

DT_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску

Дата


NS_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Текстове

20

FIO_PODP

Прізвище та ініціали керівника

Текстове

100

POS_PODP

Посада особи, яка підписує адміністративні дані

Текстове

100

Таблиця 18. Структура файла «ZAM_FIP.DBF». Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

DAT_POV

Дата виникнення нерегулярних даних

Дата


E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

E_NAME

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

Текстове

254

NZP

Номер за порядком

Числове

4 (0 знаків після коми)

DAT_ROZ

Дата розірвання договору

Дата


F_NAME

Найменування фінансової установи, з якою розірвано договір

Текстове

100

F_EDRPOU

Код за ЄДРПОУ фінансової установи, з якою розірвано договір

Текстове

10

F_ADRES

Місцезнаходження фінансової установи, з якою розірвано договір

Текстове

254

PID_END

Підстави для розірвання договору

Текстове

254

FIO_PODP

Прізвище та ініціали керівника

Текстове

100

POS_PODP

Посада особи, яка підписує адміністративні дані

Текстове

100

Таблиця 19. Структура файла «ZV_SIP.DBF». Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

DAT_POV

Дата виникнення нерегулярних даних

Дата


E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

E_NAME

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

Текстове

254

NZP

Номер за порядком

Числове

4 (0 знаків після коми)

DT_OBL

Дата реєстрації випуску

Дата


NS_OBL

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Текстове

20

EED_DOG

Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

NAME_DOG

Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування

Текстове

254

DAT_POD

Дата виникнення відомостей

Дата


OS_INIC

Особа, що ініціювала звернення стягнення на іпотечне покриття

Текстове

100

FIO_PODP

Прізвище та ініціали керівника

Текстове

100

POS_PODP

Посада особи, яка підписує адміністративні дані

Текстове

100

Таблиця 20. Структура файла «POZAUD.DBF». Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України «Про іпотечні облігації»

Ім’я поля

Найменування поля (зміст)

Тип поля

Розмір (знаків)

NN

Службове поле

Числове

10 (0 знаків після коми)

DAT_POV

Дата виникнення нерегулярних даних

Дата


E_EDRPOU

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ управителя іпотечним покриттям

Текстове

10

E_NAME

Повне найменування управителя іпотечним покриттям

Текстове

254

NZP

Номер за порядком

Числове

4 (0 знаків після коми)

DATA_P

Дата початку проведення позапланової аудиторської перевірки

Дата


EED_DOG

Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Текстове

10

NAME_DOG

Емітент цінних паперів, з яким укладено договір про управління іпотечним покриттям. Найменування

Текстове

254

DT_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Дата реєстрації випуску

Дата


NS_OBL

Реквізити випуску іпотечних облігацій. Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Текстове

20

NAMEAUD

Найменування аудиторської фірми (аудитора), яка проводила позапланову аудиторську перевірку

Текстове

100

NOAUD

Номер свідоцтва про включення до Реєстру аудиторів та аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, що здійснюють діяльність на ринку цінних паперів

Текстове

50

EAUD

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ (ДРФО, за наявності) аудиторської фірми (аудитора), яка проводила позапланову аудиторську перевірку

Текстове

15

PPER

Підстави проведення позапланової аудиторської перевірки

Текстове

254

FIO_PODP

Прізвище та ініціали керівника

Текстове

100

POS_PODP

Посада особи, яка підписує адміністративні дані

Текстове

100

Таблиця 21. Перелік та коди організаційно-правової форми власності

Код

Організаційно-правова форма

100

Підприємства

110

Фермерське господарство

120

Приватне підприємство

130

Колективне підприємство

140

Державне підприємство

145

Казенне підприємство

150

Комунальне підприємство

160

Дочірнє підприємство

170

Іноземне підприємство

180

Підприємство об'єднання громадян (релiгiйної органiзацiї, профспілки)

185

Підприємство споживчої кооперації

190

Орендне підприємство

191

Індивідуальне підприємство

192

Сімейне підприємство

193

Спільне підприємство

200

Господарські товариства

230

Акціонерне товариство

231

Відкрите акціонерне товариство

232

Закрите акціонерне товариство

233

Публічне акціонерне товариство

234

Приватне акціонерне товариство

235

Державна акціонерна компанія (товариство)

240

Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю

250

Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю

260

Повне товариство

270

Командитне товариство

300

Кооперативи

310

Виробничий кооператив

320

Обслуговуючий кооператив

330

Споживчий кооператив

340

Сільськогосподарський виробничий кооператив

350

Сільськогосподарський обслуговуючий кооператив

390

Кооперативний банк

400

Органiзацiї (установи, заклади)

410

Орган виконавчої влади

420

Орган місцевого самоврядування

425

Державна органiзацiя (установа, заклад)

430

Комунальна органiзацiя (установа, заклад)

435

Приватна органiзацiя (установа, заклад)

440

Органiзацiя (установа, заклад) об'єднання громадян (релiгiйної органiзацiї, профспілки)

490

Органiзацiя орендарів

495

Органiзацiя покупців

500

Об'єднання підприємств (юридичних осіб)

510

Асоцiацiя

520

Корпорація

530

Консорціум

540

Концерн

550

Холдингова компанія

590

Іншi об'єднання юридичних осіб

600

Відокремлені підрозділи без статусу юридичної особи

610

Фiлiя (інший відокремлений пiдроздiл)

620

Представництво

800

Об'єднання громадян, профспілки, благодiйнi органiзацiї та iншi подiбнi органiзацiї

810

Політична партія

815

Громадська органiзацiя

820

Спілка об'єднань громадян

825

Релiгiйна органiзацiя

830

Профспілка

835

Об'єднання профспілок

840

Творча спілка (інша професійна органiзацiя)

845

Благодійна органiзацiя

850

Органiзацiя роботодавців

855

Об'єднання спiввласникiв багатоквартирного будинку

860

Орган самоорганiзацiї населення

910

Підприємець - фізична особа

915

Товарна бiржа

920

Фондова бiржа

925

Кредитна спiлка

930

Споживче товариство

935

Спiлка споживчих товариств

940

Недержавний пенсійний фонд

995

Іншi органiзацiйно-правовi форми

Таблиця 22. Перелік та коди територій (областей) України

Код території

Територія (область)

01000

Автономна Республіка Крим

05000

Вінницька

07000

Волинська

12000

Дніпропетровська

14000

Донецька

18000

Житомирська

21000

Закарпатська

23000

Запорізька

26000

Iвано-Франкiвська

32000

Київська

35000

Кіровоградська

44000

Луганська

46000

Львівська

48000

Миколаївська

51000

Одеська

53000

Полтавська

56000

Рівненська

59000

Сумська

61000

Тернопільська

63000

Харківська

65000

Херсонська

68000

Хмельницька

71000

Черкаська

73000

Чернівецька

74000

Чернігівська

80000

м.Київ

85000

м.Севастополь

Таблиця 23. Перелік видів іпотечних облігацій

Код

Найменування виду

40

Звичайні іпотечні облігації

41

Структуровані іпотечні облігації

Таблиця 24. Перелік видів нерегулярних даних

Код

Найменування виду

4.1

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття

4.2

Відомості про заміну управителя іпотечним покриттям

4.3

Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

4.4

Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття

4.5

Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України «Про іпотечні облігації»

Код

Найменування виду

4.1

Відомості про заміни у реєстрі іпотечного покриття

4.2

Відомості про заміну управителя іпотечним покриттям

4.3

Відомості про заміну фінансової установи, яка обслуговує іпотечні активи у складі іпотечного покриття

4.4

Відомості про звернення стягнення на іпотечне покриття

4.5

Відомості про проведення позапланового аудиту реєстру іпотечного покриття на предмет виявлення відповідності стану іпотечного покриття даним реєстру іпотечного покриття та вимогам Закону України «Про іпотечні облігації»

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: