open Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Чинна

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

18.12.2017  № 1993/1041/1618/4056/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2018 р.
за № 67/31519

Про внесення змін до наказу Мінсоцполітики, МВС, МОЗ, Мін'юсту від 07 листопада 2011 року № 429/831/769/3279/5

Відповідно до підпункту 57 пункту 4, пунктів 7, 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423 (зі змінами), підпункту 2 пункту 4, пунктів 8, 9, підпункту 3 пункту 11 Положення про Міністерство внутрішніх справ України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 жовтня 2015 року № 878 (зі змінами), підпункту 2 пункту 4, пунктів 7, 8 Положення про Міністерство охорони здоров'я України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 року № 267 (зі змінами), підпункту 1 пункту 4, пунктів 9, 10 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228 (зі змінами), та з метою приведення нормативно-правового акта у відповідність до вимог чинного законодавства НАКАЗУЄМО:

1. Внести зміну до пункту 4 наказу Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства юстиції України від 07 листопада 2011 року № 429/831/769/3279/5 „Про затвердження Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 року за № 1441/20179, виклавши його в такій редакції:

„4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра соціальної політики України, заступника Міністра внутрішніх справ України відповідно до розподілу обов'язків, першого заступника Міністра охорони здоров'я України та заступника Міністра юстиції України відповідно до розподілу обов'язків.”.

2. Затвердити Зміни до Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства юстиції України від 07 листопада 2011 року № 429/831/769/3279/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 грудня 2011 року за № 1441/20179, що додаються.

3. Управлінню у справах людей похилого віку та надання соціальних послуг Міністерства соціальної політики України (О. Суліма) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Міністр соціальної політики
УкраїниА. Рева

Міністр внутрішніх справ
УкраїниА. Аваков

В. о. Міністра
охорони здоров'я УкраїниУ. Супрун

Міністр юстиції України

П. Петренко

ПОГОДЖЕНО:

Заступник Міністра фінансів України

Голова Національної поліції України

Перший заступник Голови
Спільного представницького органу
сторони роботодавців
на національному рівні

Виконавчий Віце-президент
Конфедерації роботодавців України

Голова Спільного представницького органу
об'єднань профспілок

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських організацій
"Конфедерація громадських організацій
інвалідів України"

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки України


Р. Качур

С.М. КнязєвО. МірошниченкоО. МірошниченкоГ.В. ОсовийВ.В. КарпенкоР. Греба


ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України,
Міністерства внутрішніх
справ України,
Міністерства охорони
здоров'я України,
Міністерства юстиції України
18.12.2017  № 1993/1041/1618/4056/5


Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
16 січня 2018 р.
за № 67/31519

ЗМІНИ
до Порядку взаємодії суб'єктів соціального патронажу звільнених осіб

1. Пункт 1.2 розділу І викласти в такій редакції:

„1.2. Дія цього Порядку поширюється на:

Міністерство соціальної політики Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів міських, районних у містах рад (у разі їх створення), рад об'єднаних територіальних громад (далі - органи соціального захисту населення);

центр зайнятості Автономної Республіки Крим, обласні, Київський та Севастопольський міські центри зайнятості, міські, районні та міськрайонні центри зайнятості (далі - центри зайнятості);

центри соціальної адаптації звільнених осіб (далі - центри соціальної адаптації);

спеціальні будинки-інтернати;

заклади соціального захисту для бездомних осіб (далі - заклади для бездомних осіб);

центри обліку бездомних осіб (далі - центри обліку);

територіальні центри соціального обслуговування (надання соціальних послуг) (далі - територіальні центри);

міські, районні, районні у містах центри соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (далі - центри СССДМ);

заклади соціального обслуговування, зокрема центри соціально-психологічної допомоги, соціальні центри матері та дитини, соціальні гуртожитки для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування (далі - заклади соціального обслуговування);

служби у справах дітей обласних, Київської та Севастопольської міських, районних, районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій (далі - служби у справах дітей);

притулки для дітей, центри соціально-психологічної реабілітації дітей (далі - заклади соціального захисту дітей);

Міністерство охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань охорони здоров'я обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (далі - структурні підрозділи з питань охорони здоров'я);

заклади охорони здоров'я;

територіальні органи Національної поліції України в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі, областях, м. Києві, районах, містах, районах у містах як міжрегіональні територіальні органи та їхні відокремлені підрозділи (далі - органи (підрозділи) поліції);

орган реєстрації (виконавчий орган сільської, селищної або міської ради, сільський голова (у разі якщо відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено), що здійснює реєстрацію, зняття з реєстрації місця проживання особи на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної або міської ради);

установи виконання покарань та слідчі ізолятори (далі - установи виконання покарань);

уповноважені органи з питань пробації.”.

2. У розділі ІІ:

1) у пункті 2.3:

в абзаці п'ятому слово „направлення” замінити словом „влаштування”;

в абзаці шостому слова „органи праці та соціального захисту населення, центри СССДМ” замінити словами „уповноважені органи з питань пробації, органи соціального захисту населення”;

доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

„вживає заходів при підготовці до звільнення засуджених осіб з інвалідністю, в тому числі осіб, які страждають на психічні розлади, відповідно до наказу Міністерства юстиції України, Міністерства охорони здоров'я України від 15 серпня 2014 року № 1348/5/572 „Про затвердження Порядку організації надання медичної допомоги засудженим до позбавлення волі”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 20 серпня 2014 року за № 990/25767.”;

2) у пункті 2.4:

в абзаці другому слова та цифри „інвалідами І та ІІ груп” замінити словами „особами з інвалідністю”;

абзац третій викласти в такій редакції:

„забезпечують публічну безпеку та порядок на території центрів соціальної адаптації, закладів соціального обслуговування, спеціальних будинків-інтернатів та інших закладів соціальної підтримки (догляду) відповідно до Закону України „Про Національну поліцію”;”;

в абзаці четвертому слово „профілактичну” замінити словом „превентивну”, після слів „спеціальних будинків-інтернатів,” доповнити словами „реабілітаційних установ для осіб з інвалідністю”;

3) пункт 2.5 викласти в такій редакції:

„2.5. Органи соціального захисту населення:

вживають спільно з адміністрацією установ виконання покарань заходів з підготовки до звільнення осіб, які відбувають покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, відповідно до діючого законодавства;

вживають заходів щодо влаштування до будинків-інтернатів, у тому числі спеціальних будинків-інтернатів, відділень стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання територіальних центрів та інших закладів соціальної підтримки (догляду) осіб з інвалідністю та осіб похилого віку, які потребують постійного стороннього догляду, з числа звільнених осіб згідно із законодавством;

направляють звільнених осіб у разі їх самостійного звернення чи направлення іншими суб'єктами соціального патронажу до відділень організації надання адресної натуральної та грошової допомоги територіальних центрів згідно із законодавством;

вживають заходів щодо влаштування до центрів соціальної адаптації, закладів соціального обслуговування чи закладів для бездомних звільнених осіб, які є бездомними, згідно із законодавством;

направляють протягом трьох робочих днів після звернення звільнених осіб повідомлення за встановленою формою (додаток 2) до уповноважених органів з питань пробації та органів (підрозділи) поліції про осіб, звільнених від відбування покарання з випробуванням або умовно-достроково;

направляють до центрів СССДМ звільнених молодих осіб, у тому числі звільнених від подальшого відбування покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк, а також направляють протягом трьох робочих днів після звернення таких осіб повідомлення за встановленою формою (додаток 3) до центрів СССДМ, а в разі наявності у звільненої особи дитини - до служби у справах дітей.”;

4) у пункті 2.6:

в абзаці другому слова „здійснюють соціальний супровід” замінити словами „надають соціальні послуги, у тому числі соціальний супровід, соціальну адаптацію,”;

абзац четвертий викласти в такій редакції:

„направляють до центрів СССДМ звільнених молодих осіб, також направляють протягом трьох робочих днів повідомлення до центрів СССДМ та за наявності у таких осіб дітей - до служби у справах дітей за встановленою формою (додаток 5) у разі їх самостійного звернення;”;

Після абзацу четвертого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

„направляють до органів соціального захисту населення повідомлення про звільнених осіб, які звернулись до центру самостійно.”

У зв'язку з цим абзац п'ятий вважати абзацом шостим.

5) пункт 2.7 викласти в такій редакції:

„2.7. Центри СССДМ проводять оцінку потреб у наданні соціальних послуг та надають такі послуги, у тому числі соціальний супровід, звільненим молодим особам відповідно до законодавства.

Заклади соціального обслуговування надають соціальні послуги, у тому числі послуги притулку, звільненим молодим особам відповідно до законодавства.

У разі якщо звільненій молодій особі не може бути надано послугу притулку через відсутність вільних місць у закладі соціального обслуговування або з інших причин, у тому числі через відсутність таких закладів, центр СССДМ взаємодіє з іншими суб'єктами соціального патронажу для організації надання звільненій молодій особі такої послуги притулку.”;

6) у пункті 2.9:

абзац перший викласти в такій редакції:

„2.9. Сприяння звільненим особам в оформленні паспорта громадянина України та реєстрації місця проживання.”;

підпункт 2.9.1 викласти в такій редакції:

„2.9.1. Центр соціальної адаптації у разі звернення звільненої особи, у якої відсутній паспорт громадянина України, надає звільненій особі допомогу в підготовці передбачених законодавством документів, що подаються для оформлення паспорта громадянина України.”;

у підпункті 2.9.3 слова та цифри „Порядку реєстрації місця проживання або перебування бездомних осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.08.2011 № 895” замінити словами „порядку, визначеного законодавством”;

у підпункті 2.9.4:

в абзаці першому слова „та паспорта громадянина України” виключити;

в абзаці третьому:

слова „готує пакет документів, необхідних для оформлення паспорта громадянина України та реєстрації місця проживання або перебування” замінити словами „у разі необхідності надає допомогу в підготовці передбачених законодавством документів, що подаються для реєстрації місця проживання за адресою центру обліку, іншого закладу для бездомних осіб чи центру соціальної адаптації”;

слова „бездомним громадянам” замінити словами „бездомним особам”;

підпункт 2.9.5 викласти в такій редакції:

„2.9.5. Оформлення та видача паспорта громадянина України і реєстрація місця проживання здійснюються згідно із законодавством.”;

7) у підпункті 2.10.4 пункту 2.10:

в абзаці третьому слова та цифри „амбулаторного хворого за обліковою формою № 025/о чи виписку з карти хворого денного стаціонару поліклініки за обліковою формою № 003-2/о, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 27.12.99 № 302” замінити словами та цифрами „амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою первинної облікової документації № 027/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974”;

в абзаці п'ятому слова „виписку з медичної карти амбулаторного хворого чи з медичної карти стаціонарного хворого” замінити словами та цифрами „виписку з медичної карти амбулаторного (стаціонарного) хворого за формою первинної облікової документації № 027/о, затвердженою наказом Міністерства охорони здоров'я України від 14 лютого 2012 року № 110, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 квітня 2012 року за № 661/20974”;

8) у пункті 2.11:

у підпункті 2.11.6 слова „за переважним місцем перебування інваліда” замінити словами „за місцем проживання осіб з інвалідністю”;

підпункт 2.11.7 викласти в такій редакції:

„2.11.7. Органи соціального захисту населення, центри соціальної адаптації, центри СССДМ, заклади соціального обслуговування, заклади для бездомних осіб:

вживають заходів щодо влаштування своїх клієнтів, яким установлено групу інвалідності та які потребують постійного стороннього догляду, до будинків-інтернатів, у тому числі спеціальних будинків-інтернатів, згідно із законодавством;

забезпечують у межах компетенції виконання індивідуальних програм реабілітації осіб з інвалідністю згідно із законодавством.”;

9) у пункті 2.12:

у тексті пункту слова „відповідні районні, міськрайонні, міські та районні у містах центри зайнятості” в усіх відмінках замінити словами „відповідний центр зайнятості” у відповідних відмінках;

в абзаці четвертому підпункту 2.12.2:

цифри „15” замінити цифрами „20”;

слово та цифри „(додаток 11)” замінити словом та цифрами „(додаток 10)”;

слова „до громадських робіт” замінити словами „до громадських та інших робіт тимчасового характеру”;

у підпункті 2.12.3:

в абзаці другому слово „працевлаштуванню” замінити словами „вирішенню питань трудового влаштування”, слова „та механізмів пошуку роботи” виключити;

в абзаці третьому:

слово „щомісяця” замінити словом „щокварталу”;

слово та цифри „(додаток 11)” замінити словом та цифрами „(додаток 10)”;

слова „ , з метою вирішення питань щодо їх працевлаштування, залучення до громадських робіт тощо” виключити;

у підпункті 2.12.5:

в абзаці першому слова „Підрозділи державної служби” замінити словом „Центри зайнятості”;

в абзаці другому слова „реєстрацію та взяття на облік безробітних і звільнених осіб, які потребують працевлаштування” замінити словами „реєстрацію безробітних, у тому числі звільнених осіб, які потребують працевлаштування”;

абзац четвертий виключити.

3. У додатках до Порядку:

1) у додатку 3 слова „органу внутрішніх справ” замінити словами „органу соціального захисту населення”;

2) додаток 6 виключити.

У зв'язку з цим додатки 7-11 вважати відповідно додатками 6-10;

3) у додатку 6 слова „органу внутрішніх справ” замінити словами „центру обліку бездомних осіб”.

4. У тексті Порядку та додатках до нього слова „органи праці та соціального захисту населення”, „органи внутрішніх справ”, „територіальні підрозділи кримінально-виконавчої інспекції” в усіх відмінках замінити словами „органи соціального захисту населення”, „органи (підрозділи) поліції”, „уповноважені органи з питань пробації” у відповідних відмінках.

Начальник Управління
у справах людей похилого віку
та надання соціальних послуг
Міністерства соціальної
політики України

О. Суліма

В. о. директора медичного
Департаменту
Міністерства охорони здоров'я
УкраїниА. Гаврилюк

Директор Департаменту
формування політики
щодо підконтрольних
Міністрові органів влади
та моніторингу
Міністерства внутрішніх справ
України

В. Боднар

Директор Департаменту
публічного права
Міністерства юстиції України

Л. Кравченко

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: