open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Нечинна
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
{ Закон втратив чинність на підставі Закону

N 222-VIII ( 222-19 ) від 02.03.2015, ВВР,

2015, N 23, ст.158 }
Про внесення змін до Закону України

"Про ліцензування певних видів господарської діяльності"

щодо порядку видачі копії ліцензії
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 23, ст.237 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
1. Внести до Закону України "Про ліцензування певних видів
господарської діяльності" ( 1775-14 ) (Відомості Верховної Ради
України, 2000 р., N 36, ст. 299; 2010 р., N 1, ст. 6, N 9, ст. 76;
2011 р., N 6, ст. 47; 2012 р., N 7, ст. 53) такі зміни:
1) статтю 1 після абзацу восьмого доповнити новим абзацом
такого змісту:
"місце провадження фізичною особою - підприємцем
господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, - територія,
приміщення, що відповідають вимогам ліцензійних умов та належать
фізичній особі - підприємцю на праві власності та/або
користування".
У зв'язку з цим абзаци дев'ятий - п'ятнадцятий вважати
відповідно абзацами десятим - шістнадцятим;
2) частину третю статті 10 викласти в такій редакції:
"У разі наявності у заявника - юридичної особи філій, інших
відокремлених підрозділів, за місцем яких буде провадитися
заявлена діяльність, а у заявника - фізичної особи - підприємця
місць провадження заявленої діяльності у заяві зазначається їх
місцезнаходження";
3) частини сьому, дев'яту і десяту статті 14 викласти в такій
редакції:
"Засвідчена органом ліцензування копія ліцензії видається
ліцензіату - юридичній особі на кожну філію, інший відокремлений
підрозділ, де відповідний ліцензіат буде провадити зазначений у
ліцензії вид господарської діяльності, та підтверджує право
ліцензіата на таку діяльність, а ліцензіату - фізичній
особі - підприємцю на кожне місце провадження господарської
діяльності. Копія ліцензії видається у порядку, визначеному цією
статтею та статтями 10 і 11 цього Закону";
"У разі створення ліцензіатом - юридичною особою нової філії,
іншого відокремленого підрозділу, де буде ним провадитися
зазначений у ліцензії вид господарської діяльності, а для фізичної
особи - підприємця - нового місця провадження господарської
діяльності, такий ліцензіат повинен подати до органу ліцензування
заяву встановленого зразка про видачу копії ліцензії, а також
документи відповідно до статті 10 цього Закону.
У разі припинення провадження зазначеного у ліцензії виду
господарської діяльності за місцем провадження такої діяльності,
на яке була видана копія ліцензії, ліцензіат зобов'язаний протягом
десяти робочих днів з дати припинення повідомити про це орган
ліцензування у письмовій формі. Орган ліцензування повинен внести
відповідні зміни до ліцензійного реєстру не пізніше наступного
робочого дня з дати надходження такого повідомлення".
2. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його
опублікування.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 3 листопада 2011 року

N 3994-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: