open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна
                             
                             
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ
Н А К А З
03.11.2011 N 191
Зареєстровано в Міністерстві

юстиції України

15 грудня 2011 р.

за N 1437/20175

Про затвердження форм актів

обстеження суб'єктів господарювання

Відповідно до статей 4, 12 та 13 Закону України "Про
металобрухт" ( 619-14 ) Н А К А З У Ю:
1. Затвердити: форму акта обстеження місцевими державними адміністраціями
спеціалізованих металургійних переробних підприємств (додається); форму акта обстеження місцевими державними адміністраціями
спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних
пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств
(брухт кольорових металів) (додається); форму акта обстеження місцевими державними адміністраціями
спеціалізованих підприємств, їх приймальних пунктів та приймальних
пунктів спеціалізованих металургійних переробних підприємств
(брухт чорних металів) (додається).
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства
промислової політики України від 19.08.2002 N 357 ( z0734-02 )
"Про затвердження зразків актів обстеження суб'єкта господарської
діяльності", зареєстрований в Міністерстві юстиції України
06.09.2002 за N 734/7022.
3. Департаменту промислової політики в установленому порядку
забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до
Міністерства юстиції України.
4. Департаменту промислової політики довести цей наказ до
відома Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних
державних адміністрацій та Київської і Севастопольської міських
державних адміністрацій.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра економічного розвитку і торгівлі України - керівника
апарату В.П.Павленка.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного
опублікування.
Перший віце-прем'єр-міністр
України - Міністр економічного
розвитку і торгівлі України А.П.Клюєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

03.11.2011 N 191

Форма
АКТ N ________

обстеження місцевими державними

адміністраціями спеціалізованих металургійних

переробних підприємств

___ _________ 20 __ року
Члени робочої групи, створеної розпорядженням _______________ _________________________________________________________________

(найменування місцевої державної адміністрації)
від ___________ N ________, у складі:
голови робочої групи:
1) ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
членів робочої групи:
2) ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
3) ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
на підставі звернення (лист _____ від N ____ ) __________________ _________________________________________________________________

(найменування суб'єкта господарювання)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання; ідентифікаційний

код юридичної особи)
здійснили обстеження металургійного переробного підприємства на
відповідність його вимогам Закону України "Про металобрухт" та
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності із
заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту
кольорових і чорних металів, затвердженим наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 N 183,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за
N 1321/20059.
Підписи (візи) керівництва ______________________________
місцевої державної адміністрації, ______________________________
голови та членів робочої групи ______________________________
з відбитком печатки ______________________________
У результаті обстеження робочою групою встановлено:
1. Місцезнаходження обстеженого об'єкта: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Вид господарської діяльності з металобрухтом, який
передбачається здійснювати суб'єктом господарювання за
місцезнаходженням обстеженого об'єкта: _________________________________________________________________
(указати вид господарської діяльності відповідно до Закону

України "Про ліцензування певних видів господарської

діяльності")
3. Орендодавцем (власником) земельної ділянки (виробничої
площі), на якій розташовано обстежений об'єкт, є _________________ _________________________________________________________________
4. Номер, дата укладення та строк дії договору оренди
(суборенди) земельної ділянки (виробничої площі), який укладено
суб'єктом господарювання, або документ, який посвідчує право
власності (користування) земельною ділянкою (виробничою площею), _________________________________________________________________
5. Площа земельної ділянки (виробничої площі),
кв. метрів _____________
6. Характер покриття земельної ділянки (виробничої площі), на
якій безпосередньо буде зберігатися та перероблятися металобрухт, _________________________________________________________________
7. Наявність критого приміщення площею ______________
кв. метрів, _______________________________________ для зберігання

(указати: обладнане чи не обладнане)
металобрухту кольорових металів.
8. Наявність проекту металургійного виробництва, розробленого _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
(зазначити, коли розроблено проект та якою спеціалізованою

організацією)
9. Наявність акта прийняття в експлуатацію закінченого
будівництвом об'єкта, складеного _________________________________

(зазначити, коли складено акт)
Підписи (візи) керівництва ______________________________
місцевої державної адміністрації, ______________________________
голови та членів робочої групи ______________________________
з відбитком печатки ______________________________
10. Наявне металургійне обладнання
------------------------------------------------------------------ Найменування |Кількість| Форма | Ємність, |Потужність,| обладнання, його тип| |власності | тонн | кВт або | | | | | тонн | --------------------+---------+----------+----------+-----------| | | | | | --------------------+---------+----------+----------+-----------| | | | | | --------------------+---------+----------+----------+-----------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
11. Наявне вантажопідйомне обладнання
------------------------------------------------------------------ Найменування |Дата останнього| Заводський | Форма | обладнання, його | технічного | номер | власності | модель, | огляду | | | вантажопідйомність | | | | ---------------------+---------------+-------------+------------| | | | | ---------------------+---------------+-------------+------------| | | | | ---------------------+---------------+-------------+------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
12. Наявне вагове обладнання
------------------------------------------------------------------ Найменування | Дата повірки | Заводський | Форма | обладнання, його | | номер | власності | модель, діапазон | | | | зважування | | | | ---------------------+---------------+-------------+------------| | | | | ---------------------+---------------+-------------+------------| | | | | ---------------------+---------------+-------------+------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
13. Наявне обладнання для проведення радіаційного контролю
------------------------------------------------------------------ Найменування | Дата повірки | Заводський | Форма | обладнання, його | | номер | власності | модель | | | | ---------------------+---------------+-------------+------------| | | | | ---------------------+---------------+-------------+------------| | | | | ---------------------+---------------+-------------+------------| | | | | -----------------------------------------------------------------
14. Наявність власної лабораторії, атестованої на вимірювання
хімічного складу всього переліку продукції, яка виробляється
спеціалізованим металургійним переробним підприємством, _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
15. Наявність атестата спеціалізованого металургійного
переробного підпрєсмтва __________________________________________ _________________________________________________________________
Підписи (візи) керівництва ______________________________
місцевої державної адміністрації, ______________________________
голови та членів робочої групи ______________________________
з відбитком печатки ______________________________
16. Металургійні агрегати та обладнання, зазначені у пунктах
10-13, ____________________________________________________ іншими

(указати: використовуються або не використовуються)
суб'єктами господарювання.
Достовірність даних, зазначених у акті, підтверджую.
Керівник суб'єкта господарювання
(або його уповноважена особа) __________ _____________________

(підпис) (прізвище, ім'я

та по батькові)
М.П.
Висновок робочої групи:
Спеціалізоване металургійне переробне підприємство, що було
обстежене, _______________________________________, вимогам Закону

(указати: відповідає чи не відповідає)
України "Про металобрухт" та Ліцензійним умовам провадження
господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної
переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затвердженим
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
31.10.2011 N 183, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
18.11.2011 за N 1321/20059.
Члени робочої групи: __________________________________ __________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)
__________________________________ __________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)
__________________________________ __________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)
З висновками робочої групи погодитися.
Заступник керівника ___________________________________
органу виконавчої влади (найменування органу)
в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та
Севастополі, голова комісії ___________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім'я та

по батькові)
М.П.
Примітки: 1. Акт складається у чотирьох примірниках та реєструється в
обласних державних адміністраціях (відповідно в Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, Київській або Севастопольській міських
державних адміністраціях), де розташоване спеціалізоване
металургійне переробне підприємство, що було обстежене. 2. Один примірник акта суб'єкт господарювання надає
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, інші
зберігаються в обласній державній адміністрації (або в Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, Київській та
Севастопольській міських державних адміністраціях), у районній
державній адміністрації та в суб'єкта господарювання.
Директор департаменту
промислової політики В.С.Майстренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

03.11.2011 N 191

Форма
АКТ N ________

обстеження місцевими державними

адміністраціями спеціалізованих підприємств,

їх приймальних пунктів та приймальних пунктів

спеціалізованих металургійних переробних

підприємств (брухт кольорових металів)

___ _________ 20__ року
Члени робочої групи, створеної розпорядженням _______________ _________________________________________________________________

(найменування місцевої державної адміністрації)
від ___________ N ________, у складі:
Голови робочої групи:
1) ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
Членів робочої групи:
2) ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
3) ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
на підставі звернення (лист ____ від N ____ ) ___________________ _________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи;
прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) - для фізичної

особи - підприємця)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання - для юридичної

особи; ідентифікаційний код юридичної особи)
здійснили обстеження ____________________________________________

(спеціалізованого підприємства або

приймального пункту - потрібне зазначити)
Підписи (візи) керівництва ______________________________
місцевої державної адміністрації, ______________________________
голови та членів робочої групи ______________________________
з відбитком печатки ______________________________
на відповідність його вимогам Закону України "Про металобрухт" та
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності із
заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту
кольорових і чорних металів, затвердженим наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 N 183,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за
N 1321/20059.
У результаті обстеження робочою групою встановлено:
1. Місцезнаходження обстеженого об'єкта: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Вид господарської діяльності з металобрухтом, який
передбачається здійснювати суб'єктом господарювання за
місцезнаходженням обстеженого об'єкта: _________________________________________________________________
(указати вид господарської діяльності відповідно до Закону

України "Про ліцензування певних видів господарської

діяльності")
3. Орендодавцем (власником) земельної ділянки (виробничої
площі), на якій розташовано обстежений об'єкт, є _________________ _________________________________________________________________
4. Номер, дата укладення та строк дії договору оренди
(суборенди) земельної ділянки (виробничої площі), який укладено
суб'єктом господарювання, або документ, який посвідчує право
власності (користування) земельною ділянкою (виробничою площею), _________________________________________________________________
5. Площа земельної ділянки (виробничої площі),
кв. метрів _____________
6. Площа земельної ділянки (виробничої площі) з твердим
покриттям, на якій безпосередньо буде зберігатися та перероблятися
металобрухт, кв. метрів __________________________________________
7. Характер покриття земельної ділянки (виробничої площі), на
якій безпосередньо буде зберігатися та перероблятися металобрухт, _________________________________________________________________
8. Наявність критого приміщення площею _______________ кв.
метрів, ___________________________________________ для зберігання

(указати: обладнане чи не обладнане)
металобрухту кольорових металів.
Підписи (візи) керівництва ______________________________
місцевої державної адміністрації, ______________________________
голови та членів робочої групи ______________________________
з відбитком печатки ______________________________
9. Наявне брухтопереробне обладнання
------------------------------------------------------------------ Найменування|Заводський| Форма | Номер, дата | Номер, дата | обладнання, | номер |власності| укладення, | укладення, | його модель | | | строк дії | строк дії | | | | договору | договору | | | | оренди | закріплення | | | | (суборенди), |майна на праві | | | | орендодавець |господарського | | | | | відання | ------------+----------+---------+--------------+---------------| | | | | | ------------+----------+---------+--------------+---------------| | | | | | ------------+----------+---------+--------------+---------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
10. Наявне вантажопідйомне обладнання
------------------------------------------------------------------ Найменування| Дата |Заводсь-| Форма |Номер, дата |Номер, дата| обладнання, |остан- | кий |власності| укладення, |укладення, | його модель,| нього | номер | | строк дії | строк дії | вантажо- |техніч-| | | договору | договору | підйомність | ного | | | оренди |закріплення| |огляду | | |(суборенди),| майна на | | | | |орендодавець| праві | | | | | |господарсь-| | | | | | кого | | | | | | відання | ------------+-------+--------+---------+------------+-----------| | | | | | | ------------+-------+--------+---------+------------+-----------| | | | | | | ------------+-------+--------+---------+------------+-----------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
11. Наявне вагове обладнання
------------------------------------------------------------------ Найменування| Дата |Заводсь-| Форма |Номер, дата |Номер, дата| обладнання, |повірки| кий |власності| укладення, |укладення, | його модель,| | номер | | строк дії | строк дії | діапазон | | | | договору | договору | зважування | | | | оренди |закріплення| | | | |(суборенди),| майна на | | | | |орендодавець| праві | | | | | |господарсь-| | | | | | кого | | | | | | відання | ------------+-------+--------+---------+------------+-----------| | | | | | | ------------+-------+--------+---------+------------+-----------| | | | | | | ------------+-------+--------+---------+------------+-----------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Підписи (візи) керівництва ______________________________
місцевої державної адміністрації, ______________________________
голови та членів робочої групи ______________________________
з відбитком печатки ______________________________
12. Наявне обладнання для проведення радіаційного контролю
------------------------------------------------------------------ Найменування | Дата |Заводський| Форма | Номер, дата | обладнання, |повірки| номер |власності| укладення, строк | його модель | | | |дії договору оренди| | | | | (суборенди), | | | | | орендодавець | ---------------+-------+----------+---------+-------------------| | | | | | ---------------+-------+----------+---------+-------------------| | | | | | ---------------+-------+----------+---------+-------------------| | | | | | ---------------+-------+----------+---------+-------------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
13. Земельна ділянка (виробнича площа), приміщення та
обладнання, зазначені у пунктах 5-12, ____________________________ _________________________________________________________________

(вказати: використовуються або не використовуються)
іншими суб'єктами господарювання.
Достовірність даних, зазначених у акті, підтверджую.
Керівник суб'єкта господарювання
(або його уповноважена особа) __________ _____________________

(підпис) (прізвище, ім'я

та по батькові)
М.П.
Висновок робочої групи: ________________________________________________________________,
(указати: спеціалізоване підприємство або приймальний пункт)
що було обстежене, _______________________________________ вимогам

(указати: відповідає чи не відповідає)
Закону України "Про металобрухт" та Ліцензійним умовам провадження
господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної
переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затвердженим
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
31.10.2011 N 183, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
18.11.2011 за N 1321/20059.
Підписи (візи) керівництва ______________________________
місцевої державної адміністрації, ______________________________
голови та членів робочої групи ______________________________
з відбитком печатки ______________________________
Члени робочої групи: __________________________________ __________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)
__________________________________ __________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)
__________________________________ __________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)
З висновками робочої групи погодитися.
Заступник керівника ___________________________________
органу виконавчої влади (найменування органу)
в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та
Севастополі, голова комісії ___________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім'я та

по батькові)
М.П.
Примітки: 1. Акт складається у чотирьох примірниках та реєструється в
обласних державних адміністраціях (відповідно в Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, Київській або Севастопольській міських
державних адміністраціях), де розташоване спеціалізоване
металургійне переробне підприємство, що було обстежене. 2. Один примірник акта суб'єкт господарювання надає
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, інші
зберігаються в обласній державній адміністрації (або в Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, Київській та
Севастопольській міських державних адміністраціях), у районній
державній адміністрації та в суб'єкта господарювання.
Директор департаменту
промислової політики В.С.Майстренко

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства

економічного розвитку

і торгівлі України

03.11.2011 N 191

Форма
АКТ N ________

обстеження місцевими державними

адміністраціями спеціалізованих підприємств,

їх приймальних пунктів та приймальних пунктів

спеціалізованих металургійних переробних

підприємств (брухт чорних металів)

___ _________ 20__ року
Члени робочої групи, створеної розпорядженням _______________ _________________________________________________________________

(найменування місцевої державної адміністрації)
від ___________ N ________, у складі:
голови робочої групи:
1) ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
членів робочої групи:
2) ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
3) ______________________________________________________________

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)
на підставі звернення (лист від ____ N ____ ) ___________________ _________________________________________________________________
(найменування суб'єкта господарювання - для юридичної особи;
прізвище, ім'я та по батькові, паспортні дані (серія, номер
паспорта, ким і коли виданий, місце проживання) - для фізичної

особи - підприємця)
_________________________________________________________________
(місцезнаходження суб'єкта господарювання - для юридичної

особи; ідентифікаційний код юридичної особи)
здійснили обстеження ____________________________________________

(спеціалізованого підприємства або

приймального пункту - потрібне зазначити)
Підписи (візи) керівництва ______________________________
місцевої державної адміністрації, ______________________________
голови та членів робочої групи ______________________________
з відбитком печатки ______________________________
на відповідність його вимогам Закону України "Про металобрухт" та
Ліцензійним умовам провадження господарської діяльності із
заготівлі, переробки, металургійної переробки металобрухту
кольорових і чорних металів, затвердженим наказом Міністерства
економічного розвитку і торгівлі України від 31.10.2011 N 183,
зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 18.11.2011 за
N 1321/20059.
У результаті обстеження робочою групою встановлено:
1. Місцезнаходження обстеженого об'єкта: _________________________________________________________________ _________________________________________________________________
2. Вид господарської діяльності з металобрухтом, який
передбачається здійснювати суб'єктом господарювання за
місцезнаходженням обстеженого об'єкта: _________________________________________________________________
(указати вид господарської діяльності відповідно до Закону

України "Про ліцензування певних видів господарської

діяльності")
3. Орендодавцем (власником) земельної ділянки (виробничої
площі), на якій розташовано обстежений об'єкт, є _________________ _________________________________________________________________
4. Номер, дата укладення та строк дії договору оренди
(суборенди) земельної ділянки (виробничої площі), який укладено
суб'єктом господарювання, або документ, який посвідчує право
власності (користування) земельною ділянкою (виробничою площею), _________________________________________________________________
5. Площа земельної ділянки (виробничої площі),
кв. метрів _____________
6. Площа земельної ділянки (виробничої площі) з твердим
покриттям, на якій безпосередньо буде зберігатися та перероблятися
металобрухт, кв. метрів __________________________________________
7. Характер покриття земельної ділянки (виробничої площі), на
якій безпосередньо буде зберігатися та перероблятися металобрухт, _________________________________________________________________
Підписи (візи) керівництва ______________________________
місцевої державної адміністрації, ______________________________
голови та членів робочої групи ______________________________
з відбитком печатки ______________________________
8. Наявне брухтопереробне обладнання
------------------------------------------------------------------ Найменування|Заводський| Форма | Номер, дата | Номер, дата | обладнання, | номер |власності| укладення, | укладення, | його модель | | | строк дії | строк дії | | | | договору | договору | | | | оренди | закріплення | | | | (суборенди), |майна на праві | | | | орендодавець |господарського | | | | | відання | ------------+----------+---------+--------------+---------------| | | | | | ------------+----------+---------+--------------+---------------| | | | | | ------------+----------+---------+--------------+---------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
9. Наявне вантажопідйомне обладнання
------------------------------------------------------------------ Найменування| Дата |Заводсь-| Форма |Номер, дата |Номер, дата| обладнання, |остан- | кий |власності| укладення, |укладення, | його модель,| нього | номер | | строк дії | строк дії | вантажо- |техніч-| | | договору | договору | підйомність | ного | | | оренди |закріплення| |огляду | | |(суборенди),| майна на | | | | |орендодавець| праві | | | | | |господарсь-| | | | | | кого | | | | | | відання | ------------+-------+--------+---------+------------+-----------| | | | | | | ------------+-------+--------+---------+------------+-----------| | | | | | | ------------+-------+--------+---------+------------+-----------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
10. Наявне вагове обладнання
------------------------------------------------------------------ Найменування| Дата |Заводсь-| Форма |Номер, дата |Номер, дата| обладнання, |повірки| кий |власності| укладення, |укладення, | його модель,| | номер | | строк дії | строк дії | діапазон | | | | договору | договору | зважування | | | | оренди |закріплення| | | | |(суборенди),| майна на | | | | |орендодавець| праві | | | | | |господарсь-| | | | | | кого | | | | | | відання | ------------+-------+--------+---------+------------+-----------| | | | | | | ------------+-------+--------+---------+------------+-----------| | | | | | | ------------+-------+--------+---------+------------+-----------| | | | | | | -----------------------------------------------------------------
Підписи (візи) керівництва ______________________________
місцевої державної адміністрації, ______________________________
голови та членів робочої групи ______________________________
з відбитком печатки ______________________________
11. Наявне обладнання для проведення радіаційного контролю
------------------------------------------------------------------ Найменування | Дата |Заводський| Форма | Номер, дата | обладнання, |повірки| номер |власності| укладення, строк | його модель | | | |дії договору оренди| | | | | (суборенди), | | | | | орендодавець | ---------------+-------+----------+---------+-------------------| | | | | | ---------------+-------+----------+---------+-------------------| | | | | | ---------------+-------+----------+---------+-------------------| | | | | | ---------------+-------+----------+---------+-------------------| | | | | | -----------------------------------------------------------------
12. Земельна ділянка (виробнича площа) та обладнання,
зазначені в пунктах 5-11, ________________________________________

(указати: використовуються або

не використовуються)
іншими суб'єктами господарювання.
Достовірність даних, зазначених у акті, підтверджую.
Керівник суб'єкта господарювання
(або його уповноважена особа) __________ _____________________

(підпис) (прізвище, ім'я

та по батькові)
М.П.
Висновок робочої групи: ________________________________________________________________,
(указати: спеціалізоване підприємство або приймальний пункт)
що було обстежене, _______________________________________ вимогам

(указати: відповідає чи не відповідає)
Закону України "Про металобрухт" та Ліцензійним умовам провадження
господарської діяльності із заготівлі, переробки, металургійної
переробки металобрухту кольорових і чорних металів, затвердженим
наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від
31.10.2011 N 183, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України
18.11.2011 за N 1321/20059.
Підписи (візи) керівництва ______________________________
місцевої державної адміністрації, ______________________________
голови та членів робочої групи ______________________________
з відбитком печатки ______________________________
Члени робочої групи: __________________________________ __________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)
__________________________________ __________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)
__________________________________ __________________
(прізвище, ім'я та по батькові) (підпис)
З висновками робочої групи погодитися.
Заступник керівника ___________________________________
органу виконавчої влади (найменування органу)
в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та
Севастополі, голова комісії ___________ ______________________

(підпис) (прізвище, ім'я та

по батькові)
М.П.
Примітки: 1. Акт складається у чотирьох примірниках та реєструється в
обласних державних адміністраціях (відповідно в Раді міністрів
Автономної Республіки Крим, Київській або Севастопольській міських
державних адміністраціях), де розташоване спеціалізоване
металургійне переробне підприємство, що було обстежене. 2. Один примірник акта суб'єкт господарювання надає
Міністерству економічного розвитку і торгівлі України, інші
зберігаються в обласній державній адміністрації (або в Раді
міністрів Автономної Республіки Крим, Київській та
Севастопольській міських державних адміністраціях), у районній
державній адміністрації та в суб'єкта господарювання.
Директор департаменту
промислової політики В.С.Майстренко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: