open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
Попередня

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

07.11.2011  № 429/831/769/3279/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2011 р.
за № 1441/20179

Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики
№ 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

Відповідно до статті 8 Закону України "Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк" НАКАЗУЄМО:

1. Затвердити Порядок взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб (додається).

2. Міністерству соціальної політики України, Міністерству внутрішніх справ України, Міністерству охорони здоров'я України, Міністерству юстиції України та їх територіальним підрозділам забезпечити організацію виконання положень Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб.

3. Департаменту соціальних послуг Міністерства соціальної політики України (Тарабукіна І.І.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики України, заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу обов'язків, першого заступника Міністра охорони здоров'я України та заступника Міністра юстиції України відповідно до розподілу обов'язків.

{Пункт 4 в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Віце-прем'єр-міністр України -
Міністр соціальної
політики України

С. Тігіпко

Міністр внутрішніх справ
УкраїниА. Могильов

Міністр охорони здоров'я
УкраїниО. Аніщенко

Міністр юстиції України

О. Лавринович

ПОГОДЖЕНО:


Заступник Міністра фінансів України


Заступник Міністра освіти і науки,
молоді та спорту України

С. Рибак
Б. Жебровський


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства юстиції України
07.11.2011  № 429/831/769/3279/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
15 грудня 2011 р.
за № 1441/20179

ПОРЯДОК
взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

{У тексті Порядку та додатках до нього слова „органи праці та соціального захисту населення”, „органи внутрішніх справ”, „територіальні підрозділи кримінально-виконавчої інспекції” в усіх відмінках замінено словами „органи соціального захисту населення”, „органи (підрозділи) поліції”, „уповноважені органи з питань пробації” у відповідних відмінках згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

I. Загальні положення

1.1. Цей Порядок розроблено з метою впровадження ефективного механізму взаємодії суб'єктів соціального патронажу осіб, які відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк (далі - звільнені особи), чіткого визначення дій центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, закладів тощо (далі - суб'єкти соціального патронажу), причетних до надання послуг звільненим особам, покращення якості надання послуг, створення умов для подальшої соціальної адаптації таких громадян та інтеграції їх в суспільство.

1.2. Дія цього Порядку поширюється на:

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (у разі їх створення), рад об'єднаних територіальних громад (далі - органи соціального захисту населення);

центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості, міські, районні та міськрайонні центри зайнятості (далі - центри зайнятості);

центри соціальної адаптації звільнених осіб (далі - центри соціальної адаптації);

спеціальні будинки-інтернати;

заклади соціального захисту для бездомних осіб (далі - заклади для бездомних осіб);

центри обліку бездомних осіб (далі - центри обліку);

територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальні центри);

міські, районні, районні у містах центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центри СССДМ);

заклади соціального обслуговування, зокрема центри соціально-психологічної допомоги, соціальні центри матері та дитини, соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - заклади соціального обслуговування);

служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій (далі - служби у справах дітей);

притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей (далі - заклади соціального захисту дітей);

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань охорони здоров'я);

заклади охорони здоров'я;

територіальні органи Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві, районах, містах, районах у містах як міжрегіональні територіальні органи та їхні відокремлені підрозділи (далі - органи (підрозділи) поліції);

орган реєстрації (виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради);

установи виконання покарань та слідчі ізолятори (далі - установи виконання покарань);

уповноважені органи з питань пробації.

{Пункт 1.2 розділу I в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

II. Механізм взаємодії

2.1. Виявлення звільнених осіб, які потребують допомоги та побутового влаштування, здійснюється з метою своєчасної організації заходів соціального патронажу, зокрема через мережу спеціалізованих установ, профілактики повторних злочинів, запобігання розповсюдженню соціально небезпечних хвороб та соціальної адаптації звільнених осіб.

2.2. Виявлення звільнених осіб, які потребують допомоги та побутового влаштування, здійснюється:

адміністраціями установ виконання покарань під час проведення підготовки засуджених до звільнення;

шляхом їх самостійного звернення після звільнення до суб'єктів соціального патронажу.

2.3. Адміністрація установ виконання покарань:

з'ясовує під час підготовки до звільнення потреби засуджених, які звільняються, зокрема стосовно:

працевлаштування;

побутового влаштування (наявність житла, збереження соціально корисних зв'язків);

влаштування до спеціалізованих установ для звільнених (центрів соціальної адаптації, спеціальних будинків-інтернатів) чи центрів СССДМ, закладів соціального обслуговування;

{Абзац п'ятий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

інформує про виявлених осіб, які після звільнення потребуватимуть допомоги та влаштування до спеціалізованих установ для звільнених осіб, уповноважені органи з питань пробації, органи соціального захисту населення;

{Абзац шостий пункту 2.3 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

вживає заходів при підготовці до звільнення засуджених осіб з інвалідністю, в тому числі осіб, які страждають на психічні розлади, відповідно до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572 „Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 990/25767.

{Пункт 2.3 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

2.4. Органи (підрозділи) поліції:

направляють протягом десяти днів після звернення звільненої особи до органів соціального захисту населення повідомлення за встановленою формою (додаток 1) про звільнених осіб, які втратили соціально корисні зв'язки з рідними, є особами з інвалідністю або бездомними та самостійно звернулись до них, з метою подальшого їх влаштування до спеціалізованих установ для звільнених, закладів соціального обслуговування чи закладів для бездомних або інших закладів соціальної підтримки (догляду);

{Абзац другий пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

забезпечують публічну безпеку та порядок на території центрів соціальної адаптації, закладів соціального обслуговування, спеціальних будинків-інтернатів та інших закладів соціальної підтримки (догляду) відповідно до Закону України „Про Національну поліцію”;

{Абзац третій пункту 2.4 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

проводять превентивну роботу серед засуджених, які є клієнтами центрів соціальної адаптації, закладів соціального обслуговування, спеціальних будинків-інтернатів, реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю інших закладів соціальної підтримки (догляду), та здійснюють адміністративний нагляд за особами, щодо яких його встановлено.

{Абзац четвертий пункту 2.4 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

2.5. Органи соціального захисту населення:

вживають спільно з адміністрацією установ виконання покарань заходів з підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до діючого законодавства;

вживають заходів щодо влаштування до будинків-інтернатів, у тому числі спеціальних будинків-інтернатів, відділень стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіальних центрів та інших закладів соціальної підтримки (догляду) осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, які потребують постійного стороннього догляду, з числа звільнених осіб згідно із законодавством;

направляють звільнених осіб у разі їх самостійного звернення чи направлення іншими суб'єктами соціального патронажу до відділень організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіальних центрів згідно із законодавством;

вживають заходів щодо влаштування до центрів соціальної адаптації, закладів соціального обслуговування чи закладів для бездомних звільнених осіб, які є бездомними, згідно із законодавством;

направляють протягом трьох робочих днів після звернення звільнених осіб повідомлення за встановленою формою (додаток 2) до уповноважених органів з питань пробації та органів (підрозділи) поліції про осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково;

направляють до центрів СССДМ звільнених молодих осіб, у тому числі звільнених від подальшого відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також направляють протягом трьох робочих днів після звернення таких осіб повідомлення за встановленою формою (додаток 3) до центрів СССДМ, а в разі наявності у звільненої особи дитини - до служби у справах дітей.

{Пункт 2.5  розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

2.6. Центри соціальної адаптації:

надають соціальні послуги, у тому числі соціальний супровід, соціальну адаптацію, звільнених осіб шляхом визначення індивідуальних потреб звільнених осіб, розроблення індивідуальних програм їх соціальної адаптації та моніторингу і контролю за виконанням індивідуальних програм соціальної адаптації;

{Абзац другий пункту 2.6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

направляють протягом трьох робочих днів після звернення звільнених осіб повідомлення за встановленою формою (додаток 4) до уповноважених органів з питань пробації та органів (підрозділів) поліції про осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково;

направляють до центрів СССДМ звільнених молодих осіб, також направляють протягом трьох робочих днів повідомлення до центрів СССДМ та за наявності у таких осіб дітей - до служби у справах дітей за встановленою формою (додаток 5) у разі їх самостійного звернення;

{Абзац четвертий пункту 2.6 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

направляють до органів соціального захисту населення повідомлення про звільнених осіб, які звернулись до центру самостійно.

{Пункт 2.6 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

взаємодіють з іншими суб'єктами соціального патронажу звільнених осіб у процесі надання їм соціальних послуг та сприяння в отриманні іншої допомоги з урахуванням індивідуальних потреб.

2.7. Центри СССДМ проводять оцінку потреб у наданні соціальних послуг та надають такі послуги, у тому числі соціальний супровід, звільненим молодим особам відповідно до законодавства.

Заклади соціального обслуговування надають соціальні послуги, у тому числі послуги притулку, звільненим молодим особам відповідно до законодавства.

У разі якщо звільненій молодій особі не може бути надано послугу притулку через відсутність вільних місць у закладі соціального обслуговування або з інших причин, у тому числі через відсутність таких закладів, центр СССДМ взаємодіє з іншими суб'єктами соціального патронажу для організації надання звільненій молодій особі такої послуги притулку.

{Пункт 2.7 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

2.8. Служба у справах дітей впродовж трьох робочих днів після повідомлення центру СССДМ чи закладу соціального обслуговування щодо перебування у ньому жінки з дитиною з числа звільнених осіб відвідує матір та дитину і в разі потреби вживає заходів щодо тимчасового влаштування дитини в установленому порядку до закладу соціального захисту дітей.

2.9. Сприяння звільненим особам в оформленні паспорта громадянина України та реєстрації місця проживання.

{Абзац перший пункту 2.9 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

2.9.1. Центр соціальної адаптації у разі звернення звільненої особи, у якої відсутній паспорт громадянина України, надає звільненій особі допомогу в підготовці передбачених законодавством документів, що подаються для оформлення паспорта громадянина України.

{Підпункт 2.9.1 пункту 2.9 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

2.9.2. Центр соціальної адаптації, центр СССДМ, заклади соціального обслуговування для вирішення питання реєстрації місця проживання чи перебування звільненої особи з'ясовують про наявність у неї житла та збереження соціально корисних зв'язків шляхом проведення бесід, направлення запитів до органів (підрозділів) поліції та житлово-експлуатаційних організацій.

2.9.3. Якщо звільнена особа є бездомною, вирішення питання реєстрації місця проживання чи перебування здійснюється відповідно до порядку, визначеного законодавством.

{Підпункт 2.9.3 пункту 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

2.9.4. Центр обліку у разі звернення звільненої особи, яка не має житла:

{Абзац перший підпункту 2.9.4 пункту 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

направляє таку особу до центру соціальної адаптації, центру СССДМ, закладів соціального обслуговування або закладу для бездомних осіб згідно із законодавством та направляє повідомлення за встановленою формою (додаток 7) про таких осіб протягом трьох робочих днів до зазначених установ/закладів;

у разі необхідності надає допомогу в підготовці передбачених законодавством документів, що подаються для реєстрації місця проживання за адресою центру обліку, іншого закладу для бездомних осіб чи центру соціальної адаптації згідно з Порядком взаємодії суб'єктів, що надають соціальні послуги бездомним особам, затвердженим наказом Міністерства праці та соціальної політики, Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту, Міністерства охорони здоров'я, Міністерства внутрішніх справ, Державного комітету у справах національностей та релігій, Державного департаменту з питань виконання покарань від 19.02.2009 № 70/411/101/65/19/32, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 08.05.2009 за № 419/16435.

{Абзац третій підпункту 2.9.4 пункту 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

2.9.5. Оформлення та видача паспорта громадянина України і реєстрація місця проживання здійснюються згідно із законодавством.

{Підпункт 2.9.5 пункту 2.9 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

2.10. Медична допомога, обслуговування, обстеження звільнених осіб.

2.10.1. Органи соціального захисту населення при зверненні до них звільнених осіб направляють їх до закладів охорони здоров'я на медичне обстеження, у тому числі на рентгенівське обстеження органів грудної порожнини та видають їм направлення за встановленою формою (додаток 8).

2.10.2. Центри соціальної адаптації:

видають звільненим особам, що звернулись до них, направлення на медичне обстеження до закладів охорони здоров'я за встановленою формою (додаток 9), у тому числі на рентгенівське обстеження органів грудної порожнини та щороку надають цим закладам інформацію про загальну чисельність клієнтів та чисельність осіб, які пройшли таке обстеження;

сприяють направленню звільненої особи на лікування, у тому числі примусове, та проведенню (продовженню) лікування звільненої особи в закладі охорони здоров'я у разі виявлення у неї захворювань;

інформують територіальні установи/заклади державної санітарно-епідеміологічної служби про випадки педикульозу та інфекційних хвороб.

2.10.3. Центри СССДМ, заклади соціального обслуговування у разі потреби здійснюють посередництво під час проведення медичного обстеження та діагностичних заходів.

2.10.4. Заклади охорони здоров'я:

забезпечують проведення за направленням органів соціального захисту населення, центрів соціальної адаптації, центрів СССДМ та закладів соціального обслуговування, а також у разі самостійного звернення звільненої особи медичного обстеження, в тому числі рентгенівського обстеження органів грудної порожнини, з метою виявлення соціально небезпечних та інфекційних хвороб;

видають звільненій особі за результатами обстеження довідку про стан здоров'я з обов'язковими результатами рентгенівського обстеження органів грудної порожнини та у разі її згоди з результатом тесту на ВІЛ-інфекцію або виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою первинної облікової документації № 027/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

{Абзац третій підпункту 2.10.4 пункту 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

направляють у разі потреби звільнених осіб для проведення огляду до медико-соціальних експертних комісій (далі - МСЕК) щодо встановлення інвалідності або до закладу охорони здоров'я для проведення лікування;

надають звільненій особі у разі проведення її лікування виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою первинної облікової документації № 027/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974;

{Абзац п'ятий підпункту 2.10.4 пункту 2.9 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

забезпечують необхідними лікарськими засобами звільнених осіб, які мають право на безоплатне або пільгове забезпечення лікарськими засобами відповідно до чинного законодавства.

2.10.5. Органи охорони здоров'я сприяють проведенню у центрах соціальної адаптації, центрах СССДМ, закладах соціального обслуговування, закладах для бездомних, спеціальних будинках-інтернатах та інших закладах соціальної підтримки (догляду) санітарно-просвітницької роботи (соціальна реклама, випуск санітарних бюлетенів тощо) з питань здорового способу життя, профілактики туберкульозу, ВІЛ-інфекції/СНІДу, алкоголізму, наркоманії тощо та інформаційно-роз'яснювальної роботи (лекції, бесіди тощо) з питань особистої гігієни.

2.11. Встановлення інвалідності (поновлення відповідних документів).

2.11.1. Заклади охорони здоров'я направляють до МСЕК звільнених осіб (після проведення медичного обстеження за особистим зверненням або направленням органів соціального захисту населення, центрів соціальної адаптації), які перебувають на лікуванні в закладах охорони здоров'я і потребують встановлення інвалідності.

2.11.2. Заклад охорони здоров'я, де на стаціонарному лікуванні перебуває звільнена особа, яка є клієнтом центру соціальної адаптації, центру СССДМ та закладів соціального обслуговування, закладу для бездомних чи інших закладів соціальної підтримки (догляду) і потребує встановлення інвалідності, вживає заходів щодо проведення огляду МСЕК та надання необхідної довідки й індивідуальної програми реабілітації.

2.11.3. МСЕК за направленням відповідного закладу охорони здоров'я проводить огляд звільнених осіб у порядку, встановленому законодавством.

2.11.4. Якщо хвора звільнена особа, яка є клієнтом центру соціальної адаптації, центру СССДМ або перебуває на лікуванні у стаціонарі, за станом здоров'я згідно з висновком лікарсько-консультативної комісії лікувально-профілактичного закладу не може з'явитися до МСЕК, огляд проводиться за її місцем перебування (у центрі соціальної адаптації, закладах соціального обслуговування або у стаціонарі).

2.11.5. МСЕК відповідно до Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.12.2009 № 1317, видає звільненим особам, які визнані інвалідами чи стосовно яких встановлено факт втрати професійної працездатності, довідки й індивідуальні програми реабілітації та надсилає у триденний строк виписку із акта огляду МСЕК органу, де інвалід перебуватиме (перебуває) на обліку як отримувач пенсії, державної соціальної допомоги (щомісячного довічного грошового утримання, що призначається замість пенсії).

2.11.6. Копія індивідуальної програми реабілітації також надсилається закладу охорони здоров'я і органу соціального захисту населення за місцем проживання осіб з інвалідністю.

{Підпункт 2.11.6 пункту 2.11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

2.11.7. Органи соціального захисту населення, центри соціальної адаптації, центри СССДМ, заклади соціального обслуговування, заклади для бездомних осіб:

вживають заходів щодо влаштування своїх клієнтів, яким установлено групу інвалідності та які потребують постійного стороннього догляду, до будинків-інтернатів, у тому числі спеціальних будинків-інтернатів, згідно із законодавством;

забезпечують у межах компетенції виконання індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю згідно із законодавством.

{Підпункт 2.11.7 пункту 2.11 розділу II в редакції Наказу Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

2.12. Працевлаштування звільнених осіб.

2.12.1. Звільнені особи, які є інвалідами, направляються до центру професійної реабілітації для інвалідів на загальних підставах відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 31.01.2007 № 80 "Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг".

2.12.2. Центри соціальної адаптації:

видають направлення за встановленою формою (додаток 10) звільненим особам, які є їх клієнтами, до відповідних центрів зайнятості для здійснення підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності;

здійснюють протягом двох тижнів соціальний супровід звільнених осіб, які є їхніми клієнтами (за згодою клієнта), на підприємстві, в установі, організації за місцем роботи з метою адаптації клієнта до нових умов;

надають (щомісяця до 20 числа місяця, наступного за звітним) відповідним центрам зайнятості інформацію про непрацюючих звільнених осіб, які є клієнтами центру, за встановленою формою (додаток 10) з метою вирішення питання щодо їх працевлаштування, залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру тощо.

{Абзац четвертий підпункту 2.12.2 пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

2.12.3. Центри СССДМ та заклади соціального обслуговування:

сприяють вирішенню питань трудового влаштування звільнених осіб, які є їх клієнтами, надають інформаційні послуги стосовно можливостей працевлаштування;

{Абзац другий підпункту 2.12.3 пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

надають (щокварталу до 15 числа місяця, наступного за звітним) відповідним центрам зайнятості інформацію за встановленою формою (додаток 10) про непрацюючих звільнених осіб, які є їхніми клієнтами.

{Абзац третій підпункту 2.12.3 пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

2.12.4. Органи соціального захисту населення направляють до відповідних центрів зайнятості звільнених осіб у разі їх самостійного звернення для здійснення підбору роботи, проведення професійної орієнтації з метою вибору виду професійної діяльності.

2.12.5. Центри зайнятості:

{Абзац перший підпункту 2.12.5 пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

забезпечують у порядку, встановленому Законом України "Про зайнятість населення", реєстрацію безробітних, у тому числі звільнених осіб, які потребують працевлаштування;

{Абзац другий підпункту 2.12.5 пункту 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

надають звільненим особам, які звернулись за сприянням у працевлаштуванні, у тому числі за направленням органів соціального захисту населення, центрів соціальної адаптації, соціальні послуги з пошуку роботи, інформаційні та консультаційні послуги, пов'язані з працевлаштуванням, послуги з професійної орієнтації.

{Абзац четвертий підпункту 2.12.5 пункту 2.12 розділу II виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

{Пункт 2.12 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}

Директор Департаменту
соціальних послуг
Міністерства соціальної
політики УкраїниІ. Тарабукіна

Начальник Департаменту
профілактики правопорушень
Міністерства внутрішніх справ
УкраїниВ. Петровський

Директор Департаменту
лікувально-профілактичної
допомоги
Міністерства охорони здоров'я
України

М. Хобзей

Директор Департаменту
взаємодії з органами влади
Міністерства юстиції України

О. Зеркаль


Додаток 1
до Порядку взаємодії суб'єктів
соціального патронажу звільнених осіб

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 2
до Порядку взаємодії суб'єктів
соціального патронажу звільнених осіб

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 3
до Порядку взаємодії суб'єктів
соціального патронажу звільнених осіб

ПОВІДОМЛЕННЯ

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}


Додаток 4
до Порядку взаємодії суб'єктів
соціального патронажу звільнених осіб

ПОВІДОМЛЕННЯ


Додаток 5
до Порядку взаємодії суб'єктів
соціального патронажу звільнених осіб

ПОВІДОМЛЕННЯ

{Додаток 6 виключено на підставі Наказу Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}


Додаток 6
до Порядку взаємодії суб'єктів
соціального патронажу звільнених осіб

ПОВІДОМЛЕННЯ

{Додаток 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства соціальної політики № 1993/1041/1618/4056/5 від 18.12.2017}


Додаток 7
до Порядку взаємодії суб'єктів
соціального патронажу звільнених осіб

НАПРАВЛЕННЯ


Додаток 8
до Порядку взаємодії суб'єктів
соціального патронажу звільнених осіб

НАПРАВЛЕННЯ
на медичне обстеження


Додаток 9
до Порядку взаємодії суб'єктів
соціального патронажу звільнених осіб

НАПРАВЛЕННЯ


Додаток 10
до Порядку взаємодії суб'єктів
соціального патронажу звільнених осіб

ІНФОРМАЦІЯ
про непрацюючих звільнених осіб, які є клієнтами центру

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
 • Зміст
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: