open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ СПЕЦІАЛЬНОГО ЗВ'ЯЗКУ

ТА ЗАХИСТУ ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ
Н А К А З
31.10.2011 N 306
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 листопада 2011 р.

за N 1294/20032
{ Наказ втратив чинність на підставі Наказу Адміністрації

Державної служби спеціального зв'язку

та захисту інформації N 594 ( z1479-14 ) від 04.11.2014 }
Про затвердження Порядку

та умов заохочення осіб рядового

і начальницького складу Державної служби

спеціального зв'язку та захисту інформації України

грошовою винагородою

Відповідно до статті 10 Дисциплінарного статуту Державної
служби спеціального зв'язку та захисту інформації України
( 373-17 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити Порядок та умови заохочення осіб рядового і
начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України грошовою винагородою.
2. Заохочення грошовою винагородою здійснювати у межах коштів
державного бюджету, призначених Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України, регіональним
органам, територіальним підрозділам, закладам та установам
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України на зазначені цілі.
3. Фінансово-економічному департаменту Адміністрації
Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації
України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України в установленому порядку.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора
Фінансово-економічного департаменту Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України та директора
Департаменту кадрового забезпечення Адміністрації Державної служби
спеціального зв'язку та захисту інформації України.
Голова Служби Л.І.Нетудихата

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Адміністрації

Державної служби

спеціального зв'язку

та захисту інформації

України

31.10.2011 N 306
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

14 листопада 2011 р.

за N 1294/20032

ПОРЯДОК

та умови заохочення осіб рядового

і начальницького складу Державної служби

спеціального зв'язку та захисту інформації України

грошовою винагородою

1. Грошова винагорода є видом заохочення осіб рядового і
начальницького складу Державної служби спеціального зв'язку та
захисту інформації України (далі - Держспецзв'язку) за сумлінне та
бездоганне виконання службових обов'язків.
2. У місячний строк після доведення до Адміністрації
Держспецзв'язку витягу з річного розпису видатків державного
бюджету на відповідний рік Фінансово-економічний департамент
Адміністрації Держспецзв'язку готує пропозиції щодо розподілу
фонду заохочення осіб рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку грошовою винагородою та подає їх на затвердження
Голові Держспецзв'язку. Затверджений розподіл фонду заохочення
доводиться до відома заступників Голови Держспецзв'язку,
начальників структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку,
начальників регіональних органів, територіальних підрозділів,
закладів та установ Держспецзв'язку (далі - підпорядковані
органи). Заступники Голови Держспецзв'язку, начальники структурних
підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, начальники
підпорядкованих органів мають право заохочувати осіб рядового і
начальницького складу Держспецзв'язку грошовою винагородою
виключно в межах фонду заохочення, затвердженого на зазначені
цілі. Внесення змін до затвердженого розподілу фонду заохочення
здійснюється за рішенням Голови Держспецзв'язку після попереднього
погодження з Фінансово-економічним департаментом Адміністрації
Держспецзв'язку.
3. Для заохочення осіб рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку Головою Держспецзв'язку або заступниками Голови
Держспецзв'язку (далі - керівництво Держспецзв'язку) начальники
структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, начальники
підпорядкованих органів звертаються до них з відповідним
клопотанням (рапортом, службовою запискою), попередньо погодженим
з Фінансово-економічним департаментом Адміністрації
Держспецзв'язку в частині дотримання затвердженого фонду
заохочення. При прийнятті керівництвом Держспецзв'язку позитивного
рішення клопотання (рапорт, службова записка) про заохочення
грошовою винагородою передається до Департаменту кадрового
забезпечення Адміністрації Держспецзв'язку для підготовки
відповідного наказу про заохочення.
4. Для заохочення осіб рядового і начальницького складу
Держспецзв'язку начальниками підпорядкованих органів з клопотанням
(рапортом, службовою запискою) про заохочення підлеглих
звертаються начальники структурних підрозділів підпорядкованих
органів, а про заохочення начальників структурних підрозділів -
заступники начальників підпорядкованих органів. При прийнятті начальниками підпорядкованих органів
позитивного рішення клопотання (рапорт, службова записка) про
заохочення грошовою винагородою, погоджене з фінансовим
підрозділом, передається до кадрового підрозділу або особі, яка
здійснює кадрове забезпечення діяльності підрозділу, для
підготовки наказу про заохочення.
5. Для заохочення осіб начальницького складу Держспецзв'язку
начальниками структурних підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку
з клопотанням (рапортом, службовою запискою) про заохочення до
останніх звертаються начальники підрозділів структурних
підрозділів Адміністрації Держспецзв'язку, а про заохочення
начальників підрозділів структурних підрозділів Адміністрації
Держспецзв'язку - заступники начальників структурних підрозділів
Адміністрації Держспецзв'язку. При прийнятті начальниками структурних підрозділів
Адміністрації Держспецзв'язку позитивного рішення про заохочення
підлеглого вони готують клопотання (рапорт, службову записку)
Голові Держспецзв'язку або заступнику Голови Держспецзв'язку
відповідно до розподілу функціональних обов'язків, в якому
доповідають про прийняте рішення щодо заохочення підлеглого та
пропонують доручити Департаменту кадрового забезпечення
підготувати наказ Адміністрації Держспецзв'язку про заохочення. Перед доповіддю Голові Держспецзв'язку або заступнику Голови
Держспецзв'язку відповідно до розподілу функціональних обов'язків
клопотання (рапорт, службова записка) щодо заохочення підлеглого
погоджується Фінансово-економічним департаментом Адміністрації
Держспецзв'язку в частині дотримання затвердженого фонду
заохочення.
6. Граничний розмір грошової винагороди становить: Голови Держспецзв'язку - до 3 посадових окладів особи
рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, яка
заохочується; заступників Голови Держспецзв'язку - до 2 посадових окладів
особи рядового чи начальницького складу Держспецзв'язку, яка
заохочується; начальників структурних підрозділів Адміністрації
Держспецзв'язку, начальників підпорядкованих органів - до
1 посадового окладу особи рядового чи начальницького складу
Держспецзв'язку, яка заохочується. Розрахунок грошової винагороди здійснюється з фактично
отримуваного особою рядового чи начальницького складу
Держспецзв'язку посадового окладу на день підписання наказу про
заохочення. Наказ про заохочення є підставою для виплати особі рядового
чи начальницького складу Держспецзв'язку грошової винагороди та
внесення відповідної відмітки до її особової справи із зазначенням
даних: хто, коли та на якій підставі застосував заохочення, номер
та дата наказу про заохочення. Заохочення особи рядового чи начальницького складу
Держспецзв'язку грошовою винагородою може застосовуватися не
частіше одного разу на рік.
7. Оголошення про заохочення грошовою винагородою
здійснюється урочисто Головою Держспецзв'язку, заступниками Голови
Держспецзв'язку, начальниками структурних підрозділів
Адміністрації Держспецзв'язку, начальниками підпорядкованих
органів.
Директор
Фінансово-економічного
департаменту Адміністрації
Держспецзв'язку Л.В.Максимець

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: