open
Про систему
 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі
Попередня
                             
                             
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до статті 17-1 Закону України

"Про електроенергетику" щодо визначення питомої ваги

українських товарів у вартості будівництва об'єкта

електроенергетики
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.280 )

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:
I. Внести до статті 17-1 Закону України "Про
електроенергетику" ( 575/97-ВР ) (Відомості Верховної Ради
України, 1998 р., N 1, ст. 1; 2009 р., N 32-33, ст. 496; із
змінами, внесеними законами України від 3 червня 2011 року
N 3486-VI ( 3486-17 ) та від 17 червня 2011 року N 3549-VI)
( 3549-17 ) такі зміни:
частину дванадцяту викласти у такій редакції:
"Зазначений порядок стимулювання виробництва електроенергії з
альтернативних джерел енергії для об'єктів електроенергетики,
будівництво яких розпочате після 1 січня 2012 року та введених в
експлуатацію до 1 січня 2013 року, застосовується за умови, що
питома вага сировини, матеріалів, основних засобів, робіт та
послуг українського походження у вартості будівництва відповідного
об'єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з
використанням альтернативних джерел енергії, становить не менше
15 відсотків, для об'єктів, будівництво яких розпочате після
1 січня 2012 року та введених в експлуатацію після 1 січня
2013 року, - не менше 30 відсотків, для об'єктів, будівництво яких
розпочате після 1 січня 2012 року та введених в експлуатацію після
1 січня 2014 року, - не менше 50 відсотків. Додатковою умовою
застосування зазначеного порядку стимулювання виробництва
електроенергії з використанням енергії сонячного випромінювання є
використання на об'єктах електроенергетики, введених в
експлуатацію після 1 січня 2013 року, сонячних модулів, у вартості
виробництва яких питома вага матеріалів та сировини українського
походження становить не менше ніж 30 відсотків, а після 1 січня
2014 року - 50 відсотків";
після частини дванадцятої доповнити новою частиною такого
змісту:
"Порядок визначення питомої ваги сировини, матеріалів,
основних засобів, робіт та послуг українського походження у
вартості будівництва відповідного об'єкта електроенергетики, що
виробляє електричну енергію з використанням альтернативних джерел
енергії, затверджується національною комісією, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики. Порядок видачі
сертифікатів про походження товарів для підтвердження їх
українського походження в цілях цього Закону затверджується
Кабінетом Міністрів України".
У зв'язку з цим частини тринадцяту-п'ятнадцяту вважати
відповідно частинами чотирнадцятою-шістнадцятою.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
2. Кабінету Міністрів України, Національній комісії
регулювання електроенергетики України у місячний термін з дня
набрання чинності цим Законом:
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;
забезпечити прийняття нормативно-правових актів, передбачених
цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними
органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у
відповідність із цим Законом.

Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 18 листопада 2011 року

N 4065-VI

 • Друкувати
 • PDF
 • DOCX
 • Копіювати скопійовано
 • Надіслати
 • Шукати у документі

Навчальні відео: Як користуватись системою

скопійовано Копіювати
Шукати у розділу
Шукати у документі

Пошук по тексту

Знайдено: