open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З РЕГУЛЮВАННЯ РИНКІВ

ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
27.10.2011 N 671
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 листопада 2011 р.

за N 1303/20041

Про внесення змін до Порядку залучення

Моторним (транспортним) страховим бюро України

аварійних комісарів для визначення причин

настання страхових випадків, розміру

збитків та перевірки дій страховика

Відповідно до пункту 2 розділу I Закону України від
17.02.2011 N 3045-VI ( 3045-17 ) "Про внесення змін до деяких
законодавчих актів України щодо дорожньо-транспортних пригод та
виплати страхового відшкодування" та пункту 1 частини першої
статті 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне
регулювання ринків фінансових послуг" ( 2664-14 ) Державна комісія
з регулювання ринків фінансових послуг України
П О С Т А Н О В И Л А:
1. Унести зміни до Порядку залучення Моторним (транспортним)
страховим бюро України аварійних комісарів для визначення причин
настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій
страховика, затвердженого розпорядженням Державної комісії з
регулювання ринків фінансових послуг України від 23.02.2006 N 5417
( z0259-06 ), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України
11.03.2006 за N 259/12133, виклавши його в новій редакції, що
додається.
2. Департаменту стандартів регулювання та нагляду за
фінансовими установами разом з департаментом юридичного
забезпечення подати це розпорядження до Міністерства юстиції
України для державної реєстрації.
3. Відділу зв'язків з державними органами, громадськістю та
протоколу департаменту організаційно-аналітичного, документального
та кадрового забезпечення забезпечити розміщення цього
розпорядження на офіційному сайті Державної комісії з регулювання
ринків фінансових послуг України в мережі Інтернет після його
державної реєстрації.
4. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на
заступника Голови відповідно до розподілу обов'язків.
В.о. Голови Комісії А.Литвин
ПОГОДЖЕНО:
Перший заступник Голови
Державного комітету України
з питань регуляторної
політики та підприємництва Г.М.Яцишина
Протокол засідання Комісії

від 27.10.2011 N 678

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження Державної

комісії з регулювання ринків

фінансових послуг України

23.02.2006 N 5417

( z0259-06 )

(у редакції розпорядження

Державної комісії

з регулювання ринків

фінансових послуг України

від 27.10.2011 N 671)
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 листопада 2011 р.

за N 1303/20041

ПОРЯДОК

залучення Моторним (транспортним)

страховим бюро України аварійних комісарів,

експертів або юридичних осіб, у штаті

яких є аварійні комісари або експерти,

для визначення причин настання

страхових випадків, розміру

збитків та перевірки дій

страховика

1. Цей Порядок розроблений відповідно до пункту 40.3 статті
40 Закону України "Про обов'язкове страхування цивільно-правової
відповідальності власників наземних транспортних засобів"
( 1961-15 ) та встановлює порядок залучення Моторним
(транспортним) страховим бюро України (далі - МТСБУ) аварійних
комісарів, експертів або юридичних осіб, у штаті яких є аварійні
комісари або експерти (далі - представники МТСБУ), для визначення
причин настання страхових випадків та розміру збитків у випадках,
що призводять до регламентних виплат з централізованих страхових
резервних фондів МТСБУ, та необхідності перевірки дій страховика
відповідно до пункту 36.3 статті 36 Закону України "Про
обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності
власників наземних транспортних засобів".
2. У цьому Порядку термін "страховий випадок" уживається в
такому значенні: страховий випадок - це подія, унаслідок якої заподіяна шкода
третім особам під час дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася
за участю забезпеченого транспортного засобу і внаслідок якої
настає цивільно-правова відповідальність особи, відповідальність
якої застрахована за договором, та/або подія, яка призводить до
регламентних виплат з централізованих резервних фондів МТСБУ.
3. Залучення представника МТСБУ для визначення причин
настання страхових випадків, розміру збитків та перевірки дій
страховика здійснюється на підставі договору з МТСБУ.
4. Представник МТСБУ відповідно до укладеного договору щодо
виконання робіт із з'ясування обставин і причин настання
страхового випадку та визначення розміру збитків, а також
перевірки дій страховика має права та обов'язки, визначені цим
договором. Права та обов'язки аварійного комісара визначаються
також Типовим положенням про організацію діяльності аварійних
комісарів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від
05.01.98 N 8 ( 8-98-п ).
5. Підставою для з'ясування обставин і причин настання
страхового випадку, визначення розміру збитків та перевірки дій
страховика є відповідне доручення МТСБУ. У дорученні повинні зазначатися такі відомості: дата і місце настання страхового випадку; відомості про настання страхового випадку; завдання, яке повинен виконати представник МТСБУ; перелік матеріалів, що додаються. Відповідно до договору МТСБУ зобов'язане надати представнику
МТСБУ всю наявну в МТСБУ інформацію, що стосується причин настання
страхового випадку та розміру заподіяної шкоди. Доручення МТСБУ передається представнику МТСБУ в письмовій
формі. МТСБУ може повідомити представника МТСБУ про настання
страхового випадку по телефону з подальшим підтвердженням
доручення в письмовій формі.
6. Представник МТСБУ за дорученням МТСБУ повинен протягом
10 робочих днів з дня отримання повідомлення про
дорожньо-транспортну пригоду прибути на місце настання страхового
випадку та/або до місцезнаходження пошкодженого майна для
визначення причин настання страхового випадку та розміру збитків.
7. Якщо представник МТСБУ не з'явився у визначений у пункті 6
цього Порядку строк та потерпілий скористався своїм правом
відповідно до Закону України "Про обов'язкове страхування
цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних
засобів" ( 1961-15 ) самостійно обрати аварійного комісара або
експерта для визначення розміру шкоди, МТСБУ зобов'язане
відшкодувати потерпілому витрати на проведення експертизи
(дослідження).
8. МТСБУ здійснює оплату послуг представників МТСБУ за
рахунок коштів фонду захисту потерпілих.
Заступник директора
департаменту стандартів
регулювання та нагляду
за фінансовими установами В.Логвіновський

 • Друкувати
 • PDF
 • DOC
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: